Українське питання (значення)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

 Працюю

Українське питання (англ. The Ukrainian Question, пол. Ukraińska kwestia[1], нім. Die ukrainische Frage, рос. Украинский вопрос) — термін, яким у наукових працях позначають тему здобуття Україною незалежності від країн, які в певний період окупували та контролювали її територію: Російської імперії/Радянської імперії, Австро-угорської імперії, Польсько-Литовської Держави, Польської Республіки, Чехословаччини та Румунії. На тему українського питання було видано чимало книг та памфлетів, зокрема:[2]

 • «Українське питання» — стаття написана українською у 1905 році Михайлом Грушевським й вперше видана у 1906 році у його автоперекладі німецькою під назвою Die Kleinrussen у збірці Russen uber Russland, ein Sammelwerk[3] Україномовний переклад зроблений І. Сварником з російськомовного автоперекладу Грушевського опублікованого у 1907 році у його ж збірці «Визволення Росії та українське питання» вперше опубліковано вже посмертно у 2002 році.[4] У статті описано законність права України на здобуття незалежності, особливу акцентуючи увагу на неприпустимості заборон Царською Росією української мови, українського театру, українського книгодрукування, та українських періодичних видань.
 • Українське питання, та Визволення Росії (рос. Украинский вопрос, и Освобождение России) — книга-збірка статей російською мовою авторства Михайла Грушевського видана у 1907 році у Санкт-Петербурзі. До збірки увійшли різні статті, й зокрема російськомовний автопереклад статті «Українське питання» написаної ще у 1905 році й до цього вже надрукованої у німецькомовному автоперекладі Грушевського у 1906 році. Статті збірки поясніють важливість здобуття Україною незалежності з точки зору історичного та природного права українського народу на суверенність.[5]
 • Українське питання (рос. дореф. Украинскій вопросъ) — книга-збірка статей російською мовою авторства різних українських інтелектуалів тогочасся написана й видана у 1914 році у Санкт-Петербузі. Збірник був розрахований на російську аудиторію та мав на меті ознайомити росіян з основними тезами історичної законності отримання незалежності Україною, зокрема шляхом пояснення росіянам окремішності українською національної ідентичності, української мови та української культури загалом.
 • «Українське питання в історичному розвитку» (англ. Die Ukrainische Frage in historischer Entwicklung) — стаття німецькою мовою авторства Михайла Грушевського видана у Відні Союзом визволення України у 1915 році. У статті описано законність права України на здобуття незалежності, особливу акцентуючи увагу на корисність від цього для Австрії.[7]
 • Українське питання. Росія та Антанта (фін. Ukrainan kysymys: Venäjä ja entente; рос. Украинский вопрос: Россія и Антанта) — памфлет фінською мовою авторства Кості Лоського (під псевдо Кость Вишевич) виданий у Гельсінках у 1918 році окремим виданням й згодом, того ж року, виданий у тому ж видавництві у автоперекладі автора російською мовою. У статті пояснюється важливість здобуття Україною незалежності з точки зору безпеки Фінляндії та Європи.[8]
 • Українське питання зважаючи на російську революцію (рос. Украинский вопрос в свете русской революции) — стаття російською мовою авторства Венедикта Мякотіна виданий у 1927 році у Парижі у еміґрантській російськомовній газеті «Возрождєніє». У статті питання здобуття Україною незалежності розглядається як недоречне, й заперечується історична необхідність постання України незалежної від Російської імперії.[10]
 • Українське питання (пол. Kwestia ukraińska) — памфлет польською мовою авторства Романа Дмовського виданий у Варшаві у 1930 році у «Archiwum MSWiA». У памфлеті повторюються різноманітні расистські вигадки щодо українців та України, зокрема про те що «Керманич Королівства Галичини та Володимирії Граф Франц Штадіон винайшов українців» тощо. Загалом питання здобуття Україною незалежності розглядається як недоречне, й описано обов'язковість продовження перебування України у власності Польської держави.[13]
 • Українське питання. Російська імперія та націоналізм у 19-му столітті (рос. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.), англ. Ukrainian Question: Russian Empire and Nationalism in the 19th Century) — книга-збірка статей російською мовою авторства історика Алєксєя Міллєра написана й вперше видана у 2000 році у санкт-петербурзькому видавництві Алетейя, й згодом перекладена англійською та видана у 2003 році у Будапешті у видавництві Центрально-європейського університету. Книга описує намагання Україною здобути незалежність від Російської імперії упродовж 19-го століття, й висліджує як ці намагання витворили діаметрально протилежні націєтворчі процеси в Україні та Росії.[18]
