Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Вищий навчальний заклад 1-го рівня акредитації, який є структурним підрозділом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Коледж заснований 15 травня 1965 року на базі Луцької школи торгово-кулінарного учнівства. Даний навчальний заклад здійснює підготовку фахівців для потреб ринку праці Волинського краю та Західного регіону України.
Адреса коледжу: Україна, 43010, Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, 51

Історія становлення закладу

Коледж технологій, бізнесу та права засновано в 1965 році як Луцький технікум радянської торгівлі. Навчання студентів здійснювалось за трьома спеціальностями «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами», «Технологія приготування їжі». Працювало три відділення: товарознавче, технологічне та заочне відділення. В 1991 року навчальний заклад було перейменовано в Луцький комерційний технікум, а в 1994 році було відкрито ще одну спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит» та бухгалтерське відділення. У листопаді 2007 року технікум був перетворений у Волинський державний коледж технологій та бізнесу. У 2009 році з метою координації діяльності навчальних закладів для підготовки фахівців у системі ступеневої освіти Коледж технологій, бізнесу та права став структурним підрозділом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сьогодні в коледжі працюють відділення загальноосвітньої підготовки, фахової підготовки, заочне відділення.

Спеціальності закладу

Правознавство

Молодших спеціалістів-юристів готують для професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що зв'язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.

Метою професійної діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави, всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави.

Випускники спеціальності «Правознавство» можуть працювати:

 • юрисконсультами на підприємствах та установах;
 • керівниками (інспекторами) відділів кадрів;
 • секретарями місцевих Рад;
 • дознавачами;
 • помічниками слідчих;
 • судовими виконавцями;
 • секретарями засідань;
 • завідувачами канцелярій;
 • помічниками прокурорів та ін.

Оціночна діяльність

При підготовці фахівців зі спеціальності «Оціночна діяльність» студенти оволодівають знаннями та навичками з оцінювання проблем і тенденції світового ринку у сфері біржової діяльності, набувають вміння оцінювати та аналізувати фінансовий стан підприємства; укладати договори на брокерське обслуговування між брокерською конторою та клієнтом, здійснювати відкриття рахунку клієнта; обліковувати операції з купівлі-продажу цінних паперів, виплати дивідендів, процентів, емісії та погашення паперів в розрізі видів та строків цінних паперів.

Майбутні фахівці зможуть працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях, на підприємствах різних форм власності на первинних засадах:

 • брокера з цінних паперів;
 • біржового маклера;
 • дилера цінних паперів;
 • торговця нерухомістю;
 • торговельного агента;
 • торговельного брокера;
 • обліковця;
 • касира;
 • економіста;
 • оцінювача майна та земельних ділянок.

Бухгалтерський облік

Фахівці з спеціальності «Бухгалтерський облік» здійснюють бухгалтерський, фінансовий, податковий та управлінський облік; розрахунки з постачальниками і замовниками; нараховують заробітну плату, податки тощо. Бухгалтери приймають та контролюють первинну документацію відповідних видів обліку, готує її до розрахункової обробки, перевіряють достовірність отриманої інформації, контролюють дотримання законності при витрачанні грошових коштів.

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності, може працювати на посадах:

 • бухгалтера;
 • бухгалтера-ревізора;
 • бухгалтера контрольно-ревізійного відділу;
 • бухгалтера планово-економічного відділу;
 • бухгалтера централізованої бухгалтерії;
 • завідувача каси;
 • касира-експерта;
 • рахівника;
 • інспектора з інвентаризації;
 • інспектора-ревізора.

Товарознавство та комерційна діяльність

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Товарознавець-комерсант» — це найстаріша спеціальність коледжу і в той же час сучасна і престижна. Товарознавці-комерсанти успішно працюють в різних організаціях, підприємствах сфери торгівлі та підприємницької діяльності, мають право на відкриття власної торгової фірми.

Молодший спеціаліст за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» може займати посади:

 • завідувача складу;
 • керівника малої торговельної фірми;
 • керуючого магазином;
 • інспектора з контролю якості продукції;
 • комерційного агента;
 • комівояжера;
 • торговельного представника;
 • інспектора-товарознавця;
 • продавця-товарознавця;
 • товарознавця-консультанта;
 • торговельного брокера (маклера);
 • експедитора.

