Якісне дослідження

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Якісне дослідження — це тип дослідження, метою якого є збір і аналіз нечислових (описових) даних, щоб отримати розуміння соціальної реальності людей, включаючи розуміння їхніх поглядів, переконань і мотивації. Цей тип дослідження зазвичай включає глибинні інтерв'ю, фокус-групи або спостереження з метою збору даних, багатих на деталі та контекст. Якісне дослідження часто використовується для вивчення складних явищ або для розуміння досвіду та поглядів людей на певну тему. Це особливо корисно, коли дослідники хочуть зрозуміти значення, яке люди надають своєму досвіду, або коли вони хочуть розкрити глибинні причини поведінки людей. Якісні методи включають етнографію, теорію обґрунтовування, аналіз дискурсу та інтерпретаційний феноменологічний аналіз.[1] Якісні методи дослідження використовувалися в соціології, антропології, політології, психології, комунікації, соціальній роботі, фольклорі, освітніх дослідженнях, інформатиці та дослідженнях програмної інженерії.[2][3][4][5]

Якісні дослідження ґрунтуються на кількох напрямках філософської думки та розглядають аспекти людського життя, включаючи культуру, самовираження, переконання, мораль, життєвий стрес та уяву.[6] Сучасні якісні дослідження зазнали впливу ряду галузей філософії, наприклад, позитивізму, постпозитивізму, критичної теорії та конструктивізму.[7] Історичні переходи або «моменти» в якісних дослідженнях разом із поняттям «парадигм» (Дензін і Лінкольн, 2005) здобули широку популярність упродовж останніх десятиліть. Проте деякі вчені стверджують, що прийняття парадигм може бути контрпродуктивним і призвести до меншої філософсько-заангажованої спільноти. У зв'язку з цим Пернекі[8] запропонував альтернативний спосіб реалізації філософських проблем у якісному дослідженні, щоб дослідники могли підтримувати необхідну інтелектуальну мобільність та еластичність.

Підходи до опитування

[ред. | ред. код]

Використання некількісного матеріалу як емпіричних даних зростає в багатьох сферах соціальних наук, включаючи науки про навчання, психологію розвитку та культурну психологію.[9] Кілька філософських і психологічних традицій вплинули на підходи дослідників до якісного дослідження, включаючи феноменологію, соціальний конструкціонізм, символічний інтеракціонізм і позитивізм.[10][11]

Філософські традиції

[ред. | ред. код]

Феноменологія відноситься до філософського дослідження структури свідомості індивіда і загального суб'єктивного досвіду. Підходи до якісного дослідження, засновані на конструкціонізмі, такі як теорія обґрунтовування, звертають увагу на те, як суб'єктивність як дослідника, так і учасників дослідження може вплинути на теорію, яка розвивається в результаті дослідження. Символічний інтеракціоністський підхід до якісного дослідження досліджує, як індивіди та групи розвивають розуміння світу. Традиційні позитивістські підходи до якісного дослідження прагнуть до більш об'єктивного розуміння соціального світу. На дослідників якості також вплинули соціологія знання та роботи Альфреда Шюца, Пітера Л. Бергера, Томаса Лукмана та Гарольда Ґарфінкеля.

Більш пізні філософські внески в якісне дослідження (Pernecky, 2016[8]) охоплювали такі теми, як скептицизм, ідеїзм, ідеалізм, герменевтика, емпіризм і раціоналізм, а також познайомили якісну спільноту з різними реалістичними підходами, які доступні в широкому філософському спектрі якісної думки. Пернекі також має справу з деякими знехтуваними областями якісних досліджень, такими як соціальна онтологія, і виходить на нові території (наприклад, квантову механіку), щоб стимулювати більш сучасну дискусію про загальні якісні проблеми, такі як абсолютизм і універсалізм.

Джерела даних

[ред. | ред. код]

Якісні дослідники використовують різні джерела даних, щоб зрозуміти тему, яку вони вивчають. Ці джерела даних включають стенограми інтерв'ю, відео соціальних взаємодій, нотатки, усні звіти[9] та артефакти, такі як книги чи твори мистецтва. Метод кейс-стаді є зразком переваги якісних дослідників щодо глибини, деталей і контексту.[12][13] Тріангуляція даних також є стратегією, яку використовують у якісних дослідженнях.[14] Автоетнографія, вивчення себе, є якісним методом дослідження, у якому дослідник використовує свій особистий досвід для розуміння проблеми.

