Список населених пунктів Великотирновської області

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нижче наведено список населених пунктів Великотирновської області, Болгарія.

Назва Болгарська назва Тип Община Населення
(2011 рік)[1]
Алеково Алеково село Свиштов 625
Александрово Александрово село Свиштов 218
Аплаці Аплаци село Єлена 0
Арбанаси Арбанаси село Велико-Тирново 303
Асеново Асеново село Стражиця 636
Багалевці Багалевци село Єлена 6
Бадевці Бадевци село Єлена 8
Баєвці Баевци село Єлена 16
Баждари Баждари село Єлена 0
Балван Балван село Велико-Тирново 539
Балканці Балканци село Стражиця 148
Балуці Балуци село Єлена 2
Батак Батак село Павликени 888
Беброво Беброво село Єлена 234
Бейковці Бейковци село Єлена 2
Белчевці Белчевци село Велико-Тирново 0
Беляковець Беляковец село Велико-Тирново 893
Берковці Берковци село Єлена 7
Бижовці Бижовци село Велико-Тирново 0
Билгарсько-Сливово Българско Сливово село Свиштов 1342
Благоєво Благоево село Стражиця 372
Блисковці Блъсковци село Єлена 12
Богдансько Богданско село Єлена 0
Бойковці Бойковци село Єлена 48
Бойчеві Колиби Бойчеви колиби село Велико-Тирново 0
Бойчовці Бойчовци село Велико-Тирново 0
Босевці Босевци село Єлена 2
Бочковці Бочковци село Велико-Тирново 0
Бояновці Бояновци село Велико-Тирново 3
Бранковці Бранковци село Велико-Тирново 0
Брезово Брезово село Єлена 0
Бричковці Бръчковци село Єлена 3
Бряговиця Бряговица село Стражиця 414
Буйновці Буйновци село Єлена 68
Буковець Буковец село Велико-Тирново 41
Бутово Бутово село Павликени 752
Бяла Река Бяла река село Сухиндол 217
Бяла Черква Бяла черква місто Павликени 1882
Бялковці Бялковци село Єлена 5
Валето Валето село Єлена 0
Вардим Вардим село Свиштов 1042
Велико-Тирново Велико Търново місто Велико-Тирново 68783
Велковці Велковци село Єлена 10
Велчево Велчево село Велико-Тирново 118
Велювці Велювци село Єлена 0
Веселина Веселина село Єлена 10
Ветринці Ветринци село Велико-Тирново 136
Виглевці Въглевци село Велико-Тирново 38
Виларе Виларе село Велико-Тирново 1
Вилчовці Вълчовци село Єлена 11
Вилчовці Вълчовци село Єлена 12
Виноград Виноград село Стражиця 568
Вирбиця Върбица село Горішня Оряховиця 1070
Вирбовка Върбовка село Павликени 1333
Вирзилковці Вързилковци село Єлена 17
Вирзулиця Вързулица село Польський Тримбеш 146
Вирлинка Върлинка село Велико-Тирново 6
Високовці Високовци село Єлена 0
Вишовград Вишовград село Павликени 318
Владислав Владислав село Стражиця 261
Водно Водно село Стражиця 3
Водолей Водолей село Велико-Тирново 696
Войнежа Войнежа село Велико-Тирново 40
Вонешта Вода Вонеща вода село Велико-Тирново 179
Габрака Габрака село Єлена 0
Габровці Габровци село Велико-Тирново 30
Ганев-Дол Ганев дол село Єлена 0
Гаштевці Гащевци село Велико-Тирново 11
Гирдевці Гърдевци село Єлена 19
Глоговець Глоговец село Єлена 21
Големани Големани село Єлена 11
Големаните Големаните село Велико-Тирново 16
Горановці Горановци село Велико-Тирново 1
Горішній Єневець Горен Еневец село Велико-Тирново 3
Горішній Край Горни край село Єлена 15
Горішні Танчевці Горни Танчевци село Єлена 7
Горішня Липниця Горна Липница село Павликени 562
Горішня Оряховиця Горна Оряховица місто Горішня Оряховиця 31863
Горішня Студена Горна Студена село Свиштов 463
Горішня Хаджійська Горна Хаджийска село Златариця 2
