Шаблій Олена Анатоліївна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Шаблій Олена Анатоліївна
Olena Shablii.jpg
Народилася 21 грудня 1975(1975-12-21) (46 років)
Київ
Місце проживання Київ
Країна Flag of Ukraine.svg Україна
Діяльність викладачка університету, перекладачка
Alma mater КНУ
Галузь перекладознавство, термінологія
Заклад Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ступінь доктор наук

Шаблій Олена Анатоліївна (1975, Київ) — український науковець, доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов юридичного факультету КНУ. Викладач німецької мови, дослідниця та фахівець з юридичного перекладу.

Освіта та наукова діяльність[ред. | ред. код]

У 1998 році закінчила факультет іноземної філології Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Романо-германські мови та літератури» (диплом з відзнакою). Здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької та англійської мов і літератур, перекладача з німецької мови. Протягом 1998–2001 р.р. навчалась в аспірантурі на кафедрі германської філології Київського національного університету Імені Тараса Шевченка.

22 травня 2002 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16. — перекладознавство на тему «Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографії і перекладу (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем)».

Шаблій О. А. має понад 50 друкованих праць, присвячених актуальним проблемам германістики, перекладознавства та юридичної лінгвістики, навчально-методичний посібник «Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих терміносистем ФРН та України)», рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, монографію «Німецько-український юридичний переклад: методи, проблеми, перспективи».

Проекти[ред. | ред. код]

Викладацька кар'єра[ред. | ред. код]

З вересня 1998 року по червень 2004 року працювала викладачем кафедри германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, далі — на посаді асистента кафедри германської філології, згодом — на посаді доцента кафедри германської філології. З 2009 по 2012 рік перебувала у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2012 і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри іноземних мов юридичного факультету.

Читала нормативний лекційно-практичний курс «Лінгвокраїнознавство країн першої мови (нім.)» для студентів 1-го курсу відділення західних мов та перекладу Інституту філології та спецкурс «Особливості перекладу юридичних текстів» для студентів 4-го курсу відділення західних мов та перекладу; проводила практичні заняття з німецької мови та заняття з практики перекладу для студентів відділення західної філології та перекладу. Здійснювала наукове керівництво бакалаврськими та дипломними роботами, рецензувала реферати аспірантів кафедри германської філології та дисертаційні роботи; викладає німецьку правничу мову для студентів 1-го курсу юридичного факультету.

З 2002 по 2008 викладала німецьку мову в Німецькому культурному центрі Ґете-Інститут (Goethe-Institut Kiew).

Є членом міжнародної Спілки дослідників та популяризаторів німецької мови (Gesellschaft für deutsche Sprache) та Української спілки германістів.

Наукові праці[ред. | ред. код]

Дисертації[ред. | ред. код]

 • Теоретичні та методологічні засади німецько-українського юридичного перекладу: Дис… докт. філолог. наук: 10.02.16 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. — К., 2013.- 540 с.
 • Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографії і перекладу (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем): Дис… канд. філолог. наук: 10.02.16 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2002.- 254 с.

Публікації[ред. | ред. код]

