Чепіга Інна Петрівна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чепіга Інна Петрівна
Народилася 30 травня 1933(1933-05-30)
Луговики, Поліський район, Київська область, Українська СРР, СРСР
Померла 16 березня 2007(2007-03-16) (73 роки)
Київ, Україна
Країна СРСР СРСР, Україна Україна
Діяльність науковиця
Alma mater Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
Галузь мовознавство
Звання старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України
Ступінь кандидат філологічних наук
Автограф Автограф Чепіги Інни Петрівни.jpg

Інна Петрівна Чепіга (30 травня 1933(19330530), с. Леніно, Поліський район, Київська область, УРСР16 березня 2007, Київ, Україна) — дослідник і видавець староукраїнських писемних пам’яток, історик української мови. Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України.

Життєпис[ред. | ред. код]

Наукова діяльність[ред. | ред. код]

Праці[ред. | ред. код]

 • 1962
Твори І. Галятовського польською мовою // Тези доповідей V міжвузівської республіканської славістичної конференції 25–30 вересня 1962 р.– Ужгород, 1962.– С.160–162.
 • 1963
Оповідальні елементи збірників І. Галятовського «Небо новое» і «Скарбница потребная» // ІІ наукова конференція аспірантів. Тези доповідей.– К., 1963, с. 59–60.
Іоанникій Галятовський – проти турецько-татарської агресії // Рад. літературознавство.– 1963.– № 2. – С.112–118.
«Skarb pochwały» – маловідомий твір Іоанникія Галятовського польською мовою // Питання історії та культури слов’ян. Ч.2. – К.: Вид-во КДУ, 1963. – С.49–55.
 • 1964
До питань аналізу «Ключа» Іоаннікія Галятовського. // Збірник наукових праць аспірантів. Серія історико-філологічна. Вып. 13.– К., 1964.
 • 1965
Творчество Иоанникия Галятовского, украинского писателя второй половины XVII в. Автореф. дис.… канд. филолог. наук.– К., 1965.– 12 с.
 • 1966
Висвітлення діяльності визначних людей у нарисах з історії міст і сіл Української РСР // Український історичний журнал.– 1966.– № 9.– С. 114–118 (співавт. Макаренко Г. К.).
 • 1967
Новий топонімічний збірник [Реферат 1-го випуску «Топонимика». М.,1967] // Повідомлення Української ономастичної комісії.– 1967.– Вип. 4.– С.51–52.
Топонімічні відомості в Історії міст і сіл Української РСР // Український історичний журнал.– 1967.– № 1.– С. 105–108.
 • 1968
Антикатолицькі трактати І. Галятовського (До питання про полемічно-публіцистичну літературу другої половини XVII – початку XVIIІ ст.) // Рад. літературознавство. – 1968. – № 9. – С. 26–34.
Нові утворення в топонімії України // Повідомлення Української ономастичної комісії. – Вип. VI. – К., 1968. – С. 31–38.
 • 1969
Слов’янські рукописи XI–XIV ст. у фондах відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки Академії наук Української РСР (Огляд, опис, публікації) / Склав М. В. Геппенер за участю М. П. Візира та Й. В. Шубинського.– К., 1969.– 152 с., 22 табл. (М. В. Геппенером видання підготовлено російською мовою, переклад із російської українською мовою здійснила І. П. Чепіга).
 • 1970
Произведения Иоанникия Галятовского на польском языке // Труды отдела древнерусской литературы.– 1970.– Т. 25.– С. 321–324.
 • 1971
Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті / Підготовка тексту І. П. Чепіги; вступна стаття В. П. Колосової та І. П. Чепіги; історико-літературний коментар В. П. Колосової.– К.: Наукова думка, 1971.– 391 с.
 • 1974
Цим словам – сотні років // Рідне слово. – 1974. – № 8. – С. 98–103.
 • 1978
Ювілей словника [Симпозіум у Запоріжжі 13–14 жовтня 1977 р., присвячений 350-річчю «Лексикона славенороського Памви Беринди»] // Українська мова і література в школі. – 1978. – № 3. – С. 96 (cпівавт. Німчук В. В.).
 • 1979
Возз’єднання України з Росією і розвиток української літературної мови // Мовознавство. – 1979. – № 1. – С. 3–12 (cпівавт. Білодід І. К.). : Глоси Пересопницького Євангелія і питання нормування староукраїнської літературної мови XVI ст. // Питання східнослов’янської лексикографії XI–XVI ст.– К., 1979.– С. 64–68.
 • 1980
[Рецензія на:] Мелетій Смотрицький. Граматика. Підгот. факсим. вид. та досл. пам’ятки В. В. Німчука // Мовознавство.– 1980.– №1.– С. 84–86.