Горська Горска село Єлена 2
Горський Горішній Тримбеш Горски горен Тръмбеш село Горішня Оряховиця 157
Горський Долішній Тримбеш Горски долен Тръмбеш село Горішня Оряховиця 296
Горський Сеновець Горски Сеновец село Стражиця 260
Горсько-Калугерово Горско Калугерово село Сухиндол 113
Горсько-Косово Горско Косово село Сухиндол 162
Горсько-Ново-Село Горско ново село село Златариця 548
Горсько-Писарево Горско Писарево село Златариця 0
Граматиці Граматици село Єлена 10
Давери Давери село Єлена 5
Дайновці Дайновци село Єлена 2
Дебелець Дебелец місто Велико-Тирново 4032
Дебелий Рит Дебели рът село Єлена 0
Деветаціте Деветаците село Велико-Тирново 3
Дедина Дедина село Златариця 36
Дединці Дединци село Златариця 0
Делова Махала Делова махала село Златариця 0
Деляновці Деляновци село Свиштов 150
Дечковці Дечковци село Велико-Тирново 2
Джулюниця Джулюница село Лясковець 1895
Дилгий Припек Дълги припек село Златариця 52
Димитровці Димитровци село Велико-Тирново 16
Димовці Димовци село Велико-Тирново 1
Димча Димча село Павликени 350
Дирлевці Дърлевци село Єлена 2
Дискот Дъскот село Павликени 417
Дичин Дичин село Велико-Тирново 273
Добревці Добревци село Єлена 3
Добрий Дял Добри дял село Лясковець 960
Дойновці Дойновци село Велико-Тирново 0
Долішнє Шивачево Долно Шивачево село Златариця 57
Долішні Дамяновці Долни Дамяновци село Велико-Тирново 1
Долішній Єневець Долен Еневец село Велико-Тирново 0
Долішній Марян Долни Марян село Єлена 9
Долішні Танчевці Долни Танчевци село Єлена 0
Долішня Липниця Долна Липница село Павликени 726
Долішня Оряховиця Долна Оряховица місто Горішня Оряховиця 2971
Донковці Донковци село Єлена 12
Драганово Драганово село Горішня Оряховиця 2469
Драгановці Драгановци село Єлена 0
Драганосковці Драганосковци село Єлена 1
Драгижево Драгижево село Лясковець 831
Драгійці Драгийци село Єлена 2
Драгневці Драгневци село Єлена 1
Драгомирово Драгомирово село Свиштов 706
Дрента Дрента село Єлена 59
Дуковці Дуковци село Єлена 1
Дунавці Дунавци село Велико-Тирново 8
Дуровці Дуровци село Златариця 0
Єлена Елена місто Єлена 5604
Ємен Емен село Велико-Тирново 71
Железарці Железарци село Стражиця 37
Зеленик Зеленик село Єлена 3
Златариця Златарица місто Златариця 2170
Іванівановці Иванивановци село Єлена 0
Івановці Ивановци село Велико-Тирново 2
Іванча Иванча село Польський Тримбеш 465
Ігнатовці Игнатовци село Єлена 9
Ілаков-Рит Илаков рът село Єлена 134
Ілевці Илевци село Велико-Тирново 6
Іліювці Илиювци село Єлена 2
Йовчевці Йовчевци село Велико-Тирново 0
Кавлак Кавлак село Стражиця 55
Калайджії Калайджии село Златариця 132
Каменари Каменари село Єлена 231
Камен Камен село Стражиця 1499
Кантари Кантари село Єлена 1
Караїванці Караиванци село Єлена 0
Караїсен Караисен село Павликени 1103
Карандили Карандили село Єлена 0
Каранці Каранци село Польський Тримбеш 302
Кесарево Кесарево село Стражиця 1327
Килифарево Килифарево місто Велико-Тирново 2256
Кипиново Къпиново село Велико-Тирново 296
Киревці Киревци село Єлена 0
Кисьовці Кисьовци село Велико-Тирново 5
Кладний Дял Кладни дял село Велико-Тирново 20
Климентово Климентово село Польський Тримбеш 774
Клишка Река Клъшка река село Велико-Тирново 2
Коєвці Коевци село Сухиндол 149
Кожлювці Кожлювци село Єлена 3
Козаревець Козаревец село Лясковець 895
