Підпала Тетяна Василівна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Підпала Тетяна Василівна
Підпала.jpg
Народилася 24 лютого 1955(1955-02-24) (63 роки)
село Нова Збур’ївка, Голопристанський район, Херсонська область
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Заклад Миколаївський національний аграрний університет
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор сільськогосподарських наук
Відома завдяки: селекція червоних порід молочної худоби
Нагороди «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня Т

Підпала Тетяна Василівна (нар. 24 лютого 1955, село Нова Збур'ївка, Голопристанський район, Херсонська область) — український вчений у галузі тваринництва, доктор сільськогосподарських наук (2002), професор (2004).

Біографія[ред.ред. код]

Середню школу № 1 Тетяна Підпала закінчує в 1972 році і в цьому ж році поступає в Херсонський сільськогосподарський інститут (нині Херсонський державний аграрний університет) і у 1977 році закінчує з відзнакою зооінженерний факультет. Підпала Т. В. трудову діяльність розпочала у 1977 році, а наукову і науково-педагогічну — у 1979 році (з 1979 — молодшим, а з 1986 — старшим науковим співробітником Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова»). У період 1977–1980 років заочно навчалася в аспірантурі вищеназваного закладу. У період 1990 по 2002 працювала на посаді доцента в Кримському державному аграрному університеті (нині — ПФ НУБіП «Кримський агротехнологічний університет»). З 2002 року працювала на посаді професора кафедри спеціальної зоотехнії Миколаївської державної сільськогосподарської академії (нині Миколаївський національний аграрний університет), а з 2003 року і по цей час — завідувач кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва. Основна наукова діяльність Т. Підпалої пов'язана з вирішенням проблемних питань щодо поліпшення вітчизняних молочних порід великої рогатої худоби і створення на їх основі нових конкурентноспроможних спеціалізованих молочних порід пристосованих до інтенсивних технологій ведення галузі скотарства. Нею обґрунтовано доцільність використання надійного способу контролю за процесом породного перетворення в популяціях великої рогатої худоби, який дозволяє досліджувати результативність спільної дії селекції та природного добору і виявляти можливості корегування методів племінної роботи в ході породоутворювального процесу; ефективність застосування внутрішньопородного та міжпородного розведення при виведенні нових порід молочної худоби, а також породоутворювальному дію внутрішньолінійних спаровувань, міжлінійних кросів та спорідненого розведення і визначення взаємозалежності підвищення рівня молочності корів й змінюваності їхньої пристосованості до умов середовища, тобто взаємодії «організми-середовище». У 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методи підбору при чистопородному розведенні червоної степової худоби на півдні України». Виконаними дослідженнями вперше було оцінено популяційно-генетичні особливості племінних стад молочної худоби на підставі групування корів за рівнями прояву поєднаних ознак, доведена можливість об'єднання тварин схожого генотипу з відносно подібною нормою реакції на умови навколишнього середовища, визначено ефективність підбору батьківських пар з врахуванням оцінки плідників на поєднуваність з окремими групами корів, розроблено і апробовано принципово новий підхід оцінки бугаїв-плідників за генотипом, виявлена спадкова залежність фенотипових характеристик нащадків від поєднуваності бугаїв-плідників і груп корів-матерів. У 1988 році Т. В. Підпалій присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Розведення, селекція і відтворення сільськогосподарських тварин», а у 1995 році — доцента кафедри тваринництва. У 2000 році захистила докторську дисертацію на тему: «Генезис процесу породного перетворення в популяції червоної степової худоби». Результати наукових досліджень мають важливе теоретичне значення для методології породоутворювального процесу в молочному скотарстві, так як надають можливість цілеспрямовано керувати механізмом системної регуляції розвитку стад і популяцій сільськогосподарських тварин. Значення особливостей дії породоутворювальних факторів має практичне значення під час уточнення прийнятого напрямку селекції для скорочення періоду формування адаптивних якостей у тварин з новими генотиповими характеристиками. Розведення тварин з плюс-відхиленнями від оптимуму за поєднаними ознаками сприяє підвищенню молочної продуктивності на 7,9-22,3%. У 2002 році присвоєно ступінь доктора сільськогосподарських наук, а у 2004 році — звання професора по кафедрі «Спеціальна зоотехнія». Серед нових наукових розробок Т. В. Підпалої — вперше на прикладі популяції червоної молочної породи розкрита сутність тандемної селекції в породоперетворювальному процесі червоної степової худоби, а також удосконалення методів селекції молочної худоби червоних порід та створення високопродуктивних стад, ліній, типів молочних порід великої рогатої худоби на півдні України. Співавтор заводської лінії Дуная 485 ХСН-1246 червоної степової породи великої рогатої худоби; української червоної молочної породи, жирномолочного внутріпородного типу, таврійського зонального заводського типу і заводської лінії Ганнібала 25833. Основні наукові розробки впроваджені в племінних стадах червоних порід півдня України. Іншою спрямованістю наукових напрацювань Т. Підпалої є дослідження проблемних питань з технології виробництва тваринницької продукції. Проведено прижиттєву і післязабійну оцінку м'ясної продуктивності бугайців української червоної молочної породи, оцінено етологічні особливості та продуктивні властивості молочної худоби. Визначено можливості реалізації генетичного потенціалу вітчизняних спеціалізованих молочних порід за умов «холодного» способу вирощування ремонтного молодняку та інтенсивної технології виробництва молока. Це дає змогу формувати високопродуктивні стада молочної худоби із порід вітчизняної селекції, які відрізняються високою продуктивністю, технологічністю та адаптивністю. Цикл наукових робіт Тетяни Василівни Підпалої з методології та оцінки породоперетворювальних процесів і взаємодії «генотип-середовища» реалізовано у молочному скотарстві при селекції червоних порід худоби. Нею опубліковано понад 210 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі одна монографія, 7 планів племінної роботи, 2 каталоги, 3 програми селекції, 4 методичних рекомендації, 28 методичних вказівок, 2 довідника, 2 курси лекцій, 3 навчальних посібника; одержано 5 авторських свідоцтва на селекційне досягнення у тваринництві та 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права. Серед співавторів її учні — 3 кандидати наук. За плідну роботу занесена до книг «Пріоритети та наукова спадщина» — Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» і «Золоті сторінки», започатковану Інститутом розведення і генетики тварин НААН. Протягом багатьох років професор Т. Підпала є одним із ініціаторів та організаторів проведення міжнародних і регіональних конференцій, семінарів. Входить до складу спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій, редакційної колегії наукового збірника «Вісник аграрної науки Причорномор'я», регіональної дегустаційної комісії харчової продукції, яка діє з 2007 року на базі ДП «Миколаївстандартметрологія». Репутацію одного з провідних науковців в галузі молочного скотарства професор Т. Підпала отримала завдяки працям з обґрунтування методологічних підходів породоутворювального процесу, інтенсивних технологій виробництва молока та яловичини, що сприяє розвитку конкурентноспроможної галузі молочного скотарства.