Розвиток національних мов у соціалістичному суспільстві // Мова і процеси суспільного розвитку.– К.,1980.– С. 91–105.
 • 1882
Вчення М. Смотрицького про просодію орфографічну // Східно сло в’янські граматики XVI–XVII ст. Матеріали симпозіуму, присвяченого 360-річчю з часу виходу в світ найвизначнішої слов’янської «Граматики» М. Смотрицького і 400 років з дня народження її автора.– К., 1982.– С. 130–132.
Будівельна лексика староукраїнської мови (загальні питання, будівельні матеріали, первинна обробка дерева, знаряддя праці) // Мовознавство.– 1982.– № 2.– С. 51–61.
 • 1983
Виробнича лексика // Історія української мови. Лексика і фразеологія.– К.: Наукова думка, 1983.– С. 218–234.
Лексика і фразеологія XVI–XVIIІ ст. // Історія української мови. Лексика і фразеологія.– К.: Наукова думка, 1983.– С. 280–285.
Розширення виробничої лексики // Історія української мови. Лексика і фразеологія.– К.: Наукова думка, 1983.– С. 422–461.
Києво-Могилянській академії – 350 // Рад. літературознавство.– 1983.– № 1. – С.79–80.
Київській академії 350 років // Українська мова і література в школі.– 1983. – № 1. – С. 79–80.
 • 1984
Глоссирование как форма лексикографической работы староукраинских книжников второй половины XVII в. // Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии: Тезисы докладов.– М., 1984.– С. 100–101.
Староукраїнська реміснича лексика (пов’язана з виробництвом продуктів харчування) // Мовознавство.– 1984.– № 2.– С. 40–46.
 • 1985
Іоаникій Галятовський. Ключ розуміння / Підготувала до видання І.П. Чепіга.– К.: Наукова думка, 1985.– 445 с.
Учення О.О.Потебні і деякі питання історії української літературної мови // Творча спадщина О. О. Потебні й сучасні філологічні науки (До 150-річчя з дня народження О.О.Потебні).– Харків, 1985.– С. 61–62.
 • 1986
З історії староукраїнської лексики на позначення гідроспоруд // Мовознавство.– 1986.– № 3.– С. 44–50.
 • 1988
Глосування як форма лексикографічної роботи в творах Іоаникія Галятовського // Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів.– К.: Наукова думка, 1988.– С. 70–75.
Иноязычные заимствования в лексике староукраинского языка XVI–XVII веков (на материале печатной терминологии) // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии восточнославянских языков: Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции (Днепропетровск, 12–14 октября 1988 г.). Ч.1.– Днепропетровск, 1988.– С. 119–120.
Передмови і післямови до українських стародруків як джерело вивчення історії літературної мови // Мовознавство.– 1988.– № 5.– С. 16–25.
 • 1989
Концепція літературної мови староукраїнських книжників XVI – першої половини XVII ст. // Жанри і стилі в історії української літературної мови.– К.: Наукова думка, 1989.– 283 с.– С. 79–93.
Жанри і стилі в історії української літературної мови / В. В. Німчук, В. М. Русанівський, І. П. Чепіга та ін.– К.: Наукова думка, 1989.– 283 с.— С.– 79–93
Ораторське мистецтво на Україні в XVI–XVII ст. // Українська мова і література в школі.– 1989.– № 10.– С. 64–68.
Факсиміле древнього рукопису // Друг читача. – 1989. – 16 березня. [Хроніка] // Мовознавство.– 1989.– № 2.– С. 79–80.
Уникальный памятник украинского языка – Пересопницкое Евангелие // Рукописные фонды ЦНБ им. В. И. Вернадского АН УССР.– К., 1989.– С. 64–78.
 • 1990
Пересопницьке Євангеліє // Наука і культура. Україна. Щорічник АН УРСР.– К., 1990.– Вип. 24.– С. 190–195.
Євангеліє // Українська літературна енциклопедія.– 1990.– Т. 2.– С. 176–177 (у співавторстві з Крекотнем В. І.).
 • 1992
Народнорозмовні елементи в мові українських ділових текстів XVI – першої половини XVII ст. // Мовознавство.– 1992.– № 6.– С. 3–11.
Національна святиня // Київська старовина.– 1992.– № 4.– С. 6–12.
І. І. Огієнко про українські переклади Євангельських текстів XVI ст. // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження: Тези доп. наук.-теоретич. конф. – Кам’янець-Подільський, 1992.– С. 116–118.
Нове в українській історичній лексикології // Рец. на книгу: Полюга Л. М. Українська абстрактна лексика XIV – першої половини XVII ст.– К.: Наукова думка, 1991.– 238 с.– Мовознавство.– 1992.– № 5.– С. 72–73.
 • 1993
