Підприємницький ризик

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Підприє́мницький, або господарський ризик[1][2][3] — в господарській діяльності це узагальнюючий термін для групи ризиків, що виникають на різних етапах кругообігу капіталу в результаті дій власне самого підприємства, конкурентів, постачальників сировини і матеріалів, зміни кон'юнктури, технологічних помилок тощо.

У вузькому розумінні під підприємницьким розуміється той ризик, що виникає за будь-яких форм діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів.[4]

Підприємницький ризик завжди характеризується як потенційна небезпека ймовірної втрати ресурсів чи недоотримання доходу.[5][6][7]

Історія[ред. | ред. код]

Вперше визначення ризику як функціональної характеристики підприємництва було введено у XVIII столітті економістом Річардом Кантільйоном. Він розглядав підприємця як особу, що приймає свої рішення і задовольняє інтереси в умовах постійної невизначеності, а тому прибутки і втрати такого підприємця є фактичним наслідком ризику.[8]

Проблему підприємницького ризику досліджували згодом чимало учених. Зокрема у XIX столітті на цю проблему звернули увагу представники німецької економічної школи. Так, Йоганн фон Тюнен уважав ризик явищем не тільки підприємництва зокрема, але й бізнесу взагалі. А Ганс фон Мангольдт диференціював підприємницький ризик за різними ступенями, вивівши наступну залежність: «чим більше за часом відділені один від одного початок виробництва й кінцевий продаж готового продукту, то більшою є невизначеність успіху, більший ризик окремих втрат для підприємця й відповідно більша очікувана винагорода».[9]

Види та класифікація[ред. | ред. код]

Усі підприємницькі ризики класифікують за видовою та структурною характеристиками.

У 1936 році відомий англійський економіст Джон Кейнс у своїй праці «Загальна теорія зайнятості, відсотків і грошей» виокремив три ключові підприємницькі ризики за видовою характеристикою:

 • ризик підприємця чи позичальника (цей ризик виникає за випадків, коли на реалізацію підприємницької діяльності залучаються власні кошти суб'єкта підприємництва, при чому сам суб'єкт підприємництва сумнівається у тому чи він їх поверне або ж отримає вигоду від них);
 • ризик кредитора (настання цього ризику може бути спричинене тим, що договір між суб'єктом підприємництва і його партнерами є сумнівним, причиною чого може стати банкрутство чи відхилення боржника від виконання покладених на нього зобов'язань);
 • ризик інфляції (цей ризик безпосередньо пов'язаний із тим, що може знизитися цінність грошової одиниці, в якій було укладено угоду між суб'єктом підприємництва та його партнерами).

За структурною характеристикою прийнято виділяти наступні три групи підприємницьких ризиків:

 • майнові ризики (тобто такі ризики, які безпосередньо взаємопов'язані із ймовірністю настання майнових витрат через диверсії, крадіжки чи перенавантаження технічної і технологічної систем);
 • виробничі ризики (які безпосередньо взаємопов'язані із втратами через збій виробничого процесу чи через вплив інших чинників, наслідком яких стали втрати основних і оборотних засобів. Також у цю категорію ризиків входять ризики, що виникають в результаті застосування у виробничому процесі нових технологій чи нової техніки);
 • торгівельні ризики (ризики, що прямо взаємопов'язані із втратами, причиною яких стала затримка платежів або ж відмова у платежі)[10].

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс: підручник / Б. М. Андрушків. — Тернопіль, 2015. — С. 83
 2. Небезпечні виробничі ризики та надійність / В. В. Березуцький, М. І. Адаменко — Харків, 2016. — С. 22
 3. Підприємницький ризик в управлінні конкурентоспроможністю підприємства / Вишневська, О. А. / Економіка і суспільство. — 2016. — № 7. — С. 232.-237
 4. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник / Кармінська-Бєлоброва, Є. М. Ігнатова, М. В. — Харків: «Слово», 2014 — С. 29
 5. Бондар О. В.Ситуаційний менеджмент. Навч. посіб. 2-ге вид., перероб та доповн. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — С. 159
 6. Ризик підприємницький // Універсальний словник економічних термінів: Навч. посібник / Коломойцев В. Є. — К: Молодь, 2000. — С. 271
 7. Економіка підприємства: підручник / І. М. Бойчик. — К.: Кондор -Видавництво, 2016. — С. 31
 8. Предпринимательский риск и риск предпринимателя в теории гражданского права / И. В. Троицкая // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. — 2010. –  № 120. –  С. 216—227
 9. Підприємницький ризик у ціннісній системі сучасного суспільства / О. О. Проценко // Гуманітарний часопис. — 2012. — № 1. — С. 89
 10. Підприємницькі ризики: сутність, види, методи оцінки та шляхи їх зниження // Р. Скриньковський, Ю. Тиркало / Traektoriâ Nauki = Path of Science. — 2021. — Vol. 7. — № 12. — С. 2015—2023

Джерела[ред. | ред. код]