Модуль:String2

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
{{i}} Документація модуля[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]
--[[
  Деякі додаткові функції для рядків
]]
local M = {
  bs=function(f)-- Перший параметр до початку другого параметра (або до кінця, якщо він не зустрівся).
     -- Необов’язковий 3-й параметр — з якого за номером (з 1) символу починати пошук.
    return mw.ustring.sub(f.args[1], 1, (mw.ustring.find(f.args[1],f.args[2],tonumber(f.args[3] or 1),true) or 0)-1)
  end;
  as=function(f)-- Перший параметр після початку другого параметра.
    return mw.ustring.sub(f.args[1], (mw.ustring.find(f.args[1],f.args[2],1,true) or 0)+1)
  end;
  Tr=function(s,f,t,cf,df,sf)-- Транслітерація першого параметра шляхом заміни символів з другого параметра символами з третього.
  -- Окремими параметрами можна передавати прапори c, d і s, як у Perl; діапазони в заміні не працюють, тільки в лівій частині
  -- (тобто дефіс треба передавати першим або останнім). Другий результат — число замінених символів.
    local r, l, l2 = {}, mw.ustring.len(f), mw.ustring.len(t);
    for i = 1, l do
      r[mw.ustring.sub(f,i,i)] = i<=l2 and mw.ustring.sub(t,i,i) or df and '' or mw.ustring.sub(t,l2,l2)
    end
    local n2=0;
    local res, n = mw.ustring.gsub(
      s,
      ('[%s%s]%s'):format(
        cf and '^' or '',
        f:gsub('%','%%'):gsub(']','%]'):gsub('^%^','%^'),
        sf and '+' or ''
      ),
      sf and function(cc)
        n2 = n2+mw.ustring.len(cc)-1;
        return mw.ustring.gsub(cc,'.',r)
      end or r
    )
    return res, n+n2
  end;
  -- tr = function(f) return (M.Tr(f.args[1],f.args[2],f.args[3],f.args['c'],f.args['d'],f.args['s'])) end;-- транслітерувати
  -- trс = function(f) return ({M.Tr(f.args[1],f.args[2],f.args[3],f.args['c'],f.args['d'],f.args['s'])})[2] end;-- порахувати символи
  Trg = function(s,t,f,fi)-- Виконує заміну рядків довільної довжини (якщо з fi, не враховує регістр).
  -- Пріоритет — порядок у таблицях.
    for n,p in ipairs(t) do
      t[n] = {fi and mw.ustring.upper(p) or p,mw.ustring.len(p)}
    end
    local r,i,l,N = {},1,mw.ustring.len(s),0
    while i<=l do
      (function()
        for n,p in ipairs(t) do
          if ( fi and mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(s,i,i+p[2]-1)) or mw.ustring.sub(s,i,i+p[2]-1) ) == p[1] then
            table.insert(r,f[n]);
            i = i+p[2]; N=N+1;
            return
          end
        end
        table.insert(r,mw.ustring.sub(s,i,i));
        i=i+1;
        return
      end)()
    end
    return table.concat(r),N
  end;
  trg = function(frame) -- Працює з номерними аргументами шаблону, якщо заданий параметр u, інакше зі своїми.
    -- Замінює в першому аргументі аргументи 2, 4, 6… на аргументи 3, 5, 7…
    local tf, t, f, i= frame.args['u'] and frame.getParent() or f, {}, {}, 1;
    while tf.args[2*i] do t[tf.args[2*i]]=tf.args[2*i+1] or '' end
    return ( M.Trg(tf.args[1],t,f,(frame.args['i'] or '')~='') )
  end;
  join = function (f) -- Об’єднує нумеровані аргументи вихідного шаблону
  -- від from або 1 до to або першого відсутнього через перший параметр invoke.
  -- Останній елемент можна приєднувати інакше, задавши другий параметр:
  -- за замовчанням ',' & 'и'.
  -- Якщо 3-й параметр invoke — "s", рядки з пробілів ігноруються. Якщо "_", ігноруються пусті рядки.
  	local t, tf, i = {}, f:getParent(), tonumber(f.args.from) or 1
  	local k,j,m = tonumber(f.args.to),i,f.args[3]
  	while k and i<=k or tf.args[i] do
  		if (
  			({
  				['_']=function(s)return s~=''end;
  				['s']=function(s)return not tostring(s):match("^%s*$")end
  			})[m] or function() return true end
  		)(tf.args[i]) then
  			t[j]=tf.args[i];
  			j=j+1
  		end;
  		i=i+1
  	end
  	return mw.text.listToText(t,f.args[1],f.args[2] or f.args[1])
	end
}

function M.formatRound(frame) -- Форматує число, щоби воно мало order знаків після коми.
 		
	return string.format("%0."..frame.args[2].."f",tonumber(frame.args[1]));
 	
end

-- split splits text at boundaries specified by separator
-- and returns the chunk for the index idx (starting at 1)
-- #invoke:String2 |split |text |separator |index |true/false
-- #invoke:String2 |split |txt=text |sep=separator |idx=index |plain=true/false
-- if plain is false/no/0 then separator is treated as a Lua pattern - defaults to plain=true
M.split = function(frame)
	local args = frame.args
	if not(args[1] or args.txt) then args = frame:getParent().args end
	local txt = args[1] or args.txt or ""
	if txt == "" then return nil end
	local sep = (args[2] or args.sep or ""):gsub('"', '')
	local idx = tonumber(args[3] or args.idx) or 1
	local plain = (args[4] or args.plain or "true"):sub(1,1)
	plain = (plain ~= "f" and plain ~= "n" and plain ~= "0")
	local splittbl = mw.text.split( txt, sep, plain )
	if idx < 0 then idx = #splittbl + idx + 1 end
	return splittbl[idx]
end

return M