Бізнес-план

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Бі́знес-план (англ. Business plan) — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Мінімальна норма бізнес плану повинна бути не менше ніж 20 сторінок. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше складається на рік, два роки, зрідка на більший період.

Мета бізнес-планування[ред.ред. код]

 • визначення рівня життєспроможності та стійкості підприємства;
 • виявлення сильних та слабких сторін фірми;
 • конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;
 • забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;
 • зниження ризиків підприємницької діяльності.

Бізнес-план розробляють для пошуку подальших резервів зменшення витрат і зростання доходів з метою забезпечення зростання прибутків підприємства. Бізнес-план являє собою специфічний документ, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої інвестиційної програми або будь-якої бізнес-ідеї у принципі. При цьому при розробці бізнес-плану особлива увага повинна приділятися не тільки визначенню очікуваного обсягу прибутку від реалізації бізнес-ідеї, а й вивченню умов на ринку даних послуг, виявленню можливостей розширення обсягів їх реалізації у майбутньому, можливих джерел фінансування проекту з урахуванням умов отримання кредиту та строків його погашення[1].

Види бізнес-планів[ред.ред. код]

 • План, що повинний скласти кожен потенційний підприємець. У цьому документі міститься вся інформація про товар чи послугу, що збирається пропонувати нова компанія, ринковий потенціал, можливу конкуренцію (продукти-замінники), ресурси, необхідні для виробництва (персонал, приміщення, устаткування, матеріали, техніка тощо), необхідний капітал (інвестиції, операційні ресурси) і наявний капітал, потреби у фінансах ("пасивний"/венчурний капітал, позики, гранти), заплановану оборотність засобів і результати діяльності за 3-5 років. Цей документ включає всю інформацію про те, як має розвиватися бізнес, і є абсолютно необхідним для контролю прогресу розвитку підприємства.
 • Документ, який підготовлюється керівництвом компанії, що викуповується, (можливо укладається разом із професійними консультантами), у якому докладно характеризується минуле, дійсне і передбачуване майбутнє пропонованої до викупу компанії, з метою зміцнення її майбутнього фінансового стану. У бізнес-плані міститься ретельний аналіз керівництва компанії, її матеріальних, трудових, виробничих і фінансових ресурсів, а також дані про минулу діяльність компанії та її поточне положенні на ринку. У бізнес-плані також представлені докладно складені форми звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух готівки за прогнозами на один-три роки вперед і робляться менш детальні прогнози на віддаленіші терміни. У документі повно і докладно викладаються ідеї ініціативної групи, що підготовляє викуп, її стратегія і поставлені задачі, відповідно до яких згодом будуть аналізуватися результати роботи компанії.

Порядок складання бізнес-плану[ред.ред. код]

Порядок складання бізнес-плану залежить від величини підприємства, характеру бізнесу, ринку, економічних, політичних факторів та іншого. Весь процес бізнес-планування включає такі етапи:

 • Вивчення методології бізнес-планування на основі літературних джерел.
 • Визначення цілей та головної мети — визнання акціонерів, одержання інвестицій, максималізація прибутку і тому подібне.
 • Визначення цільових читачів бізнес-плану, що пов'язано з метою бізнес-плану. Це можуть бути інвестори, акціонери, банки, менеджери вищого рівня керівництва.
 • Визначення структури бізнес-плану. Він може бути повним або скороченим — на рік чи два.
 • Збирання даних для кожного розділу бізнес-плану. Найважливіше значення для успіху бізнесу має маркетинговий аналіз, вивчення ринку, потенційних споживачів, можливостей конкурентів, слабких та сильних сторін фірми і урахування цих факторів у бізнес-плані.
 • Складання бізнес-плану. Це важливий етап, який дає кінцевий результат — бізнес-план. Вихідними є показники обсягів продаж товарної продукції, інвестицій. Практика показує, що бізнес-план має складатися фірмою самостійно або з допомогою консультантів. Написання бізнес-плану на замовлення, за дорученням має ряд недоліків.
 • Читання, вивчення бізнес-плану. Як правило, бізнес-план надається для читання незацікавленим особам високої кваліфікації. В процесі може бути проведена незалежна експертиза та ділова критика. * Усунення недоліків підвищить якість бізнес-плану.
 • Дослідження ринку, план маркетингу, оцінка можливостей фірми щодо інвестицій, термінів початку виробництва, обсягів виробництва, фінансовий план, охорона середовища є обов'язковими складовими бізнес-плану.

Будова бізнес-плану[ред.ред. код]

Основні прийняті міжнародним суспільством методики написання бізнес-планів розроблені під егідою ЮНІДО (Організація об'єднаних націй з промислового розвитку). З ними можна ознайомитись тут [1].

Методики та стандарти бізнес планування мають такі організації як ЄБРР, СБРР, TACIS. Міністерством економіки України в 2006-му році затверджені методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств. Найбільш вичерпним в інвестиційних колах вважається зміст бізнес-плану, розроблений українською інвестиційно-проектною компанією BFM Group Ukraine.


