Петренко Володимир Леонідович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Володимир Леонідович Петренко
Народився 16 вересня 1944(1944-09-16)
м.Київ
Помер 6 березня 2007(2007-03-06) (62 роки)
м.Київ
Місце проживання м.Київ
Громадянство СРСР СРСРУкраїна Україна
Національність українець
Діяльність педагог
Alma mater Київський інститут інженерів цивільної авіації (1963—1994  рр.)
Сфера інтересів вища освіта, стандартизація вищої освіти, державне управління в освіті
Заклад Київський інститут інженерів цивільної авіації (1971 р)
Посада Керівник дослідницької групи експертів від України в Міжнародному проекті «Порівняльні дослідження освітніх стандартів вищої освіти країн СНД»
Вчене звання Доцент
Науковий ступінь Кандидат технічних наук (1977 р)
Відомий завдяки: Особистим порівняльним дослідженням освітніх стандартів вищої освіти України та країн СНД і Європейського освітнього простору в групі міжнародних експертів, а також як автор інноваційних алгоритмів та розробник концептуальних організаційних і методологічних засад їх супроводження щодо: започаткування та впровадження національної системи стандартів вищої освіти в дусі євроінтеграції та на основі врахування вітчизняного досвіду професійної підготовки
Нагороди
Почесна грамота Кабінету Міністрів України
Відмінник освіти України

Петренко Володимир Леонідович (нар. 16 вересня 1944(19440916)пом. 6 березня 2007)— відомий науковець вищої школи України, кандидат технічних наук, доцент. Керівник дослідницької групи експертів від України в Міжнародному проекті «Порівняльні дослідження освітніх стандартів вищої освіти країн СНД» у 2001—2007рр. Автор піонерських інноваційних алгоритмів та розробник концептуальних організаційних і методологічних засад їх супроводження, а саме: започаткування та впровадження національної системи стандартів вищої освіти в дусі євроінтеграції та на діяльнісній основі (як передумови компететнісної) з врахуванням вітчизняного досвіду професійної підготовки; відповідних принципів і критеріїв формування переліку напрямів і спеціальностей; термінологічної бази та змістових положень першого Закону України «Про вищу освіту» 2002р. Голова науково-методичної комісії з специфічних категорій підготовки (1998—2007рр.) Науково методичної ради Міністерства освіти і науки України (далі— МОН України).

Біографія[ред. | ред. код]

Після закінчення в 1968р. Київського інституту інженерів цивільної авіації (КІІЦА) В.Л.Петренко пройшов шлях від інженера лабораторії аеродинамічних досліджень до доцента кафедри аеромеханіки та динаміки польотів літальних апаратів в КІІЦА (1968—1994рр.), беручи активну участь в її науковій діяльності. У ці роки на кафедрі проводились теоретичні і експериментальні дослідження методів активного зменшення статичного заряду літальних апаратів при польоті в зонах інтенсивного зарядження (у хмарах, опадах у вигляді дощу, снігу та ін.). Як нейтралізатори статичного заряду літака були розроблені електро-гідродинамічні генератори заряджених аерозольних часток та важких іонів. Значний інтерес представляли теоретичні й експериментальні дослідження прямого електрогідродинамічного перетворення енергії. Уперше було розглянуто електрогідродинамічне перетворення енергії у швидкість зарядженого повітря при змінній і знакозмінній напругах, а також започатковані експериментальні дослідження, що доводили можливість здіснення даного виду перетворення. Створювались надійні прилади, що характеризували режим польоту, розроблялись методи зменшення статичного заряду, захисту засклення кабіни екіпажа від дощу та розробка пристроїв протиобледеніння.

В 1977р. В.Л.Петренко в КІІЦА захистив дисертацію на наукову ступінь кандидата технічних наук за темою «Исследование характеристик электрогазодинамических струй и зарядных устройств ЭГД ионизаторов».

В 1994—1996рр. Петренко В. Л. був заступником директора з навчально-методичної роботи Українського державного навчально-сертифікаційного центру Цивільної авіації, де приймав безпосередню участь у становленні системи сертифікації авіаційного персоналу України, що надало йому поштовх до системних досліджень у сфері стандартизації вищої освіти як запоруки гарантованої якості професійної підготовки випускників навчальних закладів.

З 1996р. В.Л.Петренко здійснював наукову та науково-організаційну діяльність на керівних посадах спочатку у Науково-методичному центрі вищої освіти МОН України і потім у його правонаступнику Інституті інноваційних технологій і змісту освіти МОН України: завідувачем відділу вищих навчальних закладів (ВНЗ) III—IV рівня акредитації (1996—1999рр.); завідувачем сектору прогнозування розвитку навчально-методичної роботи та нормативно-правового забезпечення організаційно-методичного сектору (1999—2001рр.); начальником відділу стандартизації та моніторингу якості вищої освіти (з 2001—2007рр.).