Бібліографія[ред.ред. код]

 1. Подпалая Т. В. Индивидуальный подбор и сочетаемость родительских генотипов / Т. В. Подпалая // Научно-технический бюллетень «Аскания-Нова». — Херсон, 1981. — Вып. 1. — С.64-65.
 2. Подпалая Т. В. Влияние сочетаемости родительских генотипов на продуктивность потомства в молочном скотоводстве / Т. В. Подпалая // Научно-технический бюллетень «Аскания-Нова». — Херсон, 1982. — Вып. 2. — 50 с.
 3. Подпалая Т. В. Генотипові особливості племінних стад, червоної степової породи / Т. В. Подпалая // Молочно-м'ясне скотарство. — Київ,1982. — Вип. 59. — С. 23-25.
 4. Подпалая Т. В. Развитие хозяйственно-полезных признаков в племенных стадах красной степной породы скота / Т. В. Подпалая // Сб. «Вклад молодых ученых в выполнение Продовольственной программы СССР». Тезисы докладов. — Херсон, 1983. — 4 с.
 5. Подпалая Т. В. Изменчивость селекционируемых признаков молочного скота при смене поколений / Т. В. Подпалая // Научно-технический бюллетень «Аскания-Нова». — Херсон,1983. — Вып. 1. — С. 34-37.
 6. Подпалая Т. В. Генотипическая оценка племенных качеств коров / Т. В. Подпалая, А. П. Полковникова // Животноводство. — 1983. — № 5. — С. 22-30.
 7. Подпалая Т. В. Оценка селекционно-генетического состояния стада племзавода им. Кирова / Т. В. Подпалая // Научно-технический бюллетень «Аскания-Нова». — Херсон, 1984. — Вып. 2. — С. 20 — 23.
 8. Подпалая Т. В. Методы подбора при чистопородном разведении красного степного скота на юге Украины / Т. В. Подпалая // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата с.-х. наук. — Тарту, 1984. — 16 с.
 9. Подпалая Т. В. Эффективность разных методов подбора при чистопородном разведении красного степного скота / Т. В. Подпалая // Научно-технический бюллетень «Аскания-Нова». — Херсон, 1985. — Вып. 2. — 60 с.
 10. Комплексный план селекционно-племенной работы по скотоводству, свиноводству, овцеводству в хозяйствах Херсонской области на 1986–1990 гг. / Т. В. Подпалая, А. В. Назаренко, Л. М. Волошина [и др.] // Херсон, 1986. — С. 3-35.
 11. Создание высокопродуктивного стада красной степной породы / Т. В. Подпалая, В. Б. Близниченко, А. П. Бесараб, Т. М. Кувшинова [и др.] // Тр. УНИИЖ им .М. Ф. Иванова «Аскания-Нова». — Херсон, 1986. — Вып. I. — С. 28-30.
 12. Состояние и пути совершенствования красного степного скота Украины / Т. В. Подпалая, Н. В. Кононенко, Ю. С. Мусиенко [и др.] // Тр. УНИИЖ им .М. Ф. Иванова «Аскания-Нова». — Херсон, 1986. — Вып. II. — С. 3-9.
 13. Подпалая Т. В. Племенной подбор при создании высокопродуктивного стада коров / Т. В. Подпалая, Бесараб А. П., Т. М. Кувшинова // Тр. УНИИЖ им. М. Ф. Иванова «Аскания-Нова». — Херсон, 1987. — Вып. I. — С.11-13.
 14. Улучшение племенного фонда и повышение продуктивности красного степного скота Украины / Т. В. Подпалая, Н. В. Кононенко, Ю. С. Мусиенко [и др.] // Тр. УНИИЖ им. .М. Ф. Иванова «Аскания-Нова». — Херсон, 1987. — Вып. II. — С. 25-28.
 15. Методические рекомендации по раздою коров до высокой продуктивности / Т. В. Подпалая, Н. В. Кононенко, А. С. Мокеев [и др.]. — Херсон, 1987. — 39 с.
 16. Подпалая Т. В. Методические рекомендации по реализации программы совершенствования красного степного скота Херсонской области с использованием англерской и красной датской породы / Т. В. Подпалая, Н. В. Кононенко, А. С. Мокеев. — Херсон, 1987. — 22 с.
 17. Рекомендации по выращиванию ремонтных телок / Т. В. Подпалая, Н. В. Кононенко, А. С. Мокеев [и др.]. — Херсон, 1987. — 35 с.
 18. Каталог быков-производителей красных пород крупного рогатого скота / Т. В. Подпалая, В. С. Кобзев, М. С. Синеокая [и др.]. — Киев : Урожай, 1988. — 227 с.
 19. Подпалая Т. В. Программа качественного совершенствования сельскохозяйственных животных в хозяйствах Херсонской области на 1987–1990 гг. и на период до 2000 года / Т. В. Подпалая, Н. В. Заболотный, А. П. Литвинов [и др.]. — Херсон, 1998. — С. 5-91.
 20. Подпалая Т. В. Эффективность межлинейных кроссов при создании высокопродуктивных стад красной степной породы / Т. В. Подпалая // Тр. УНИИЖ им .М. Ф. Иванова «Аскания-Нова». — Херсон, 1988. — Вып. I. — С.13-15.
 21. Подпалая Т. В. Высокопродуктивное стадо колхозного племзавода / Т. В. Подпалая, П. А. Дубиковский, П. М. Янчуковская // Материалы научно-практической конференции «Ученые Херсонщины народному хозяйству области в условиях перестройки». — Херсон, 1988. — 56 с.
