Оборотний капітал

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Обіговий капіта́л (current capital) — частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу.

Обіг капіталу (capital turnover) - кругообіг капіталу, що безперервно повторюється і забезпечує повне повернення авансованих грошових коштів.

Обіговий капітал -- це частина активів підприємства (поточні активи), яка включає: - обігові кошти (або обігові засоби); - короткострокові фінансові вкладення.

Обігові кошти підприємства складаються з обігових фондів.

Обігові фонди -- це частина засобів виробництва, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції, змінює або втрачає свій первинний натуральний вигляд і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції. Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, а також деякі засоби праці (які мають вартість менше встановленого нормативу або термін служби менше одного року).

Обігові фонди поділяють на ряд груп:

1. Виробничі запаси. До них належать запаси сировини, основних та допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів, комплектуючих, палива й пального, тари, ремонтних деталей і вузлів, малоцінних інструментів, господарського інвентарю та інших предметів, а також аналогічних предметів, що швидко зношуються.

2. Незавершене виробництво.

3. Витрати майбутніх періодів -- це грошові витрати, які зроблено в певний період, але які буде відшкодовано через витрати виробництва в наступні періоди. До них належать витрати на підготовку виробництва, освоєння випуску нових виробів, раціоналізацію та винахідництво, придбання науково-технічної та економічної інформації тощо.

Співвідношення обігових фондів у розрізі окремих елементів і стадій функціонування характеризує виробничо-технологічну структуру обігових фондів. Вона формується під впливом низки чинників (тип виробництва, особливості продукції та технології її виготовлення, умови забезпечення підприємства матеріальними ресурсами тощо) і змінюється в часі повільно, без різких коливань.

Структура обігових фондів на підприємствах різних галузей має значні відмінності, обумовлені конкретними технологіями і формами організації виробництва, умовами забезпечення матеріальними ресурсами, цінами на них тощо. Так, найбільшу частку в загальному обсязі обігових фондів становлять: виробничі запаси - на підприємствах легкої промисловості (85-90%); незакінчене виробництво -- на підприємствах машинобудування (30-40%, у зв'язку з великою тривалістю виробничого циклу); витрати майбутніх періодів -- на підприємствах добувної промисловості (40-50%).

Фонди обігу -- це частина обігових коштів підприємства, яка забезпечує безперервність виробничого процесу.

До них належать:

• - готова продукція на складі підприємства;

• - готова продукція, яка відвантажена і перебуває в дорозі;

• - грошові кошти на розрахунковому та інших рахунках;

• - грошові кошти у незакінчених рахунках;

• - готівка в касі


Економіка Це незавершена стаття з економіки.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.