Особливі заслуги В.Л.Петренка як науковця полягають в тому, що він безпосередньо брав участь у розробленні та реалізації фундаторських національних проектів та положень з формування системи стандартів вищої освіти України, зокрема: проектів першого Закону України «Про вищу освіту» (2002р.), Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.1997р. №507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями», Комплексу нормативних документів до розроблення складових стандартів вищої освіти (1998р.), Змістових частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життєдіяльності людини й охорони праці (2002р.).

Чинна в Україні до 2015 nbsp;р. технологія розроблення складових системи стандартів вищої освіти, яку запропонував і впроваджував в освітню практику В.Л.Петренко, значною мірою кореспондувалась з принципами проектування освітніх стандартів Європейського простору вищої освіти, визначених Болонською декларацією пріоритетними, а саме: гарантована якість вищої освіти, орієнтація на результати навчання і здатність до професійної праці, на мобільність випускників ВНЗ, активний діалог зі сферою праці в підготовці фахівців тощо

Структурно-логічна схема проектування вищої освіти, що була ним запропонована, досі визначається найпрогресивнішою та була впроваджена при розробці покоління галузевих стандартів вищої освіти на діяльнісній основі (як перехідної до компетентнісної) за всіма напрямами підготовки та спеціальностями, використовувалась при ліцензуванні та акредитації навчальних закладів України. Він здійснював керівництво робочими групами МОН України з розробки галузевих стандартів вищої освіти за багатьма спеціальностями підготовки.

Публікації В.Л.Петренка, його виступи на науково-методичних та науково-практичних конференціях і семінарах, консультації ефективно вплинули на розвиток вищої освіти України, згуртували численне коло однодумців і послідовників серед науково-педагогічної спільноти в напрямі менеджменту і створення умов забезпечення та гарантування якості освіти. Зокрема серед таких є: Дєордіца (Морозова) Таяна-Лідія Юріївна— доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, Левківський Казимир Михайлович— Заслужений працівник освіти України, професор, Мельник Сергій Вікторович— Заслужений економіст України, доцент, Присенко Михайло Олександрович— Заслужений працівник освіти України, доцент, Рач Валентин Анатолійович— Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, Рева Олексій Миколайович— доктор технічних наук, професор, Салов Володимир Олександрович— кандидат технічних наук, доцент, Шергін Сергій Олександрович— Заслужений працівник освіти України, доктор політичних наук, професор, Шпильовий Василь Дмитрович— лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кандидат технічних наук, доцент.

В.Л.Петренко працював до останнього, але багато чого не встиг зробити з донесення до широкого загалу вагомого власного накопиченого досвіду, своїх наукових ідей та розробок актуальних і на сьогодні у сфері розвитку вищої освіти. За наслідками швидкоплинної і непередбачуваної тяжкої хвороби закінчив життєвий шлях 6 березня 2007р. у віці 62 роки. Похований у м. Києві на Берковецькому цвинтарі.

Творчий доробок[ред. | ред. код]

Результати досліджень В.Л.Петренко надруковано в понад 70 наукових працях, у тому числі в 2 монографіях.

Праці[ред. | ред. код]