Козловець Козловец село Свиштов 1322
Козя Река Козя река село Єлена 20
Колари Колари село Єлена 6
Константин Константин село Єлена 1022
Косевці Косевци село Єлена 0
Костел Костел село Єлена 75
Котуці Котуци село Єлена 4
Красно-Градиште Красно градище село Сухиндол 91
Крилювці Крилювци село Єлена 4
Крумчевці Крумчевци село Єлена 6
Крушето Крушето село Горішня Оряховиця 653
Куцаровці Куцаровци село Велико-Тирново 0
Куцина Куцина село Польський Тримбеш 693
Лагерите Лагерите село Велико-Тирново 1
Лазарці Лазарци село Єлена 16
Леденик Леденик село Велико-Тирново 823
Лесиче Лесиче село Єлена 0
Лесичери Лесичери село Павликени 493
Лозен Лозен село Стражиця 399
Любенці Любенци село Стражиця 8
Лясковець Лясковец місто Лясковець 8225
Майсько Майско село Єлена 783
Малкий Чифлик Малки чифлик село Велико-Тирново 276
Малчовці Малчовци село Велико-Тирново 8
Марафелці Марафелци село Єлена 4
Марговці Марговци село Велико-Тирново 0
Мариновці Мариновци село Єлена 0
Марян Марян село Єлена 106
Масларево Масларево село Польський Тримбеш 609
Махалниці Махалници село Єлена 0
Мерданя Мерданя село Лясковець 591
Миндя Миндя село Велико-Тирново 241
Миневці Миневци село Єлена 2
Мирово Мирово село Стражиця 174
Миртвината Мъртвината село Єлена 0
Мирчовці Мирчовци село Єлена 2
Михалці Михалци село Павликени 757
Мишеморков-Хан Мишеморков хан село Велико-Тирново 5
Мійковці Мийковци село Єлена 31
Момин Сбор Момин сбор село Велико-Тирново 152
Морава Морава село Свиштов 1066
Мусина Мусина село Павликени 204
Нацовці Нацовци село Велико-Тирново 48
Недан Недан село Павликени 1307
Недялковці Недялковци село Єлена 2
Нешевці Нешевци село Єлена 12
Николаєво Николаево село Стражиця 117
Николовці Николовци село Єлена 9
Николчовці Николчовци село Єлена 5
Никюп Никюп село Велико-Тирново 365
Ничовці Ничовци село Єлена 3
Нова Вирбовка Нова Върбовка село Стражиця 252
Новогорці Новогорци село Златариця 0
Ново-Градиште Ново градище село Стражиця 107
Ново-Село Ново село село Велико-Тирново 620
Нюшковці Нюшковци село Єлена 0
Обединеніє Обединение село Польський Тримбеш 697
Овоштна Овощна село Златариця 0
Овча Могила Овча могила село Свиштов 1529
Ореш Ореш село Свиштов 1693
Орловець Орловец село Польський Тримбеш 432
Осенарите Осенарите село Велико-Тирново 0
Павел Павел село Польський Тримбеш 696
Павликени Павликени місто Павликени 10671
Паїсій Паисий село Горішня Оряховиця 146
Палиці Палици село Єлена 158
Папратлива Папратлива село Єлена 1
Паскалевець Паскалевец село Павликени 241
Патреш Патреш село Павликени 512
Пейковці Пейковци село Єлена 1
Петковці Петковци село Єлена 8
Петко-Каравелово Петко Каравелово село Польський Тримбеш 1699
Пирвомайці Първомайци село Горішня Оряховиця 2784
Пировці Пъровци село Велико-Тирново 6
Писарево Писарево село Горішня Оряховиця 794
Пірамідата Пирамидата село Велико-Тирново 0
Плаково Плаково село Велико-Тирново 236
Пожерник Пожерник село Велико-Тирново 0
Полікраїште Поликраище село Горішня Оряховиця 1965
Польський Сеновець Полски Сеновец село Польський Тримбеш 719
Польський Тримбеш Полски Тръмбеш місто Польський Тримбеш 4359
Поповці Поповци село Велико-Тирново 3
Попрусевці Попрусевци село Єлена 11
Попська Попска село Єлена 18
Правда Правда село Горішня Оряховиця 630
Присово Присово село Велико-Тирново 823
