Тканинна інженерія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Тканинна інженерія
Тканинна інженерія

Ткани́нна інженерія (англ. tissue engineering) - це біомедична інженерна дисципліна, яка використовує комбінацію клітин, інженерії, матеріалознавства і відповідних біохімічних і фізико-хімічних факторів для відновлення, підтримки, покращення або заміни різних типів біологічних тканин.[1][2][3][4]

Тканинна інженерія часто передбачає використання клітин, розміщених на тканинних каркасах, для формування нової життєздатної тканини з медичною метою, але не обмежується застосуванням із застосуванням клітин і тканинних каркасів. Звичайні імплантати з інертних матеріалів можуть усунути тільки фізичні і механічні недоліки пошкоджених тканин. Метою тканинної інженерії є відновлення біологічних (метаболічних) функцій, тобто регенерацію тканини, а не просте заміщення її синтетичним матеріалом.

Що таке тканинна інженерія (english)

Опис технології[ред. | ред. код]

Термінологія[ред. | ред. код]

Тканинна інженерія є «міждисциплінарною галуззю, яка застосовує принципи інженерії та наук про життя для розробки біологічних замінників, які відновлюють, підтримують або покращують [біологічні тканини] функції або цілого органу».[1]Тканинну інженерію також визначають як «розуміння принципів росту тканини та застосування цього для виробництва функціональної замінної тканини для клінічного використання». У подальшому описі йдеться про те, що «основне припущення тканинної інженерії полягає в тому, що використання природної біології системи дозволить досягти більшого успіху в розробці терапевтичних стратегій, спрямованих на заміну, відновлення, підтримку або посилення функції тканин».[5]

Створений серцевий клапан
Створений серцевий клапан

Перспективи[ред. | ред. код]

Наукові досягнення в біоматеріалах, стовбурових клітинах, факторах росту та диференціації, органоїдах та біоміметичних середовищах створили унікальні можливості для виготовлення або вдосконалення існуючих тканин у лабораторії з комбінацій сконструйованих позаклітинних матриць («каркасів»), клітин і біологічно активних молекул.

Нанотехнології та нанобіотехнології відіграють важливу роль у тканинній інженерії й друці органів, надаючи каркаси[6] та наноматеріали[7], які підтримують ріст клітин і регенерацію тканин. Нановолокна[8], наночастинки[9][10] та нанокомпозити[11][12][13][14] імітують позаклітинний матрикс, сприяючи клітинній адгезії та диференціації, що призводить до створення функціональних тканин і органів.[15]

Проблеми[ред. | ред. код]

Серед основних проблем, з якими зараз стикається тканинна інженерія, є потреба в більш складній функціональності, біомеханічній стабільності та васкуляризації вирощених у лабораторії тканин, призначених для трансплантації.

Практичне застосування[ред. | ред. код]

Підхід до інженерії хрящової тканини "з носа — в коліно"
Підхід до інженерії хрящової тканини "з носа — в коліно"

Тканинна інженерія базується на 4 компонентах:

 1. Клітини.
 2. Біорозкладні пептидні каркаси для інженерії нервової тканини
  Біорозкладні пептидні каркаси для інженерії нервової тканини
  Каркас для клітин, часто на основі біополімерів.[16][17][18][19][20][21]
 3. Біомолекули (фактори росту та диференціації клітин).
 4. Фізичний та механічний вплив для утворення потрібної структури.

Створення імплантату тканинної наноінженерії (графта) включає кілька етапів:

 • відбір і культивування власного або донорського клітинного матеріалу;
 • розробка спеціального носія для клітин (матриці) на основі біосумісних матеріалів;
 • нанесення культури клітин на матрицю і розмноження клітин у біореакторі зі спеціальними умовами культивування ;
 • безпосереднє впровадження графта в область ураженого органу або попереднє розміщення в області, що добре забезпечується кров'ю, для дозрівання і формування мікроциркуляції всередині графта (напівфабрикату).

Кісткова тканина[ред. | ред. код]

Основна статтяКісткова пластика.

