Іменні назви степенів тисячі

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Jump to navigation Jump to search

Сьогодні в світовій практиці не існує єдиного правила найменування багатозначних чисел, що ускладнює міжнародну систему інформації, а інколи призводить до прикрих і серйозних непорозумінь. Особливо це стосується країн, які утворилися після розпаду СРСР, отже і України.

Правила найменування великих чисел[ред.ред. код]

Існує два найпоширеніших правила, які розглядалися на IX Генеральній конференції мір і ваги (ГКМВ) у 1948 р. Правило «N» застосовують переважно європейські країни — Велика Британія, Німеччина, Франція. Це правило Міжнародний комітет мір і ваги (МКМВ) рекомендує для вживання всім країнам Європи. Але, попри те, що країни Східної Європи (колишньої Ради економічної взаємодопомоги, до якої в складі СРСР входила і Україна) прийняли рекомендації МКМВ (стандарт РС-2625-71), сьогодні в Україні поширеніше правило «n — 1».

Правило «n — 1»[ред.ред. код]

За правилом «n — 1» найменування відбувається за рахунок представлення багатозначного числа як 103n, де 3n — степінь з постійним множником 3, а n — змінне ціле додатне число. Назва числа складається з двох частин: перша — від французької чи латинської назви числа, яке на одиницю менше, ніж число n, і друга — слово «ільйон» («ильйон»). Наприклад, назва числа 1012=103n, де n = 4, (n — 1) = 3, буде складатися з назви числа 3 (лат. tres — три) + «ільйон» — трильйон. Число 1021, де n = 7, (n — 1) = 6, буде мати назву секстильйон (фр. sekt — шість) + «ильйон». Якщо степінь числа не кратний трьом, наприклад 1014, то число 103n треба представити як добуток 102*1012 або 102*103n, де n = 4, і називається сто трильйонів; 1013= 10*103n називається десять трильйонів. Слід відзначити, що за правилом «n — 1» числу 109 відповідає назва більйон, але в Україні використовується прийнятий в довгій системі термін мільярд.

Правило «N»[ред.ред. код]

Найменування багатозначних чисел за правилом «N» — простіше. Це правило ще вживається під назвою «правило шестірки». За цим правилом число подається як 106n. Числа 106 і 109 (як виняток) мають відповідно назви мільйон і мільярд. Далі найменування числа складається аналогічно попередньому правилу «n-1», але воно утворюється від назви числа N. Число 1012 запишеться як 106n, де n = 2. Отже, назва числа 1012 буде більйон (порівняйте з більйоном за правилом «n-1»). Наступні числа, у яких показник степеня буде збільшуватись на одиницю аж до 1017, одержать відповідні назви в десять, сто, тисячу, десять тисяч і сто тисяч більйонів. Число 1018 за правилом «N» запишеться як 106n, де n = 3, а його назва — трильйон (за правилом «n-1» цій назві відповідає число 1012). Наступні числа, у яких показник степеня кратний числу 6, — це 1024 = 106n (n = 4), 1030 = 106n (n = 5), 1036 — мають відповідно назви: квадрильйон (фр. quadre — чотири), квінтильйон (лат. quinta — п'ять), секстильйон (фр. sext — шість). За правилом «n-1» назві секстильйон відповідає число 1021.

Найменування назв степенів тисячі в порядку зростання[ред.ред. код]

Назва Значення
Правило
«n-1»
Правило
«N»
тисяча 10³ 10³
мільйон 106 106
мільярд 109 109
більйон 109 1012
більярд 1015
трильйон 1012 1018
трильярд 1021
квадрильйон 1015 1024
квадрильярд 1027
квінтильйон 1018 1030
квінтильярд 1033
секстильйон 1021 1036
секстильярд 1039
септильйон 1024 1042
септильярд 1045
октильйон 1027 1048
октильярд 1051
нонильйон 1030 1054
нонильярд 1057
децильйон 1033 1060
децильярд 1063
гугол 10100 10100
гуголплекс 1010100 1010100
зільйон 103×n+3 106×n
зільярд 106×n+3

Вимова чисел, що йдуть далі, часто відрізняється.

Назва Значення
Коротка
шкала
Довга
шкала
ундецильйон 1036 1066
ундецильярд 1069
додецильйон 1039 1072
додецильярд 1075
тредецильйон 1042 1078
тредецильярд 1081
кваттуордецильйон 1045 1084
кваттуордецильярд 1087
квіндецильйон 1048 1090
квіндецильярд 1093
седецильйон 1051 1096
седецильярд 1099
септдецильйон 1054 10102
септдецильярд 10105
дуодевігінтильйон 1057 10108
дуодевігінтильярд 10111
ундевігінтильйон 1060 10114
ундевігінтильярд 10117
вігінтильйон 1063 10120
вігінтильярд 10123
анвігінтильйон 1066 10126
анвігінтильярд 10129
дуовігінтильйон 1069 10132
дуовігінтильярд 10135
тревігінтильйон 1072 10138
тревігінтильйон 10141
кватторвігінтильйон 1075 10144
кватторвігінтильярд 10147
квінвігінтильйон 1078 10150
квінвігінтильярд 10153
сексвігінтильйон 1081 10156
сексвігінтильярд 10159
септемвігінтильйон 1084 10162
септемвігінтильярд 10165
октовігінтильйон 1087 10168
октовігінтильярд 10171
новемвігінтильйон 1090 10174
новемвігінтильярд 10177
трігінтильйон 1093 10180
трігінтильярд 10183
антрігінтильйон 1096 10186
дуотрігінтильйон 1099 10192
гугол 10100 10100
третрігінтильйон 10102 10198
кваттортрігінтильйон 10105 10204
квінтрігінтильйон 10108 10210
секстрігінтильйон 10111 10216
септемтрігінльйон 10114 10222
квадрагінтильйон 10123 10240
квінквагінтильйон 10153 10300
сексагінтильйон 10183 10360
септуагінтильйон 10213 10420
октогінтильйон 10243 10480
нонагінтильйон 10273 10540
центильйон 10303 10600

Література

  • Колотило Д. М., Соколовський А. Т., Афтанділянц В. В. Міжнародні системи вимірювання в економіці: Навч. посібник-довідник. — К.: КНЕУ, 2000. — 176 с.

Див. також[ред.ред. код]