Актові тексти як об’єкт лінгвістичного дослідження та видання // Писемні пам’ятки східнослов’янськими мовами XI–XVIIІ ст.: Тези доп. наук.-практ. конф. 4–6 травня 1993 року.– К.; Слов’янськ, 1993.– С. 45–51.
Мова медичного трактату другої половини XVII ст. (Публікація тексту) // Мовознавство.– 1993.– № 6.– С. 38–44.
 • 1994
Перекладні конфесійні пам’ятки XVI ст. – джерело вивчення історії української лексики // Рукописна та книжкова спадщина України.– К., 1994.– Вип. 2.– С. 3–7.
Пересопницьке Євангеліє як джерело історичної фонетики української мови // Проблеми сучасної ареалогії.– К., 1994.– С. 82–88.
 • 1995
Взаємодія української та церковнослов’янської мов у XVI ст. (на матеріалі євангельських перекладів) // Записки наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка.– Львів, 1995.– Т. 229.– С. 277–288.
Деякі графіко-орфографічні особливості другого південнослов’янського впливу в Пересопницькому Євангелії // Пам’ятки писемності східно-слов’янськими мовами XI–XVIIІ ст.– К.,1995.– С. 245–249.
Учительні євангелія як жанр ораторсько-проповідницького письменства в Україні // Мовознавство.– 1995.– № 6.– С. 39–46.
Негалевського Євангеліє // Українська літературна енциклопедія.– Т. 3.– К., 1995.– С. 474.
 • 1996
Початки барокового проповідництва в українському письменстві // Мовознавство.– 1996.– № 6.– С.25–30.
Твори Іоаникія Галятовського як джерело «Історичного словника української мови» Євгена Тимченка // Українська історична та діалектна лексика: Зб. наук. праць.– Львів, 1996.– Вип. 3.– С. 28–35.
Присяга на Євангелії // Укр. народ. енц.– Львів: Червона калина,1996.– С. 91–93.
 • 1997
Пересопницьке Євангеліє і морфологічний стандарт української мови (на матеріалі іменника) // Український діалектологічний збірник.– К.,1997.– Кн. 3.– С. 231–237.
Пересопницьке Євангеліє. Історія відкриття пам’ятки // Бібліотечний вісник.– 1997.– № 1.– С. 38–40.
 • 1999
Житецький про Пересопницьке Євангеліє // Східні слов’яни. Мова. Історія. Культура.– К.,1999.– Вип. 3.– С. 73–80.
 • 2000
Діакритичні знаки // Українська мова: Енциклопедія. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2000.– С. 134.
Києво-руські літописні традиції та українське літописання другої половини XVI – XVIIІ ст. // Наукові праці НБУ ім. В.І.Вернадського.– К., 2000.– Вип. 3. – С. 61–71.
Німчук Василь Васильович] // Українська мова: Енциклопедія.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2000.– С. 380–381;
Пересопницьке Євангеліє // Українська література в портретах і довідниках. Давня література XIX ст.: Довідник.– К., 2000.– С. 239–240.
Пересопницьке Євангеліє // Українська мова: Енциклопедія.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000.– С. 433–434.
Поетика // Українська мова: Енциклопедія. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000.– С. 462.
Риторика // Українська мова: Енциклопедія. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000.– С. 511–512.
Титло (~)] // Українська мова: Енциклопедія. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000.– С. 634.
Слово про Левка Полюгу // Лев Полюга. Біобібліографічний покажчик.– Львів, 2000.– С. 8–13 (співавтор. В. В. Німчук).
 • 2001
Галятовський, чернече ім’я Йоаникій // Києво-Могилянська академія в іменах. XVII–XVIIІ: Енциклопедичне видання.– К., 2001.– С. 165–167 (у співавторстві з В. Горобцем).
Деякі синтаксичні явища в мові Пересопницького Євангелія // Українська мова.– 2001.– № 1.– С. 31–34.
Нетлінний скарб // Українське слово.– 2001.– 6–12 вересня.– С. 11.
Пересопницьке Євангеліє 1556–1561: Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик: Видання підготувала І.П. Чепіга за участю Л. А. Гнатенко.– К., 2001.– 703 с.: 24 вкл. (48 іл.)
І. П. Чепіга підготувала:
Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам’ятка української мови.‒ С. 13 – 54.
Бібліографія праць про Пересопницьке Євангеліє.– С. 105 ‒ 111.
Транслітерований текст.– С. 114 – 404.
Словопокажчик.– С. 405 – 697.
 • 2002
Співвідношення літературно-писемного й народнорозмовного джерел у перших драматичних текстах (кінець XVI – XVII ст.) // Українська мова.– 2002.– № 3.– С. 23–38.
Становлення друкарської термінології в українській мові (друга пол. XVI – перша пол. XVII ст.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні.– К., 2002.– Вип. 12.– С. 275–278.
