Громадська думка

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Грома́дська ду́мка або суспі́льна ду́мка — уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, об'єднаних у соціальні групи, які пов'язані спільністю інтересів, в якому фіксується відношення до подій або явищ громадського життя. В повсякденному житті громадською думкою вважають думку колективу (груп) про події та факти внутрішнього й зовнішнього життя, поведінку окремих членів колективу.

Грома́дська ду́мка являє собою оцінку значущості того, що відбувається. У теорії - концептуалізація природи , змісту і значущості громадської думки представлена ​​широким спектром філософських, соціологічних, політологічних та інших концепцій, все різноманіття яких з деякою часткою умовності можна звести до ряду базових дискусійних проблем:

 1. визначення та інтерпретація його суб'єкта ;
 2. рівень значущості і, в ряді критичних теорій, заперечення існування громадської думки ;
 3. зміст громадської думки[1].

Історія[ред.ред. код]

Проблема визначення та інтерпретації громадської думки вперше виникає в античній філософії. Протагор визначає спостережуваний ним соціальний феномен - «публічну думку» - як думку більшості населення. За Платоном , «публічне думка» - це думка аристократії. Згодом обидва напрямки, представлені в античності, отримують свій розвиток в соціальній філософській думці. Прихильники першої лінії, визначають громадську думку як силу, з якою повинні рахуватися, як інструмент участі народу в управлінні державними справами. Прихильники другого напрямку стверджують, що думка пануючої еліти виступає як сила, що впливає на населення і сприяє легалізації політичного панування еліти. У 17-18 ст. поняття громадської думки використовується для позначення колективних суджень поза сферою, підконтрольною уряду, які впливають на політичний процес прийняття рішень. Таке визначення стає особливо популярним внаслідок масштабних соціально-економічних і політичних змін : «із зростанням політично активного публічного сектора , громадська думка стає формою політичної влади - тієї , яка разом з буржуазією виявилася в змозі кинути виклик абсолютистському правлінню» (В. Прайс ). У середині 19 ст. найбільший інтерес у розвитку аналізу громадської думки представляють роботи Тарда, зокрема «Громадська думка і натовп». Тард протиставляє натовп і публіку, акцентуючи саме останню в якості суб'єкта громадської думки. Роботи Тарда фактично знаменують собою початок соціально - психологічного підходу в дослідженні громадської думки.

Соціально-філософські трактування[ред.ред. код]

Серед сучасних соціально - філософських трактувань громадської думки можна виділити:

 • концепцію Лумана (розглядається в рамках теорії комунікації). Луман заперечує наявність будь-якого суб'єкта громадської думки. Центральним є поняття змісту і теми, запропонованої суспільству. Завдяки публічній доступності та гласності, суспільству одночасно пропонується цілий спектр тем, які і знаходяться в центрі уваги процесу комунікації. Однак, одночасна комунікація з кількома темами неможлива, тому з необхідністю вибирається тільки одна тема. Відповідно, в інтерпретацію вводиться поняття «ступеня уваги» до тієї чи іншої теми, за рахунок чого і здійснюється вибір. Така головна «тема» комунікації становить зміст громадської думки. Таким чином, не слід розглядати поняття громадської думки у співвіднесенні з більшістю населення, або з окремими індивідами або аристократією. За Луманом, все в рівній мірі є її суб'єктами. Однак, прихильники одної думки відрізняються від прихильників іншої (що пояснюється відмінністю її змісту),
 • моралізуюче-нормативну концепцію громадської думки Габермаса. У концепції Габермаса це поняття розглядається в тісному взаємозв'язку з поняттями «права» і «політики». Громадська думка в його теорії - це інструмент в руках пануючого класу, завжди є офіційною, тобто ототожнюється з тим, що представлено в засобах масової інформації,
 • концепцію громадської думки Е.Ноель-Нойман. Відповідно до її теорії,
  • по-перше , слід розрізняти суспільну і буденну думку, які досить часто змішуються.
  • по-друге , в основі громадської думки лежать два джерела : безпосереднє спостереження за навколишнім, уловлювання, схвалення або несхвалення тих або інших дій ; тематика громадської думки , так званий його «дух», що породжується засобами масової комунікації. Саме цей сформований настрій впливає на поведінку і оцінки індивідів. Ноель - Нойман використовує визначення П. Лазарсфельда про «вибірковість сприйняття» , механізмом якого є соціальні настанови. Найбільш цікаве нововведення в даній концепції - поняття так званого механізму «спіралі мовчання». Основа феномену «спіралі мовчання» - це побоювання індивідів опинитися в ізоляції. Побоювання виступає як рушійна сила , яка і запускає «спіраль мовчання». Громадська думка, крім того, иає соціальний вимір. Якщо його можна безбоязно гласно висловити перед громадськістю, не відчуваючи страху перед соціальною ізоляцією, то феномен «спіралі мовчання» відсутній. Дана концепція досить евристична при інтерпретації даних опитувань громадської думки;
 • структурно - функціональну теорію громадської думки, яка базується на несвідомому прагненні людей, що живуть у такому собі співтоваристві, прийти до спільного судження, згоди , тобто виконує функцію інтеграції. У відповідність з теорією Мертона, основна функція громадської думки - це соціальний контроль.

Незважаючи на різноманіття теорій і концепцій громадської думки, тривалу традицію її дослідження, це поняття і творчі концепції все ще залишаються предметом постійних дискусій.

Примітки[ред.ред. код]

Див. також[ред.ред. код]