GLN

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Jump to navigation Jump to search

GLN (англ. Global Location Number) — Глобальний номер розташування

У сучасній практиці торгівлі та постачання інформація про партнерів, із якими існують певні взаємовідносини, зберігається в електронних інформаційних системах.

Стосунки одного підприємства з іншим, загалом, відбуваються як стосунки юридичних осіб. Однак, у діловій практиці часто потрібно відрізняти окремі функціональні підрозділи підприємства. Наприклад, постачальник торгової мережі завжди має відрізняти її окремі магазини, навіть якщо всі вони входять до складу однієї юридичної особи.

Внаслідок цього виникає потреба в універсальному методі ідентифікації торгових партнерів (підприємств та їхніх підрозділів), що відповідав би практичним потребам виробничих, постачальницьких та торгових процесів. З цією метою, організацією GS1 запроваджено всесвітній стандарт — Global Location Number, скорочено GLN (в українському перекладі — «Глобальний номер розташування»).

GLN являє собою номер структури EAN/UCC-13 (складається із 13 цифр, остання з яких — контрольна цифра). Номер GLN не містить в собі ніякої конкретної інформації — він забезпечує тільки унікальне посилання на суб'єкта господарювання або його виробничий чи фукціональний об'єкт.

Номер GLN використовується для ідентифікації будь-якого об'єкта (фізичного чи юридичного), який відіграє роль у процесах постачання. Використання єдиного стандарту для ідентифікації таких об'єктів є передумовою ефективної електронної комерції між торговими партнерами.

Номерами GLN можуть бути ідентифіковані такі типи об'єктів із визначеним місцезнаходженням:

  • Матеріальний (реально існуючий) об'єкт — окремий об'єкт із визначеною адресою фактичного місцезнаходження, що вважається пунктом доступу в певних ділових процесах, наприклад, окреме помешкання в будівлі, склад, ворота складу, завантажувальний термінал, пункт доставки, а також функціональні об'єкти, такі як «поштові скриньки» для повідомлень ЕОД.
  • Юридичний об'єкт — організація як юридична особа, яка є учасником системи GS1, наприклад. В українському законодавстві передбачено, що приватний підприємець є суб'єктом господарювання без створення юридичної особи. Коли мова йде про застосування GLN для ідентифікації «юридичної особи», ті ж самі положення поширюються й на фізичних осіб — суб'єктів господарювання.

Для ідентифікації кожного окремого об'єкта потрібен окремий номер GLN (наприклад, кожен магазин роздрібної торгової мережі потребує окремого GLN для уможливлення ефективного спрямування доставок в окремі магазини).

В Україні Глобальні номери розташування присвоює асоціація «ЄАН-УКРАЇНА» (GS1 Україна).

Для отримання GLN підприємству достатньо оформити членство в Асоціації. «Основний» GLN, що ідентифікує підприємство як юридичну особу, буде присвоєний автоматично, відповідна інформація про нього стане доступною партнерам підприємства через електронні каталоги Асоціації.

За потреби підприємство-учасник системи GS1 завжди може отримати додаткові номери GLN для своїх структурних підрозділів, виробничих об'єктів тощо.

Нормативно-технічні документація щодо GLN:

  • Визначення GLN, загальні технічні вимоги до застосування номерів GLN у штрихових кодах, а також правила присвоєння GLN встановлюють Загальні специфікації GS1.
  • Глобальний номер розташування GS1. Специфікації Асоціації «ЄАН-УКРАЇНА» (GS1 Україна) (версія 2.0, вересень 2006 р.)