Програма соціологічного дослідження

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Програма соціологічного дослідження є науковим документом, що містить схему логічно обґрунтованого переходу від загальних теоретичних уявлень про досліджуване соціальне явище, до використання інструментарію і виконання дослідницьких процедур (збирання, обробки та аналізу інформації). Вона є стратегічним документом, який дає змогу зробити висновки щодо концептуальних засад, методики проведення, спрогнозувати його результативність.

Підхід Володимира Ядова[ред.ред. код]

Програма соціологічного дослідження – це виклад його теоретико-методологічних передумов ( загальної концепції ) відповідно до основних завдань і мети роботи і гіпотез дослідження з вказівкою правил процедури, а також логічної послідовності операцій для їх перевірки. Кількість елементів програми залежить від типу дослідження, його мети. До складу програми соціологічного дослідження входить, на думку автора два розділи – методичний та методологічний. В методологічному розділі є такі підпункти:

 1. формулювання проблеми соціологічного дослідження,
 2. визначення об'єкта та предмета соціологічного дослідження;
 3. визначення мети та підготовка задач дослідження;
 4. уточнення та інтерпретація основних понять;
 5. попередній системний аналіз об'єкта соціологічного дослідження;
 6. формулювання робочих гіпотез.

Методичний, або процедурний розділ включає в себе:

 1. принциповий (стратегічний) план дослідження;
 2. обґрунтування системи вибірки одиниць спостереження;
 3. попередній нарис основних процедур збору та аналізу вихідних даних.

Підхід Наталії Паніної[ред.ред. код]

Програма соціологічного дослідження - це науковий документ, що відображає логічно обґрунтовану схему переходу від теоретичного (концептуального) осмислення досліджуваної проблеми до інструментарію конкретного емпіричного дослідження. Структура програми соціологічного дослідження:

Підхід до складових частин програми Сергія Макеєва[ред.ред. код]

Сергій Макеєв вказує інакший порядок виконання пунктів програми. Методологічна частина програми охоплює такі компоненти:

Методична частина програми передбачає:

 • розробку стратегічного плану дослідження;
 • визначення досліджуваної сукупності, розробку вибірки дослідження;
 • вибір і опис методів збирання первинної соціологічної інформації (опитування, аналіз документів, спостереження, експеримент);
 • обґрунтування логіки аналізу та інтерпретацію зібраної первинної соціологічної інформації за розробленим інструментарієм;
 • опис схеми аналізу отриманих даних.

Література[ред.ред. код]

 1. Батигін «Обґрунтованість наукового висновку»;
 2. Біленький Э. А. Соціологія: соціологічний словник. – К., Кондор, 2006.
 3. Горшков М Шереги A «Как провести социологическое исследование» М.:Политиздат, 1985;
 4. Горшков М Шереги A «Прикладная социология»;
 5. Добреньков Кравченко «Методы социологического исследования»;
 6. Добреньков Кравченко Фундаментальная социология: емпирическая и прикладная социология. – М., Инфра-м, 2004.
 7. Докторов Б З «О надежности измерения в социологическом исследовании»;
 8. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. – М., 1969.
 9. Как провести социологическое исследование / Под ред. М.К. Горшкова. – М., 1990.
 10. Князев Б. В. , Добреньков «Практикум по прикладній соціології»;
 11. Лекции по методике конкретных социальных исследований / Под ред. Г.М. Андреевой. – М., 1972.
 12. Лукашевич М. П. Соціологія:загальний курс, К. каравела, 2004
 13. Основы прикладной социологии. Учебник для вузов. Под ред. Шереги Ф., Э.И Горшкова М.К.. - М.: "Academia", 1995
 14. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. - К.: Наукова думка, 1996
 15. Попова І. М. Соціологія: Пропедевтичний курс. – К., 1996.
 16. Практикум по прикладной социологии. – М., 1987.
 17. Рабочая книга социолога. – М., 1983.
 18. Ядов В А «Социологическое исследование: методология программа методы».

Корисні посилання[ред.ред. код]