Теорія обґрунтовування — це індуктивний тип дослідження, заснований на («обґрунтованому») дуже уважному розгляді емпіричних спостережень, які дає дослідження.[15][16] Тематичний аналіз передбачає аналіз шаблонів значення. Аналіз розмов в основному використовується для аналізу усних розмов. Біографічні дослідження пов'язані з реконструкцією історій життя на основі біографічних наративів і документів. Наративне дослідження вивчає наративи, які люди використовують для опису свого досвіду.

Збір даних

[ред. | ред. код]

Якісні дослідники можуть збирати інформацію за допомогою спостережень, конспектування, інтерв'ю, фокус-груп (групових інтерв'ю), документів, зображень і артефактів.[17][18][19][20][21][22][23]

Інтерв'ю

[ред. | ред. код]

 Дослідницькі інтерв'ю є важливим методом збору даних у якісних дослідженнях. Інтерв'юер, як правило, є професійним або оплачуваним дослідником, іноді навченим, який ставить питання респонденту в чергуванні серії зазвичай коротких запитань і відповідей, щоб отримати інформацію. Порівняно з чимось на кшталт письмового опитування, якісне інтерв'ю забезпечує значно вищий ступінь інтимності[24], учасники часто розкривають особисту інформацію своїм інтерв'юерам у реальному часі, віч-на-віч. Таким чином, ця техніка може викликати низку значущих почуттів і переживань в тих, хто бере інтерв'ю. Соціологи Бредаль, Стефансен і Бьорнхольт визначили три «орієнтації учасників», які вони описали як «розповідь для себе», «розповідь для інших» і «розповідь для дослідника». Вони також припустили, що ці орієнтації передбачають «різні етичні контракти між учасником і дослідником».[25]

Включене спостереження

[ред. | ред. код]

У включеному спостереженні[26] етнографи отримують розуміння культури, безпосередньо беручи участь у діяльності культури, яку вони вивчають.[27] Спостереження учасників виходить за межі етнографії та в інші галузі, включаючи психологію. Наприклад, навчившись бути медичним працівником медичної допомоги та ставши учасником спостерігача за життям медичних працівників, Палмер вивчав, як медичні працівники справляються зі стресом, пов'язаним із деякими жахливими надзвичайними ситуаціями, з якими вони мають справу.[28]

Рекурсивність

[ред. | ред. код]

У якісних дослідженнях ідея рекурсивності стосується емерджентного характеру дизайну дослідження. На відміну від стандартизованих методів дослідження, рекурсивність втілює ідею про те, що якісний дослідник може змінити дизайн дослідження на етапі збору даних.[13]

Рекурсивність у процедурах якісного дослідження відрізняється від методів, які використовують вчені, які проводять експерименти. З погляду вченого, збір даних, аналіз даних, обговорення даних у контексті дослідницької літератури та створення висновків мають виконуватися один раз (або щонайбільше невелику кількість разів). Однак у якісних дослідженнях дані збираються неодноразово, доки не буде виконано одну або кілька конкретних умов зупинки, що відображає нестатичне ставлення до планування та дизайну дослідницької діяльності. Прикладом такого динамізму може бути ситуація, коли якісний дослідник несподівано змінює фокус свого дослідження або план дослідження в середині дослідження на основі свого першого проміжного аналізу даних. Дослідник може навіть внести додаткові незаплановані зміни на основі іншого проміжного аналізу даних. Такий підхід не буде дозволений в експерименті. Якісні дослідники стверджують, що рекурсивність у розробці відповідних доказів дозволяє досліднику бути більш відкритим до несподіваних результатів і появи нових конструкцій.[13]

Аналіз даних

[ред. | ред. код]

Якісні дослідники мають у своєму розпорядженні низку аналітичних стратегій.[29][30][31]

Кодування

[ред. | ред. код]

Загалом, кодування означає акт пов'язування значущих ідей із цікавими даними. У контексті якісних досліджень інтерпретаційні аспекти процесу кодування часто явно визнаються та формулюються; кодування допомагає створювати конкретні слова або короткі фрази, які вважаються корисними абстракціями з даних.[32][33]