Складові бізнес-плану за стандартами BFM Group Ukraine[ред.ред. код]

 1. Титульний лист бізнес-плану (інвестиційного проекту)
 2. Меморандум про конфіденційність
 3. Коротка анотація (резюме) бізнес-плану
 4. Загальні положення
  1. Відомості про компанію
   • Загальна інформація (дата створення, організаційно-правова форма, місцезнаходження, контактні дані)
   • Інформація про власників та перших осіб компанії
   • Основні види діяльності
   • Характеристика продуктів і послуг
   • Основні поточні фінансові показники
   • SNW-аналіз компанії
  2. Інформація щодо проекту
   • Сутність проекту
   • Місце розташування проекту
   • Соціальне, економічне, демографічне оточення
   • Перелік та опис продуктів / послуг
   • Основні маркетингові переваги
   • Загальна вартість проекту (розмір капітальних витрат та необхідні обігові кошти)
   • Загальна потреба в залученні позикового фінансування
   • Основні показники ефективності проекту
   • Основні ризики проекту
   • Соціальний, екологічний та економічний ефект проекту
   • Пропозиція інвесторові / кредитору (прийнятна вартість кредиту, розподіл часток, репатріація прибутку)
 5. Маркетинговий план
  1. Галузеве оточення бізнесу
  2. Характеристика продуктів / послуг
   • Аналіз ланцюжка створення вартості (Value Chain)
   • Матриця Boston Consulting Group (життєвий цикл продуктів та ціновий масштаб виробництва)
  3. Аналіз ринків збуту
   • Оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його розвитку
   • Оцінка частки ринку та обсягу продажів
   • Сегментація ринку та визначення ніші продукту бізнесу
  4. Конкуренція та конкурентні переваги
   • Порівняльні характеристики конкурентних продуктів / послуг
   • Порівняльні характеристики фірм-конкурентів
   • Аналіз конкурентної ситуації на ринку
   • Обгрунтування основних складових маркетингової стратегії (маркетинг-мікс)
   • SWOT-аналіз продуктів / послуг
  5. Організація зовнішньоекономічної діяльності компанії
   • Організаційне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків
   • Економічне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків
   • Непрямі форми виходу на зовнішні ринки
  6. Стратегія плану маркетингу
  7. * Загальна стратегія маркетингу
   • Ціноутворення
   • Тактика реалізації продуктів / послуг
   • Політика після продажного обслуговування і надання гарантій
   • Реклама та просування товару на ринок
  8. План продажу
   • Факторний аналіз продажу
   • Тенденції сезонних змін цін
   • Тенденції сезонних змін обсягів продажів
   • Акційні зміни цін
  9. Витрати на маркетинг (обґрунтування)
   • Умовно постійні маркетингові витрати
   • Умовно змінні маркетингові витрати
 6. Організаційний план та менеджмент
  • Організаційно-правова форма компанії
  • Штатний розклад
  • Організаційна структура
  • Біографії управлінського персоналу
  • Основні наявні партнери та пов'язані компанії
  • Інформація про радників, консультантів, менторів, проектних та підрядних організацій, що беруть участь в організації проекту
  • Правові аспекти організації проекту
  • Основні вимоги до персоналу
  • Забезпечення найму, навчання адаптації персоналу
  • Обґрунтування фонду оплати праці (постійна і підрядна частина, система преміювання, інше)
  • Виплати оплати праці (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Надходження від продажу продуктів / послуг (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Умови реалізації продуктів / послуг (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежів)
  • Перелік сировини і комплектуючих, що відносяться на кінцеву продукцію
  • Умови оплати за сировину і комплектуючі (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежу)
  • Формування транспортної та складської логістики
  • Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на сировину і комплектуючі
  • Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на кінцеву продукцію
  • Запаси сировини і періодичність закупівель
  • Запаси готової продукції (в % від місячних обсягів продажу)
  • Система оподаткування проекту
  • Податкові виплати (помісячно до кінця проекту)
  • Постійні / адміністративні витрати (помісячно до кінця розрахунків проекту)
 7. Інвестиційний план
  • Календарний план освоєння всіх етапів проекту до введення в експлуатацію
  • Календарний графік виплат по етапах проекту (платежі за обладнання, будівництво, інш.).
  • Діаграма Ганта
  • Способи і терміни амортизації всіх створюваних капітальних активів проекту
  • Відображення амортизаційних відрахувань в оподаткуванні проекту
 8. Виробничий план
  • Короткий опис виробництва
  • Опис виробничих циклів
  • Стратегія в забезпеченні сировиною і комплектуючими
  • Виробничий план
  • Державне та правове регулювання
  • Можливості поліпшення і доробки продукту
  • Розрахунок прямої собівартості окремо по кожному з продуктів
 9. Фінансовий план
  • Потреба у фінансуванні (підбір суми кредиту (інвестиції) і графіка фінансування)
  • Виплати на погашення позик (виплати кредитного тіла)
  • Виплати на обслуговування позик (відсотки по кредитах)
  • Інші надходження грошових коштів, що беруть участь в проекті
  • Інші виплати з проектного бюджету
  • Звіт про прибутки і збитки (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Звіт про рух грошових коштів (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Звіт про баланс проекту (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  • Точка беззбитковості проекту
  • Розрахунок потреби в первинних оборотних коштах
  • Операційний важіль (відношення постійних витрат до змінних витрат)
  • Фінансовий важіль (відношення власного капіталу до позикового капіталу)
  1. Фінансові показники (помісячно до кінця розрахунків проекту)
  2. Оцінка загальної ефективності проекту]]
 10. Оцінка ризиків проекту
  1. Аналіз чутливості по:
   • NPV
   • DPB
   • PI
   • IRR
   • PB
   • ARR
   • MIRR
   • D
  2. Аналіз беззбитковості проекту
  3. Статистичний аналіз проекту (метод Монте-Карло)
 11. Додатки до бізнес-плану
  • Фінансові звіти
  • Аудиторські висновки
  • Висновки фахівців з оцінки майна
  • Рекламні брошури фірми
  • Технічні опису продукту бізнесу
  • Резюме ключових керівників
  • Найважливіші угоди і контракти
  • Інформація про виробничий процес
  • Фотографії і малюнки товару
  • Звіти про дослідження ринку
  • Витяги з найважливіших законодавчих актів
 12. Інформація про забезпечення проекту

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]

Джерела[ред.ред. код]