Дослідження механічного навантаження на каркас для фрагменту кістки
Біомедичний інженер тестує каркас фрагменту кістки на осьове механічне навантаження

Великі кісткові дефекти негативно впливають на здоров’я людини та залишаються світовою проблемою охорони здоров’я, яку необхідно негайно вирішувати. Технологія 3D-друку привернула значну увагу для підготовки проникаючих багатофункціональних каркасів для сприяння відновленню та регенерації кісток.[22]

Дослідження 2023 року, опубліковане в Regenerative Biomaterials (Oxford University Press), описало нові пористі біорозкладні каркаси, що були надруковані за допомогою полімеризації лактиду та капролактону (PLCL), і біоактивного скла 45S5 (BG), а полідофамін (PDA) використовувався для декорування каркасів PLCL/BG. Було виміряно фізико-хімічні властивості каркасів PLCL/BG і PLCL/BG/PDA, а їхні остеогенні та ангіогенні ефекти охарактеризовано за допомогою серії експериментів як in vitro, так і in vivo. Результати показують, що каркас PLCL/BG2/PDA мав хороший модуль стиску та блискучу гідрофільність. Проліферація, адгезія та остеогенез hBMSCs були покращені в групах покриттів PDA, які показали найкращі результати. Результати моделі дефекту черепа щурів SD вказують на те, що PLCL/BG2/PDA явно сприяв остеоінтеграції, що було додатково підтверджено імуногістохімічним фарбуванням. Таким чином, декорування PDA та тривале вивільнення біоактивних іонів (Ca, Si, P) із BG у надрукованому на 3D-принтері каркаси PLCL/BG2/PDA можуть покращити біоактивність поверхні та сприяти кращому остеогенезу та ангіогенезу, що може стати цінною основою для індивідуальних імплантатів для відновлення кісткових дефектів.[22]

Результати біологічних експериментів показують, що композит TDM/α-CSH демонструє чудову біосумісність, а експресія остеогенних генів і білків (ALP, RUNX2, OPN) значно підвищена. Експерименти in vivo показують, що додавання TDM для кожної групи (10%, 30%, 50%) ефективно сприяє проліферації клітин і остеомаляції. Крім того, 50% комбінації TDM/α-CSH демонструє оптимальну остеопровідність.[23]

Такі наночастинки, як графен, вуглецеві нанотрубки, дисульфід молібдену та дисульфід вольфраму, використовуються як зміцнюючі агенти для виготовлення механічно міцних полімерних нанокомпозитів, що піддаються біологічному розкладанню, для інженерії кісткової тканини. Додавання цих наночастинок у полімерну матрицю в низьких концентраціях (0,2 вагових%) призводить до значного покращення механічних властивостей полімерних нанокомпозитів при стиску та згині. Потенційно ці нанокомпозити можуть бути використані як новий, механічно міцний, легкий композит як кісткові імплантати.

Нервова тканина[ред. | ред. код]

Анімаційна 3D-реконструкція трансплантата клітин lt-NES гіпокампа (mRFP1, червоний), що показує вхідні нейрони EGFP+ господаря (зелений) у медіальному септальному комплексі, енторинальній корі, секторі CA1, а також у східному шарі гіпокампа[24]

Основна статтяІнженерія нервової тканини.

Ця галузь тканинної інженерії зосереджена на розробці функціональних замінників нервової тканини для заміни або відновлення пошкодженої або хворої тканини центральної нервової системи (ЦНС) або периферичної нервової системи (ПНС). Метою інженерії нервової тканини є відновлення втраченої функції нервової системи за допомогою матеріалів, клітин і факторів росту.[25]

Ця область дослідження включає в себе принципи матеріалознавства, біології та інженерії для проектування та розробки пристроїв, каркасів і 3D-культур, які сприяють росту, виживанню та функціональній інтеграції нейронів і гліальних клітин.

Деякі із застосувань нейротканинної інженерії включають лікування травм спинного мозку, черепно-мозкових травм, інсульту, хвороби Паркінсона та інших станів, які призводять до пошкодження нервової системи.

Органоїди[ред. | ред. код]

Органоїди — це тривимірні (3D) клітинні структури, які походять зі стовбурових клітин або тканиноспецифічних клітин-попередників, і точно імітують мікроархітектуру та функціональність конкретних органів або тканин в організмі людини чи тварини.

