Цивільний кодекс

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Початок тексту першого видання Цивільного кодексу Наполеона

Цивільний кодекс — систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

Сфера регулювання

[ред. | ред. код]

За своєю суттю та призначенням Цивільний кодекс є кодексом приватного права, тобто провідним актом у системі законодавства, що регулює відносини у приватній сфері, його положення мають застосовуватися не тільки до традиційних «суто цивільних» відносин, а й до взаємин суб'єктів споріднених відносин. Так, до регулювання сімейних відносин, при використанні найманої праці, у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля норми ЦК застосовуються субсидіарно, тобто у випадках, якщо ці відносини не врегульовані іншими (спеціальними) актами законодавства.

Див. також

[ред. | ред. код]

Джерела та література

[ред. | ред. код]
  • Цивільний кодекс України Поточна редакція.
  • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. у 2 т. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — 5-те вид., переробл. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2013. — ISBN 978-966-667-442-8.
  • Цивільне право України: Академічний курс: Підручник у 2 т.-Вид. 2-ге, доп. і перероб. — Т. 2. Особлива частина К.: Видавничий Дім «Ін Юре» 2006.
  • Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: підруч. / За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.

Посилання

[ред. | ред. код]