 • 2003
Словесно-художні образи як основа перших українських творів книжної поезії // Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем.– Житомир, 2003.– № 10.– С. 125–140.
Українська мова XVI–XVII ст. в оцінці зарубіжних діячів // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні.– К., 2003.– Вип. 13.– С. 331–335.
Пересопницьке Євангеліє. Історія відкриття пам’ятки // Шкільна бібліотека.– 2003.– № 2.– С. 186–188.
 • 2004
Діакритичні знаки // Українська мова: Енциклопедія. 2-ге вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004.– С. 145.
Німчук Василь Васильович // Українська мова: Енциклопедія. 2-ге вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2004.– С. 413.
Пересопницьке Євангеліє // Українська мова: Енциклопедія. 2-ге вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2004.– С. 470.
Поетика // Українська мова: Енциклопедія. 2-ге вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004.– С. 499.
Риторика // Українська мова: Енциклопедія. 2-ге вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004.– С. 550–551.
Титло (~) // Українська мова: Енциклопедія. 2-ге вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004.– С. 687.
 • 2005
Історія української мови // Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. 1930–2005: Матеріали до історії.– К.: Довіра, 2005.– С. 188–201 (у співавторстві з В. В. Німчуком).
Лексика полтавських актів XVII – першої пол. XVIIІ ст. // Слово і доля: Збірник на пошану Уляни Єдлінської.– Львів, 2005.– С. 59–64.
Особливості ділових пам’яток XVII–XVIIІ ст. Лівобережжя // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні.– К., 2005.– Вип. 14.– С. 313–316.
 • 2006
Мовний світогляд українських книжників XVI–XVII ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. статей.– К.: ХІК, Часи козацькі, 2006.– Вип. 15.– С. 267–271.
Витоки Пересопницького дива: Дві яскраві дати української національної святині // Літературна Україна. 31 серпня 2006 року.– № 33 (5171).– С. 1–4.
Дві яскраві дати української національної святині // Українська мова.– 2006.– № 4.– С. 3–8.
 • 2007
Діакритичні знаки // Українська мова: Енциклопедія. 3-тє вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007.– С. 150.
Найдавніша українська збірка прислів’їв та приказок // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. статей.– К.: ХІК, Часи козацькі, 2007.– Вип. 16.– С. 337–340.
Німчук Василь Васильович // Українська мова: Енциклопедія. 3-тє вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007.– С. 431–432.
Пересопницьке Євангеліє // Українська мова: Енциклопедія. 3-тє вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007.– С. 490–491.
Поетика // Українська мова: Енциклопедія. 3-тє вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007.– С. 520–521.
Риторика // Українська мова: Енциклопедія. 3-тє вид. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2007.– С. 572–573.
Титло (~) // Українська мова: Енциклопедія. 3-тє вид. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2007.– С. 712.
До відтворення в українських давніх текстах звука [й] та звукосполуки [йі] // Українська мова.– 2007.– №2.– С. 20–25.
 • 2011
Пересопницьке Євангеліє 1556–1561: Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик: Видання підготувала І.П. Чепіга за участю Л.А. Гнатенко.– Вид. друге, доповнене.– К., 2011.– 748 с.
І.П. Чепіга підготувала:
Пересопницьке Євангеліє ‒ унікальна пам’ятка української мови.– С.13 – 54.
Бібліографія праць про Пересопницьке Євангеліє.– С. 105 –112.
Транслітерований текст.– С. 115 – 404.
Словопокажчик.– С. 405 – 697.
  • Відповідальний редактор
Стиль ділових документів XIV ст. (Структура тексту).– К.: Наукова думка, 1979.– 268 с.
Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською.– К.: Наукова думка, 1980.– 303 с.
Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. (Збірник актових документів) / Підгот. до вид.: О. М. Маштабей, В. Г. Самійленко, Б. А. Шарпило.– К.: Наукова думка, 1986.– 222 с.: іл.
Українська література XI–XVIIІ ст.: Хрестоматія з коментарями / Упорядн.: Є. А. Карпіловська, Л. О. Тарновецька.– Чернівці: Прут, 1997.– 368 с.: іл.