Тематичний аналіз шаблону

[ред. | ред. код]

Дані можуть бути відсортовані за моделями для тематичного аналізу як основної основи для організації та звітування про результати дослідження.[34]

Контент-аналіз

[ред. | ред. код]

За Кріппендорфом,[35] «контент-аналіз — це дослідницька техніка для створення відтворюваних і дійсних висновків на основі даних щодо їх контексту». Застосовується до документів, письмового й усного спілкування. Контент-аналіз є важливою складовою частиною концептуального аналізу якісних даних. Його часто використовують у соціології. Наприклад, контент-аналіз застосовували для дослідження таких різноманітних аспектів людського життя, як зміни у сприйнятті раси з часом,[36] спосіб життя підрядників[37] і навіть огляди автомобілів.[38]

Питання

[ред. | ред. код]
Скріншот тексту кодування користувача на NVivo

Комп'ютеризоване програмне забезпечення якісного аналізу даних (CAQDAS)

[ред. | ред. код]

Сучасний якісний аналіз даних може підтримуватися комп'ютерними програмами (які називають програмним забезпеченням якісного аналізу даних за допомогою комп'ютера).[39] Ці програми використовувалися з детальним ручним кодуванням або маркуванням або без них. Такі програми не витісняють інтерпретаційної природи кодування. Програми спрямовані на підвищення ефективності аналітиків у застосуванні, отриманні та зберіганні кодів, створених у результаті читання даних. Багато програм підвищують ефективність редагування та перегляду кодів, що дозволяє ефективніше розподіляти роботу, проводити рецензування, перевірку даних і аналіз великих наборів даних.[39]

Загальне програмне забезпечення для якісного аналізу даних включає:

Критика підходів до кількісного кодування полягає в тому, що таке кодування сортує якісні дані за заздалегідь визначеними (номотетичними) категоріями, які відображають категорії, знайдені в об'єктивній науці. Різноманітність, насиченість та індивідуальні характеристики якісних даних зменшуються або навіть втрачаються.

Щоб захиститися від критики, що якісні підходи до даних є надто суб'єктивними, дослідники якості стверджують, що, чітко формулюючи свої визначення кодів, які вони використовують, і пов'язуючи ці коди з основними даними, вони зберігають частину багатства, яке може бути втрачено, якщо результати їхнього дослідження зводилися до списку заздалегідь визначених категорій. Якісні дослідники також стверджують, що їхні процедури повторювані, що є ідеєю, яку цінують кількісно орієнтовані дослідники.

Іноді дослідники покладаються на комп'ютери та їхнє програмне забезпечення для сканування та зменшення великих обсягів якісних даних. На самому базовому рівні схеми числового кодування покладаються на підрахунок слів і фраз у наборі даних; інші техніки включають аналіз фраз і обміну в аналізі розмов. Комп'ютеризований підхід до аналізу даних може бути використаний для допомоги в аналізі вмісту, особливо коли потрібно розпакувати великий корпус.

Достовірність

[ред. | ред. код]

Центральним питанням якісних досліджень є достовірність (також відома як надійність або, у кількісних дослідженнях, валідність).[40] Існує багато способів встановлення достовірності, включаючи перевірку членів, підтвердження інтерв'юером, аналітичне підбивання підсумків, тривалу взаємодію, аналіз негативних ситуацій, можливість аудиту, підтверджуваність, брекетинг і баланс.[40] Триангуляція даних і отримання зразків розповідей респондентів є двома найбільш часто використовуваними методами встановлення достовірності якісних досліджень.[41] Можливість передачі результатів також розглядається як показник достовірності.[42]

Обмеження якісних досліджень

[ред. | ред. код]

Якісне дослідження не позбавлене обмежень. Ці обмеження включають реактивність учасників, можливість для якісного дослідника надмірно ідентифікувати себе з одним або декількома учасниками дослідження, «непрактичність ідеї Глейзера-Штрауса про те, що гіпотези виникають на основі даних, незаплямованих попередніми очікуваннями», неадекватність якісного дослідження для тестування. причинно-наслідкові гіпотези та беконівський характер якісних досліджень.[43] Реактивність учасників означає той факт, що люди часто поводяться по-різному, коли знають, що за ними спостерігають. Надмірне ототожнення з учасниками відноситься до співчутливого дослідника, який вивчає групу людей і приписує, більше ніж це виправдано, чесноти або інші характеристики одному або кільком учасникам. Порівняно з якісними дослідженнями, експериментальні дослідження та певні типи неекспериментальних досліджень (наприклад, проспективні дослідження), хоча й не є досконалими, є кращими засобами для створення причинно-наслідкових висновків.