 • Українське питання в Росії (кінець XIX — начало XX ст.) (рос. Украинский вопрос в России (конец XIX — начало XX в.)) — книга-збірка статей російською мовою авторства історика Ірини Міхудіною написана й вперше видана у 2003 році у московському видавництві Інституту слов'янознавства та балканістики РАН. У книзі питання здобуття Україною незалежності розглядається як недоречне, й описано причини чому, на думку авторки, рух по отриманню незалежності Україною не отримав масової підтримки серед українців Підцарськоросійської України.[19]
 • Українське питання в російській патріотичній думці (рос. Украинский вопрос в русской патриотической мысли) — книга-збірка статей російською мовою авторства різних російських інтелектуалів 18-20 століть упорядкована істориком Аркадієм Мінаковим й вперше надрукована у 2016 році у московському видавництві Кніжний мір. У книзі у плеяді статей різного авторства питання здобуття Україною незалежності розглядається з позицій російського націоналізму й подається як недоречне й загалом неможливе.[20]
Джерела та примітки
 1. частіше польською цей вираз пишуть як Kwestia ukraińska; дуже зрідка цей термін подається польською як Ukraińskie pytanie
 2. Ukraine and Other Captive Non-Russian Nations in the U.S.S.R - A select Bibliography // Congressional Record: Proceedings and Debates of the United States Congress, Vol. 109. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1963. p 1657-1663 (англ.)
 3. Michael Grushewski. Die Kleinrussen / Russen uber Russland, ein Sammelwerk, herausgegebenvon Iosef Melnik. Frankfurt. 1906. 696 s.: S. 616—639 (нім.)
 4. Михайло Грушевський. Українське питання. Пер з рос.: І. Сварник // Михайло Грушевський. Твори: у 50 т.: Т. 4. Кн. 2. Пер з рос.: І. Сварник. Львів: Видавництво «Світ»; Київ: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського. 2013. 556 стор.: 359—374. ISBN 978-966-603-847-3.
 5. Мыхайло Грушевский. Освобождение России и украинский вопрос. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1907. 291 с. (рос.)
 6. Yaroslav Fedorchuk. Memorandum on The Ukrainian Question in its National Aspect. London: Ukraine-British Committee. 1914. 44 p.
 7. Michael Hruschewskyj. Die Ukrainische Frage in historischer Entwicklung. Ubersetsung aus dem Ukr. von Michael Hruschewskyj. Wien: Verl. des Bundes zur Befreiung der Ukraina. 1915. 52 s. (нім.)
 8. Костянтин Вышевич. Украинский вопрос, Россія и Антанта. Гельсингфорс: Гельсингфорская Центральная типографія, 1918. 43 стр.
 9. Maklecov, Aleksander. The Ukrainian Question through Serbian eyes. «The New Russia.» Vol. II. London. 1920. pp. 283-285 (англ.)
 10. Венедикт Мякотин. Украинский вопрос в свете русской революции // Возрождение. Париж, № 527 за 11 листопада 1926 року. С. 2-3 (рос.)
 11. Richard Jary, Zenon Kuzela, et al. The Ukrainian Question: A Peace Problem. Geneva: Publicity Department of the Executive of Ukrainian Nationalists. 1928, 40 p.) (англ.) (передрук в: Розбудова нації Vol 1, No. 9. Прага, 1928)
 12. Дмитро Доцов. The Ukrainian Question: A Peace Problem. p. 40 (рецензія) // ЛНВ. Vol. 97, кн. 11. С. 287-288
 13. Roman Dmowski. Kwestia ukraińska. Warszawa: Archiwum MSWiA, sygn. K-458. 1930. 30 s. (пол.)
 14. George Wilfrid Simpson. The Ukrainian Question and Present Crisis. Saskatoon. 1939. 14 p. (англ.)
 15. Mykyta Mandryka. Ukrainian Question: Remarks to Prof. Watson Kirkconnell's book: «Canada, Europe, and Hitler». Winnipeg, Manitoba: Canadian Ukrainian Education Association. 1940. 57 p. (англ.)
 16. Leonid Sonevytsky. [The Ukrainian Question in R.H. Lord's Writings on the Paris Peace Conference of 1919] // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States. Vol. 10, 1962—1963. No. 1—2. (29-30). New York: The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. Inc. 1964. pp. 65-84. (англ.)
 17. Paul Robert Magocsi. The Ukrainian Question Between Poland and Czechoslovakia: The Lemko Rusyn Republic (1918—1920) // Paul Robert Magocsi. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. Vol. 21 (1993). Issue 2. pp. 95-105 (англ.)
 18. Alexei Miller. The Ukrainian Question. Translated from the Russian by Olga Poato. Budapest: CEU Press. 306 p. ISBN 978-963-9241-60-2 (англ.)
 19. Ирина Михутина. Украинский вопрос в России (конец XIX — начало XX в.). Москва: Институт славяноведения и балканистики РАН. 2003. 288 стр. ISBN 5-7576-0096-9 (рос.)
 20. Украинский вопрос в русской патриотической мысли. Составление, предисловие, послесловие и примечания: Аркадий Минаков. Москва: Книжный мир, 2016. 800 стр. ISBN 978-5-8041-0814-5 (рос.)