Закон Гей-Люссака

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Зако́н Гей-Люсса́ка — назва двох законів, що описують властивості газів. Названі на ім'я французького вченого Жозефа-Луї Гей-Люссака.

1) Закон теплового розширення газів — при сталому тискові залежність об'єму V_t даної маси газу від температури t описується формулою:

\frac{V_t-V_0}{V_0}=\alpha(t-t_0)

або, якщо

t_0=0^0 C


V_t = V_0(1 + \alpha_0 t),

де V_0 — об'єм газу при даному тискові і при температурі 0^0 C,


tтемпература (емпірична) за шкалою Цельсія,


\alpha_0 — Коефіцієнт об'ємного розширення ідеального газу

\alpha_0=\frac{1}{273,15} K^{-1}. [1]


Формула V_t = V_0(1 + \alpha_0 t) за тих же умов може бути переписана у вигляді


\frac{V_t}{V_0}=\frac{T}{T_0}


де T_0=273,15K


2) Закон об'ємних відношень, за яким при постійних температурі і тиску об'єми газів, які вступають у реакцію, відносяться між собою і до об'ємів газоподібних продуктів реакції як невеликі прості числа. Наприклад, при взаємодії одного об'єму водню з одним об'ємом хлору утворюються два об'єми хлороводню.

Джерела[ред.ред. код]

  • Белоконь Н. И. Основные принципы термодинамики. — М. : Недра, 1968. — 110 с.