 22. Подпалая Т. В. Взаимосвязь селекционируемых признаков красного датского скота / Подпалая Т. В. // Материалы конференции «Вклад молодых ученых в развитие агропромышленного комплекса Украинской ССР». — Херсон, 1989. — С. 24-25.
 23. Подпалая Т. В. Инбридинг в племенном стаде / Т. В. Подпалая // Тр. УНИИЖ им .М. Ф. Иванова «Аскания-Нова». — Херсон, 1989. — Вып. I. — С.12-13.
 24. Состояние и перспективы селекции молочного скота красных пород / Т. В. Подпалая, Н. В. Кононенко, Ю. С. Мусиенко [и др.] // Материалы конференции «Вклад молодых ученых в развитие агропромышленного комплекса Украинской ССР». — Херсон, 1989. — С. 3-12.
 25. К вопросу о породе и породообразовании / Т. В. Подпалая, Н. В. Кононенко, П. Н. Буйная [и др.] // Тр. ВАСХНИЛ. Южное отделение «Породы и породообразовательные процессы в животноводстве». — К., 1989. — С. 126–130.
 26. Подпалая Т. В. Характеристика животных, записанных в 97 том государственной племенной книги крупного рогатого скота красной степной породы / Т. В. Подпалая, Н. В. Кононенко, М. С. Синеокая — К. : Урожай, 1987. — С. 3-33.
 27. Подпалая Т. В. Пятитысячное стадо красного скота (из опыта колхоза им. Кирова Белозерского района Херсонской области) / Т. В. Подпалая, А. С. Островский — К. : Укринформагропром, 1989. — 1 с.
 28. Подпалая Т. В. Изменение хозяйственно полезных признаков красного датского скота в процессе акклиматизации / Т. В. Подпалая, О. А. Дробитько // Сб. науч. тр. ВАСХНИЛ «Селекция молочного скота и промышленные технологии». — М.: ВО Агропромиздат, 1990. — С. 82-85.
 29. Подпалая Т. В. Каталог быков-производителей красных пород / Т. В. Подпалая, А. С. Мокеев, Л. И. Гомон — К. : Урожай, 1990. — 206 с.
 30. Подпалая Т. В. Англерский скот, результаты разведения и перспективы использования / Т. В. Подпалая, А. С. Мокеев — К. : Урожай, 1990. — С. 4-108.
 31. Подпалая Т. В. Красная датская порода, результаты разведения и перспективы использования / Т. В. Подпалая, А. С. Мокеев — К. : Урожай, 1990. — С. 109–206.
 32. Підпала Т. В. Результати розведення червоної датської худоби на півдні України / Т. В. Підпала // Молочно-м'ясне скотарство. Інститут тваринництва УААН. — К., 1994. — Вип. 85. — С. 25-29.
 33. Підпала Т. В. Заводська лінія Дуная 485 червоної степової породи великої рогатої худоби / Т. В. Підпала, Н. В. Кононенко, О. П. Бесараб // А.с. № 689, Україна, Опубл. 02.09.94. — 1 с.
 34. Подпалая Т. В. Методические указания и рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий по курсу «Ветеринарная генетика с основами племенного дела» / Т. В. Подпалая, С. А. Войналович — Симферополь : Таврия, 1994. — 101 с.
 35. Подпалая Т. В. Инбридинг и результаты его использования в селекции красного степного скота / Т. В. Подпалая // Тр. Крым. СХИ «Вопросы стабилизации и повышения эффективности АПК Крыма в исследованиях молодых ученых». — Симферополь, 1997. — С. 110–113.
 36. Подпалая Т. В. Гетероэкологический подбор в селекции красного степного скота / Т. В. Подпалая // Тр. Крым. СХИ «Вопросы стабилизации и повышения эффективности АПК Крыма в исследованиях молодых ученых». — Симферополь, 1997. — С. 117–120.
 37. Подпалая Т. В. Особенности наследования продуктивных и приспособительных качеств у животных красных пород скота / Т. В. Подпалая // Тр. Крымского ГАУ, посвященные 75-летию со дня основания университета. — Симферополь : Таврия, 1997. — С. 335–340.
 38. Подпалая Т. В. Результаты использования голштинского скота / Т. В. Подпалая // Материалы научно-практич. дис.-аналит. сб. «Вопросы развития Крыма». — Симферополь : Таврия, 1997. — Вып. 8. — С. 40-44.
 39. Подпалая Т. В. Прошлое и настоящее генофонда сельскохозяйственных животных Крыма / Т. В. Подпалая, С. А. Войналович, А. И. Дулицкий // Материалы межд. работы семинара «Биоразнообразие Крыма: оценка и потребности сохранения». — Гурзуф, 1997. — С. 74-78.
 40. Подпалая Т. В. Методические указания для лабораторно-практических занятий по курсу «Ветеринарная генетика с основами племенного дела» / Т. В. Подпалая, С. А. Войналович — Симферополь, 1997. — 101 с.
 41. Подпалая Т. В. Состояние генофонда сельскохозяйственных животных Крыма / Т. В. Подпалая, С. А. Войналович // Известия Крымской Академии наук. — Украина : Сиваш, 1998. — № 6. — С. 46-50.
 42. Підпала Т. В. Відтворні якості корів різних генотипів / Т. В. Підпала // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. — Біла Церква, 1998. — Вип. 5. Ч. 2. — С. 73-76.
 43. Підпала Т. В. Вплив інбридингу на продуктивність та пристосувальні якості червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1998. — Вип. 4. — С.79-83.
 44. Підпала Т. В. Репродуктивні якості тварин червоної датської породи / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1998. — Вип. 4. — С. 84-89.
 45. Підпала Т. В. Успадкування ознак у червоної степової породи при гетеро екологічному підборі / Т. В. Підпала // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 130-річчю монографії Ч.Дарвіна. Харківський зооветеринарний інститут. — Харків, 1998. — С. 55-57.
 46. Підпала Т. В. Успадкування продуктивних та адаптивних ознак червоною степовою худобою при різних методах селекції / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1998. — Вип. 4. — С. 89-95.
