Користувач:Руслан Миколайович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

{{Картка:Науковець | ім'я = Літнарович Руслан Миколайович | ім'я_мовою_оригінала = | портрет = Файл:Lit Rus.jpg | зображення_розмір = | зображення_підпис = Руслан Літнарович | дата народження = 14 жовтня 1947 (74 роки)(19471014) | місце народження = СРСР с. Гриців, Шепетівський район, Хмельницької області, УРСР | дата смерті = | місце смерті = | резиденція = Україна м. Рівне, Україна | громадянство = СРСР СРСРУкраїна Україна | національність = українець | галузь = конструювання, побудова і дослідження математичних моделей складних природних і соціальних явищ | заклад = Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука]] | Alma Mater = [[Національний університет «Львівська політехніка» | Посада = Доцент кафедри математичного моделювання | відомий через = проектування і дослідження прецизійних (високоточних) геодезичних мереж | вчене звання = Доцент | вчена ступінь = Кандидат технічних наук | керівник = Василь Дмитрович Большаков | учні = Туркулець Михайло Леонідович | Батько = Літнарович Микола Іванович | Мати = Літнарович Тетяна Миколаївна | Дружина = Мардієва Людмила Петрівна | Чоловік = | Діти = | нагороди = | примітки = | особиста_сторінка = }}


Жирний текст

UKR COA Цей користувач — з України.


Small skew star.gif


PhD Цей користувач має науковий ступінь кандидата наук


AP Цей користувач має вчене звання доцента.Rutherford atom.svg


Математика Цей користувач цікавиться математикою


Атом


Скрипковий ключ


Книга
Дисертація доктора технічних наук "Геодезичні мережі несуцільних спостережень" захищена авторським правом [[1]]
.

Дисертація доктора педагогічних наук "Теоретико-методологічні аспекти і базові принципи функціонування наукової школи в рамках професійної освіти" захищена авторським правом [[2]](Див. статтю Літнарович Руслан Миколайович.

На основі розробленого в докторській дисертації наукового напрямку "Геодезичні мережі несуцільних спостережень" створив наукову школу по проектуванню і побудові прецизійних геодезичних мереж обласних центрів для забезпечення облікової одиниці площі в 1 кв. метр при видачі актів на землекористування на факультеті Землевпорядкування Чернігівського державного інституту економіки і управління, де вперше була запроектована і досліджена прецизійна мережа несуцільних спостережень тріангуляції міста Чернігова. Аналогів побудови таких мереж ні в Україні ні в країнах бувшого Союзу немає [[3]]

Створив наукову математичну школу у Рівненському філіалі університету розвитку людини Україна, де молодими вченими було написано і опубліковано біля 100 монографій по дослідженню точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам'яті та побудови економіко-математичних моделей методом статистичних випробувань Монте-Карло [[4]]

Створив наукову фізико-математичну школу в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука, де молодими вченими було написано і опубліковано біля 300 монографій по дослідженню точності побудови математичної моделі магнітного моменту планети Земля на будь-яких широтах розташування станцій спостереження. Під його керівництвом було захищено біля 30 магістерських дисертацій на здобуття академічного ступеня магістра з інформатики з опублікуванням авторефератів і монографій [[5]]

Брав участь в семи експедиціях в гірські райони Карпат, де створив опорні геодезичні мережі несуцільних спостережень тріангуляції і трилатерації та парних ланок засічок, розроблені в його докторській дисертації (2005), для виявлення зсувів і деформацій ниток нафтопроводу Дружба, зокрема на Уклінському і інших гірських перевалах.

Впровадив у військах метод несуцільних спостережень тріангуляції [[6]], що дало можливість у два рази скоротити час спостережень пунктів ОГСС і ОРСС, а також передавати координати через недоступні і заражені зони шляхом побудови парних ланок засічок Літнаровича комбінуванням прямих геодезичних засічок і засічок Ганзена.

Розроблений ним метод парних ланок засічок дав можливість фіксувати координати на шпилях церков і соборів, на конструктивних елементах споруд, на опорах ліній електропередачі, що забезпечує довготривале і надійне закріплення координат на довгі роки з однієї сторони і доброї видимості даних пунктів — з другої сторони. Крім того, значно скорочуються затрати на побудову геодезичних центрів і знаків [[7]]

Посилання[ред. | ред. код]


У 2012 році був відповідальним редактором двох Вісників МЕГУ №2 і №4, серія математичне моделювання та інформаційні системи, співавтором чотирнадцяти наукових статей.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА


ВІСНИК МЕГУЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ


Випуск 2
Рівне - 2012

Редакційна колегія Барановський С.В. Бомба А.Я. Власюк А.П. Гладун Л.В. Джунь Й.В. (головний редактор) Кузьменко А.П. Літнарович Р.М. (відповідальний редактор) Лотюк Ю.Г. (секретар) Ляшенко І.М. Савула Я.Г. Стефанишин Д.В. Сяський А.О. Турбал Ю.В. Тадеєв П.О. Щодро О.Е. Янчук П.С.