Флуоресцентна мікрофотографія органоїдів миші

Науковці та біомедичні інженери використовують органоїди для вивчення нормального розвитку, моделювання захворювань у лабораторії, відкриття та розробки ліків, персоналізованої діагностики та медицини, регенеративної медицини, клітинної терапії стовбуровими клітинами, тканинної інженерії та досліджень можливостей друку органів.[26][27][28][29]

Дослідження 2023 року, опубліковане в Cell Stem Cell, показало, що органоїди людського мозку успішно інтегруються із зоровою системою дорослого щура після трансплантації у великі пошкоджені порожнини зорової кори.[30] Транссинаптичне відстеження на основі вірусів виявило полісинаптичний шлях між трансплантованими людськими органоїдними нейронами та сітківкою щура-господаря, та взаємний зв’язок між трансплантатом та іншими регіонами зорової системи. Візуальна стимуляція тварин-господарів викликає відповіді в органоїдних нейронах, включаючи вибірковість орієнтації. Ці результати демонструють здатність органоїдів людського мозку приймати складні функції після введення у великі порожнини травми, пропонуючи трансляційну стратегію для відновлення функції після пошкодження кори.[30][31]

Ще одне дослідження на мишах, опубліковане в травні 2023 року в npj Regenerative Medicine, що досліджувало використання мозкових органоїдів для відновлення функціональної нервової тканини в місці ураження після ішемічного інсульту, показало[32]:

"...Через кілька місяців ми виявили, що трансплантовані органоїди добре вижили в ураженому інфарктом ядрі, диференціювалися в цільові нейрони, відновлювали інфарктну тканину, посилали аксони до віддалених мішеней мозку та інтегрувалися в нейронний ланцюг господаря, тим самим усуваючи сенсомоторні дефекти поведінки мишей, які перенесли інсульт, тоді як трансплантація дисоційованих окремих клітин з органоїдів не привела до відновлення ураженої інфарктом тканини."

Серцево-судинна система[ред. | ред. код]

В серпні 2023 року вийшло дослідження, що описує успішну трансплантацію щурам серцевих органоїдів, сконструйованих з електропровідними кремнієвими нанодротами, в місця ураження інфарктом міоркарда, що сприяло значному функціональному відновленню серця.[33]

Ще одне дослідження, опубліковане у вересні 2023 року, продемонструвало створення міцної судинної системи в мікротканинах, що складаються з ендотеліальних клітин, фібробластів і передсердних або шлуночкових кардіоміоцитів, які демонструють ознаки експресії генів, архітектурну та електрофізіологічну схожість з анатомічними тканинами серця, отриманими in vivo.[34]

Офтальмологія[ред. | ред. код]

Підходи тканинної інженерії в офтальмології розробляються для лікування захворювань очей, таких як рогівкова сліпота та дегенерація сітківки. Наприклад, дослідники розробляють штучну рогівку та сітківку, які можна імплантувати в око для відновлення зору.[35][36][37][38]

Дослідження 2023 року, опубліковане в Nature Protocols, показало можливість створення фоточутливих органоїдів переднього мозку, що утворили примітивні епітеліальні та лінзоподібні клітини рогівки, пігментний епітелій сітківки, клітини-попередники сітківки, аксоноподібні проекції та електрично активні нейронні мережі.[39]

Застосування в Україні та світі[ред. | ред. код]

Методи тканинної інженерії використовуються при реабілітації бійців АТО[40] (відновлення кісток та шкіри).

Україно-американський стартап A.D.A.M. розробив методику друку кісток[41] на біо-3D-принтері.[42]

У 2023 році в журналі Biofabrication була опублікована стаття, в якій описується, що дослідники розробили недорогий модульний ручний біопринтер, здатний наносити різноманітні біочорнила з точним контролем їхніх фізичних і хімічних властивостей, пропонуючи універсальне рішення для відновлення тканин. Біопринтер може створювати багатокомпонентні волокна з різними формами та композиціями, доставляти ліки контрольованим чином, виробляти біосенсори та переносну електроніку, а також генерувати клітинні волокна з високою життєздатністю клітин, навіть демонструючи потенціал у моделюванні інвазії ракових клітин у сусідні тканини.[43]

Ринок[ред. | ред. код]

У 2021 році обсяг світового ринку тканинної інженерії становив 12,76 мільярда доларів США, а до 2030 року очікується, що він сягне приблизно 31,23 мільярда доларів США, збільшуючись на 10,46% у середньому протягом прогнозованого періоду з 2022 по 2030 рік.[44]