  • Член редколегії
Історія української мови. Лексика і фразеологія.– К.: Наукова думка, 1983. – 743 с.
І.К.Білодід. Вибрані праці в 3-х т. Т.1.– К.: Наукова думка, 1986.– 446 с.
І.К.Білодід. Вибрані праці в 3-х т. Т.2.– К.: Наукова думка, 1986.– 366 с.
І.К.Білодід. Вибрані праці в 3-х т. Т.3.– К.: Наукова думка, 1986.– 411 с.
Християнство і українська мова: Матеріали наукової конференції (Київ, 5–6 жовтня 2000 р.) – Львів: Вид-во Львівської Богословської Академії, 2000.– 515 с.
Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. Вип. 12. З.– Львів, 2005.– 246 с.
  • Видавничі рецензії
 • 1976
Мишанич О.В. Григорій Сковорода: усна народна творчість.– К.: Наукова думка, 1976.– 152 с.
Русский язык – язык межнационального общения и единения народов СССР.– К.: Наукова думка, 1976.– 253 с.
 • 1977
Ділова і народно-розмовна мова XVIIІ ст. (Матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України) / Підгот. до вид. В. А. Передрієнко // Мовознавство.– 1977.– № 5.– С. 95.
 • 1980
Мелетій Смотрицький. Граматика / Підгот. факсимільного видання та дослідження пам’ятки В. В. Німчука.– К.: Наукова думка, 1979 // Мовознавство.– 1980.– № 1.– С. 84–86.
 • 1981
Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI–XVIIІ ст.– К.: Наукова думка, 1981.– 264 с.
 • 1985
Німчук В.В. Мовознавство на Україні в XIV–XVII ст.– К.: Наукова думка, 1985.– 223 с.
 • 1986
Вишенський І. Твори.– К.: Дніпро, 1986.– 247 с.
Давньоруська ономастична спадщина в східнослов’янських мовах: Збірник наукових праць.– К.: Наукова думка, 1986.– 163 с.
Лингвистические проблемы автоматизации редакционно-издательских процессов.– К.: Наукова думка, 1986.– 230 с.
 • 1987
Українська діалектна лексика: Збірник наукових праць.– К.: Наукова думка, 1987.– 268 с.
 • 1992
Полюга Л.М. Українська абстрактна лексика XIV – першої половини XVII ст.– К: Наукова думка, 1991.– 238 с.
 • 1996
Говірки Чорнобильської зони: Тексти / Упоряд.: Гриценко П.Ю. та ін.– К.: Довіра, 1996.– 358 с.
 • 1998
Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.– Львів, 1998.– Вип. 5.– 26, 46 ум. друк. арк.
 • 1999
Ономастика Полісся / Відп.ред. І. М. Желєзняк.– К.,1999.– 234 с.
Професор Степан Пилипович Бевзенко / Упоряд. П. Ю. Гриценко.– К.,1999 // Мовознавство.– 1999.– № 1.– С. 74.
 • 2000
Лев Полюга: Бібліографічний покажчик.– Львів, 2000.– 88 с.
 • 2002
Linguistica slavica: Ювілейний збірник на пошану Ірини Михайлівни Желєзняк.– К.: Кий, 2002.– 200 с.
Німчук В.В. Проблеми українського правопису XX–XXI ст. / НАН України. Інститут української мови.– К., 2002.– 116 с.
 • 2003
Гнатенко Л. Слов’янська кирилична рукописна книга XV ст. З фондів Інституту рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського: Каталог.– К., 2003.– 25, 44 друк.арк.
Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.– Львів, 2003.– Вип. 10.– 255 с.
 • 2004
Костич Л.М. Історія суфіксальної деривації якісних прикметників української мови: Монографія.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2004.– 228 с.
 • 2005
Актуальні питання антропоніміки: Збірник матеріалів наукових читань пам’яті Юліана Костянтиновича Редька / Відповід. ред. І. В. Єфименко.– К., 2005.– 272 с.
 • 2006
Нове поповнення серії «Пам’ятки української мови»: «Акти Житомирського гродського уряду: 1590 рік; 1635 рік» / Підгот. до видання В. М. Мойсієнко; відп. ред. В. В. Німчук. – Житомир, 2004 // Українська мова.– 2006.– № 1.– С. 113–117.
Миронюк О. М. Історія українського мовного етикету. Звертання.– К.: Логос, 2006.– 168 с.
Студії з ономастики та етимології. 2006 / Відп. ред. О.П.Карпенко.– К., 2006.– 260 с.
 • 2008
Бідношия Ю.І., Дика Л.В. Говірки Бориспільщини: Сучасні діалектні тексти та пам’ятки мови.– Київ: Інститут української мови НАН України, 2008.– 480 с.: іл.
  • Неопубліковані праці
Акти (протоколи) Полтавського міського уряду к. XVII – поч. XVIII ст. (Зберіг. в Інституті рукописів НАН України. Ш. 55 257 (Лаз. 391). : Метаграфування тексту, іменний покажчик.
  • Про І. П. Чепігу
[Гриценко П. Ю.] Чепіга Інна Петрівна // Українська мова: Енциклопедія.– 2-е вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана,