Глейзер і Штраус[15], впливові члени спільноти якісних дослідників, запропонували ідею про те, що теоретично важливі категорії та гіпотези можуть виникати «природним» шляхом зі спостережень, які збирає якісний дослідник, за умови, що дослідник не керується упередженнями. Етолог Девід Кац писав, що «голодна тварина ділить навколишнє середовище на їстівні та неїстівні речі… Узагалі кажучи, об'єкти змінюються… відповідно до потреб тварини».[44] Карл Поппер, продовжуючи тезу Каца, писав, що «об'єкти можна класифікувати та ставати схожими або несхожими лише таким чином — через те, що вони пов'язані з потребами та інтересами. Це правило застосовувалося не лише до тварин, але й до вчених».[45] Поппер чітко дав зрозуміти, що спостереження завжди вибіркове, засноване на минулих дослідженнях, цілях і мотивах дослідників, і що дослідження без уявлень неможливо.

Беконівський характер якісних досліджень стосується ідеї, що якісний дослідник може зібрати достатньо спостережень, щоб категорії та гіпотези виникли з даних. Глейзер і Штраус розвинули ідею теоретичної вибірки шляхом збору спостережень до тих пір, поки не буде отримано теоретичне насичення і непотрібні додаткові спостереження для розуміння характеру досліджуваних осіб.[15] Бертран Рассел припустив, що не може бути такого впорядкованого розташування спостережень, щоб гіпотеза вискочила з цих упорядкованих спостережень; деяка попередня гіпотеза зазвичай керує збором спостережень.[46]

У психології

[ред. | ред. код]

Психологія громади

[ред. | ред. код]

Дослідження автобіографічного наративу було проведено в галузі психології спільноти.[6] Добірку автобіографічних оповідей громадських психологів можна знайти в книзі Шість громадських психологів розповідають свої історії: історія, контексти та розповідь.[47]

Педагогічна психологія

[ред. | ред. код]

Едвін Фаррелл використовував якісні методи, щоб зрозуміти соціальну реальність старшокласників групи ризику.[48] Пізніше він використав подібні методи, щоб зрозуміти реальність успішних старшокласників, які походили з тих самих районів, що й учні групи ризику, про яких він писав у своїй згаданій раніше книзі.[49]

Психологія здоров'я

[ред. | ред. код]

У галузі психології здоров'я якісні методи все частіше застосовуються в дослідженнях розуміння здоров'я та хвороби та того, як здоров'я та хвороба соціально сконструйовані в повсякденному житті.[50][51] Відтоді психологи охорони здоров'я застосували широкий спектр якісних методів, включаючи аналіз дискурсу, тематичний аналіз, наративний аналіз та інтерпретаційний феноменологічний аналіз. У 2015 році журнал Health Psychology опублікував спеціальний випуск про якісні дослідження.[52]

Виробнича та організаційна психологія

[ред. | ред. код]

За словами Долдора та його колег[53] організаційні психологи широко використовують якісні дослідження «під час розробки та впровадження заходів, таких як організаційні зміни, аналіз потреб у навчанні, стратегічні огляди та плани розвитку співробітників».