Література[ред. | ред. код]

Книги[ред. | ред. код]

Журнали[ред. | ред. код]

Статті[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

Див.також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. а б Langer, Robert; Vacanti, Joseph P. (14 травня 1993). Tissue Engineering. Science (англ.) 260 (5110). с. 920–926. ISSN 0036-8075. doi:10.1126/science.8493529. Процитовано 12 лютого 2023. 
 2. Tissue Engineering and Regenerative Medicine. National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (англ.). Процитовано 12 лютого 2023. 
 3. Caddeo, Silvia; Boffito, Monica; Sartori, Susanna (2017). Tissue Engineering Approaches in the Design of Healthy and Pathological In Vitro Tissue Models. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 5. ISSN 2296-4185. doi:10.3389/fbioe.2017.00040/full. Процитовано 12 лютого 2023. 
 4. Moysidou, Chrysanthi-Maria; Barberio, Chiara; Owens, Róisín Meabh (2021). Advances in Engineering Human Tissue Models. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 8. ISSN 2296-4185. doi:10.3389/fbioe.2020.620962/full. Процитовано 12 лютого 2023. 
 5. MacArthur, Ben D.; Oreffo, Richard O. C. (2005-01). Bridging the gap. Nature (англ.) 433 (7021). с. 19–19. ISSN 1476-4687. doi:10.1038/433019a. Процитовано 12 лютого 2023. 
 6. Funda, Goker; Taschieri, Silvio; Bruno, Giannì Aldo; Grecchi, Emma; Paolo, Savadori; Girolamo, Donati; Del Fabbro, Massimo (2020-01). Nanotechnology Scaffolds for Alveolar Bone Regeneration. Materials (англ.) 13 (1). с. 201. ISSN 1996-1944. PMC PMC6982209. PMID 31947750. doi:10.3390/ma13010201. Процитовано 7 серпня 2023. 
 7. Zheng, Xinmin; Zhang, Pan; Fu, Zhenxiang; Meng, Siyu; Dai, Liangliang; Yang, Hui (24 травня 2021). Applications of nanomaterials in tissue engineering. RSC Advances (англ.) 11 (31). с. 19041–19058. ISSN 2046-2069. PMC PMC9033557. PMID 35478636. doi:10.1039/D1RA01849C. Процитовано 7 серпня 2023. 
 8. Bayrak, Ece (20 квітня 2022). У V. Pham, Phuong. Nanofibers: Production, Characterization, and Tissue Engineering Applications. 21st Century Nanostructured Materials - Physics, Chemistry, Classification, and Emerging Applications in Industry, Biomedicine, and Agriculture (англ.). IntechOpen. ISBN 978-1-80355-084-8. doi:10.5772/intechopen.102787. 
 9. Hasan, Anwarul; Morshed, Mahboob; Memic, Adnan; Hassan, Shabir; Webster, Thomas J.; Marei, Hany El-Sayed (24 вересня 2018). Nanoparticles in tissue engineering: applications, challenges and prospects. International Journal of Nanomedicine (English) 13. с. 5637–5655. PMC PMC6161712. PMID 30288038. doi:10.2147/IJN.S153758. Процитовано 7 серпня 2023. 
 10. Fathi-Achachelouei, Milad; Knopf-Marques, Helena; Ribeiro da Silva, Cristiane Evelise; Barthès, Julien; Bat, Erhan; Tezcaner, Aysen; Vrana, Nihal Engin (2019). Use of Nanoparticles in Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 7. ISSN 2296-4185. PMC PMC6543169. PMID 31179276. doi:10.3389/fbioe.2019.00113. Процитовано 7 серпня 2023. 
 11. Liu, Shuai; Lin, Rurong; Pu, Chunyi; Huang, Jianxing; Zhang, Jie; Hou, Honghao (2 листопада 2022). У Sharma, Ashutosh. Nanocomposite Biomaterials for Tissue Engineering and Regenerative Medicine Applications. Nanocomposite Materials for Biomedical and Energy Storage Applications (англ.). IntechOpen. ISBN 978-1-80355-618-5. doi:10.5772/intechopen.102417. 