Виробництво харчової продукції

Випускники спеціальності «Виробництво харчової продукції» можуть займати первинні посади в закладах ресторанного господарства чи в їх структурних підрозділах, бути спеціалістами в підрозділах з виробництва, реалізації та організації споживання продукції харчування та послуг.

Молодший спеціаліст за спеціальністю «Виробництво харчової продукції» здатний виконувати професійні роботи:

 • начальник цеху малих виробництв;
 • технолог;
 • технік-лаборант;
 • завідувач складом;
 • інструктор виробничого навчання;
 • агент з постачання;
 • адміністратор;
 • шеф-кухар;
 • кухар дитячого харчування;
 • бармен;
 • офіціант;
 • кондитер.

Ресторанне обслуговування

Все більше уваги ресторани приділяють тому, щоб навіть в дрібних деталях відповідати тим високим стандартам, які надає Європа. У сучасний динамічний час і особливо у зв'язку з ростом кількості кафе і ресторанів, виникає гостра необхідність у кваліфікованих спеціалістах, котрі можуть уміло керувати організацією, а також грамотно розподіляти роботу серед персоналу.

Молодший спеціаліст цієї спеціальності здатний виконувати обов'язки:

 • керівника структурних підрозділів в закладах ресторанного господарства;
 • організатора з проведення святкових заходів, відпочинку і дозвілля населення;
 • адміністратора торговельного залу;
 • консультанта з питань організації обслуговування населення в ресторанному господарстві;
 • менеджера з реклами і надання послуг споживачам;
 • метрдотеля;
 • бармена;
 • офіціанта;
 • буфетника.

Структура коледжу

Дирекція коледжу

Директор коледжу — Щеблюк Станіслав Германович

Заступник директора з навчальної роботи — Макарук Ігор Валентинович

Заступник директора з виховної роботи — Матвійчук Леся Миколаївна

Заступник директора з навчально-методичної роботи — Боярчук Оксана Петрівна

Заступник директора з адміністративно-господарських питань — Соловей Віталій Васильович

Відділення

Відділення товарознавства та оціночної діяльності

Відділення товарознавства та оціночної діяльності здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог кон'юнктури ринку й роботодавців, забезпечує одержання фахових та ґрунтовних знань.

Основна робота відділення полягає у підвищенні фахових компетенцій студентів шляхом використання партнерських зв'язків з торгівельними підприємствами, реалізації методики продуктивного навчання як основи стратегії розвитку інноваційної особистості. Викладачі відділення застосовують у освітньому процесі нетрадиційні (несистемні) та інноваційні форми навчання.

На відділенні здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за такими спеціальностями:

5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

5.03050802 «Оціночна діяльність»

Адреса: Україна, 43010 м. Луцьк, проспект Волі, 51, каб № 202

Тел.: +38(0332) 234032 Електронна пошта: [[1]] Завідувач відділення товарознавства та оціночної діяльності — Олійник Андрій Ярославович

Відділення обліку та права

 Робота відділення спрямована на підготовку молодшого спеціаліста, який вміє реалізовувати свої знання на практиці, ефективно використовувати інформаційні ресурси та сучасні інтерактивні засоби комунікаційних технологій, обмінюватися думками, ідеями, досвідом.

Поряд з навчальною роботою на відділенні ведеться науково-пошукова, гурткова робота, відбуваються масові предметні заходи (конференції, олімпіади, конкурси, брейн-ринги).

Після закінчення навчання та отримання диплому молодшого спеціаліста випускники мають можливість продовжити навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, Луцькому національному технічному університеті та інших вузах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання.

Адреса: Україна, 43010 м. Луцьк, проспект Волі, 51, каб № 202

Тел.: +38(0332) 234032 Електронна пошта: [[2]] Завідувач відділення обліку та права — Мойсеєць Наталія Сидорівна

Відділення харчових технологій та заочного навчання

Заочне відділення Коледжу технологій, бізнесу та права розпочало свою роботу з 1 вересня 1965 року.

Перший випуск відбувся 4 липня 1967 року. Дипломи отримали 37 випускників за спеціальністю «Товарознавство промислових товарів» та 34 випускники за спеціальністю «Товарознавство продовольчих товарів».

