Фонетика каталанської мови

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Головна стаття: Каталанська мова.

Катала́нська (катало́нська) мо́ва (кат. català; вимовляється [kətə'ła] або [kata'ła]) — мова Західного Середземномор'я, належить до романської групи індоєвропейської мовної родини.

У період з 1979 р. до 2007 р. каталанська мова отримала певний офіційний статус на всіх адміністративних територіях, які є частиною каталанських країн, окрім Ал-Карші та Західної смуги. В Автономній області Каталонія вона є однією з трьох офіційних мов та єдиною «власною (або історичною) мовою» з 1979 р.

З точки зору фонетики, лексики та граматики найближчою до каталанської є окситанська мова[1]VIII до XIII ст. каталанська мова являла собою діалект окситанської). Перші письмові пам’ятки каталанською зафіксовано раніше, ніж усіма іншими мовами Іберійського півострова, зокрема іспанською та португальською. Каталанську у світі розуміють близько 11,6 млн осіб, за кількістю мовців — це 6 романська мова після іспанської, португальської, французької, італійської та румунської мов.

Існує дві великі групи діалектів – східні (на основі яких створено літературну мову) та західні (на основі південно-західних діалектів кодифіковано літературну мову Автономної області Валенсія).

У каталанській використовують адаптовану латинку, зокрема кілька буквосполучень, які не зустрічаються в інших романських мовах (-ny-, -l∙l-, -ig). Граматика та фонетика каталанської мови має як спільні (зокрема 2 числа та 2 роди у іменника, прикметника та артикля, відмінникова система у займенника), так і відмінні риси (8, а не 7 голосних, як у більшості романських мов, вживання означеного артиклю перед іменами) з сусідніми галло-романськими та східно-іберійськими мовами.

Каталанська мова регулюється кількома закладами, зокрема Інститутом каталонських студій (який підтримує норму IEC) та Валенсійською мовною академією (яка підтримує норму AVL).

Фонетика каталанської мови[ред.ред. код]

У каталанській мові нараховується 29 приголосних, з них 3 - лише у діалектах.

Приголосні[2]
  Губно-губний Губно-зубний Зубний Альвеолярний Палатальний Велярний
Носовий m n ɲ ŋ
Проривний глухий p t (c) ~ k
дзвінкий b d (ɟ) ~ g
Африкат глухий ts
дзвінкий dz
Щілинні глухий   f s ɕ
дзвінкий (v) z ʑ γ
Дрижачі   r  
Одноударні ɾ
Апроксимант j w
Латеральні l ʎ
Голосні звуки літературної каталанської мови, з Carbonell & Llisterri (1999:62)

У каталанській мові нараховується 8 голосних. У літературній мові ненаголошені /e/, /ɛ/ та /a/ редукуються до [ə], а /o/ та /ɔ/ - до [u]. У західно-каталанських діалектах [e], [o] та [a] можуть бути також ненаголошеними.[3]

У мальоркському діалекті [ə] може бути у наголошеній позиції.[4]

Також у мові є багато дифтонгів, усі вони починаються або закінчуються на [j] або [w]:[5]

[ej] rei 'король' [ɛw] peu 'нога'
[uj] avui 'сьогодні' [ow] pou 'добре'
[ja] iaia 'бабуся' [wa] quatre 'чотири'
[jɛ] veiem 'ми бачимо' [wə] aigua 'вода'
Практична транскрипція з каталанської мови на українську

Фонетичні закони каталанської мови[ред.ред. код]

Нижче подано перелік головних фонетичних змін, які зумовили сучасну фонетичну систему каталанської мови.

Голосні[ред.ред. код]

 • Спільні риси з галло-романськими мовами:
  • Зникнення кінцевих голосних у словах латинського походження, окрім кінцевого -A (MURU, FLORE → mur, flor), що протиставляє каталанську західно-іберійським мовам, які зберігають кінцевий голосний, окрім -E (muro, однак flor/chor) та італо-романським, які зберігають усі кінцеві приголосні (muro, fiore).
 • Спільні риси з окситанською:
  • Численні дифтонги та односкладові слова: ([aj] rai, [ej] ei, [aw] cau, [ew] beu, [ow] pou тощо).
 • Риси, які протиставляють каталанську галло-романським мовам:
  • Збереження латинського -u- (східні діалекти lluna ['ʎunə], західні діалекти lluna ['ʎunɛ/a], окситанська luna ['lyno], французька lune ['lyn]).
 • Риси, які протиставляють каталанську іспанській:
  • Збереження відкритої вимови латинських голосних Ĕ та Ŏ (коротких «e» та «o») під наголосом у народній латині, відповідно [ɛ] та [ɔ] (TERRA → terra ['tɛra]/['tɛrə]; FOCUS → foc [fɔk]).
 • Риси, які протиставляють каталанську окситанській:
  • Редукція дифтонга AU до відкритого O (CAULIS, PAUCU → col, poc).
 • Спільні риси з іншими мовами, поширеними на півдні ареалу поширення західнороманських мов (ланґедокський діалект окситанської, західно-іберійські мови):
  • Буквосполучення -ACT- редукується до -ET (LACTE, FACTU → *lleit, *feitllet, fet).

