Вісник Одеського музею нумізматики

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вісник Одеського музею нумізматики
Вестник Одесского музея нумизматики
Vestniki.jpg
Збірка «Вісників Одеського музею нумізматики»
Країна видання (Україна)
Тематика нумізматика
Періодичність виходу 3-5 разів на рік
Мова російська
Головний редактор Сергій Охотніков
Видавець Одеський музей нумізматики
Засновник Одеський музей нумізматики
Засновано 1999
Наклад 100 примірників

museum.com.ua/nauch_isled/nauchn_isl.htm

«Вісник Одеського музею нумізматики» - періодичне наукове видання Одеського музею нумізматики, засноване 1999 року. У виданні публікуються повідомлення про нові нумізматичні пам’ятники, виявлені та зафіксовані в результаті науково-дослідної діяльності музею. Цільовою аудиторією є історики, археологи, аматори древньої історії.

Загальні відомості[ред. | ред. код]

«Вісник» видається з 1999 року у форматі А5 у вигляді тематичних статей, кожна з яких присвячена окремій нумізматичній або археологічній проблемі. Всі його випуски (тираж кожного номера — 100 екз.) є не комерційними і в основному безкоштовно розсилаються в історичні музеї, наукові бібліотеки та громадські структури, діяльність яких пов’язана з вивченням культурно-історичної спадщини Українського народу. Основна тематика статей присвячена вивченню історії монетної справи й грошового обігу України і у цьому контексті не обмежується ні хронологічно, ні регіонально. «Вісник» є продовжувачем традицій відомих одеських вчених-нумізматів, які були закладені майже двісті років тому.

Науковий редактор «Вісника» к.і.н. Охотніков С. Б.

У 2004 році був виданий «Збірник статей з нумізматики Північного Причорномор'я», у який, як результат науково-дослідної діяльності музею за п’ять років, увійшли 19 випусків «Вісника». Необхідність видання цього збірника була обумовлена постійно зростаючим інтересом до стародавньої нумізматики Північного Причорномор’я як в Україні, так і за її межами, і тим, що кожний окремий випуск «Вісника» через обмежений тираж із часом ставав бібліографічною рідкістю. У таблицях збірника наведені зображення 363 монет, більшість із яких ставляться до числа рідких і унікальних екземплярів.

У 2008 році цей «Збірник» був перевиданий з уточненнями і доповненнями. До нього були включені 30 статей по нумізматиці та археології древнього Північного Причорномор'я. Ювілейне видання присвячувалося десятій річниці «Вісника Одеського музею нумізматики».

Редколегія[ред. | ред. код]

Постійно діючу редколегію «Вісника» очолює відомий одеський вчений, кандидат історичних наук, заступник директора Одеського археологічного музею та голова Одеського археологічного товариства Охотніков С. Б. Рецензують «Вісник» відомі фахівці в галузі античної нумізматики Північного Причорномор'я — кандидати історичних наук Булатович С. А. та Ізбаш Т. О.

Автори[ред. | ред. код]

Постійними авторами «Вісника» є співробітники Одеського музею нумізматики.

Алексєєв В. П. Алексєєв В. П. — Голова експертної ради музею. Доцент. Нумізмат. Автор 2 монографій і понад 50 статей, присвячених різним проблемам археології та нумізматики античних міст Північного Причорномор'я. Роботи опубліковані в різних наукових виданнях : «Радянська археологія», «Вісник древньої історії», «Нумізматика античного Причорномор'я», «Стародавнє Причорномор'я» та інші. Постійний автор міжнародного періодичного журналу «Stratum plus», що висвітлює актуальні наукові проблеми культурної антропології і археології.
Лобода П. Г. Лобода П. Г. — Директор музею. Нумізмат. Член Одеського археологічного товариства. Голова правління Одеського товариства колекціонерів. Депутат, радник Одеської міськради. Вивченням монет античного Північного Причорномор'я займається із середини 60-х років ХХ сторіччя. Автор 30 статей і 5 книг з історії монетної справи та грошового обігу України. Учасник і доповідач багатьох нумізматичних конференцій.
Макандаров Г. І. Макандаров Г. І. — Заступник директора музею. Нумізмат. Член Одеського археологічного товариства. Учасник багатьох наукових конференцій із проблем нумізматики. Автор «Зведеного каталогу монет міста Тіра».

Крім співробітників музею та українських фахівців, в окремих випусках «Вісника» брали участь відомі російські дослідники і нумізмати: Лебедєв В. П., Арсюхін Є. В., Рябчиков С. В. та ін.

Випуски[ред. | ред. код]

У випусках «Вісника» публікуються унікальні та рідкісні монети античних міст Північного Причорномор’я і середньовічної Русі-України, аналізуються особливості цих монет (типологія, семантика зображень, хронологія, вагарні дані, характер металу та інші) у синтезі з історичними подіями, економікою та світоглядом того часу, коли карбувалися видавані монети. Цими публікаціями залучаються до наукового обігу раніше невідомі науці нумізматичні пам'ятники і поповнюється Корпус монет позначеного регіону.