 1. Deutsch-ukrainische juristische Datenbank. Mitarbeit erwünscht. In: MDÜ. – 2018. – Nr. 6. – S.16 – 19. див. https://www.bdue-fachverlag.de/detail_mdueheft/85 [Архівовано 22 лютого 2019 у Wayback Machine.]
 2. Німецько-українська юридична база (ЮНУБ) у роботі юриста та юрислінгвіста // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 29 листоп. 2018 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В.В.Чернєй, С.Д.Гусарєв, С.С.Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – Ч. І. – С. 37 – 40.
 3. Переклади чи перекрути? Про доступ до зарубіжної інформації у галузі права // Юридичний журнал. — Київ: Видавнича корпорація «Юстініан», 2014. — № 2-3. — С. 51-55. див. https://web.archive.org/web/20140714160951/http://www.justinian.com.ua/article.php?id=4021
 4. Shabliy Olena. Die Textsorte Gesetz in der Systematik der bilateralen Rechtsübersetzung am Beispiel des deutschen und ukrainischen Verfassungstextes // Osteuropa Recht: Fragen zur Rechtsentwicklung in Mittel- und Osteuropa sowie den GUS-Staaten, 59. Jahrgang, Heft 4/2013, «Eurasische Integration», S. 444–459.
 5. Культурно-специфічні особливості текстів конституцій ФРН та України у контексті німецько-українського юридичного перекладу // Мова і культура. (Науковий журнал). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. — Вип. 15. — Т. VII (161). — С. 437–444.
 6. Відтворення назв адміністративно-територіальних одиниць Федеративної Республіки Німеччина в українському юридичному перекладі // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2012–2013: тези наукових доповідей та повідомлень. — К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2013. — С. 170–174).
 7. Šablij Olena. Übersetzung offizieller Dokumente — Transfer zwischen deutscher und ukrainischer Rechtskultur // Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen — Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik, herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München — Berlin, 2013. — S. 519–531.
 8. Шаблій О. А. Юридичний переклад як вид юридичної діяльності експертного типу [електронний ресурс] https://web.archive.org/web/20140714152650/http://crosslingua.crimea.edu/publications/2.3_2013_Shabliy.html
 9. Шаблій О. А. Юридичний переклад у сучасній юридичній освіті // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. IX Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2013 року) / [ред. кол.: В. В. Коваленко, В. В. Чернєй, М. В. Костицький та ін.] — К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. — С. 59, 60.
 10. Переклад офіційних документів — трансфер між німецькою та українською правовими культурами [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/author/olena-shabliy [Архівовано 14 липня 2014 у Wayback Machine.]
 11. Funktionen der Rechtsübersetzung im Dialog der deutschen und ukrainischen Rechtskulturen (нім. м.) / Функції юридичного перекладу у діалозі німецької та української правових культур //Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen — Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2011. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München — Berlin, 2012. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/wp-content/uploads/Olena_Shabliy.pdf [Архівовано 14 липня 2014 у Wayback Machine.]
 12. Rechtsübersetzung in modernen Rechtsordnungen und -kulturen: Herausforderungen bei der deutsch-ukrainischen Übermittlung rechtlicher Inhalte (нім. м.) / Юридичний переклад у сучасних правових системах та культурах: Проблеми німецько-українського юридичного перекладу // Translationswissenschaftlicher Nachwuchs forscht (Forum Translationswissenschaft 17). Zybatow, Lew N. / Ustaszewski, Michael (Hgsg.) Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, 2012. — С. 71-88.
 13. Юридичні скорочення як проблема німецько-українського юридичного перекладу // Формула компетентності перекладача: Матеріали ІІІ міжнародної науково-методичної конференції. 29 березня 2012 р. — К.: НТУУ «КПІ», 2012 (у друці).
 14. Когезія та когерентність нормативних текстів ФРН та України як чинники юридичного перекладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Збірник наукових праць (у друці).
 15. Які переклади документів є дійсними на території Федеративної Республіки Німеччина? // Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, яка присвячена 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчу Одеської школи права /за ред. Дрьомін В. М. — Одесса: Фенікс, 2012. — С. 144–146.
 16. Юридичний переклад — як складова юридичної діяльності //Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2012: Зб. наук. пр. /НАН України. Укр. мовн.-інформ. фонд. Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського; За ред. В. А. Широкова. — К.: Довіра, 2012. — (у друці)
 17. Культурно-специфічні особливості текстів конституцій ФРН та України у контексті німецько-українського юридичного перекладу // Мова і культура. (Науковий журнал). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. (у друці)