 47. Підпала Т. В. Лінійне розведення в селекції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1998. — Вип. 8. — С.71-77.
 48. Підпала Т. В. Проявлення ознак у червоної степової худоби при гетероекологічному доборі / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1998. — Вип. 8. — С. 77-81.
 49. Программа развития агропромышленного комплекса Автономной республики Крым до 2010 года / Т. В. Подпалая, С. А. Войналович, Н. А. Андрицкий [и др.] // Труды Крымского ГАУ. Симферополь : Крым-фарм. — Трейдинг, 1998. — Вып. 57. — С. 92-102.
 50. Підпала Т. В. Результати оцінки генотипу бугаїв-плідників за якістю потомків / Т. В. Підпала // Аграрний вісник Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Одеса : ТОВ «АСП-ЛТД», 1999. — Ч. ІІІ. № 3 (6). — С. 170–175.
 51. Підпала Т. В. Взаємодія генотип-середовище при різних методах розведеннях червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1999. — Вип. 10. — С. 87-92.
 52. Підпала Т. В. Оцінка племінної цінності бугаїв за поєднаними ознаками у їх дочок / Т. В. Підпала // Зб. наукових праць Луганського державного аграрного університету : Сільськогосподарські науки. — Луганськ : Русь, 1999. — № 4 (12). — С. 145–148.
 53. Підпала Т. В. Селекційно-генетичні параметри племінних стад червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. — Біла Церква : НТПІ БДАУ, 1999. — Вип. 8. Ч. 2. — С. 143–147.
 54. Подпалая Т. В. Использование инбредных животных в аутбредном подборе / Т. В. Подпалая // Тр. Крымского ГАУ. — Симферополь : Корпорация «Борис», 1999. — Вып. 61. — С. 100–107.
 55. Підпала Т. В. Результати використання поліпшуючих порід при розведенні червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького: 50 років від дня заснування зооінженерного факультету. — Львів : Ю. М.І., 1999. — Вип. 3. Ч.1. — С. 228–230.
 56. Підпала Т. В. Селекційні ознаки та їх використання для оцінки методів розведення худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник Національного аграрного університету. — К. : Ірена, 1999. — № 13. — С. 151–155.
 57. Подпалая Т. В. Состояние и перспективы развития отраслей животноводства в Автономной Республике Крым / Т. В. Подпалая, С. А. Войналович // Тр. УААН «Проблемы современного земледелия и животноводства и пути их решения» к 75-летию Крымской гос. с.-х. опытной станции. — К. : Норапринт, 1999. — С. 157–164.
 58. Підпала Т. В. Родинне парування в селекції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки. — 1999. — № 11. — С. 39-40.
 59. Підпала Т. В. Успадкування ознак нащадками бугаїв-плідників різних порід / Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки. — 1999. — № 12. — С. 52-53.
 60. Підпала Т. В. Методи розведення і типи парувань в селекції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1999. — Вип. 12. — С. 67-71.
 61. Підпала Т. В. Наслідки інбридингу в селекції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник Сумського державного аграрного університету : Науково-методичний журнал. Серія «Тваринництво». — Суми, 2000. — Вип. 4. — С. 107–111.
 62. Підпала Т. В. Інбридинг та аутбридинг при схрещуванні у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Науковий вісник Національного аграрного університету. — К., 2000. — № 21. — С.61-63.
 63. Підпала Т. В. Фенотипова мінливість селекційних ознак молочної худоби при зміні поколінь / Т. В. Підпала // Аграрний вісник Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Одеса : ТОВ «АСП-ЛТД», 2000. — Вип. № 4 (9). — С. 101–104.
 64. Підпала Т. В. Ефективність схрещування червоної степової худоби з голштинами / Т. В. Підпала // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. — Біла Церква : НТПІ БДАУ, 1999. — Вип. 9. — С. 234–237.
 65. Підпала Т. В. Ефективність методів селекції при розведенні червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. — Львів : Ю. М.І., 2000. — Т 2. № 2. Ч.3. — С.105-109.
 66. Підпала Т. В. Типи інбридингу та їхній вплив на прояв ознак у червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Тваринництво України, 2000. — № 1-2. — С. 10-11.
 67. Підпала Т. В. Оцінка генотипу бугаїв-плідників за поєднаними ознаками у їхніх дочок / Т. В. Підпала, О. Полковникова // Тваринництво України, 2000. — № 3-4. — С. 15-16.
 68. Підпала Т. В. Міжлінійне розведення червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник Національного аграрного університету. — К. : Ірена, 2000. — № 24. — С. 131–135.
 69. Підпала Т. В. Селекція червоної степової худоби на молочність / Т. В. Підпала // Аграрний вісник Причорномор'я. Біологічні, сільськогосподарські та ветеринарні науки. — Одеса : ОКВ, 2000. — Вип. № 4 (9). — С. 105–109.
 70. Генеалогічна структура і сучасний генофонд жирномолочного типу червоної молочної породи / Т. В. Підпала, І. Салій, О. Мокеєв [та ін.] // Тваринництво України, 2000. — № 5-6. — С. 13-15.
 71. Підпала Т. В. Генезис процесу породного перетворення в популяції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук. с. Чубинське Київської обл., 2000. — 36 с.
 72. Підпала Т. В. Споріднене розведення червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. — Полтава. : Terra, 2000. — № 4. — С. 65-67.
 73. Підпала Т. В. Результати поліпшення червоної степової худоби червоними датськими бугаями / Т. В. Підпала // Розведення і генетика тварин. Міжвідом. тематич. науковий збірник. — К. : Аграрна наука, 2000. — № 33. — С. 84-93.
 74. Підпала Т. В. Шляхи створення конкурентноспроможної червоної молочної породи великої рогатої худоби / Т. В. Підпала // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. — Біла Церква, 2000. — Вип. 12. — С. 98-103.
 75. Підпала Т. В. Методические указания для лабораторно-практических занятий по курсу «Генетика» / Т. В. Підпала — Сімферополь : КГАУ, 2001. — 44 с.
 76. Підпала Т. В. Методические указания и задания для лабораторно-практических занятий по курсу «Основы вариационной статистики. Биометрия» / Т. В. Підпала. — Симферополь : КГАУ, 2001. — 46 с.