1999 р.
Випуск № 1 «Нові монети Савромата I».
2000 р.
Випуск № 2 «Каталог монет Криму у складі Золотої Орди (середина ХІІІ — початок XV вв.)»
Випуск № 3 «Рідкісні й унікальні монети Савромата ІІ».
Випуск № 4 «Декілька невиданих монет Боспору ранньоримського часу. (Від Асандра до Савромата I)».
Випуск № 5 «Обрані монети боспорських царів — від Рискупоріда ІІ до Котіса ІІІ».
2001 р.
Випуск № 6 «Обрані монети боспорських царів — від Савромата ІІІ до Тейрана».
Випуск № 7 «Декілька рідкісних монет Боспору еліністичного та римського часів».
Випуск № 8 «Срібні монети Пантікапея (кінець VI в. — І в. до н. е.)».
Випуск № 9 «Монети боспорських міст — Пантікапею , Феодосії та Горгіпії».
2002 р.
Випуск № 10 «Декілька унікальних невиданих монет Причорномор’я».
Випуск № 11 «Монети боспорських міст Німфея , Фанагорії та монети сіндов».
Випуск № 12 «Рідкісні й невидані монети Керкінітіди та Херсонесу».
Випуск № 13 «Невидані та рідкісні монети Ніконія і Тіри».
2003 р.
Випуск № 14 «Рідкісні монети Ольвії».
Выпуск № 15 «Рідкісні монети боспорських правителів та міста Тіри».
Випуск № 16 «Нові матеріали до нумізматики Тіри».
Випуск № 17 «Нові матеріали до стародавньої нумізматики України».
Випуск № 18 «Рідкісні монети боспорських царів перших століть нашої ери».
2004 р.
Випуск № 19 «Рідкісні монети Ольвії класичного та еліністичного часів».
2005 р.
Випуск № 20 «Декілька давньоруських і українських монет-імітацій».
Випуск № 21 «Рідкісні та унікальні монети античних міст Північного Причорномор'я і знайдені на їхніх територіях монети грецького світу».
2006 р.
Випуск № 22 «Варварські наслідування римським монетам черняхівского періоду».
Випуск № 23 «Монети Ольвії з приватних колекцій м. Одеси».
Випуск № 24 «Монети Тіри з приватних колекцій м. Одеси».
2007 р.
Випуск № 25 «Нові та рідкісні штемпелі царських монет Боспору».
Випуск № 26-27 «Нові знахідки монет Ольвії (за матеріалами із приватних колекцій м. Одеси)».
2008 р.
Випуск № 28 «Нові знахідки античних монет у Північному Причорномор'ї».
Випуск № 29 «Нові нумізматичні пам’ятники середньовічної епохи, знайдені на території України».
Випуск № 30 «Невидані стародавності Північного Причорномор'я від епохи бронзи до раннього середньовіччя».
2009 р.
Випуск № 31 «Невідомі екземпляри литих монет Ольвії та Істрії VI—V вв. до н. е.».
Випуск № 32 «Керамічні вироби, знайдені в античних містах і поселеннях Північно-Західного Причорномор’я (із приватних колекцій)».
Випуск № 33 «Артефакти скіфо-сарматської й гунської культур».
2010 р.
Випуск № 34 «Декілька рідкісних монет античної Тіри».
Випуск № 35 «Невідомі й рідкісні варіанти монет античних міст Північного Причорномор'я (по матеріалам приватних колекцій м. Одеси)».
Випуск № 36 «Монети грецького світу, знайдені на територіях античних держав Північного Причорномор'я».
Випуск № 37 «Артефакти древніх культур, знайдені у Північному Причорномор'ї».
Випуск № 38 «Нумізматичні пам’ятники античної епохи з нових знахідок у Північному Причорномор'ї».
2011 р.
Випуск № 39 «Срібне таманське наслідування візантійським монетам кінця Х с. з Булгарського пам'ятника у Середньому Поволжі».

«Три нові кримські скарби золотоординських монет».

Випуск № 40 «Монети Ольвії й скіфських царів».
Випуск № 41 «Стародавні металеві вироби, знайдені у Північному Причорномор'ї (із приватних колекцій м. Одеси)».
Випуск № 42 «Пам'ятники античного мистецтва й ремесла, знайдені в Північно-Західному Причорномор'ї (із приватних колекцій м. Одеси)».
2012 р.
Випуск № 43 «Невідомі й рідкісні варіанти монет античної Тіри».
Випуск № 44 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (І ч.) (на матеріалі приватних колекцій)».
Випуск № 45 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (ІІ ч.) (на базі колекції Г.І. Макандарова й монет Одеського музею нумізматики)».
Випуск № 46 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (III ч.) (на базі монет Одеського музею нумізматики й приватної колекції)».
2013 р.
Випуск № 47-48 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (IV ч.)».
Випуск № 49-50 «Нові варіанти монет Ольвії».
2014 р.
Випуск № 51-52 «Давньогрецькі монети, знайдені в античних містах і на територіях варварських племен Північного Причорномор'я (частина I)».
Випуск № 53-54 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (V ч.)».
2015 р.
Випуск № 55-56 «Давньогрецькі монети, знайдені в античних містах і на територіях варварських племен Північного Причорномор'я (частина II)».
Випуск № 57 «Свинцеві вироби, знайдені на околицях Ольвії» (Світлої пам'яті одеського археолога Анатолія Степановича Островерхова присвячується)
Випуск № 58 «Матеріали до Корпусу монет античних міст Північного Причорномор'я (VI ч.)» (Світлої пам'яті одеських колекціонерів-нумізматів Коциєвського О.С., Петридіса В.Л., Лущика С.З. присвячується).
2016 р.
Випуск № 59-60 «Нові знахідки античних пам'ятників культури й мистецтва у Північному Причорномор'ї».
Випуск № 61 «Стародавні монети Греції та Римської імперії, знайдені в античних містах і на територіях варварських племен Північного Причорномор'я».
Випуск № 62 «Предмети скіфського й савроматo- сарматського "звіриного стилю" у нових знахідках на Україні».

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]