Приголосні[ред.ред. код]

 • Спільні риси з галло-романськими мовами:
  • Збереження початкових PL, CL, FL- (PLICARE, CLAVE, FLORE → plegar, clau, flor). Ця риса протиставляє каталанську західно-іберійським мовам (іспанською llegar, llave, португальською chegar, chave).
  • Як і у французькій чи окситанській, відбувається заміна глухих приголосних на відповідні дзвінкі, якщо наступне слово починається з голосної або дзвінкої приголосної. Така соноризація притаманна фонемам [s], [t], [p], [ʃ], [k] i [tʃ], які переходять відповідно у [z], [d], [b], [ʒ], [ɡ] i [ʤ]. Приклади (наведено валенсійську вимову): els homes [els] та [ɔmes] -> [elzɔmes]; peix bo [pejʃ] та [bɔ] -> [pejʒbɔ]; blat bord [blat] та [boɾ(t)] -> [blad'boɾ(t)].
 • Спільні риси з окситанською (зокрема ланґедокською говіркою)
  • Випадіння латинського міжголосного -N (PANE, VINU → pa, vi). На відміну від ланґедокської говірки у множині [n] зберігається (пр., pans, vins), за виключенням північно-каталанського діалекта.
  • Оглушення кінцевих приголосних: verd [t], àrab [p].
 • Оригінальні риси:
  • Такі риси не зустрічаються в інших неолатинських мовах:
   • Міжголосна латинська -D- переходить у -u (PEDE, CREDIT →peu, (ell) creu)
   • Латинські кінцеві -C + e, i →-u (CRUCEM →creu)
   • Латинське закінчення -TIS (2-га особа множини) перейшло в -u (MIRATIS → *miratzmiraumirau/mireu.
 • Палаталізація приголосних:
  • Палаталізація початкового L- (LUNA, LEGE → lluna, llei). Ця риса також існує у субдіалекті м. Фуа окситанської мови та у деяких районах поширення астурійсько-леонської мови.
  • Палатализація -is- [jʃ]/[ʃ], з латинських -X-, SC- (COXA, PISCE → cuixa, peix).
  • /k/ + [e], [i], [j]*[ʦ][s]; CAELU → cel [sɛl].
  • /g/ + [e], [i], [j]*[ʤ][ʤ]/[ʒ]; GELU → gel [ʤɛl]/[ʒɛl].
  • /j/*[ʤ][ʤ]/[ʒ]; IACTARE → gitar [ʤi'tar]/[ʤi'ta]/[ʒi'ta]
  • -ly-, -ll-, -c'l-, -t'l-ll [ʎ]; MULIERE → muller; CABALLU → cavall, хоча фіксується і зворотний процес villavila; AURICULA → *oric'laorella; UETULUS → *vet'luvell.
  • -ni-, -gn-, -nn-ny [ɲ]; LIGNA → llenya; ANNUS → any (подібна фонетична трансформація існує й у іспанській мові).
 • Інші риси:
  • Редукція груп приголосних -MB-, -ND → -m-, -n- (CAMBA, CUMBA, MANDARE, BINDA → cama, coma, manar, bena), такий перехід існує також у гасконському діалекті окситанської мови та на півдні зони поширення ланґедокського діалекту окситанської мови.
  • Подвоєння приголосних: setmana [mm], cotna [nn], bitllet [ʎʎ], guatla [ll], intel·ligent [ll][l].

