Модальність дієслів

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

В англійській мові

є декілька модальних дієслів:

Також до модальних слів англійської мови мовознавці відносять to have to та to be.

На відміну від інших дієслів, модальні дієслова не позначають дію або стани, вони позначають відношення мовця до дії, яка виражається інфінітивом у сполученні з модальним складеним присудком (compound modal predicate).

Модальні дієслова в англійській мові по своїй суті виражають можливість, неможливість якоїсь дії, ймовірність або неймовірність, обов'язковість (obligatory), необхідність, бажаність, сумнів тощо.

Модальні дієслова в англійській мові дуже часто називають недосконалими або аномальними через те, що вони не мають ознак звичайних дієслів, а саме:

  • модальні дієслова не переймають на себе закінчення -s у третій особі однини;
  • у них немає дієслівних або аналітичних форм;
  • модальні дієслова в англійській мові мають лише одну форму, у них немає минулого часу за винятком can та may;
  • вони також супроводжуються так званим без-інфінітивом (bare infinitive), за винятком ought;
  • модальні дієслова в англійській мові не потребують допоміжних дієслів, аби побудувати запитальні або заперечні форми.

Більшість модальних дієслів в англійській мові мають більш ніж одне значення. Кожне із значень характеризується специфікою вживання цього чи іншого модального дієслова:

  • деякі із значень можуть зустрітись в усіх видах речень; інші зустрічаються тільки у розповідних або в запитальних, або в заперечних реченнях.
  • різні значення можуть бути пов'язані з різними формами інфінітиву — Simple, Perfect (пасивні та активні форми); Continuous та Perfect Continuous.

Також модальні дієслова в англійській мові мають власні перифрази.

Перифрастичні модальні дієслова
can to be able to
will be going to, be about to
must to have to, have got to
should, ought to to be to, supposed to
would used to
may be allowed to, be permitted to