 77. Підпала Т. В. Методологічні підходи оцінки взаємодії «генотип-середовище» при селекції червоних порід худоби / Т. В. Підпала // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. — Київ : Логос, 2001. — Т 4. — С. 91-98.
 78. Подпалая Т. В. Методические указания для лабораторно-практических занятий по курсу «Ветеринарная генетика» / Т. В. Подпалая — Симферополь : КГАУ, 2002. — 46 с. (1,9 п.л.).
 79. Підпала Т. В. Оцінка ефективності спорідненого розведення молочної худоби / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2002. — Вип. 23. — С. 49-53.
 80. Підпала Т. В. Оцінка ефективності лінійного розведення червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — Полтава : Terra, 2002. — Вип. 5-6. — С. 87-88.
 81. Підпала Т. В. Результати породотворного процесу в популяції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2002. — Вип. 6 (20). — С. 183–186.
 82. Підпала Т. В. Аналіз генеалогічної структури в новій українській червоній молочній породі на півдні України / Т. В. Підпала, І. Салій, Ю. Полупан, Л. Іовенко // Тваринництво України, 2003. — № 1. — С. 12-15.
 83. Практический справочник животновода / Т. В. Подпалая, А. Ф. Барабаш, Г. А. Хлевная [та ін.] // М. : ООО «Издательство АСТ»; Донецк : «Сталкер», 2003. — С. 5-185.
 84. Підпала Т. В. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини» студентами заочної форми навчання із застосуванням структурно-модульної системи (спеціальність 7.130201 — «Зооінженерія») / Т. В. Підпала, В. М. Бенза. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2003. — 16 с.
 85. Програма комплексної технологічної (професійної) практики студентів ІІІ та V курсів спеціальності 6.130200 — «Зооінженерія», 7.130201 — «Зооінженерія» та 8.130201 — «Зооінженерія» / Т. В. Підпала, В. С. Топіха, М. І. Гиль [та ін.] — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2003. — 42 с.
 86. Підпала Т. В. Генетичний вплив бугаїв різних порід на селекційний процес у племінних стадах / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2003. — Вип. 25. — С. 129–132.
 87. Підпала Т. В. Інтенсивна селекція червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Тваринництво України, 2003. — № 6. — С. 11-13.
 88. Підпала Т. В. Методологічні аспекти поліпшення червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. — Львів : Ю. М.І., 2003. — Т 5. № 2. Ч. 4. — С. 94-98.
 89. Підпала Т. В. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Селекція сільскогосподарських тварин» студентами денної та заочної форми навчання із застосуванням структурно-модульної системи вивчення дисципліни (спеціальність 7.130201 — «Зооінженерія») / Т. В. Підпала, С. І. Луговий — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2003. — 39 с.
 90. Підпала Т. В. Основні напрями селекційно-племінної роботи з червоною степовою породою на сучасному етапі / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2003. — Вип. 28. — С. 111–114.
 91. Підпала Т. В. Генетична мінливість селекційних ознак у червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — Полтава : Terra, 2003. — Вип. 5. — С. 117–118.
 92. Підпала Т. В. Використання інбредних бугаїв у породотворному процесі молочної худоби / Т. В. Підпала // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. Суми : Науковий світ, 2003. — Вип. 4. — С. 98-104.
 93. Підпала Т. В. Технологічні властивості червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Мат. міжнар. наук.-вир. конф. «Сучасні проблеми виробництва та переробки молока» — Харків, 2003. — С. 70-72.
 94. Підпала Т. В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи із дисципліни «Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини» студентами заочної форми навчання (спеціальність 7.130201 — «Зооінженерія») / Т. В. Підпала, В. М. Бенза. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2003. — 47 с.
 95. Підпала Т. В. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять із дисципліни «Селекція сільськогосподарських тварин» для студентів денної форми навчання із застосуванням структурно-модульної системи вивчення дисципліни (спеціальність 7.130201 — «Зооінженерія») / Т. В. Підпала, С. І. Луговий. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2003. — 70 с.
 96. Підпала Т. В. Поліпшення червоної степової худоби методом схрещування з голштинами / Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2003. — Вип. 4 (24). — С.141-147
 97. Підпала Т. В. Інбридинг та його застосування в породотворному процесі / Т. В. Підпала // Тваринництво України. — 2004. — № 1-2. — С. 12-14.
 98. Методичні рекомендації по проведенню ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2003–2004 навчального року серед студентів вищих аграрних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації із зооінженерії / Т. В. Підпала, В. С. Топіха, М. І. Гиль, Г. І. Калиніченко [та ін.] — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2004. — 63 с.
 99. Підпала Т. В. Сучасні проблеми виробництва і переробки молока в Миколаївській області / Т. В. Підпала, І. В. Назаренко // Мат. VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2004». Сільське господарство. 10-25 лютого 2004 р. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. — Т.69. — С. 20-21.
 100. Подпалая Т. В. Межпородное скрещивание красного степного скота Украины / Т. В. Подпалая // Сб. научных трудов Рязанской государственной академии им. профессора П. А. Костычева. — Рязань : ПБОЮЛ, 2004. — С.73-77.
 101. Підпала Т. В. Результати удосконалення червоної степової худоби методами селекції / Т. В. Підпала, О. М. Старкова // Зб. Матеріалів четвертої міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів «Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи» (5-7 квітня 2004 р.) — Вінниця : Вінницький ДАУ, 2004. — С. 150–153.
 102. Підпала Т. В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи із дисципліни «Селекція сільськогосподарських тварин» студентами заочної форми навчання із застосуванням структурної системи вивчення дисципліни (спеціальність 6.130200 — «Зооінженерія») / Т. В. Підпала, В. М. Бенза — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2004. — 58 с.
 103. Підпала Т. В. Селекція червоної молочної худоби на півдні України / Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки, 2004. — № 8. — С.43-45.
 104. Підпала Т. В. Удосконалення червоної степової худоби методом гетероекологічного підбору / Т. В. Підпала, О. М. Старкова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2004. — Вип. 3 (27). — С.161-165.