Психологія гігієни праці

[ред. | ред. код]

Незважаючи на те, що дослідження в галузі психології гігієни праці (ПГП) переважно були кількісно орієнтованими, деякі дослідники ПГП[54][55] використовували якісні методи. Якісні дослідницькі зусилля, якщо вони спрямовані належним чином, можуть забезпечити переваги для кількісно орієнтованих дослідників ПГП. Ці переваги включають допомогу в (1) розробці теорії та гіпотези, (2) створенні елементів для опитувань та інтерв'ю, (3) виявленні факторів стресу та стратегій подолання, які раніше не були визначені, (4) інтерпретації кількісних результатів, які важко інтерпретувати, (5) розуміння того, чому одні втручання зі зменшення стресу не вдаються, а інші досягають успіху, і (6) надають докладні описи життя людей на роботі.[43][56] Деякі дослідники ПГП об'єднали якісні та кількісні методи в одному дослідженні (наприклад, Elfering et al., [2005][57]); ці дослідники використовували якісні методи для оцінки факторів стресу на роботі, які важко визначити, використовуючи стандартні вимірювання та добре валідовані стандартизовані інструменти для оцінки поведінки і залежних змінних, таких як настрій.[43]

Психологія соціальних мереж

[ред. | ред. код]

З моменту появи соціальних медіа на початку 2000-х років мільйони людей у всьому світі стали широко ділитися з громадськістю приватними звітами про особистий досвід. Часто розкриття інформації відбувається відкрито, що сприяло ключовій ролі соціальних мереж у таких рухах, як рух #metoo.[58]

Велика кількість саморозкриття в соціальних мережах надала безпрецедентну можливість дослідникам якісних і змішаних методів; проблеми психічного здоров'я тепер можна якісно досліджувати ширше, з нижчою ціною та без втручання дослідників.[59] Щоб скористатися перевагами цих даних, дослідники повинні оволодіти інструментами для проведення якісних досліджень.[60]

Журнали

[ред. | ред. код]
 • Qualitative Inquiry
 • Qualitative Research
 • The Qualitative Report

Див. також

[ред. | ред. код]