 18. Шаблій О. А. Німецько-український юридичний переклад: методологія, проблеми, перспективи: [монографія] / О. А. Шаблій. — Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. — 320 с.
 19. Поняття «справедливість», «законність» і «правосуддя» у німецькій та українській правничих мовах (лінгвокультурні та перекладознавчі аспекти) // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Вип. 34., част. 3. — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. — С. 316–323.
 20. Труднощі перекладу термінів юридичної техніки ФРН на позначення поняття «закон» // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Збірник наукових праць. — К.: Університет «Україна», 2011. — Випуск 22. — С. 96 — 113.
 21. Невизначені правові поняття Федеративної Республіки Німеччина в українському юридичному перекладі // Мова і культура. (Науковий журнал). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. — Вип. 14. — Т. IV (150). — С. 409–420.
 22. Твір П. Й. А. фон Фейєрбаха «Погляд на німецьке правознавство» в українській інтерпретації (аспекти філософсько-юридичного перекладу) // Порівняльно-правові дослідження: Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. № 2. — Київ: ВДК Університету «Україна», 2011. — С. 29 — 32.
 23. Спільні завдання порівняльного правознавства і юридичного перекладознавства (на прикладі перекладу німецькою мовою Проекту закону 1932 р. «Про суди в адміністративних справах») // Проблеми порівняльного правознавства: збірник тез наукових доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції «Компаративістські читання» / за ред. Ю. С. Шемшученка, О. К. Маріна, І. С. Грищенка; упор. О. В. Кресів, І. М. Ситар. — К., Львів: ЛьвДУВС, 2011. — С. 91 — 93.
 24. Тлумачення й адекватність в юридичному перекладі (на прикладі перекладу німецькою мовою Проекту закону 1932 р. «Про суди в адміністративних справах») // Порівняльно-правові дослідження: Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. № 2. — Київ: Київ: ВДК Університету «Україна», 2011. — С. 89 — 103.
 25. Терміни «організація» й «орган» у законодавстві ФРН та України (труднощі перекладу і терміновживання) // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 листопада 2011 року) / ред. кол.: В. В. Коваленко, О. М. Джужа, М..В. Костицький та ін. — К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. — С. 74 — 76.
 26. Юридичний переклад як фах // Формула компетентності перекладача: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. 24 березня 2010 р. — К.: НТУУ «КПІ». — С. 67 — 68.
 27. Розбіжності між концептами право в українській та Recht — у німецькій правових культурах як проблема перекладу // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Вип. 30, — Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. — С. 244–248. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mikks/2010_30/244_248.pdf
 28. Труднощі перекладу українського поняття відповідальність німецькою мовою // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 22. — Том 2. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. — С. 167–172.
 29. Юридичний переклад німецьких концептів Ordnung та Ordnungswidrigkeit // Людина. Комп'ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / за ред. Ф. С. Бацевича. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», 2010. — С. 232–235.
 30. «Фальшиві друзі» німецько-українського юридичного перекладу (на прикладі термінопар Jurisdiktion — юрисдикція та Kompetenz — компетенція) // Мова і культура. (Науковий журнал). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. — Вип. 13. — Т. IІ (138). — С. 397–404.
 31. Варіативність німецьких законодавчих термінів на позначення поняття «компенсація» (труднощі юридичного перекладу) // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Проблеми української термінології. — Вип. № 676. — Львів: В-во Національного університету «Львівська політехніка», — 2010. — С.121-124. + [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk676/TK_wisnyk676_shablij.htm[недоступне посилання з серпня 2019]
 32. Перекладознавче зіставлення термінів на позначення понять «документ», «акт», «копія», «оригінал» в українській та німецькій правничих мовах // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2010: Зб. наук. пр. /НАН України. Укр. мовн.-інформ. фонд. Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського; За ред. В. А. Широкова. — К.: Довіра, 2011. — 527 с. — Укр., рос., англ. — С. 479–488. + [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://megaling.ulif.org.ua/megaling-2010/olena-shabl-y-perekladoznavche-z-stavlennya-term-n-v-na-poznachennya-ponyat-dokument-akt-kop-ya-orig-nal-v-ukra-nsk-y-ta-n-metsk-y-pravnichich-movach[недоступне посилання з серпня 2019]
 33. Переклад німецької юридичної лексики із коренем -bind- українською мовою (морфолого- та лексико-синтаксичні трансформації у юридичному перекладі) // Українська наукова термінологія: зб. матеріалів наук.-практ. конф. ["Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки"], (Київ, 12 листоп. 2010 р.). — К.: Наук. думка, 2010.- № 3. — С. 108–117.