На даний час заочне відділення коледжу готує фахівців за спеціальностями: «Товарознавство та комерційна діяльність», «Виробництво харчової продукції».

За період з 1 вересня 1965 року по 1 вересня 2013 року на відділенні підготовлено 5479 фахівців для торгівлі та ресторанного господарства.

Випускники заочного відділення коледжу сьогодні успішно працюють у сфері торгівлі та ресторанного господарства, займаючи посади продавців, менеджерів, маркетологів, контролерів-касирів, кухарів, адміністраторів, завідувачів виробництв, кафе, барів.

Адреса: Україна, 43010 м. Луцьк, проспект Волі, 51, каб № 101

Тел.: +38(0332) 232339 Електронна пошта: [[3]] Завідувач відділення харчових технологій та заочного навчання — Ковальчук Ніна Михайлівна

Циклові комісії

Циклова комісія правничих дисциплін

Циклова комісія обліку та фінансів

Циклова комісія підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Циклова комісія готельно-ресторанного бізнесу та харчових технологій

Циклова комісія природничих дисциплін, спорту та охорони праці

Циклова комісія гуманітарних та соціальних дисциплін

Циклова комісія іноземної філології

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій

Підрозділи та служби

Бухгалтерія та відділ кадрів

Бухгалтерська служба є самостійним структурним підрозділом коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Основними завданнями бухгалтерської служби є ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської коледжу та складення звітності; відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Головний бухгалтер — Поліщук Ольга Федорівна

Бібліотека

Бібліотека закладу є інформаційним, навчально-допоміжним, культурно-просвітницьким структурним підрозділом. Основною метою діяльності бібліотеки є максимальне задоволення читачів щодо інформації, забезпечення потреб навчально-виховного процесу у коледжі.

Фонд бібліотеки коледжу складає майже 26000 примірників. Це в основному підручники з фахових дисциплін: технології приготування їжі, організації виробництва та обслуговування, ресторанної та барної справи, комерційної діяльності, товарознавства продовольчих та непродовольчих товарів, правознавства тощо, а також підручники з загальноосвітніх дисциплін.

Протягом року бібліотека обслуговує 22140 користувачів, яким видається 34440 примірників на абонементі та в читальній залі.

Бібліотека має абонементний і читальний зал, обладнаний комп'ютерами з безкоштовним користуванням Інтернетом; оформлені цікаві тематичні книжкові виставки, які знайомлять студентів з актуальними питаннями сьогодення, їх майбутньою професією.

Завідувач бібліотекою — Братюк Наталія Володимирівна

Центр інформаційних систем, комп'ютерних технологій та моніторингу освіти

До складу центру входять два кабінети інформатики. Кожен з них обладнаний 25-ма комп'ютерними місцями для роботи студентів та персоналу. Кабінети обладнано шістьма серверами HP 6200, котрі на основі операційної системи Windows Multipoint Server 2011 надають можливість ефективно розподіляти та використовувати ресурси центру. Дане операційне середовище має наступні переваги порівняно із традиційними комп'ютерними класами: незалежна робота кількох користувачів на одному комп'ютері; спрощення обслуговування та підтримки; збільшення енергоефективності.

Завідувач центру — Шостак Дмитро Валерійович

Медійний центр

З метою інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу у Коледжі працює Медійний центр.

Медіацентр організовує інформаційне забезпечення навчальної, виховної, наукової та виробничої діяльності студентів та працівників Коледжу через медіаресурси; поширює інформацію про Коледж у інших навчальних закладах, організаціях та засобах масової інформації; ознайомлює студентів з історією, традиціями та життям навчального закладу; поширює інформацію про можливості проведення дозвілля, удосконалення професійної майстерності, пропозиції працевлаштування.

Медіацентром забезпечується надання інформаційних даних шляхом співпраці із адміністрацією, цикловими комісіями, старостатом та студентською радою через наявні медіаресурси.

У медіацентрі здійснюється розгляд та демонстрація оголошень, новин, фото- та відеоматеріалів за зверненням студентського та педагогічного колективу.

Завідувач центру — Білітюк Віктор Миколайович

Навчально-методичний центр

Навчально-методичний центр створено для належної організації навчального процесу, удосконалення його навчально-методичного забезпечення з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтування на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління.

Завідувач навчально-методичним центром — Протасюк Наталія Анатоліївна

Випускники