 12. Shokrani, Hanieh; Shokrani, Amirhossein; Jouyandeh, Maryam; Seidi, Farzad; Gholami, Fatemeh; Kar, Saptarshi; Munir, Muhammad Tajammal; Kowalkowska-Zedler, Daria та ін. (16 травня 2022). Green Polymer Nanocomposites for Skin Tissue Engineering. ACS Applied Bio Materials (англ.) 5 (5). с. 2107–2121. ISSN 2576-6422. doi:10.1021/acsabm.2c00313. Процитовано 7 серпня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 13. Idumah, Christopher Igwe (2021-06). Progress in polymer nanocomposites for bone regeneration and engineering. Polymers and Polymer Composites (англ.) 29 (5). с. 509–527. ISSN 0967-3911. doi:10.1177/0967391120913658. Процитовано 7 серпня 2023. 
 14. Special Issue "Polymeric Nanocomposites for Tissue Engineering and Wound Dressing" (англ.). Polymers, MDPI. 2022. Процитовано 7 серпня 2023. 
 15. Gholami, Ahmad; Hashemi, Seyyed Alireza; Yousefi, Khadije; Mousavi, Seyyed Mojtaba; Chiang, Wei-Hung; Ramakrishna, Seeram; Mazraedoost, Sargol; Alizadeh, Ali та ін. (1 грудня 2020). 3D Nanostructures for Tissue Engineering, Cancer Therapy, and Gene Delivery. Journal of Nanomaterials (англ.) 2020. с. e1852946. ISSN 1687-4110. doi:10.1155/2020/1852946. Процитовано 7 серпня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 16. Khalil, H. P. S. Abdul; Jummaat, Fauziah; Yahya, Esam Bashir; Olaiya, N. G.; Adnan, A. S.; Abdat, Munifah; N. a. M., Nasir; Halim, Ahmad Sukari та ін. (2020-09). A Review on Micro- to Nanocellulose Biopolymer Scaffold Forming for Tissue Engineering Applications. Polymers (англ.) 12 (9). с. 2043. ISSN 2073-4360. PMC PMC7565330. PMID 32911705. doi:10.3390/polym12092043. Процитовано 5 серпня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 17. Biswal, Trinath (1 січня 2021). Biopolymers for tissue engineering applications: A review. Materials Today: Proceedings (англ.) 41. с. 397–402. ISSN 2214-7853. doi:10.1016/j.matpr.2020.09.628. Процитовано 5 серпня 2023. 
 18. Chopra, Hitesh; Kumar, Sandeep; Singh, Inderbir. Biopolymer-based Scaffolds for Tissue Engineering Applications. Current Drug Targets (англ.) 22 (3). с. 282–295. doi:10.2174/1389450121999201102140408. Процитовано 5 серпня 2023. 
 19. Special Issue "Biopolymers for Tissue Engineering". www.mdpi.com (англ.). Polymers, MDPI. 2021. Процитовано 5 серпня 2023. 
 20. Special Issue "Biopolymers in Tissue Engineering". www.mdpi.com (англ.). International Journal of Molecular Sciences, MDPI. 2023. Процитовано 5 серпня 2023. 
 21. Zarrintaj, Payam; Seidi, Farzad; Youssefi Azarfam, Mohamadreza; Khodadadi Yazdi, Mohsen; Erfani, Amir; Barani, Mahmood; Chauhan, Narendra Pal Singh; Rabiee, Navid та ін. (1 червня 2023). Biopolymer-based composites for tissue engineering applications: A basis for future opportunities. Composites Part B: Engineering (англ.) 258. с. 110701. ISSN 1359-8368. doi:10.1016/j.compositesb.2023.110701. Процитовано 5 серпня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 22. а б Qi, Jin; Wang, Yili; Chen, Liping; Chen, Linjie; Wen, Feng; Huang, Lijiang; Rueben, Pfukwa; Zhang, Chunwu та ін. (1 січня 2023). 