 105. Підпала Т. В. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини» студентами денної та заочної форм навчання з індивідуальними варіантами завдань (спеціальність 6.130200 — «Зооінженерія») / Т. В. Підпала, В. М. Бенза. — Миколаїв : Видавничий відділ МДАУ, 2004. — 55 с.
 106. Підпала Т. В. Зміна стану популяції червоної степової худоби під впливом методів селекції / Т. В. Підпала, О. М. Старкова // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2004. — Вип. 33. — С. 117–121.
 107. Практический справочник животновода, издание 2-е (Довідник) / Т. В. Підпала, А. Ф. Барабаш, Т. А. Хлевная [та ін.]. — М. : ООО «Издательство АСТ» Донецк : «Сталкер», 2004. — С. 5-185.
 108. Підпала Т. В. Факторіальна зумовленість молочної продуктивності корів червоної степової породи / Т. В. Підпала, М. М. Тимофіїв, С. С. Крамаренко // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2004. — Вип. 35. — С. 58-61.
 109. Підпала Т. В. Генезис породного перетворення в популяції червоної степової худоби: монографія / Т. В. Підпала. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2005. — 312 с.
 110. Підпала Т. В. Вплив бугаїв поліпшуючих порід на результативність селекції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми становлення галузі тваринництва в сучасних умовах» 23-25 травня 2005 року. — Вінниця : ВДАУ, 2005. — Вип. 22. — С. 129–133.
 111. Методичні рекомендації по проведенню ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2004–2005 навчального року серед студентів вищих аграрних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації із зооінженерії / Т. В. Підпала, Д. В. Бабенко, М. І. Гиль, Г. І. Калиніченко [та ін.]. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2005. — 68 с.
 112. Підпала Т. В. Оцінка процесу породного перетворення в популяції червоної степової худоби / Т. В. Підпала, М. М. Тимофіїв // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. — Львів, 2005. — Т 7 (№ 2). Ч. 3. — С. 218–222.
 113. Підпала Т. В. Інбридинг — фактор породоутворення у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2005. — Вип. 39. Ч. 1. — С. 25-28.
 114. Підпала Т. В. Вплив бугаїв-плідників на якість нащадків / Т. В. Підпала, Л. З. Грінкевич, В. І. Миронов, О. В. Копилова // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2005. — Вип. 39. Ч. 1. — С. 47-49.
 115. Підпала Т. В. Співвідносна мінливість величини надою за лактацію та окремі її відрізки у корів червоної степової породи / Т. В. Підпала, М. М. Тимофіїв // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2005. — Вип. 1(29). — С.194-199.
 116. Підпала Т. В. Результати селекції в популяції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Тваринництво України, 2005. — № 10. — С. 13-15.
 117. Підпала Т. В. Інбридинг і породотворчий процес у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Науковий вісник національного аграрного університету, 2005. — Вип. 85. — С.142-147.
 118. Підпала Т. В. Великомасштабна селекція і розведення за лініями / Т. В. Підпала // Розведення і генетика тварин. Міжнародний тематичний науковий збірник. — К. : Аграрна наука, 2005. — Вип. 38. — С. 107–110.
 119. Підпала Т. В. Методологія процесу породного перетворення у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Розведення і генетика тварин. Міжнародний тематичний науковий збірник. — К. : Аграрна наука, 2005. — Вип. 39. — С. 38-41.
 120. Підпала Т. В. Селекція сільськогосподарських тварин: курс лекцій / Т. В. Підпала. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2005. — 264 с.
 121. Підпала Т. В. Методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних завдань та самостійної роботи студентами економічного факультету зі спеціальності 6.050200 — «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Т. В. Підпала, Г. А. Данильчук, В. М. Бенза. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2005. — 74 с.
 122. Підпала Т. В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчального модуля «Селекція сільськогосподарських тварин» для студентів денної форми навчання із врахуванням кредитно-модульної системи навчання (Спеціальність 7.130201 — «Зооінженерія») / Т. В. Підпала, В.М Бенза. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ. — 2006. — 64 с.
 123. Методичні рекомендації з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2005–2006 навчального року серед студентів вищих аграрних навчальних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації із зооінженерії / Т. В. Підпала, Д. В. Бабенко, М. І. Гиль, В. С. Топіха [та ін.]. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2006. — 66 с.
 124. Підпала Т. В. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини: курс лекцій / Т. В. Підпала. — Миколаїв : Видавничий відділ МДАУ, 2006. — 358 с.
 125. Підпала Т. В. Закономірності молочної продуктивності корів червоної степової породи / Т. В. Підпала, М. М. Тимофіїв // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. — Дніпропетровськ, 2006. — № 1. — С. 151–154.
 126. Підпала Т. В. Тандемна селекція у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Ж. : «Тваринництво України», 2006. — № 9. — С. 10-12.
 127. Підпала Т. В. Селекція сільськогосподарських тварин: навчальний посібник / Т. В. Підпала. — Миколаїв : Видавничий відділ МДАУ, 2006. — 277 с.
 128. Підпала Т. В. Вплив різних ефектів дії генів на формування молочної продуктивності при міжпородному схрещуванні / Т. В. Підпала, О. І. Ващенко // Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та ефективність сучасної селекції в тваринництві; Одеса 15-16 вересня 2006 р. Аграрний вісник Причорномор'я. — Одеса : ОДАУ, 2006. — Вип. 32. — С. 24-25.
 129. Підпала Т. В. Оцінка худоби української червоної молочної породи за мастю / Т. В. Підпала, О. В. Копилова // Вісник Сумського НАУ. — Суми : НАУ, 2006. — № 10 (11). — С. 99-103.
 130. Підпала Т. В. Особливості виробництва і переробки молока в Миколаївській області / Т. В. Підпала, І. В. Назаренко // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. — Дніпропетровськ, 2006. — № 2. — С. 71-73.
 131. Підпала Т. В. Породотворний процес та інбридинг у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Розведення і генетика тварин. — К. : Аграрна наука, 2007. — Вип.41. — С. 164–171.
 132. Підпала Т. В. Методичні рекомендації з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2006–2007 навчального року серед студентів вищих аграрних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації із зооінженерії / Т. В. Підпала, Д. В. Бабенко, М. І. Гиль, В. С. Топіха. — Миколаїв : МДАУ, 2007. — 76 с.