2004.– С. 790.

[Гриценко П. Ю.] Чепіга Інна Петрівна // Українська мова: Енциклопедія.– 3-е вид.– К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана,

2007.– С. 822.

[Гриценко П. Ю.] Чепіга Інна Петрівна (30.05.1933 – 16.03.2007) // Мовознавство.– 2007.– №2.– С. 95–96.
[Гриценко П. Ю.] Чепіга Інна Петрівна // Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України 1930–2005: Матеріали до історії.– К., Довіра, 2005.– С. 537.
Німчук В. В., Даценко І. Б. Інна Петрівна Чепіга [некролог] // Українська мова.– 2007.– № 3.– С. 110–113.
  • Рецензії на праці І. П. Чепіги
[Пересопницьке Євангеліє (1556–1561).– К., 2001.– 703 с.: 24 вкл. (48 іл.)]: Туровська Л. Головна книга України // Слово Просвіти.– 2003. – 1–7 січня. – С. 10.
Туровська Л. Мова «Пересопницького Євангелія» // Урядовий кур’єр.– 2003.– № 34.– 21 лютого.– С. 8.
Дубровіна Л. 2001 рік: перше академічне видання Пересопницького Євангелія XVI ст. // Бібліотечний вісник.– 2001.– № 6.– С. 40–43.
Полюга Л. Євангеліє (1556–1561 рр.). Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик. / За наук. ред. В. В. Німчука.– К. 2001.– 700 с. // Українська мова.– 2002.– № 3.– С. 111–114.

Пам'ять[ред. | ред. код]

 • Наукові читання, присвячені пам’яті кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника Інни Петрівни Чепіги:
 • Київ, 2009,
 • Київ, 2011.

Примітки[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 • У силовому полі мови. Пам’яті Інни Петрівни Чепіги / Ін-т укр. мови НАН України : упоряд.: Г. В. Воронич.– К. : КММ, 2011.– 214 с.: портр. ISBN 978-966-1673-09-9
 • Мовознавство : наук.-терет. журн. / Ін-т мовозн. ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – К.: № 2, 2007.— С. 95—96.
 • Слободзяник, Олена Зіновіївна. Формування географічної лексики в українській мові XVI - XVIII століть : автореф. дис ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / О. З. Слободзяник ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича . – Львів, 2017 . – 19 с. : рис. - Рез.: укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв) .

Посилання[ред. | ред. код]