Техноекологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Те́хноеколо́гія (від грец. techne — мистецтво, майстерність та екологія) — розділ екології, який вивчає джерела і можливий вплив технологічної діяльності на довкілля[1]. Це прикладний напрямок в екології, пов'язаний із такими об'єктами людської діяльності, як енергетика, промисловість, сільське господарство, транспорт, військова справа, наука тощо.

Техноекологія визначає обсяги, механізми й наслідки впливів на довкілля, здоров'я людини різних галузей і об'єктів, особливості використання ними ресурсів природних, розробляє регламентації природокористування й технічні засоби охорони природи, опікується проблемами утилізації відходів виробництва та відтворення зруйнованих екосистем, екологізацією виробництв.

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Войцицький А. П. Техноекологія : підручник / Войцицький А. П., Дубровський В. П., Боголюбов В. М. ; за ред. В. М. Боголюбова. − К. : Аграрна освіта, 2009. – 533 с. – ISBN 978-966-7906-79-5.

Джерела[ред. | ред. код]

  • Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія: Тлумачний словник.
  • Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища : навч. посіб. / С. В. Зубик. - Л. : Оріяна-Нова, 2007. - 400 с. - Бібліогр.: с. 397-399.
  • Техноекологія : підручник / М. С. Мальований [та ін.] ; за ред. М. С. Мальованого ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 615 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 606-615.
  • Техноекологія : посіб. для студ. вищих навч. закладів зі спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Л. П. Клименко. - 2.вид., переопрацьов. і доп. - О. : Фонд Екопрінт ; Сімф. : Таврія, 2000. - 542 с. - (Університетська бібліотека). - Бібліогр.: с. 526-536.
  • Техноекологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Удод, В. В. Трофімович, О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук; М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 195 с.: ілюстр.