 133. Підпала Т. В. Поведінка телят української червоної молочної породи в молозивний період / Т. В. Підпала, О. К. Цхвітава // Тези доповідей 19-ої теоретичної конференції (28-30 березня 2007 р.) — Миколаїв : МДАУ. — 2007.
 134. Підпала Т. В. Технологія виробництва молока в умовах ПОК «Зоря» / Т. В. Підпала, О. О. Удолатій // Тези доповідей 19-ої студентської науково-теоретичної конференції (28-30 березня 2007 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2007. — с. 3.
 135. Підпала Т. В. Етологія телят української червоної молочної породи в молозивний період / Т. В. Підпала, О. К. Цхвітава // Наукові праці студентів (за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 24-25 травня 2007 р.). — Львів, 2007. — С. 106–107.
 136. Підпала Т. В. Популяційні параметри селекційних ознак худоби внутріпородного жирномолочного типу української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, І. В. Долженко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2007. — Вип. 1(39). — С. 155–159.
 137. Підпала Т. В. Співвідносна мінливість ознак при тандемній селекції молочної худоби / Т. В. Підпала // Тваринництво України, 2007. — № 5. — С. 22-24.
 138. Підпала Т. В. Особливості поведінки телят української червоної молочної породи в молозивний період / Т. В. Підпала, О. К. Цхвітава // Вісник Сумського Національного аграрного університету. — Суми : СНАУ, 2007. — № 3(12) — С. 73-75.
 139. Підпала Т. В. Використання барвників у м'ясопереробній промисловості / Т. В. Підпала, І. В. Назаренко // Вісник Сумського національного аграрного університету. — Суми : СНАУ, 2007. — № 3(12). — С. 75-78.
 140. Підпала Т. В. Оцінка росту і розвитку бугайців української червоної молочної породи в ранньому онтогенезі / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2007. — Вип. 55 — С. 69-74.
 141. Підпала Т. В. Оцінка української червоної молочної худоби за селекційно генетичними параметрами / Т. В. Підпала, О. К. Цхвітава // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : Видавничий відділ МДАУ, 2007. — Вип. 4 (43). — С. 135–139.
 142. Підпала Т. В. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини: навчальний посібник / Т. В. Підпала. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2007. — 369 с.
 143. Методичні рекомендації з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007–2008 навчального року серед студентів вищих аграрних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації із напряму «Зооінженерія» / Т. В. Підпала, Д. В. Бабенко, М. І. Гиль, В. С. Топіха [та ін.]. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2008. — 53 с.
 144. Програма загально-технологічної (професійної) практики студентів ІІІ курсу «Бакалавр» спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань «Сільське господарство і лісництво» / Т. В. Підпала, В. С. Топіха, М. І. Гиль, С. П. Кот [та ін.]. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2008. — 34 с.
 145. Підпала Т. В. Бички української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Ж. : Тваринництво України, 2008. — № 5. — С. 18-20.
 146. Програма і методичні рекомендації з проведення спеціальної технологічної (професійної) практики студентів V курсу ОКР «Спеціаліст» та V, VI курсів ОКР «Магістр» спеціальності Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань «Сільське господарство і лісництво» / Т. В. Підпала, О. А. Коваль, М. І. Гиль, В. С. Топіха [та ін.]. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2008. — 61 с.
 147. Підпала Т. В. Методологія тандемної селекції у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології скотарства у ХХІ столітті» Миколаїв, 4-6 вересня 2008 року. — Миколаїв : КП "Миколаївська обласна друкарня, 2008. — С. 104–111.
 148. Підпала Т. В. Генофондне стадо великої рогатої худоби червоної степової породи / Т. В. Підпала, В. С. Козир, А. Д. Геккієв // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології скотарства у ХХІ столітті» Миколаїв, 4-6 вересня 2008 року. — Миколаїв : КП "Миколаївська обласна друкарня, 2008. — С. 100–103.
 149. Підпала Т. В. Популяційно-генетичні параметри худоби внутріпородного жирномолочного типу української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології скотарства у ХХІ столітті» Миколаїв, 4-6 вересня 2008 року. — Миколаїв : КП "Миколаївська обласна друкарня, 2008. — С. 132–139.
 150. Підпала Т. В. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія виробництва молока» для студентів денної форми навчання (за напрямом підготовки 6.090102 — «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва») / Т. В. Підпала, В. М. Бенза, О. К. Цхвітава. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2008. — 67 с.
 151. Підпала Т. В. Порівняльна оцінка інтенсивності росту бугайців різних генотипів / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Вісник Сумського національного аграрного університету. — Суми : СНАУ, 2008. — № 6 (14). — С. 91-96.
 152. Підпала Т. В. Популяційні параметри селекційних ознак худоби внутріпородного жирномолочного типу української червоної молочної породи / Т. В. Підпала // Ефективне тваринництво, 2008. — № 2. — С. 48-50.
 153. Підпала Т. В. Особливості прояву ознак молочної худоби при тандем ній селекції / Т. В. Підпала, О. В. Дровняк // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2008. — Вип. 61. — С. 93-99.
 154. Підпала Т. В. Породні особливості бичків за екстер'єром / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Тваринництво України, 2009. — № 3. — С. 14-17.
 155. Підпала Т. В. Етапи тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи великої рогатої худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник «Асканія Нова»: Науково-теоретичний фаховий журнал. Нова Каховка : ЧП «ПИЕЛ», 2009 — Вип. 2. — С. 84 — 88.
 156. Підпала Т. В. Лінійний ріст телиць української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, А. А. Попенко // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2009. — Вип. 64. Ч 3. — С. 12-17.
 157. Підпала Т. В. Оцінка м'ясної продуктивності бичків української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — Вип. 1 (48). — С. 191–195.
 158. Підпала Т. В. Оцінка за селекційними ознаками худоби внутріпородного жирномолочного типу української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — Вип. 2 (49). — С. 178–185.
 159. Подпалая Т. В. Влияние наследственности на качественные показатели молока крупного рогатого скота / Т. В. Подпалая, С. Е. Ясевин // Актуальные проблемы аграрной науки: Материалы международной юбилейной научно-практической конференции, посвященной 60-летию Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева (24 апреля 2009 г.). — Рязань : Издательство Рязанского государственного агротехнологического университета, 2009. — С. 456–459.
