Модуль:URL

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
{{i}} Документація модуля[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]

Модуль використовується в шаблонах {{url}} (обг. · викор. · ред.), {{Wikidata/p856}} (обг. · викор. · ред.).

Категорії підтримки[ред. код]


Див. також[ред. код]

Цей модуль містить код, запозичений з модуля «URL» англійської Вікіпедії.

Переклад

Цей модуль містить код, запозичений з модуля «URL» російської Вікіпедії.

Переклад
--
-- Модуль для реалізації {{URL}}
--
-- Дивіться юніт-тести на [[Module:URL/тести]]

local p = {}

--оскількі в ukwiki експортують шаблони і модулі як з enwiki, так і з ruwiki цей модуль для сумісності містить функції з обох варіантів реалізації
--функції з enwiki
function trim(s)
  return (mw.ustring.gsub(s, "^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

function safeUri(s)
  local success, uri = pcall(function()
    return mw.uri.new(s)
  end)
  if success then
    return uri
  end
end

function p._url(url, text)
  url = trim(url or '')
  text = trim(text or '')
  
  if url == '' then
    if text == '' then
      return mw.getCurrentFrame():expandTemplate{ title = 'tlx', args = { 'URL', "''example.com''", "''необов'язковий опис''" } }
    else
      return text
    end
  end
  
  -- Якщо URL містить будь-які незакодовані пробіли, кодуємо їх, оскільки MediaWiki інакше буде інтерпретувати пробіл як кінець URL.
  url = mw.ustring.gsub(url, '%s', function(s) return mw.uri.encode(s, 'PATH') end)
  
  -- Якщо є порожній параметр чи фрагмент, вилучаємо це, так як це приведе до помилки в mw.uri.new
  url = mw.ustring.gsub(url, '#$', '')
  url = mw.ustring.gsub(url, '%?$', '')
  
  -- Якщо це URL HTTP[S] без подвійного слешу, виправляємо.
  url = mw.ustring.gsub(url, '^[Hh][Tt][Tt][Pp]([Ss]?):(/?)([^/])', 'http%1://%3')
  
  local uri = safeUri(url)
  
  -- Обробляємо URL без протоколу, наприклад www.example.com/foo чи www.example.com:8080/foo
  if uri and (not uri.protocol or (uri.protocol and not uri.host)) then
    url = 'http://' .. url
    uri = safeUri(url)
  end
  
  if text == '' then
    if uri then
      if uri.path == '/' then uri.path = '' end
      
      local port = ''
      if uri.port then port = ':' .. uri.port end
      
      text = mw.ustring.lower(uri.host or '') .. port .. (uri.relativePath or '')
    else -- URL погано форматований, тому показуємо те, що було передано
      text = url
    end
  end

  return mw.ustring.format('<span class="url">[%s %s]</span>', url, text)
end

function p.url(frame)
  local templateArgs = frame.args
  local url = templateArgs[1] or ''
  local text = templateArgs[2] or ''
  return p._url(url, text)
end
--end enwiki version

--Версія з ruwiki
function startsWith( source, substring )
	if mw.ustring.len( substring ) > mw.ustring.len( source ) then
		return false
	end
	return mw.ustring.sub( source, 1, mw.ustring.len( substring ) ) == substring
end

function formatUrlImpl( source, title )
	local scheme, host, path
	local arg1, arg2 = source, title
	source = mw.text.trim( source, "%[%] " )
	local titleDelimeterPosition = mw.ustring.find( source, " ", 1 )
	if titleDelimeterPosition then
		if not title or title == "" then
			title = mw.ustring.sub( source, titleDelimeterPosition + 1 )
		end
		source = mw.ustring.sub( source, 1, titleDelimeterPosition - 1 )
	end
	
	local hostStartPosition
	local schemeDelimeterPosition = mw.ustring.find( source, "://", 1, true )
	if schemeDelimeterPosition then
		scheme = mw.ustring.sub( source, 1, schemeDelimeterPosition + 2)
		hostStartPosition = schemeDelimeterPosition + 3
	elseif mw.ustring.find( source, "^//", 1 ) then
		scheme = "//"
		hostStartPosition = 3
	else
		scheme = "http://"
		source = scheme .. source
		hostStartPosition = 8
	end

	if title then
		local finds = mw.ustring.find( arg1, "[", 1, true )
		if titleDelimeterPosition and finds and finds > titleDelimeterPosition + 1 then
			-- Если titleDelimeterPosition промазал мимо скобки и нашел пробел раньше неё, к примеру "a [b c]",
			-- то свернуть всю нашу хиромантию и выдать первый аргумент без изменений.
			if arg2 == nil then
				return arg1 .. '[[Категорія:Вікіпедія:Сторінки зі складним входом в Модуль:URL]]'
			-- Если есть arg2, а мы распарсить ссылку не смогли, и значит заменить title не сможем корректно, это есть ошибка.
			-- С другой стороны, если arg2 нет, а arg1 очень сложный, то возможно это нормальный ход вещей,
			-- и на вход в модуль дана уже очень сильно оформленная ссылка.
			else
				return arg1 .. '[[Категорія:Вікіпедія:Сторінки з помилковою роботою Модуль:URL]]'
			end
		end
		return '[' .. source .. ' ' .. title .. ']'
	end

	local hostDelimeterPosition = mw.ustring.find( source, "/", hostStartPosition, true )
	if hostDelimeterPosition then
		host = mw.ustring.sub( source, hostStartPosition, hostDelimeterPosition - 1 )
		if hostDelimeterPosition == mw.ustring.len( source ) then
			path = nil
		else
			path = mw.ustring.sub( source, hostDelimeterPosition + 1 )
		end
	else
		host = mw.ustring.sub( source, hostStartPosition )
	end

	-- post-split format options
	if startsWith( host, 'www.' ) then
		host = mw.ustring.sub( host, 5 )
	end
	host = mw.language.new( 'en' ):lc( host )

	if path and path ~= '' and path ~= '/' then
		return '[' .. source .. ' ' .. host .. '/' .. path .. ']'
	else
		return '[' .. source .. ' ' .. host .. ']'
	end
end

function p.formatUrl( frame )
	local url = frame.args[1] or ''
	local title = frame.args[2] or ''

	url = mw.text.trim( url )
	title = mw.text.trim( title )

	if url == '' then
		return nil
	end
	if title == '' then
		title = nil
	end
	return formatUrlImpl( url, title )
end

function p.formatUrlSingle( context, options, url )
	url = mw.text.trim( url )
	if url == '' then
		return nil
	end
	local title = nil
	if ( options['text'] and options['text'] ~= '' ) then
		title = options['text']
	end
	return formatUrlImpl( url, title )
end
--end ruwiki version

return p