 34. Перекладознавче зіставлення юридичної лексики на позначення поняття «зобов'язання» у німецькій та українській правничих мовах // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. VІ Міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 листопада 2010 року) / ред. кол.: В. В. Коваленко, О. М. Джужа, М. В. Костицький та ін. — К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2010. — С. 64 — 67.
 35. Стандарти якості у перекладі німецьких юридичних текстів // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Вип. 26., част. 3. — Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. — С. 295–298.
 36. Терміноелементи-латинізми «офіційний», «публічний» та «цивільний» як «псевдодрузі перекладача» (у перекладі з української на німецьку мову) // Studia Linguistica: Збірник наукових праць. Вип. 2, — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2009. — С. 370–377.
 37. Труднощі перекладу з української на німецьку мову терміноелементів «держава/державний», «громада/громадський», «суспільство/суспільний» // Науковий вісник чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 441–443. Германська філологія. — Чернівці: «ЧНУ», 2009. — С. 281–286.
 38. До питання про обсяг і межі української та німецькомовних фахових мов права // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2009: Зб. наук. пр. /НАН України. Укр. мовн.-інформ. фонд. Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського; За ред. В. А. Широкова. — К.: Довіра, 2009. — 527 с. — Укр., рос., англ. — С. 479–488.
 39. Зіставне дослідження словотвірних гнізд з коренем нім. -straf- та укр. — штраф- у німецькій та українській правничих мовах // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. V Міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Київ, 6 листопада 2009 року) / ред. кол.: Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, М..В. Костицький та ін. — К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. — С. 54 — 56.
 40. Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України): Навч. посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: ВЦ «Київський університет», 2008. — 247 с.
 41. Переклад як джерело розвитку значень поняття «громадськість» і терміноелемента «громадський» в українському правничому дискурсі // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. IV Міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 листопада 2008 року) / ред. кол.: Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, М..В. Костицький та ін. — К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. — С. 44 — 46.
 42. Juristische Übersetzung als neue interdisziplinäre Qualifikation (нім. м.) // Германістика в Україні. Вип. 1. — Київ: КНЛУ, 2007. — С. 118–134.
 43. Проблеми правничого перекладу у контексті адаптації українського законодавства до правових норм Європейського Союзу // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Вип. 16., кн. 2. — Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. — С. 335–338.
 44. Про нові праці у галузях «правнича лінгвістика» та термінотворення // Українське право, № 1, 2004. — С. 179–181.
 45. Псевдодрузі перекладача" в перекладній термінографії (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Іноземна філологія, № 34-36, 2003, С. 145–147.
 46. Словничок «Псевдо-друзів перекладача» у німецькій та українській юридичних терміносистемах (Додаток 1 Німецько-українсько-російського коментованого словника з адміністративного права / Укл. Шлоер Б., Сойко І. / Заг. ред. Б. Шлоера та Ю. Зайцева — К.: Український центр правничих студій, 2003. — С. 325–358.
 47. Термінологічні «псевдодрузі перекладача» // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Проблеми української термінології. — Вип. № 453. — Львів: В-во Національного університету "Львівська політехніка, 2002. — с. 122–126.
 48. Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографії і перекладу (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем): Дис… канд. філолог. наук: 10.02.16 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2002.- 254 с.
 49. Інтернаціоналізми: "щирі чи «нещирі» друзі перекладача? // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: Іноземна філологія. — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2001. — Вип. 31. — С. 61 — 65.
 50. Міжмовна термінологічна омонімія як проблема прикладного мовознавства //Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових статей. — Київ: Київський державний лінгвістичний університет, 2001. — Вип. 5. — С. 139–143.
 51. «Термінологічний суржик» як вияв міжмовної інтерференції у спеціальних текстах //Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. — Київ: КНЕУ, 2001. — Вип. IV. — С. 289–292.
 52. Міжмовна інтерференція як психолінгвістична універсалія // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000. — С. 371–375.
 1. Зустріч Олени Шаблій з Себастьяном Громіґом, керівником відділу культури, освіти та національних меншин Посольства Німеччини в Україні.