Список літератури

[ред. | ред. код]
 1. Creswell, John W. Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. ISBN 1-299-95719-6. OCLC 859836343.
 2. King, Gary; Keohane, Robert O.; Verba, Sidney (17 серпня 2021). Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, New Edition (англ.). Princeton University Press. ISBN 978-0-691-22464-0.
 3. QUALITI. cardiff.ac.uk.
 4. Alasuutari, Pertti (2010). The rise and relevance of qualitative research. International Journal of Social Research Methodology. 13 (2): 139—55. doi:10.1080/13645570902966056.
 5. Seaman, Carolyn (1999). Qualitative methods in empirical studies of software engineering. Transactions on Software Engineering. 25 (4): 557—572. doi:10.1109/32.799955.
 6. а б Wertz, Charmaz, McMullen. «Five Ways of Doing Qualitative Analysis: Phenomenological Psychology, Grounded Theory, Discourse Analysis, Narrative Research, and Intuitive Inquiry». 16-18. The Guilford Press: March 30, 2011. 1st ed. Print.
 7. Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2005). «Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging influences» In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd ed.), pp. 191—215. Thousand Oaks, CA: Sage. ISBN 0-7619-2757-3
 8. а б Pernecky, T. (2016). Epistemology and Metaphysics for Qualitative Research. London: SAGE Publications.
 9. а б Packer, Martin (2010). The Science of Qualitative Research. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9780511779947. ISBN 9780521768870.
 10. Creswell, John (2006). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. Sage.
 11. Creswell, John (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage.
 12. Racino, J. (1999). Policy, Program Evaluation and Research in Disability: Community Support for All. London: Haworth Press. ISBN 978-0-7890-0597-7.
 13. а б в Given, L. M., ред. (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. SAGE Publications.
 14. Teeter, Preston; Sandberg, Jorgen (2016). Constraining or Enabling Green Capability Development? How Policy Uncertainty Affects Organizational Responses to Flexible Environmental Regulations (PDF). British Journal of Management. 28 (4): 649—665. doi:10.1111/1467-8551.12188.
 15. а б в Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine.
 16. Ralph, N.; Birks, M.; Chapman, Y. (29 September 2014). Contextual Positioning: Using Documents as Extant Data in Grounded Theory Research. SAGE Open. 4 (3): 215824401455242. doi:10.1177/2158244014552425.
 17. Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B. (1998). Designing Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage. ISBN 0-7619-1340-8
 18. Bogdan, R.; Ksander, M. (1980). Policy data as a social process: A qualitative approach to quantitative data. Human Organization. 39 (4): 302—309. doi:10.17730/humo.39.4.x42432981487k54q.
 19. Rosenthal, Gabriele (2018). Social Interpretive Research. An Introduction. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen. doi:10.17875/gup2018-1103. ISBN 978-3-86395-374-4.
 20. Savin-Baden, M.; Major, C. (2013). Qualitative Research: The Essential Guide to Theory and Practice. London: Routledge.
 21. Taylor, S. J.; Bogdan, R. (1984). Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings (вид. 2nd). Singapore: John Wiley and Sons.
 22. Murphy, E; Dingwall, R (2003). Qualitative methods and health policy research (1st edition). Routledge (reprinted as an e-book in 2017).
 23. Babbie, Earl (2014). The Basics of Social Research (вид. 6th). Belmont, California: Wadsworth Cengage. с. 303—04. ISBN 9781133594147. OCLC 824081715.
 24. Seidman, Irving. Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences. Teachers College Press, 1998, pg.49
 25. Bredal, Anja; Stefansen, Kari; Bjørnholt, Margunn (2022). Why do people participate in research interviews? Participant orientations and ethical contracts in interviews with victims of interpersonal violence. Qualitative Research. doi:10.1177/14687941221138409. {{cite journal}}: |hdl-access= вимагає |hdl= (довідка)
 26. Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide (PDF). techsociety.com. Процитовано 7 October 2010.
 27. Lindlof, T. R., & Taylor, B. C. (2002) Qualitative communication research methods: Second edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. ISBN 0-7619-2493-0
 28. Palmer, C.E. (1983). A note about paramedics' strategies for dealing with death and dying. Journal of Occupational Psychology. 56: 83—86. doi:10.1111/j.2044-8325.1983.tb00114.x.
 29. Riessman, Catherine K. (1993). Narrative Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 30. Gubrium, J. F. and Holstein, J. A. (2009). Analyzing Narrative Reality. Thousand Oaks, CA: Sage.
 31. Holstein, J. A.; Gubrium, J. F., ред. (2012). Varieties of Narrative Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 32. Saldana, Johnny (2012). The Coding Manual for Qualitative Researchers. Sage. ISBN 978-1446247372.
 33. Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. New Delhi: Sage.
 34. Racino, J.; O'Connor, S. (1994). 'A home of my own': Homes, neighborhoods and personal connections. У Hayden, M.; Abery, B. (ред.). Challenges for a Service System in Transition: Ensuring Quality Community Experiences for Persons with Developmental Disabilities. Baltimore, MD: Paul H. Brookes. с. 381–403. ISBN 978-1-55766-125-8.
 35. Krippendorf, K. (1980). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage: Newbury Park, CA.
