Взаємовідносини між організмами

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Процес запилення ілюструє мутуалізм між квітковими рослинами та їхніми запилювачами.

Біологічні відносини є результатом взаємодії організмів один з одним. У природі немає організмів, які ізольовані від оточуючого середовища. Взаємодія організмів з довкіллям є основою для їхнього виживання та функціонування природних екосистем у цілому.

В екології біологічні відносини являють собою взаємодії між двома видами в екосистемах. Ці взаємовідносини можуть бути класифіковані у різні групи взаємодій, залежно від ефекту або механізму взаємодії. Взаємодії між двома видами не обов'язково передбачають прямий контакт. Внаслідок існування різноманітних зв'язків у природних екосистемах види можуть впливати один на одного непрямо, наприклад, через розподіл ресурсів, або в результаті прямої боротьби.

Типи взаємодій за ефектом[ред. | ред. код]

Між організмами в процесі їхнього існування можуть виникати різноманітні як внутрішньо-, так і міжвидові відносини.

Можливі такі види впливу одних організмів на інші:

  • Позитивний (+) — один організм отримує користь за рахунок іншого.
  • Негативний () — один організм зазнає шкоди від іншого організму.
  • Нейтральний (0) — один організм не зазнає (ані позитивного, ані негативного) впливу від іншого організму.

Таким чином, можливі такі варіанти відносин між двома організмами за типом впливу їх один на одного:

0 0 Нейтралізм — форма біотичних взаємовідносин, за яких співіснування двох видів на одній території не здійснює на них безпосереднього впливу та не має ні позитивних, ні негативних наслідків.
+ + Мутуалізм — тип співіснування різних видів, за якого вони взаємно дістають користь.
0 + Коменсалізм — вид взаємодії між двома організмами, коли один з них отримує від другого їжу чи іншу користь, не зашкоджуючи йому, але й не надаючи ніяких переваг.
0 Аменсалізм — форма біотичних взаємовідносин між організмами, за яких один вид пригнічує життєдіяльність іншого, але при цьому не відчуває негативного або позитивного впливу у відповідь.
+ Паразитизм — вид взаємозв'язків між різними видами, за яких один із них (паразит) більш-менш тривалий час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково чи повністю покладаючи на нього регуляцію своїх взаємовідносин з довкіллям.
+ Хижацтво — явище, за якого один організм живиться органами та тканинами іншого, при цьому не спостерігається симбіотичних взаємовідносин.
Конкуренція — обидві популяції негативно впливають одна на одну.

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

  • Взаємовідносини організмів // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 30.
  • Взаємовідносини «паразит - господар» // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 31-32.
  • Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров. — М. : Сов. энциклопедия, 1986. — 831 с.
  • Сытник К. М., Брайон А. В., Гордецкий А. В., Брайон А. П. Словарь-справочник по экологии. — К. : Наукова думка, 1994. — 665 с. — ISBN 5-12-001885-8.
  • Екологічна енциклопедія: У 3 тт. — К.: Центр екологічної освіти та інформації.