Доктор біологічних наук

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Докладніше: Доктор наук

Доктор біологічних наук — вищий науковий ступінь у галузі біологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук — вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему. Захист дисертації відбувається на відкритому засіданні спеціалізованої вченої ради, що складається з докторів наук, яким Міністерством освіти і науки України надано право розглядати дисертації з певної спеціальності[1].

Порядок присудження наукового ступеня

Порядок присудження наукового ступеня «доктор наук» визначено Постановою Кабінету Міністрів України[2]. Науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою на підставі прилюдного захисту дисертації особою, яка має науковий ступінь кандидата наук, і затверджується Міністерством освіти і науки України з урахуванням висновку відповідної експертної ради. Докторський ступінь є достатнім, щоб у вищих навчальних закладах посісти місце професора. Докторський ступінь країн СНД і більшості країн Заходу кардинально відрізняється. Ступінь Ph.D. (доктор філософії) приблизно еквівалентний ступеню кандидата наук.

Спеціальності, за якими присуджується науковий ступінь «Доктор біологічних наук»

У галузі «Біологічні науки» науковий ступінь доктора біологічних наук присуджується за спеціальностями:

 • 03.00.01 — радіобіологія;
 • 03.00.02 — біофізика;
 • 03.00.03 — молекулярна біологія;
 • 03.00.04 — біохімія;
 • 03.00.05 — ботаніка;
 • 03.00.06 — вірусологія;
 • 03.00.07 — мікробіологія;
 • 03.00.08 — зоологія;
 • 03.00.09 — імунологія;
 • 03.00.10 — іхтіологія;
 • 03.00.11 — цитологія, клітинна біологія, гістологія;
 • 03.00.12 — фізіологія рослин;
 • 03.00.13 — фізіологія людини і тварин;
 • 03.00.14 — біологія розвитку;
 • 03.00.15 — генетика;
 • 03.00.16 — екологія;
 • 03.00.17 — гідробіологія;
 • 03.00.18 — ґрунтознавство;
 • 03.00.19 — кріобіологія;
 • 03.00.20 — біотехнологія;
 • 03.00.21 — мікологія;
 • 03.00.22 — молекулярна генетика;
 • 03.00.24 — ентомологія;
 • 03.00.25 — паразитологія, гельмінтологія.

У галузі «Хімічні науки» науковий ступінь доктора біологічних наук присуджується за спеціальністю

 • 02.00.10 — біоорганічна хімія.

У галузі «Технічні науки» науковий ступінь доктора біологічних наук присуджується за спеціальностями:

 • 05.01.04 — ергономіка;
 • 05.24.04 — кадастр та моніторинг земель.

У галузі «Сільськогосподарські науки» науковий ступінь доктора біологічних наук присуджується за спеціальностями:

 • 06.01.11 — фітопатологія;
 • 06.03.01 — лісові культури та фіто меліорація;
 • 06.03.03 — лісознавство і лісівництво.

У галузі «Медичні науки» науковий ступінь доктора біологічних наук присуджується за спеціальностями:

 • 14.01.07 — онкологія;
 • 14.01.14 — ендокринологія;

814.01.31 — гематологія та трансфузіологія;

 • 14.01.32 — медична біохімія;
 • 14.02.01 — гігієна та професійна патологія;
 • 14.03.01 — нормальна анатомія;
 • 14.03.04 — патологічна фізіологія;
 • 14.03.05 — фармакологія;
 • 14.03.06 — токсикологія;
 • 14.03.07 — фізіологічно активні сполуки;
 • 14.03.11 — медична та біологічна інформатика і кібернетика.

У галузі «Національна безпека» науковий ступінь доктора біологічних наук присуджується за спеціальністю

 • 21.02.03 — цивільний захист.

Примітки