Продановці Продановци село Велико-Тирново 7
Пушево Пушево село Велико-Тирново 138
Пчелиште Пчелище село Велико-Тирново 539
Равново Равново село Златариця 23
Раданово Раданово село Польський Тримбеш 1746
Радковці Радковци село Велико-Тирново 5
Радовці Радовци село Єлена 4
Разсоха Разсоха село Златариця 48
Райковці Райковци село Велико-Тирново 23
Райновці Райновци село Єлена 0
Ралиновці Ралиновци село Єлена 4
Рашевці Рашевци село Велико-Тирново 0
Раювці Раювци село Єлена 15
Ребревці Ребревци село Єлена 9
Резач Резач село Златариця 96
Рекичка Рекичка село Златариця 0
Ресен Ресен село Велико-Тирново 1962
Родина Родина село Златариця 523
Росиця Росица село Павликени 151
Росно Росно село Златариця 94
Русаля Русаля село Велико-Тирново 275
Русковці Русковци село Велико-Тирново 0
Руховці Руховци село Єлена 119
Самоводене Самоводене село Велико-Тирново 1705
Самсіїте Самсиите село Велико-Тирново 1
Светославці Светославци село Єлена 28
Свиштов Свищов місто Свиштов 30157
Сеймените Сеймените село Велико-Тирново 3
Семковці Семковци село Велико-Тирново 0
Сибковці Събковци село Єлена 0
Сирненці Сърненци село Велико-Тирново 0
Сливовиця Сливовица село Златариця 120
Сломер Сломер село Павликени 410
Совата Совата село Свиштов 142
Средні Колиби Средни колиби село Єлена 28
Средно-Село Средно село село Златариця 79
Стамболово Стамболово село Павликени 792
Стефан-Стамболово Стефан Стамболово село Польський Тримбеш 194
Стойчевці Стойчевци село Єлена 8
Стояновці Стояновци село Єлена 12
Стражиця Стражица місто Стражиця 4417
Страхилово Страхилово село Польський Тримбеш 920
Стрелець Стрелец село Горішня Оряховиця 328
Султани Султани село Єлена 1
Суха Река Суха река село Велико-Тирново 4
Сухиндол Сухиндол місто Сухиндол 1810
Сушиця Сушица село Стражиця 823
Теменуга Теменуга село Стражиця 22
Терзіїте Терзиите село Велико-Тирново 4
Тинкий Рит Тънки рът село Єлена 2
Тиркашени Търкашени село Єлена 2
Титевці Титевци село Єлена 5
Тодоровці Тодоровци село Велико-Тирново 2
Тодювці Тодювци село Єлена 50
Томбето Томбето село Єлена 0
Топузи Топузи село Єлена 1
Тринковці Трънковци село Єлена 1
Тумбевці Тумбевци село Єлена 16
Угорялковці Угорялковци село Єлена 19
Ушевці Ушевци село Велико-Тирново 0
Хаджидимитрово Хаджидимитрово село Свиштов 753
Харваловці Харваловци село Єлена 3
Хиневці Хъневци село Єлена 1
Хотниця Хотница село Велико-Тирново 382
Христовці Христовци село Єлена 6
Царевець Царевец село Свиштов 1150
Царський Ізвор Царски извор село Стражиця 822
Цвеклювці Цвеклювци село Єлена 0
Цепераните Цепераните село Велико-Тирново 0
Церова Корія Церова кория село Велико-Тирново 382
Цонковці Цонковци село Велико-Тирново 0
Чавдарці Чавдарци село Єлена 0
Чакали Чакали село Єлена 89
Червена Червена село Свиштов 376
Червенковці Червенковци село Єлена 7
Черний Дял Черни дял село Єлена 12
Чешма Чешма село Златариця 11
Чистово Чистово село Златариця 0
Чуката Чуката село Златариця 0
Шемшево Шемшево село Велико-Тирново 523
Шереметя Шереметя село Велико-Тирново 240
Шиливери Шиливери село Єлена 0
Шилковці Шилковци село Єлена 4
Шодековці Шодековци село Велико-Тирново 3
Шубеці Шубеци село Єлена 1
Яковці Яковци село Єлена 36
Ялово Ялово село Велико-Тирново 34
Янтра Янтра село Горішня Оряховиця 559

Примітки[ред. | ред. код]