3D-printed porous functional composite scaffolds with polydopamine decoration for bone regeneration. Regenerative Biomaterials 10. ISSN 2056-3426. PMC PMC10374492. PMID 37520855. doi:10.1093/rb/rbad062. Процитовано 5 серпня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 23. Guo, Runying; Zhang, Rui; Liu, Sirui; Yang, Yanyu; Dong, Wenhang; Wang, Meiyue; Mi, Hongyan; Liu, Mengzhe та ін. (1 січня 2023). Biomimetic, biodegradable and osteoinductive treated dentin matrix/α-calcium sulphate hemihydrate composite material for bone tissue engineering. Regenerative Biomaterials 10. ISSN 2056-3426. PMC PMC10369214. PMID 37501676. doi:10.1093/rb/rbad061. Процитовано 5 серпня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 24. Doerr, Jonas; Schwarz, Martin Karl; Wiedermann, Dirk; Leinhaas, Anke; Jakobs, Alina; Schloen, Florian; Schwarz, Inna; Diedenhofen, Michael та ін. (19 січня 2017). Whole-brain 3D mapping of human neural transplant innervation. Nature Communications (англ.) 8 (1). с. 14162. ISSN 2041-1723. doi:10.1038/ncomms14162. Процитовано 12 лютого 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 25. Zhang, Xiaoge; Liu, Fuyao; Gu, Zhen (2023-01). Tissue Engineering in Neuroscience: Applications and Perspectives. BME Frontiers (англ.) 4. ISSN 2765-8031. doi:10.34133/bmef.0007. Процитовано 9 червня 2023. 
 26. Zhao, Zixuan; Chen, Xinyi; Dowbaj, Anna M.; Sljukic, Aleksandra; Bratlie, Kaitlin; Lin, Luda; Fong, Eliza Li Shan; Balachander, Gowri Manohari та ін. (1 грудня 2022). Organoids. Nature Reviews Methods Primers (англ.) 2 (1). с. 1–21. ISSN 2662-8449. PMC PMC10270325. PMID 37325195. doi:10.1038/s43586-022-00174-y. Процитовано 2 вересня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 27. Hofer, Moritz; Lutolf, Matthias P. (2021-05). Engineering organoids. Nature Reviews Materials (англ.) 6 (5). с. 402–420. ISSN 2058-8437. doi:10.1038/s41578-021-00279-y. Процитовано 2 вересня 2023. 
 28. Tang, Xiao-Yan; Wu, Shanshan; Wang, Da; Chu, Chu; Hong, Yuan; Tao, Mengdan; Hu, Hao; Xu, Min та ін. (24 травня 2022). Human organoids in basic research and clinical applications. Signal Transduction and Targeted Therapy (англ.) 7 (1). с. 1–17. ISSN 2059-3635. doi:10.1038/s41392-022-01024-9. Процитовано 3 вересня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 29. Mullard, Asher (16 лютого 2023). Mini-organs attract big pharma. Nature Reviews Drug Discovery (англ.) 22 (3). с. 175–176. doi:10.1038/d41573-023-00030-y. Процитовано 2 вересня 2023. 
 30. а б Jgamadze, Dennis; Lim, James T.; Zhang, Zhijian; Harary, Paul M.; Germi, James; Mensah-Brown, Kobina; Adam, Christopher D.; Mirzakhalili, Ehsan та ін. (2 лютого 2023). Structural and functional integration of human forebrain organoids with the injured adult rat visual system. Cell Stem Cell (English) 30 (2). с. 137–152.e7. ISSN 1934-5909. PMC PMC9926224. PMID 36736289. doi:10.1016/j.stem.2023.01.004. Процитовано 15 квітня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 31. Wang, Meiyan; Gage, Fred H.; Schafer, Simon T. (2023-04). Transplantation Strategies to Enhance Maturity and Cellular Complexity in Brain Organoids. Biological Psychiatry 93 (7). с. 616–621. ISSN 0006-3223. doi:10.1016/j.biopsych.2023.01.004. Процитовано 2 травня 2023. 
 32. Cao, Shi-Ying; Yang, Di; Huang, Zhen-Quan; Lin, Yu-Hui; Wu, Hai-Yin; Chang, Lei; Luo, Chun-Xia; Xu, Yun та ін. (30 травня 2023). Cerebral organoids transplantation repairs infarcted cortex and restores impaired function after stroke. npj Regenerative Medicine (англ.) 8 (1). ISSN 2057-3995. PMC PMC10229586. PMID 37253754. doi:10.1038/s41536-023-00301-7. Процитовано 10 червня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 33. Tan, Yu; Coyle, Robert C.; Barrs, Ryan W.; Silver, Sophia E.; Li, Mei; Richards, Dylan J.; Lin, Yiliang; Jiang, Yuanwen та ін. (4 серпня 2023). Nanowired human cardiac organoid transplantation enables highly efficient and effective recovery