 36. Morning, Ann (2008). Reconstructing Race in Science and Society: Biology Textbooks, 1952-2002. American Journal of Sociology. 114 Suppl: S106-37. doi:10.1086/592206. PMID 19569402.
 37. Evans, James (2004). Beach Time, Bridge Time and Billable Hours: The Temporal Structure of Temporal Contracting (PDF). Administrative Science Quarterly. 49 (1): 1—38. doi:10.2307/4131454. JSTOR 4131454. Архів оригіналу (PDF) за 11 серпня 2017. Процитовано 1 березня 2024.
 38. Helfand, Gloria; McWilliams, Michael; Bolon, Kevin; Reichle, Lawrence; Sha, Mandy (1 листопада 2016). Searching for hidden costs: A technology-based approach to the energy efficiency gap in light-duty vehicles. Energy Policy. 98: 590—606. doi:10.1016/j.enpol.2016.09.014. ISSN 0301-4215.
 39. а б Silver, C., & Lewins, A. F. (2014). Computer-assisted analysis of qualitative research. In P. Leavy (Ed.), The Oxford handbook of qualitative research. (pp. 606—638). Oxford University Press.
 40. а б Lincoln, Y. & Guba, E. G. (1985) Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 41. Teeter, Preston; Sandberg, Jorgen (2016). Constraining or Enabling Green Capability Development? How Policy Uncertainty Affects Organizational Responses to Flexible Environmental Regulations (PDF). British Journal of Management. 28 (4): 649—665. doi:10.1111/1467-8551.12188.
 42. Lichtman, Marilyn (2013). Qualitative research in education : a user's guide (вид. 3rd). Los Angeles: SAGE Publications. ISBN 978-1-4129-9532-0.
 43. а б в Schonfeld, I.S., & Mazzola, J.J. (2013). Strengths and limitations of qualitative approaches to research in occupational health psychology. In R. Sinclair, M. Wang, & L. Tetrick (Eds.), Research methods in occupational health psychology: State of the art in measurement, design, and data analysis (pp. 268—289). New York: Routledge.
 44. Katz, D. (1937). Animals and men. London: Longmans, Green.
 45. Popper, K. (1963). Science: Conjectures and refutations. In K. R. Popper (Ed.), Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. New York: Basic Books.
 46. Russell, B. (1945). A history of western philosophy. New York: Simon & Schuster.
 47. Kelly, J.G. & Song, A.V. (Eds.). (2004). Six community psychologists tell their stories: History, contexts, and narrative. Binghamton, New York: The Haworth Press.
 48. Farrell, Edwin. Hanging in and Dropping Out: Voices of At-Risk High School Students. New York: Teachers College Press: 1990.
 49. Farrell, Edwin. Self and School Sucess: Voices and lore of Inner-city Students. Albany, NY: State University of New York Press, 1994
 50. Murray, M.; Chamberlain, K. (1998). Qualitative research [Special issue]. Journal of Health Psychology. 3 (3): 291—445. doi:10.1177/135910539800300301. PMID 22021392.
 51. Murray, M. & Chamberlain, K. (Eds.) (1999). Qualitative health psychology: Theories and methods. London: Sage
 52. Gough, B., & Deatrick, J.A. (eds.)(2015). Qualitative research in health psychology [special issue]. Health Psychology, 34 (4).
 53. Doldor, E., Silvester, J., & Atewologu. D. (2017). Qualitative methods in organizational psychology. In C. Willig and W. Stainton-Rogers (Eds). The Sage handbook of qualitative research in psychology, 2nd ed. (pp.522-542). Thousand Oaks, CA: Sage.
 54. Rothman, E. F.; Hathaway, J.; Stidsen, A.; de Vries, H. F. (2007). How employment helps female victims of intimate partner violence: A qualitative study. Journal of Occupational Health Psychology. 12 (2): 136—143. doi:10.1037/1076-8998.12.2.136. PMID 17469996.
 55. Schonfeld, I.S.; Mazzola, J.J. (2015). A qualitative study of stress in individuals self-employed in solo businesses. Journal of Occupational Health Psychology. 20 (4): 501—513. doi:10.1037/a0038804. PMID 25705913.
 56. Schonfeld, I. S., & Farrell, E. (2010). Qualitative methods can enrich quantitative research on occupational stress: An example from one occupational group. In D. C. Ganster & P. L. Perrewé (Eds.), Research in occupational stress and wellbeing series. Vol. 8. New developments in theoretical and conceptual approaches to job stress (pp. 137—197). Bingley, UK: Emerald. DOI:10.1108/S1479-3555(2010)0000008007
 57. Elfering, A.; Grebner, S.; Semmer, N. K.; Kaiser-Freiburghaus, D.; Lauper-Del Ponrte, S.; Witschi, I. (2005). Chronic job stressors and job control: Effects on event-related coping success and well-being. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 78 (2): 237—252. doi:10.1348/096317905x40088.
 58. Eriksson, Moa (3 листопада 2015). Managing collective trauma on social media: the role of Twitter after the 2011 Norway attacks. Media, Culture & Society (амер.). 38 (3): 365—380. doi:10.1177/0163443715608259. ISSN 0163-4437.
 59. Guntuku, Sharath Chandra; Yaden, David B; Kern, Margaret L; Ungar, Lyle H; Eichstaedt, Johannes C (1 грудня 2017). Detecting depression and mental illness on social media: an integrative review. Current Opinion in Behavioral Sciences. Big data in the behavioural sciences (англ.). 18: 43—49. doi:10.1016/j.cobeha.2017.07.005. ISSN 2352-1546.
 60. Sloan, Luke; Morgan, Jeffrey; Housley, William; Williams, Matthew; Edwards, Adam; Burnap, Pete; Rana, Omer (August 2013). Knowing the Tweeters: Deriving Sociologically Relevant Demographics from Twitter (PDF). Sociological Research Online (амер.). 18 (3): 74—84. doi:10.5153/sro.3001. ISSN 1360-7804.