Примітки[ред.ред. код]

 1. Зокрема за списками Сводеша.
 2. Carbonell & Llisterri (1999:62)
 3. Carbonell & Llisterri (1992:54-55)
 4. Recasens & Espinosa (2005:1)
 5. Carbonell & Llisterri (1992:54)
 6. Закон «Про мовну політику» № 1/1998.
 7. Закони, що регулюють вживання каталанської мови тут та тут.
 8. Герона.
 9. Місто Жірона у російськомовній енциклопедії
 10. а б Закон 2/1992.
 11. Леріда.
 12. Сайт словника каталанської-валенсійської-балеарської мови.
 13. Транскрипція слова Urgell (частина назви міста Ла-Сеу-д'Уржель) у каталанській мові
 14. Транскрипція іспаномовної назви міста Ла-Сеу-д'Уржель (Сео-де-Урхель) знаками Міжнародного фонетичного алфавіту
 15. Сайт словника каталансько-валенсійсько-балеарської мови.
 16. Anna Poch, Alan Yates. «Catalan, Teach yourself», ISBN 0-340-87055-9, стор. 8, this is a neutral sound represented by the a and e in the endings of English sugar and butter. In Catalan this sound is also represented by a or e, when either is in an unstressed position.
 17. Пропозиція щодо фонетичної стандартизації каталанської мови, стор. 16.
 18. Стаття у каталаномовній Вікіпедії – «Нейтральний голосний». Aquest fonema és un dels trets característics del català oriental (excepte en la variant algueresa) que es manifesta en la pronúncia de les e o a en posició àtona, i també en els parlars baleàrics per representar algunes es en posició tònica. Pot portar confusions a l'ortografia ja que, per exemple, en aquests dialectes es pronuncia igual pare i para. És un so intermedi entre la e i la a, el trobem sempre en posició àtona i el representem ortogràficament amb la grafia a o bé amb la e. Tota a i tota e en posició àtona es pronuncia com a vocal neutra.
 19. Сайт Інституту каталонських студій, стор. 14. El signe [ɐ] pot ésser emprat per a representar la variant especialment oberta que presenta la vocal [ə] en certs parlars de l’àrea de Barcelona
 20. Розташування звуків взято з www.iecat.net та www.vesna.org.ua.
 21. Див. презентацію на сайті www.slideshare.net.
 22. Граматика каталанської мови на сайті www.orbilat.com.
 23. Наредба № 3 за транслитерация на българските географски имена на латиница. (болг.)
 24. [v] only occurs in Balearic and southern Valencian as well as northern Valencian and southern Catalonia. Everywhere else, it has merged with [b], з Wheeler, Max W (2005), The Phonology Of Catalan, Oxford: Oxford University Press, ISBN 0199258147.
 25. Орфографія каталанської мови
 26. Стаття про літеру «V» — En català representa el fonema fricatiu labiodental sonor ([v]) en les zones en què aquest fonema es conserva i el fonema oclusiu bilabial sonor ([b]) en les zones en què ha desaparegut.
 27. Словник каталансько-валенсійсько-балеарської мови.
 28. Стаття «Бетацизм» у каталаномовній Вікіпедії, Бетацизм на сайті www.geocities.com.
 29. El català té aquest so però no és un fonema sinó un al•lòfon o variant de la oclusiva dental sonora, у каталаномовній Вікіпедії
 30. Звук [z] міг заміняти [d] : BAGÀ, de Bacaudānum, derivat gentilici del nom personal cèltic Bacauda. L'existència de la -d- està documentada en textos medievals: Bagada (a. 1194). La -d- es va convertir normalment en -z-, i així consta documentalment: Bagazani (any 1095), Bagazano (a. 992 i 839). La -z- intervocàlica desaparegué […], на сайті Словника каталансько-валенсійсько-балеарської мови.
 31. Правила транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих англійською, французькою, німецькою та італійською мовами,те саме.
 32. Транслітерація англійських слів кирилицею.
 33. Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.16 / А. А. Білас; Київ. нац. університет ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укр. «Відтворення арготизмів в українських перекладах французької художньої прози XIX — ХХ ст.», електронна версія.
 34. У новелі В. Даниленка «Дивертисмент Цепкаленко», у «Кур'єрі Кривбасу» № 204, листопад 2006 р., стор. 3 — 8, електронна версія.
 35. Олена Кондратюк, Молодіжний сленг як мовне явище, журнал «Ї», № 38, 2005 р., електронна версія
 36. Сайт rock.kiev.ua.

Бібліографія[ред.ред. код]

 • Antoni Maria Badia i Margarit, «El català, entre la Gal·loromània i la Iberoromània», dins Llengua i cultura als Països Catalans, Edicions 62, Barcelona, 1964, p. 43-46. (кат.)
 • Germà Colón i Domènech, El español y el catalán, juntos y en contraste, Editorial Ariel, Barcelona, 1989, p. 36-37. (ісп.)