of infarcted hearts. Science Advances (англ.) 9 (31). ISSN 2375-2548. PMC PMC10403216. PMID 37540743. doi:10.1126/sciadv.adf2898. Процитовано 4 вересня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 34. Reyat, Jasmeet S.; di Maio, Alessandro; Grygielska, Beata; Pike, Jeremy; Kemble, Samuel; Rodriguez-Romero, Antonio; Simoglou Karali, Christina; Croft, Adam P. та ін. (1 вересня 2023). Modelling the pathology and treatment of cardiac fibrosis in vascularised atrial and ventricular cardiac microtissues. Frontiers in Cardiovascular Medicine 10. ISSN 2297-055X. doi:10.3389/fcvm.2023.1156759. Процитовано 15 вересня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 35. Guérin, Louis-Philippe; Le-Bel, Gaëtan; Desjardins, Pascale; Couture, Camille; Gillard, Elodie; Boisselier, Élodie; Bazin, Richard; Germain, Lucie та ін. (2021-01). The Human Tissue-Engineered Cornea (hTEC): Recent Progress. International Journal of Molecular Sciences (англ.) 22 (3). с. 1291. ISSN 1422-0067. PMC PMC7865732. PMID 33525484. doi:10.3390/ijms22031291. Процитовано 30 березня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 36. Sahle, Fitsum Feleke; Kim, Sangyoon; Niloy, Kumar Kulldeep; Tahia, Faiza; Fili, Cameron V.; Cooper, Emily; Hamilton, David J.; Lowe, Tao L. (1 серпня 2019). Nanotechnology in regenerative ophthalmology. Advanced Drug Delivery Reviews (англ.) 148. с. 290–307. ISSN 0169-409X. PMC PMC7474549. PMID 31707052. doi:10.1016/j.addr.2019.10.006. Процитовано 30 березня 2023. 
 37. Ferraz, Maria Pia (2022-01). Biomaterials for Ophthalmic Applications. Applied Sciences (англ.) 12 (12). с. 5886. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app12125886. Процитовано 30 березня 2023. 
 38. Marcos, Luis F; Wilson, Samantha L; Roach, Paul (2021-01). Tissue engineering of the retina: from organoids to microfluidic chips. Journal of Tissue Engineering (англ.) 12. с. 204173142110598. ISSN 2041-7314. PMC PMC8669127. PMID 34917332. doi:10.1177/20417314211059876. Процитовано 30 березня 2023. 
 39. Gabriel, Elke; Albanna, Walid; Pasquini, Giovanni; Ramani, Anand; Josipovic, Natasa; Mariappan, Aruljothi; Riparbelli, Maria Giovanna; Callaini, Giuliano та ін. (2023-06). Generation of iPSC-derived human forebrain organoids assembling bilateral eye primordia. Nature Protocols (англ.) 18 (6). с. 1893–1929. ISSN 1750-2799. doi:10.1038/s41596-023-00814-x. Процитовано 5 серпня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 40. Біотех-реабілітація поранених - People’s Project.com. People’s Project.com (uk-UA). Процитовано 21 лютого 2016. 
 41. Bliley, Jacqueline M.; Shiwarski, Daniel J.; Feinberg, Adam W. (12 жовтня 2022). 3D-bioprinted human tissue and the path toward clinical translation. Science Translational Medicine (англ.) 14 (666). с. eabo7047. ISSN 1946-6234. doi:10.1126/scitranslmed.abo7047. Процитовано 11 листопада 2022. 
 42. A.D.A.M.. adambioprinting.com. Процитовано 11 листопада 2022. 
 43. Pagan, Erik; Stefanek, Evan; Seyfoori, Amir; Razzaghi, Mahmood; Chehri, Behnad; Mousavi, Ali; Arnaldi, Pietro; Ajji, Zineb та ін. (1 липня 2023). A handheld bioprinter for multi-material printing of complex constructs. Biofabrication 15 (3). с. 035012. ISSN 1758-5082. doi:10.1088/1758-5090/acc42c. Процитовано 13 червня 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 44. Tissue Engineering Market Size, Growth, Report 2022 To 2030. www.precedenceresearch.com. Процитовано 11 листопада 2022.