Курсова робота

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Курсова робота (Курсовий проєкт) — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами закладів вищої або спеціальних закладів середньої освіти протягом семестру з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, здобутих за час навчання, та їхнього застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсової роботи зазвичай є частиною наукового пошуку відповідної кафедри факультету. Проблеми наукового пошуку, зображені в курсових роботах студентів, можуть знайти своє продовження в дипломних роботах. Цим забезпечується послідовність науково-дослідницької діяльності студентів від попередніх курсів до наступних, послідовність засобів і форм її проведення відповідно до логіки навчального процесу.

Мета написання[ред. | ред. код]

Метою написання курсової роботи є:

 • поглиблення знань студентів з актуальних проблем окремої галузі науки;
 • систематизація отриманих теоретичних знань з певної навчальної дисципліни;
 • розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел;
 • формування дослідницьких умінь студентів;
 • стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;
 • розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження;
 • формування вміння практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.

Структура[ред. | ред. код]

Курсова робота має таку структуру:

 1. вступ;
 2. розділи теоретичної частини;
 3. розділи практичної частини;
 4. висновки;
 5. додатки;
 6. список використаної літератури.

На сторінці плану вказуються номери сторінок кожного розділу та параграфа. Обсяг курсової роботи 10 — 15 сторінок (для природничо-математичних наук) або 10-15 сторінок, якщо дослідження здійснюється з гуманітарних дисциплін.

У вступі потрібно довести актуальність певної проблеми для даної галузі науки і практики, визначити об'єкт, предмет, мету і завдання дослідження.

Основна частина курсової роботи складається з теоретичної та практичної, де розкривається зміст дослідження. Зокрема, у першій частині (теоретичній) подається аналіз наукової літератури, а також авторські розробки і висновки. Друга (практична) частина містить опис виконаного дослідницького завдання та розробки навчально-методичних матеріалів.

Кожен розділ необхідно завершувати лаконічними висновками, що логічно узагальнюють викладене. При цьому потрібно пам'ятати, що дослівне запозичення чужого тексту, яке не супроводжується посиланням на джерело, називається плагіатом і суворо карається в науковому середовищі. На основі висновків до розділів виконується загальний висновок до курсової роботи.

Список використаної літератури складається студентом як результат перегляду наукових джерел з теми дослідження. Це 20-25 джерел. До бібліографічного списку вноситься тільки та література, що використовувалася в роботі, на яку є посилання в тексті. Переваги повинні надаватися новітнім виданням. При складанні тез, конспектуванні потрібного матеріалу вже на початковому етапі потрібно записувати літературу, це полегшить її систематизацію. Список наукових джерел подається в алфавітному порядку, оформлюється з урахуванням сучасних вимог до бібліографічного опису.

Додатки до курсової роботи розміщуються в кінці роботи, проте, до списку використаної літератури. Вони можуть включати: таблиці, схеми, малюнки, зразки планів-конспектів уроків, розробленого дидактичного матеріалу, робіт учнів, анкети, тести тощо.

Підготовчі дії[ред. | ред. код]

До початку написання курсової роботи студент має виконати:

 • обрати тему роботи;
 • з'ясувати об'єкт та предмет дослідження;
 • визначити мету та завдання дослідження;
 • скласти попередній план роботи та узгодити його з керівником;
 • скласти перелік джерел з теми роботи;
 • відповідно до переліку отримати доступ до джерел;
 • вивчити джерела та законспектувати їх;
 • вивчити досвід роботи, провести експеримент або анкетування;
 • написати текст роботи відповідно до її структури.

Для написання роботи з психології, педагогіки та деяких інших дисциплін проводять ще й анкетування, опитування й обробку отриманих даних.

Оформлення[ред. | ред. код]

Коли накопичено основний матеріал для курсової роботи, відбувається:

 • написання вступу;
 • формування висновків та рекомендацій;
 • оформлення списку використаної літератури та додатків;
 • подання чорнового варіанту роботи науковому керівникові;
 • усунення зауважень, урахування рекомендацій наукового керівника;
 • доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій, остаточне редагування тексту
 • підготовка до захисту.

Посилання[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]