Розроблення продукції

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Розро́блення проду́кції (ви́робу) — стадія життєвого циклу продукції, яка полягає у зміні стану продукції — від формулювання вимог технічного завдання щодо виконання ДКР (НДР) на створення (модернізацію) продукції до втілення їх у нових (модернізованих) дослідних зразках, у нових (модифікованих) матеріалах[1].

Метою і результатом розроблення нових виробів є сам виріб як технічна система, що належить до матеріальних об'єктів, які служать для задоволення вимог виробництва та/чи потреб людини.

Проектування і конструювання[ред. | ред. код]

Розроблення нового виробу проводиться інженерно-технічним персоналом шляхом проектування й конструювання, що є взаємно пов'язаними процесами, які доповнюють одне одного. Конструктивні форма і розміри об'єкта уточнюються застосуванням методів проектування — проведенням розрахунків параметрів, розрахунків на міцність, оптимізаційних розрахунків тощо. У свою чергу, проектування є можливим лише при попередньо обраних варіантах конструктивного виконання. Часто ці два процеси не розділяють, так як вони виконуються, зазвичай, спеціалістами однієї професії — інженерами-конструкторами, хоча кожен з них має свої особливості.

Проектування передує конструюванню і полягає у пошуку науково обґрунтованих, технічно здійснимих й економічно доцільних інженерних рішень у вигляді проекту об'єкта розробки. Проект аналізується, обговорюється, коректується і приймається як основа для подальшої розробки.

Конструюванням створюється конкретна однозначна конструкція виробу. Конструкція — це будова, взаємне розташування частин і елементів виробу, що визначаються його призначенням. Конструкція передбачає спосіб сполучення, взаємодію частин, розміри з допусками, параметри шорсткості поверхонь деталей а також матеріал з якого ці деталі повинні виготовлятись. Конструювання спирається на результати проектування і уточнює всі інженерні рішення, прийняті у процесі проектування та представляє їх у вигляді технічної документації.

Розроблення виробу як процес розумової діяльності[ред. | ред. код]

Проектування і конструювання служать одній меті: розробленню нового виробу, який до цього часу не існував або існував в іншій формі чи має інші розміри. Це види розумової діяльності, коли в голові розробника створюється конкретний уявний образ, що піддається мисленим експериментам, що включають у собі перестановку складових частин або заміну їх іншими. Одночасно оцінюється ефект від внесених змін та оцінюється кінцевий результат. Мислений образ створюється у відповідності із загальними правилами проектування і конструювання й у кінцевому результаті набуває остаточного технічно обґрунтованого вигляду.

Розроблення є технічною творчістю, у результаті якої створюються технічні рішення. Створенню технічного рішення передує підготовчий процес, у якому узагальнюється попередній досвід, ставиться задача, виясняється мета. У розроблення технічного рішення безпосередньо входить створення його варіантів та їх аналіз, вибір остаточного варіанту. У процесі конструювання конструктор детально проробляє технічне рішення, втілює його у конкретну форму реального виробу.

Розроблення як складова технічного підготовлення виробництва[ред. | ред. код]

Розроблення, складовими частинами якого є проектування і конструювання, — термін, який часто використовується у технічній літературі у вузькому розумінні як синонім проектно-конструкторських робіт. В дійсності ж у розроблення нових виробів дуже часто входить і проведення науково-дослідних робіт. Розроблення входить у комплекс заходів, спрямованих на випуск виробів промисловістю. Поряд з такими роботами, як розроблення технології виготовлення, матеріально-технічне забезпечення, організація виробництва, розроблення займає провідне місце у технічному підготовленні виробництва. Будучи вихідним етапом, розроблення продукції робить суттєвий вплив на всі наступні стадії її життєвого циклу: виготовлення, обіг (реалізацію), експлуатацію (споживання) та утилізацію.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

  1. ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.

Джерела[ред. | ред. код]

  • Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. — К.: Знання, 2007. — 678 с. (Вища освіта XXI століття) — ISBN 966-346-214-0
  • Таленс Я. Ф. Работа конструктора. — Л.: Машиностроение,1987. — 256 с.