 • Развитие системы образования в Украине в 1995—2004 годах: Нац. докл. [Текст] / К.М.Левковский, В.Л.Петренко, П.Б.Полянский, М.А.Присенко, М.Ф.Степко, В.В.Супрун; Под ред. С.Н.Николаенка; М-во образования и науки Украины.— К. : Освіта України, 2005.— 88 с. : ил., табл.
 • Вища освіта в Україні: Навч. посіб. /В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін.; За ред. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка.— К.: Знання, 2005.— 327 с.– Авт. також: Я.Я.Болюбаш, А.М.Гуржій, М.З.Згуровський, К.М.Левківський, В.Л.Петренко, В.П.Погребняк.
 • Социально-гуманитарные компетенции в контексте Болонского процесса [Текст] / К.М.Левковский, В.Л.Петренко, Н.А.Хмелевский // Высшая школа: проблемы и перспективы— 2004 / В.С.Аванесов [и др.] ; И.В.Котляров.— Минск: РИВШ, 2005.— С. 86-94 .— ISBN 985-6741-14-9 УДК 378 378.147
 • Система высшего образования и образовательные стандарты в Украине = The system of higher education and educational standards in the Ukraine: аналит. докл. / [К.М.Левковский, Т.Ю.Морозова, В.Л.Петренко и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Упр. междунар. образования и сотрудничества [и др.].— М. : Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2006.— 93 с.
 • Тенденции обновления систем и образовательных стандартов высшего образования государств-участников СНГ в контексте Болонского процесса = Tendencies towards renovation of higher education systems and educational standards of the cis countries within the context of the Bologna process: итоговый аналит. докл. / [Байденко В. И., Батюшко В. И., Бубнов В Г. и др.] ; под науч. ред. В.И.Байденко; Федер. агентство по образованию [и др.].— Москва: ИЦПКПС, 2006.— 158 с.; 21см— (Сотрудничество в области образования государств-участников СНГ) (Формирование единого образовательного пространства СНГ).— Библиогр.: с. 150—152.— 300 экз.— ISBN 5-7563-0292-1.
 • Левковский К. М., Морозова Т. Ю., Петренко В. Л., Ефименко Е. Г., Гуло В.Л.Система высшего образования и образовательные стандарты в Украине: Аналитический доклад. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. 116 с.
 • Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика [Текст]: монографія / С.У.Гончаренко, Н.Г.Ничкало, В.Л.Петренко [та ін.] за ред. Н.Г.Ничкало.— Хмельницький: ТУП, 2002.— 334с. (Вища школа. 2010. №1.
 • Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти // Укладач Петренко В. Л. / Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998р. №285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001р. №28-р. // Інформаційний вісник «Вища освіта».— 2003.-№10.-82 с.
 • Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життєдіяльності людини й охорони праці // Укладач Петренко В. Л. у складі авторів / Інструктивний лист МОН України від 19.06.2002р. №1/9-307 // Інформаційний вісник «Вища освіта».— 2003.- №11.- 55 с.
 • Петренко В.Л.Деякі аспекти системного підходу до управління якістю вищої освіти // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. / Укр. асоц. управління проектами, Східноукр. держ. ун-т, Ін т економіки, упр. та госп. права.— Луганськ, 2000.— Вип. 1.— С. 142—149.— Бібліогр. в кінці ст.
 • Петренко В.Л.Концептуальні засади реалізації в Україні принципів і завдань Болонського процесу: сумісність та порівнянність систем вищої освіти. / В.Л.Петренко.— С .3-26 // Проблеми освіти [Текст]: науково-методичний збірник. Вип. 34 / М-во освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти ; голов. ред. В.Г.Кремень.— Київ: [б. в.], 2003.— 298 с. ; 20см— ISBN 966-597-072-0
 • Петренко В.Л.Стандарти вищої освіти у контексті Болонського процесу: історія, сучасний стан, перспективи (До 10-річчя впровадження стандартів вищої освіти в Україні) / В.Л.Петренко.— С .66-107 // Проблеми освіти [Текст]: Наук.-метод. зб. Вип. 45. Болонський процес в Україні. Ч. 1 / Ред кол.: В.Г.Кремень (гол. ред.); М.Ф.Степко, Л.М.Левківський, І.А.Шелест та ін. ; Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти.— К. : НМЦ ВО, 2005.— 192 с.— ISBN 966-346-126-8
 • Петренко В.Л.Державний стандарт вищої освіти у контексті Болонського процесу [Текст]: научное издание / В.Л.Петренко // Проблеми освіти. Вип. 46/2005. Болонський процес в Україні. Ч. 2 : науково-методичний збірник / Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти.— К. : НМЦВО, 2005.— С. 80-117
 • Левковский К. М., Петренко В.Л.Концептуальные основы реализации принципов и задач Болонского процесса: совместимость и сравнимость национальных систем образования и труда. Проблемы качества образования. Книга 3. Сравнительные исследования образовательных стандартов высшей школы стран СНГ//Материалы XIV Всероссийского совещания.— М.; Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Уфимский государственный технический университет, 2004.
 • Петренко В. Л., Сухарников Ю. В., Ударцев Е.П.Моделирование инженерных задач летной эксплуатации воздушных судов на ЭВМ: учебное пособие для вузов гражданской авиации/ Министерство гражданской авиации; Киевский институт инженеров гражданской авиации.— Киев, 1988.— 100 с.
 • Петренко В.Л.Исследование характеристик электрогазодинамических струй и зарядных устройств ЭГД ионизаторов / Дис. канд.техн.наук, спец. 01.02.05. –К; -1977. -185 л., с рис., прил. /КИИГА./ список лит.: л. 174—184.

Досягнення[ред. | ред. код]

Визнані на міжнародному рівні експертів особисті порівняльні дослідження освітніх стандартів вищої освіти України та країн СНД і Європейського освітнього простору, а також авторські піонерські інноваційні алгоритми та розробки концептуальних організаційних і методологічних засад їх супроводження щодо: започаткування та впровадження національної системи стандартів вищої освіти в дусі євроінтеграції та на діяльнісній основі (як передумови компететнісної) з врахуванням вітчизняного досвіду професійної підготовки.

Нагороди та відзнаки[ред. | ред. код]

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам'ятного знака (№9662) за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2004 №1601; [1])

Посилання[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 1. Левківський К.М.Результати діяльності Володимира Петренка— національні надбання вищої освіти / К.М.Левківський, В.О.Кузнецов, В.О.Салов // Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: наук.-метод. конф. (12–13 трав. 2011р., м. Дніпропетровськ): тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. − Д., 2011.— С. 24–25.
 2. Сравнительные исследования образовательных стандартов высшего образования республики Беларусь, Российской федерации и Украины: Аналитический доклад / Под. Ред. В.И.Байденко.— М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2003.— С. 277
 3. Історія кафедри аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів Національного авіаційного університету (м. Київ) (