Подальше читання

[ред. | ред. код]
 • Adler, P. A. & Adler, P. (1987). : context and meaning in social inquiry / edited by Richard Jessor, Anne Colby, and Richard A. Shweder OCLC 46597302
 • Baškarada, S. (2014) «Qualitative Case Study Guidelines», in The Qualitative Report, 19(40): 1-25. Available from [1]
 • Boas, Franz (1943). Recent anthropology. Science. 98 (2546): 311—314, 334—337. Bibcode:1943Sci....98..334B. doi:10.1126/science.98.2546.334. PMID 17794461.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). Handbook of qualitative research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE Handbook of qualitative research (4th ed.). Los Angeles: Sage Publications.
 • DeWalt, K. M. & DeWalt, B. R. (2002). Participant observation. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
 • Fischer, C.T. (Ed.) (2005). Qualitative research methods for psychologists: Introduction through empirical studies. Academic Press. ISBN 0-12-088470-4ISBN 0-12-088470-4.
 • Franklin, M. I. (2012), «Understanding Research: Coping with the Quantitative-Qualitative Divide». London/New York. Routledge
 • Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Gubrium, J. F. and J. A. Holstein. (2000). «The New Language of Qualitative Method.» New York: Oxford University Press.
 • Gubrium, J. F. and J. A. Holstein (2009). «Analyzing Narrative Reality.» Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Gubrium, J. F. and J. A. Holstein, eds. (2000). «Institutional Selves: Troubled Identities in a Postmodern World.» New York: Oxford University Press.
 • Hammersley, M. (2008) Questioning Qualitative Inquiry, London, Sage.
 • Hammersley, M. (2013) What is qualitative research?, London, Bloomsbury.
 • Holliday, A. R. (2007). Doing and Writing Qualitative Research, 2nd Edition. London: Sage Publications
 • Holstein, J. A. and J. F. Gubrium, eds. (2012). «Varieties of Narrative Analysis.» Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Kaminski, Marek M. (2004). Games Prisoners Play. Princeton University Press. ISBN 0-691-11721-7ISBN 0-691-11721-7.
 • Mahoney, J; Goertz, G (2006). A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research. Political Analysis. 14 (3): 227—249. CiteSeerX 10.1.1.135.3256. doi:10.1093/pan/mpj017.
 • Malinowski, B. (1922/1961). Argonauts of the Western Pacific. New York: E. P. Dutton.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Pamela Maykut, Richard Morehouse. 1994 Beginning Qualitative Research. Falmer Press.
 • Pernecky, T. (2016). Epistemology and Metaphysics for Qualitative Research. London, UK: Sage Publications.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Pawluch D. & Shaffir W. & Miall C. (2005). Doing Ethnography: Studying Everyday Life. Toronto, ON Canada: Canadian Scholars' Press.
 • Racino, J. (1999). Policy, Program Evaluation and Research in Disability: Community Support for All." New York, NY: Haworth Press (now Routledge imprint, Francis and Taylor, 2015).
 • Ragin, C. C. (1994). Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method, Pine Forge Press, ISBN 0-8039-9021-9
 • Riessman, Catherine K. (1993). «Narrative Analysis.» Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Rosenthal, Gabriele (2018). Interpretive Social Research. An Introduction. Göttingen, Germany: Universitätsverlag Göttingen.
 • Savin-Baden, M. and Major, C. (2013). «Qualitative research: The essential guide to theory and practice.» London, Rutledge.
 • Silverman, David, (ed), (2011), «Qualitative Research: Issues of Theory, Method and Practice». Third Edition. London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications
 • Stebbins, Robert A. (2001) Exploratory Research in the Social Sciences. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Taylor, Steven J., Bogdan, Robert, Introduction to Qualitative Research Methods, Wiley, 1998, ISBN 0-471-16868-8
 • Van Maanen, J. (1988) Tales of the field: on writing ethnography, Chicago: University of Chicago Press.
 • Wolcott, H. F. (1995). The art of fieldwork. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
 • Wolcott, H. F. (1999). Ethnography: A way of seeing. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
 • Ziman, John (2000). Real Science: what it is, and what it means. Cambridge, Uk: Cambridge University Press.

Посилання

[ред. | ред. код]

Відео

[ред. | ред. код]