Видається у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука при сприянні навчальних закладів та наукових товариств Волинського регіону.

Адреса редакції: 33027, Україна, м. Рівне, вул. академіка Степана Дем’янчука, 4, корпус 2, кімн.№203, кафедра математичного моделювання телефон:(+00380) 362 23-73-09 факс: (+00380) 362 23-01-86 редакція Вісника МЕГУ. E-mail: mail@regi.rovno.ua litnarovich@windowslive.com


Вісник МЕГУ. Збірник наукових праць. Серія математичне моделювання та інформаційні системи. Випуск 2. МЕГУ, Рівне, 2012.- 132 с.

Зміст

Передмова……………………………………..6

Вурста С.Ю., Літнарович Р.М. Побудова фрактальних поверхонь в комп’ютерній графіці ……....................………………….….7

Геч Г.Ю., Джунь Й.В. Програмне забезпечення інтегрування явно та неявно заданих функцій в середовищі С++…..…….28

Гук О.О., Літнарович Р.М. Генерування істинних похибок для дослідження математичної моделі методом статистичних випробувань Монте-Карло 40

Забурко Р.О., Джунь Й.В. Методика створення комп’ютерної бази знань для проектування технологічних процесів в машинобудуванні на основі програмного комплексу Techcard......………………………..49

Кострець Н.І., Ясінський А.М. Проектування системи прогнозування часових рядів з можливістю перспективної інтеграції в ERP – систему 1С Підприємство 7.7…..…..…53

Матвійчук О.В., Літнарович Р.М. Побудова математичної моделі залежності росту дитини від віку і її дослідження методом статистичних випробувань Монте-Карло.58

Паламарчук Т.М., Ясінський А.М. Модель навчального комплексу для підготовки спеціалістів до роботи в середовищі 1С........................................78

Панчелюга Н.С., Літнарович Р.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло............85

Пастушок П.В., Джунь Й.В. Впровадження і аналіз ефективності комплексної корпоративної системи управління SAP R/3 з врахуванням нормативних і фактичних затрат в модулі контролінг на прикладі ЗАТ Славутський комбінат «Будфарфор»……….99

Пашко Л.С., Щодро О.С, Джунь Й.В. Розрахунок деформацій русел річок при відомих параметрах кінематичної структури потоку ......…..........…….107

Сабадош С.М., Літнарович Р.М. Побудова і дослідження математичної моделі залежності між ростом і вагою ді-тей методом статистичних випробувань Монте-Карло .........................................118

Турбал Ю.В., Засморжук С.В. Модель поширення радіаційного забруднення в повітряному середовищі ........................................................................................127

Передмова

Збірник відображає результати найбільш значних та перспективних наукових розробок з математики та інформатики, які отримані викладачами і студентами факультету Кібернетики в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука. Збірник призначений для широкого загалу науковців, математиків, аспірантів, фахівців з інформатики, які цікавляться сучасними напрямами розвитку математики, математичного моделювання і інформатики. Ключові слова:інформатика, математика, моделювання, кібернетика

Сборник отображает реультаты наиболее значительных и перспективных научных разработок из математики и информатики, которые получены преподавателями и студентами факультета Кибернетики в Международном экономико-гуманитарном университете имени академика Степана Демьянчука. Сборник предназначен для широкой общественности, ученых, математиков, аспирантов, специалистов по информатике, которые интересуются современными направлениями развития математики, математического моделирования и информатики. Ключевые слова:інформатика, математика, моделирование, кібернетика.

Collection represents of the most considerable and perspective scientific developments from mathematics and informatics that is got teachers and students of faculty of Cybernetics in the International economy -humanity university of the name of academician Stepan Demianchuk . Collection is intended for wide public of scientists, mathematicians, graduate students, specialists on an informatics, that is interested in modern directions of development of mathematics, mathematical design and informatics. Keywords: іnformatics , mathematics, design, cybernetics

Джунь Й.В.,доктор фіз.-мат. наук, професор,академік академії педагогічних наук

Руслан Миколайович 07:29, 1 січня 2013 (UTC)

Джерела[ред. | ред. код]