Функціональні групи

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бензилацетат має естерну функціональну групу (виділена червоним), ацетильну частка (обведена зеленим) і бензилетанолова частка (обведена помаранчевим)

Функціона́льні гру́пи (функці́йні гру́пи)  — це специфічні групи атомів всередині молекул, які відповідають за властивості цих молекул в хімічних реакціях. Одна і та ж функціональна група однаково себе поводить в хімічних реакціях, незважаючи на розмір молекули, частиною якої є ця група.[1]. Проте їх хімічну активність можуть змінити сусідні функціональні групи.

Поєднання назв функціональних груп з назвами вихідних алканів утворило потужну систематичну номенклатуру, за допомогою якої можна назвати будь-яку сполуку.

Безводневі атоми функціональних груп зв'язуються між собою та з рештою молекули за допомогою ковалентних зв'язків. Коли група атомів зв'язана з рештою молекули переважно йонними силами, група, як правило, відноситься до багатоатомного йону чи комплексного йону.

Перший вуглецевий атом після атома вуглецю, котрий зв'язаний із функціональною групою, називають грецькою буквою альфа, другий — бета, третій — гамма і т. д. Якщо сполука містить ще одну функціональну групу, котра зв'язана з таким атомом вуглецю, її можуть називати грецькою літерою, як наприклад гамма-амін.

Основні функціональні групи[ред. | ред. код]

Вуглеводневі групи[ред. | ред. код]

Клас органічних сполук Група Формула Структурна формула Префікс Суфікс Приклад
Алкани Алкіл RH Алкани алкіл- -ан етан
Етан
Алкени Алкеніл R2C=CR2 Алкени алкеніл- -ен етилен
Етилен
(Етен)
Алкіни Алкініл RC≡CR' Алкіни алкініл- -ин, -ін[2] Ацетилен
Ацетилен
(Етин)
Похідні бензену Феніл RC6H5
RPh
Похідні бензену феніл- -бензол Кумол
Кумол
(2-фенілпропан)
Похідні толуену Бензил RCH2C6H5
RBn
Бензил бензил- -толуол Бензилбромід
Бензилбромід
(бромотолуен)

Відомо багато інших функціональних груп з цієї категорії, які мають специфічні назви, наприклад: ізопропіл, трет-бутил і т. д.

Галогенові групи[ред. | ред. код]

Клас органічних сполук Група Формула Структурна формула Префікс Суфікс Приклад
Галогеноалкани галоген RX Галогенова група галогено- алкілгалогеніди Хлороетан
Хлороетан
(Етилхлорид)
Флуоралкани Флуор RF Флуороалкани флуоро- алкілфлуорид Флуорометан
Флуорометан
(Метилфторид)
Хлороалкани Хлор RCl Хлороалкани хлоро- алкілхлорид Хлорметан
Хлорометан
(Метилхлорид)
Бромоалкани Бром RBr Бромоалкани бромо- алкілбромід Бромометан
Бромометан
(Метилбромід)
Йодоалкани Йод RI Йодоалкани йодо- алкілйодид Йодометан
Йодометан
(Метилйодид)

Кисневмісні функціональні групи[ред. | ред. код]

Клас органічних сполук Група Формула Структурна формула Префікс Суфікс Приклад
Спирти Гідроксил ROH Гідроксил гідрокси- -ол methanol
Метанол
Кетони Карбоніл RCOR' Кетон -оніл- (-COR')
або
оксо- (=O)
-он Бутанон
Бутанон
(Метилетилкетон)
Альдегіди Альдегід RCHO Альдегід форміл- (-COH)
або
оксо- (=O)
-аль Ацетальдегід
Етаналь
(Ацетальдегід)
Галогеноангідриди Галоформіл RCOX Ацилгалід карбонофлуоридол-
карбонохлоридол-
карбонобромідол-
карбонойодидол-
-олгалід Ацетилхлорид
Ацетилхлорид
(Етанолхлорид)
Ангідрид Ангідрид ROCOOR Ангідрид (алкоксикарбоніл)окси- алкілкарбонат Трифосген
Трифосген
(Ди(трихлорметил)карбонат)
Карбоксилат Карбоксилат RCOO Карбоксилат

Карбоксилат

карбокси- -ат Натрію ацетат
Ацетат натрію
(Натрію етаноат)
Карбонові кислоти Карбоксил RCOOH Карбонові кислоти карбокси- -ова кислота Оцтова кислота
Оцтова кислота
(Етанова кислота)
Естери RCOOR' Складні ефіри alkanoyloxy-
or
алкоксикарбоніл
алкілалканоат Етил бутират
Етилбутират
(Етилбутаноат)
Гідроперексиди Гідроперокси ROOH Гідроперокси гідроперокси- алкілгідропероксид Метилетилкетонпероксид
Метилетилкетонпероксид
Пероксиди Перокси ROOR Перокси перокси- алкілпероксид Дитретбутилпероксид
Дитретбутилпероксид
Етери ROR' Етер алкокси- алкілетер Діетилетер
Діетилетер
(Етоксиетан)
Геміацеталі Геміацеталь RCH(OR')(OH) Геміацеталь алкокси -ол -ал алкілгеміацетал
Гемікеталь Гемікеталь RC(ORʺ)(OH)R' Гемікеталь алкокси -ол -он алкілгемікетал
Ацеталі Ацеталь RCH(OR')(OR") Ацеталь диалкокси- -ал диалкілацеталь
Кеталь (або Ацеталь) Кеталь (або Ацеталь) RC(ORʺ)(OR‴)R' Кеталь диалкокси- -он диалкілкеталь
Ортоестери Ортоестер RC(OR')(ORʺ)(OR‴) Ортоестер триалкокси-
Ортокарбонат естер Ортокарбонат естер C(OR)(OR')(ORʺ)(OR″) Ортокарбонат естер тетралкокси- тетраалкіл ортокарбонат

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

  • Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.. Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет - Донецьк:»Вебер», 2008. – 758 с. ISBN 978-966-335-206-0.

Посилання[ред. | ред. код]