 160. Підпала Т. В. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія виробництва молока» студентами денної та заочної форми навчання з індивідуальними варіантами завдань (напрям підготовки 6.090102 — «ТВППТ») / Т. В. Підпала, В. М. Бенза, О. К. Цхвітава. — Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ МДАУ, 2009. — 62 с.
 161. Підпала Т. В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Селекція сільськогосподарських тварин» для студентів напряму підготовки 7.130201 і 8.130201 — ТВППТ / Т. В. Підпала, В. І. Рясенко. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — 52 с.
 162. Підпала Т. В. Тандемна селекція та її використання в породотворному процесі / Т. В. Підпала // Зоотехнічна наука поділля: історія, проблеми, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю заснування та 55-річчю відродження біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. — Кам'янець-Подільський, 2010. — С. 209–211.
 163. Підпала Т. В. Особливості «холодного» методу вирощування телиць української червоно-рябої та української чорно-рябої молочних порід / Т. В. Підпала, О. В. Дровняк // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Вип.1, т.2. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — С. 32-37.
 164. Підпала Т. В. Вирощування телят «холодним» методом / Т. В. Підпала, О. В. Дровняк // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Зб. наукових праць. — Біла Церква : РВІКВ, Сектор оперативної поліграфії БНАУ, 2010. — Вип.3(72). — С.23-25.
 165. Підпала Т. В. Високопродуктивне стадо корів української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, А. А. Попенко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Зб. наукових праць. — Біла Церква : РВІКВ, Сектор оперативної поліграфії БНАУ, 2010. — Вип.3 (72). — С.29-32.
 166. Подпалая Т. В. Особенности внутрипородных типов украинской красной молочной породы / Т. В. Подпалая, А. А. Попенко // Сборник научных трудов Инновационные технологи в животноводстве. — Жодино, 2010. — Ч І. — С.108-111.
 167. Подпалая Т. В. Некоторые технологические аспекты производства молока на промышленной основе / Т. В. Подпалая, С. Е. Ясевин // Сборник научных трудов Инновационные технологи в животноводстве. — Жодино, 2010. — Ч ІІ. — С.145-148.
 168. Підпала Т. В. Селекційно-генетичні параметри продуктивності молочної худоби / Т. В. Підпала, А. А. Попенко // Науковий вісник Луганського НАУ. — Луганськ : «Елтон-2», 2010. — № 21 Серія: «Сільськогосподарські науки». — С.132-136.
 169. Підпала Т. В. Популяційно-генетичні параметри продуктивності молочної худоби / Т. В. Підпала, А. А. Попенко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ. 2010. — Вип. 3(55). Т. 2. Ч. 1. — С. 136–142.
 170. Підпала Т. В., Ясевін С. Є. Особливості технології доїння корів за інтенсивного виробництва молока / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін // Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Кам'янець-Подільський, 2011. — С. 247–249.
 171. Підпала Т. В. Прояв ростових змін у бугайців залежно від тривалості сервіс-періоду корів-матерів / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Зб. наукових праць. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». — Кам'янець-Подільський, 2011. — Вип. 19. — С. 118–120.
 172. Підпала Т. В. Технологія виробництва продукції тваринництва: методичні рекомендації для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи для студентів факультету менеджменту зі спеціальності 6.030601 — «Менеджмент» / Т. В. Підпала, В. М. Бенза. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — 76 с.
 173. Підпала Т. В. Вікова спадкова зумовленість продуктивності молочної худоби / Т. В. Підпала, О. С. Марикіна, А. А. Попенко // Зб. наукових праць Вінницького НАУ: серія «Сільськогосподарські науки». — Вінниця : ВНАУ, 2011. — Вип. 10 (50). — С. 85-88.
 174. Підпала Т. В. Вплив активності каталази на якість зимівлі бджолиних сімей / Т. В. Підпала, С. І. Таран, В. Д. Іванова // Зб. наукових праць Вінницького НАУ: серія «Сільськогосподарські науки». — Вінниця : ВНАУ, 2011. — Вип. 10(50). — С. 141–143.
 175. Підпала Т. В. Інтенсивне вирощування ремонтного молодняку молочної худоби / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін, О. В. Дровняк // Зб. наукових праць Вінницького НАУ: серія «Сільськогосподарські науки». — Вінниця : ВНАУ, 2011. — Вип. 11 (51). — С. 117–120.
 176. Підпала Т. В. Технологія доїння корів за умов безприв'язно-боксового утримання / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін // Тваринництво України, 2011. — № 1-2. — С. 36-38
 177. Підпала Т. В. Відтворення великої рогатої худоби за безприв'язного утримання / Т. В. Підпала, О. К. Цхвітава, С. Є. Ясевін // Тваринництво України, 2011. — № 7. — С. 10-12.
 178. Підпала Т. В. Товарна продуктивність бугайців української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Тваринництво України, 2011. — № 9. — С. 20-23.
 179. Підпала Т. В. Оцінка впливу тривалості сервіс-періоду корів-матерів на інтенсивність росту бугайців української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Таврійський науковий вісник. — Херсон : ФОПГ рінь Д. С., 2011. — Вип. 75. — С. 170–176.
 180. Підпала Т. В. Селекція молочної худоби — елемент технології виробництва молока / Т. В. Підпала // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу (27-29 квітня 2011 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 36-38.
 181. Підпала Т. В. Етологічна оцінка придатності молочної худоби до інтенсивної технології / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін // Зб. наукових праць "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — Біла Церква, 2012. — Вип.7(90). — С.70-74.
 182. Підпала Т. В. Селекція сільськогосподарських тварин : робочий зошит для виконання самостійних і практичних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 7.09010201, 8.09010201 — «ТВППТ» / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха, О. К. Цхвітава. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 52 с.
 183. Підпала Т. В. Селекція молочної худоби і свиней: навчальний посібник / Т. В. Підпала, С. А. Войналович, В. Г. Назаренко [та ін.]. — Миколаїв : МНАУ. — 2012. — 297 с.

Джерела[ред.ред. код]