Теорія плит Кірхгофа — Лява

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Деформація тонкої пластини, яка показує переміщення серединної поверхні (червона) і нормалі до цієї серединної поверхні (синя)

Теорія пластин Кірхгофа-Лява являє собою двовимірну математичну модель, яка використовується для визначення напружень і деформацій в тонких пластинах, на які діють сили і моменти. Ця теорія, яка є продовженням Теорії балки Ейлера-Бернуллі  була розроблена в 1888 році Лявом[1] з використанням припущень, запропонованих Кірхгофом. Ця теорія припускає, що проміжна поверхню пластини може використовуватися для представлення тривимірної пластини в двовимірному вигляді.

Кінематичні припущення, прийняті в цій теорії:[2]

  • прямі лінії, перпендикулярні до серединної поверхні залишаються прямими після деформації
  • прямі лінії, перпендикулярні до серединної поверхні, залишаються перпендикулярними до серединної поверхні після деформації
  • товщина пластини не змінюється в процесі деформування.

Допустимі поля зміщень[ред. | ред. код]

Нехай радіус-вектор точки в недеформованій пластині — . Тоді

Вектори формують прямокутну систему координат з початком координат на середині поверхні пластини, і — Декартові координати на серединній поверхні недеформованої пластини, і — координата в напрямку товщини.

Нехай зміщення точки на пластині — . Тоді

Це переміщення можна розкласти на вектор сум серединно-поверхневих зміщень і зміщень  поза площиною в напрямку .

Зазначимо, що індекс приймає значення 1 і 2, але не 3.

Тоді з гіпотези Кірхгофа випливає, що

Якщо є кутами повороту нормалі до серединної поверхні, тоді в теорії Кігхгофа-Лява

Зазначимо, що ми можемо представити вираз для як розклад у ряд Тейлора першого порядку переміщення серединної поверхні.

Переміщення серединної поверхні (ліворуч) і нормалі (праворуч)

Квазістатична пластина Кірхгофа-Лява[ред. | ред. код]

Оригінальна теорія, розроблена Лявом, була дійсна для нескінченно малих деформацій і поворотів. Теорія була розширена  Карманом, коли незначні повороти допустимі.

Співвідношення між деформаціями і переміщеннями[ред. | ред. код]

Для випадку, коли напруження в пластині нескінченно мале і повороти нормалі до поверхні становлять менше 10° відношення відносного видовження становлять [прояснити]

З допомогою кінематичних припущень отримуємо

Тому існує єдина ненульова деформація в площині спрямування.

Рівняння рівноваги[ред. | ред. код]

Рівняння рівноваги для пластини можуть бути отримані з принципу віртуальної роботи[en]. Для тонкої пластини під квазістатичним поперечним навантаженням  у напрямку ці рівняння мають вигляд:

де  - товщина пластини. В індексному представленні,

де  - напруження.

Моменти згинів і нормальні напруги
Обертальні моменти і дотичні напруги

Граничні умови[ред. | ред. код]

Граничні умови, які необхідні для розв'язування рівнянь рівноваги теорії пластин можуть бути отримані з граничних умов в принципі можливих переміщень. У відсутності зовнішніх сил на границі, граничні умови

Основні співвідношення[ред. | ред. код]

Співвідношення деформації у випадку лінійної пружньої пластини задані як:

Оскільки і не використовуються в рівнянні рівноваги то передбачається, що ці величини не мають ніякого впливу на динаміку балансу та не враховуються. Решта співвідношень деформації можна записати у матричній формі

Потім,

і

Поздовжня жорсткість є рівною

Жорсткість на згині задана величиною

Згідно з припущень Кірхгофа-Лява сили зсуву не діють. Як результат, рівняння рівноваги використовуються для визначення сил зсуву в тонких пластинах Кірхгофа-Лява. Для ізотропних пластин рівняння виглядають

Крім того, ці сили зсуву можуть бути виражені як 

де

Малі деформації і незначні повороти[ред. | ред. код]

Якщо повороти нормалі до поверхні знаходяться в діапазоні від 10 до 15,

За допомогою кінематичних припущень Кірхгофа-Лява отримуємо класичну теорію пластин Кармана

Ця теорія є нелінійною через квадратичні співвідношення між деформаціями і переміщеннями.

Якщо співвідношення між деформаціями і переміщеннями взяти за Карманом, то рівняння рівноваги може бути виражена як

Посилання[ред. | ред. код]

  1. A. E. H. Love, On the small free vibrations and deformations of elastic shells, Philosophical trans. of the Royal Society (London), 1888, Vol. série A, N° 17 p. 491–549.
  2. Reddy, J. N., 2007, Theory and analysis of elastic plates and shells, CRC Press, Taylor and Francis.

Див. також[ред. | ред. код]