RANSAC

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

RANSAC(абр. RANdom SAmple Consensus) це ітеративний метод, що використовується для оцінки параметрів математичної моделі для набору спостережуваних даних які містять викиди.

Це невизначений алгоритм, в тому сенсі, що він знаходить прийнятне рішення тільки з певною імовірністю, імовірність зростає відповідно до зростання кількості ітерацій. Алгоритм вперше був опублікований Fischler і Bolles в SRI International в 1981. Вони використовували алгоритм в задачах визначення положення (англ. Location Determination Problem, LDP), де головна задача - визначити положення точок у просторі, знаючи їхні проекції на площину зображення.

Алгоритм ґрунтується на припущенні, вихідні данні складаються з викидів і не-викидів. Не-викиди задовільняють  математичну модель з певним набором параметрів, тоді як викиди є результатом шумів, і не задовільняють моделі. RANSAC також припускає, що існує процедура, яка по невеликому набору не-викидів яка може оцінити параметри моделі, що оптимально відповідає вхідним даним.

Приклад[ред. | ред. код]

Простим прикладом є знаходження лінії по набору точок для двовимірного випадку. Припускаючи, що набір даних складається з не-викидів - тобто точок, які приблизно можуть бути наближені прямою, і викидів - точок, що не можуть бути наближені прямою.

Якщо використовувати звичайний метод найменших квадратів якість наближення буде поганою. Причиною цьому є те, що метод буде намагатися підібрати коефіцієнти так, щоб задовольнити всім точкам включно з викидами. RANSAC з іншого боку, у випадку, якщо імовірність вибрати з набору даних тільки не-викиди достатньо висока, може створити модель, яка буде обчислена тільки на не-викидах. 

Опис алгоритму[ред. | ред. код]

 1. Вибрати випадкову підмножину з вхідних даних. Назвемо її потенційні не-викиди.
 2. Підібрати параметри моделі для набору потенційних не-викидів.
 3. Всі інші точки перевіряються на приналежність до прямої. Точки які з деякою точністю належать до прямої назвемо набором погоджених точок.
 4. Модель вважається достатньо вдалою, якщо достатньо великий відсоток точок належить до набору погоджених точок.
 5. Далі модель може бути уточнена використовуючи всі точки з набору погоджених точок.

Ця операція проводиться певну кількість разів, як результат обираємо модель з найбільшим набором погоджених точок.

Реалізація у Matlab[ред. | ред. код]

Реалізація у Matlab для знаходженні лінії у 2D за допомогою алгоритму RANSAC:

 function [bestParameter1,bestParameter2] = ransac_demo(data,num,iter,threshDist,inlierRatio)
 % data: a 2xn dataset with #n data points
 % num: the minimum number of points. For line fitting problem, num=2
 % iter: the number of iterations
 % threshDist: the threshold of the distances between points and the fitting line
 % inlierRatio: the threshold of the numer of inliers 
 
 %% Plot the data points
 figure;plot(data(1,:),data(2,:),'o');hold on;
 number = size(data,2); % Total number of points
 bestInNum = 0; % Best fitting line with largest number of inliers
 bestParameter1=0;bestParameter2=0; % parameters for best fitting line
 for i=1:iter
 %% Randomly select 2 points
   idx = randperm(number,num); sample = data(:,idx);  
 %% Compute the distances between all points with the fitting line 
   kLine = sample(:,2)-sample(:,1);
   kLineNorm = kLine/norm(kLine);
   normVector = [-kLineNorm(2),kLineNorm(1)];
   distance = normVector*(data - repmat(sample(:,1),1,number));
 %% Compute the inliers with distances smaller than the threshold
   inlierIdx = find(abs(distance)<=threshDist);
   inlierNum = length(inlierIdx);
 %% Update the number of inliers and fitting model if better model is found   
   if inlierNum>=round(inlierRatio*number) && inlierNum>bestInNum
     bestInNum = inlierNum;
     parameter1 = (sample(2,2)-sample(2,1))/(sample(1,2)-sample(1,1));
     parameter2 = sample(2,1)-parameter1*sample(1,1);
     bestParameter1=parameter1; bestParameter2=parameter2;
   end
 end
 
 %% Plot the best fitting line
 xAxis = -number/2:number/2; 
 yAxis = bestParameter1*xAxis + bestParameter2;
 plot(xAxis,yAxis,'r-','LineWidth',2);