Студент

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Студент
Зображення
Сфера діяльності учінняd
Є об'єднанням див. список:d

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis — «ретельно працюючий», «такий, що займається») — учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

У Стародавньому Римі й у середньовіччі студентами називали будь-яких осіб, зайнятих процесом пізнання. З організацією в ХІІ ст. університетів термін «студент» став уживатися для означення тих, хто навчається (спочатку й тих, хто викладають) у цих закладах; після введення учених звань для викладачів (магістр, професор тощо) — тільки учнів.

У США, Великій Британії й ряді інших країн студентами називають також учнів коледжів.

В Україні студент — особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Становище в Україні[ред. | ред. код]

За законом України 2014 року «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти визначаються як особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації[1].

Кількість осіб, які отримують вищу освіту[2][3][ред. | ред. код]

Навчальний рік Прийнято студентів у виші I–II рівнів акредитації, тис. Прийнято студентів у виші ІІІ-IV рівнів акредитації, тис. Випущено фахівців із вишів I–II рівнів акредитації, тис. Випущено фахівців із вишів ІІІ-IV рівнів акредитації, тис. Кількість аспірантів[4] Кількість докторантів[4]
1990/91 241,0 174,5 228,7 136,9 13374
1991/92 237,5 173,7 223,0 137,0 13596 503
1992/93 212,6 170,4 199,8 144,1 13992 592
1993/94 198,9 170,0 198,0 153,5 14816 765
1994/95 194,0 198,0 204,3 149,0 15643 927
1995/96 188,8 206,8 191,2 147,9 17464 1105
1996/97 183,4 221,5 185,8 155,7 19227 1197
1997/98 166,2 264,7 162,2 186,7 20645 1233
1998/99 164,9 290,1 156,9 214,3 21766 1247
1999/2000 170,1 300,4 156,0 240,3 22300 1187
2000/01 190,1 346,4 148,6 273,6 23295 1131
2001/02 201,2 387,1 147,5 312,8 24256 1106
2002/03 203,7 408,6 155,5 356,7 25288 1166
2003/04 202,5 432,5 162,8 416,6 27106 1220
2004/05 182,2 475,2 148,2 316,2 28412 1271
2005/06 169,2 503,0 142,7 372,4 29866 1315
2006/07 151,2 507,7 137,9 413,6 31293 1373
2007/08 142,5 491,2 134,3 468,4 32497 1418
2008/09 114,4 425,2 118,1 505,2 33344 1476
2009/10 93,4 370,5 114,8 527,3 34115 1463
2010/11 129,1 392,0 111,0 543,7 34653 1561
2011/12 105,1 314,5 96,7 529,8 34192 1631
2012/13 99,8 341,3 92,2 520,7 33640 1814
2013/14 93,9 348,0 91,2 485,1 31482 1831
2014/15 69,5 291,6 79,1 405,4 27622 1759
2015/16 63,2 259,9 73,4 374,0 28487 1821
2016/17 60,6 253,2 68,0 318,7 25963 1792
2017/18 59,1 264,4 61,2 359,9 24786 1646
2018/19 53,5 256,8 55,5 357,4 22829 1145

У 2009 році в 444 державних виші поступило 269,2 тис. осіб (із них 9384 «пільговика», зокрема, 2808 осіб, що здобуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра»)[5].

В Україні здобувають освіту 44082 іноземці[6]. Більше половини студентів (30369 осіб) навчається у п'яти містах України. Так, у Харкові вищу освіту здобувають 12004 особи, у Києві — 7983, в Одесі — 4709, у Луганську — 3340 та Донецьку — 2333 студенти. Найбільше представників серед студентів-іноземців — з Китаю (6258 осіб), Росії (3886 осіб), Туркменістану (3823 осіб), Індії (2852) й Йорданії (2566 осіб). Зокрема, кількість студентів-іноземців становить у:

У 20 медичних закладах навчаються 16,5 тисяч іноземців, що становить 38% від загальної чисельності іноземних студентів в Україні. В свою чергу, станом на 2019 рік за кордоном навчаються майже 70 тисяч українських студентів, 10 років тому цей показник був вдвічі меншим.[7]

Історія[ред. | ред. код]

Докладніше: Студентство

Права студентів[ред. | ред. код]

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають певний базис прав, який захищений чинним законодавством, підписаними конвенціями, внутрішніми регулятивними документами.

Студентське самоврядування[ред. | ред. код]

Студентське самоврядування визначається як самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами, є невід'ємною частиною громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Діяльність органів студентського самоврядування координується за чинним законодавством.

Обов'язки студентів[ред. | ред. код]

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані:

 • дотримуватися законодавства України, моральних, етичних норм;
 • дотримуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.
 • брати участь у роботах по самообслуговуванню в навчальних приміщеннях та гуртожитку, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, студмістечка, інших культурно-побутових об'єктів, які обслуговують студентів університету;
 • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.); забороняється без дозволу відповідальних осіб виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;

Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів[ред. | ред. код]

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:

 • за власним бажанням;
 • за невиконання навчального плану;
 • за порушення умов контракту;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:

 • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
 • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
 • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Нормативно-правова база[ред. | ред. код]

Нормативно-правовими актами, що регулюють питання студентів в Україні є:

 • Конвенція ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року;
 • Рекомендація ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року;
 • Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145/VIII;
 • Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII (зі змінами);
 • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 року № 2998-XII (зі змінами);
 • Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (зі змінами);
 • Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР;
 • Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 року № 966-XIV;
 • Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року № 2017-III;
 • Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року № 2811-XII;
 • Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII;
 • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII;
 • Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV;
 • Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 3 липня 1991 року № 1282-XII;
 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про документи про освіту та вчені звання» від 12 листопада 1997 року № 1260;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 5 квітня 1994 року № 226 (зі змінами);
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України» від 5 квітня 1999 року № 541 (зі змінами);
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 22 вересня 1997 року № 1050;
 • Положення про державний вищий навчальний заклад;
 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах;
 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України;
 • Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти;
 • Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти;
 • Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості;
 • Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням;
 • Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів Міністерства освіти України;
 • Типове положення про студентське містечко навчального закладу Міністерства освіти України;
 • тощо.

Студентське життя[ред. | ред. код]

Пам'ятники студентам тощо[ред. | ред. код]

Пам'ятник студенту-програмісту біля центрального входу в Харківський національний університет радіоелектроніки

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Закон України «Про вищу освіту» 2014 року. Архів оригіналу за 3 травня 2015. Процитовано 25 червня 2015.
 2. Держкомстат України — Вищі навчальні заклади. Архів оригіналу за 3 липня 2017. Процитовано 17 лютого 2009.
 3. Відомості на початок навчального року
 4. а б На кінець 1990, 1991, …, 2009 років
 5. У вузи України вступило близько 50% пільговиків, що подала заяви — Міносвіти[недоступне посилання з липня 2019] (рос.)
 6. В Україні здобувають освіту 44082 іноземці. Архів оригіналу за 31 травня 2010. Процитовано 6 травня 2019.
 7. Ангеліна Кованда, Надія Поліщук (9.04.2019). "Через 20 років в Україні не буде кому працювати". gazeta.ua. Архів оригіналу за 20 квітня 2019. Процитовано 20 квітня 2019.