Вікіпедія:Посилання на джерела

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Wikipedia-logo.png

Довідка

Політики

Реєстрація та облаштування

Пошук інформації

Авторське право

Редагування

ред.

Визначення[ред.ред. код]

Джерело — носій інформації (книга, стаття, сайт), що містить важливу інформацію з теми статті.

Посилання на джерела необхідні для:

 • подальшого ознайомлення з темою;
 • перевірки неоднозначних тез (зокрема якщо є підозра у вандалізмі);
 • мінімізації суперечок між авторами;
 • підвищення загального рівня довіри до Вікіпедії;
 • уникнення звинувачень у плагіаті та крадіжках інтелектуальної власності.

Використання[ред.ред. код]

Користувач, що пише статтю, зобов'язаний вказувати джерела інформації.

Посилання на джерела використовуються у трьох розділах статті:

 1. Примітки
 2. Джерела та література
 3. Посилання
 • У «Примітках» проставляють джерела на суперечливі твердження, тези, що можуть викликати сумніви чи різні точки зору, статистичні дані, роки життя, тощо. Оформлення приміток здійснюється за допомогою тегів <ref> і <references /> (детальніше див. Довідка:Примітки)
 • У «Джерелах та літературі» проставляють друковану бібліографію з теми статті, необхідної для глибшого вивчення теми.
 • У «Посиланнях» проставляють URL на електронні ресурси інтернету з теми статті.

Оформлення[ред.ред. код]

ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1-2003IDT).
 • Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:
ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила». — К. : Держстандарт України, 1998.
 • Бібліографічний опис джерел вказується в:
 1. Алфавітному порядку (від А до Я) за іменами авторів;
 2. За роками для того ж автора;
 3. Алфавітному порядку (від А до Я) за мовою — від англійської до японської.
 • Мова джерела вказується після опису. Це оформлюється за допомогою шаблону {{ref-lang}} або через заповнення відповідного параметру мова/language шаблону опису джерела (див. Вікіпедія:Шаблони посилань на джерела). Шаблон вказівки, що мова джерела українська використовується лише в окремих випадках (детальніше про використання написано в документації самого шаблону {{ref-uk}}).

Форма[ред.ред. код]

Опис книги (монографії):

 • Прізвище І. П. Назва книги. — Місце : Видавництво, Рік. — 100 с. — ISBN. URL.

Опис книги (колективної праці під редакцією):

 • Назва книги / Під ред. І. Б. Прізвище (редактора). — Місце : Видавництво, Рік. — 100 с. — ISBN. URL.

Опис багатотомника (словника, збірника):

 • Назва книги: в 10 т. / Під ред. І. Б. Прізвище (редактора). — Місце : Видавництво, Рік—Рік. — Т. 1-10. — ISBN. URL.

Посилання на частину книги (сторінку, розділ монографії, розділ колективної праці, том багатотомника):

 • Прізвище І. П. Назва книги. — Місце : Видавництво, Рік. — С. 50. — ISBN. URL.
 • Прізвище І. П. Розділ // Назва книги. — Місце : Видавництво, Рік. — С. 10-50. — ISBN. URL.
 • Прізвище І. П. Розділ // Назва книги. / Під ред. І. Б. Прізвище (редактора). — Місце : Видавництво, Рік. — С. 10-50. — ISBN. URL.
 • Прізвище І. П. Розділ // Назва книги: в 10 т. / Під ред. І. Б. Прізвище (редактора). — Місце : Видавництво, Рік—Рік. — Т. 3. — ISBN. URL.

Опис статті (журналу, збірника, газети):

 • Прізвище І. П. Назва статті // Назва видання (журналу, газети). — Рік. — Т. 1. — № 1. — С. 1-10. — ISBN. URL.

Зразок написання опису книги:[ред.ред. код]

 1. Прізвище й ініціали автора. Ставиться пробіл після прізвища та між складовими ініціалів:
  Шевченко Т. Г.
 2. Назва твору без лапок. Після назви ставиться крапка, пробіл і тире:
  Шевченко Т. Г. Кобзар. —
 3. Після тире — місце видання (пробіл + місце видання (скорочено) + пробіл + двокрапка):
  Шевченко Т. Г. Кобзар. — К. :
 4. Після двокрапки — назва видавництва (пробіл + назва видавництва + кома):
  Шевченко Т. Г. Кобзар. — К. : Наукова думка,
 5. Після коми — рік видання (пробіл + рік видання + крапка):
  Шевченко Т. Г. Кобзар. — К. : Наукова думка, 2012.
 6. Після крапки — кількість сторінок (пробіл + тире + пробіл + кількість + пробіл + «с» + крапка):
  Шевченко Т. Г. Кобзар. — К. : Наукова думка, 2012. — 450 с.
 7. Після крапки — пробіл, Реєстраційний номер книги (ISBN) або URL — за наявності. Додавання ISBN автоматично додає посилання на Джерела книг

Зауваження[ред.ред. код]

 • Усі елементи бібліографічного опису пишуться з малої літери крім перших слів кожної області та заголовків у всіх описах.
 • У квадратних дужках пишуть усе, що запозичено з інших джерел або за даними аналізу матеріалу.
 • При описі двох і трьох авторів прізвище першого автора пишуть перед заголовком та після скісної риски пишуть усіх авторів.
 • За наявності більше трьох авторів в області відповідальності (за скісною рискою) пишуть лише першого автора (за бажанням можна писати всіх авторів) та ін.: [та ін.].
 • Знаки ; та : розділяють пробілами з обох боків.
 • В нумерації сторінок пробіли відсутні.

Приклади[ред.ред. код]

Монографія (1 автор):

 • Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. — 2-е изд., испр. — М. : Школа «Языки русской культуры», 1999. — 896 с. (рос.)
 • Schiffrin D. Discourse markers. — Cambridge: University press, 1996. — 364 p. (англ.)
 • Gérald A. La coordination en français. — Fleury-sur-Orne : Caen Minard, 1966. — 458 p. (фр.)

Колективна монографія (декілька авторів):

 • Теория функциональной грамматики / Отв ред. А. В. Бондарко. — СПб : Наука, 1996. — 230 с. (рос.)
 • Дискурс іноземномовної комунікації / Під заг. ред. К. Я. Кусько. — Л. : Видавництво ЛНУ, 2002. — 495 с.

Статті (в журналах, збірниках, газетах):

 • Чередниченко О. І. Зарубіжне мовознавство на зламі століть // ВКУ. Іноземна філологія. — Вип. 30. — К. : ВЦ «Київський університет», 2000. — С. 4-9.
 • Процюк Р. Г. Особливості перебігу туберкульозу легень // Український пульмонологічний журнал. — 2007. — № 4. — C. 9-13.
 • Проблеми організаційного забезпечення лікування / І. М. Горбатюк та ін. // Український пульмонологічний журнал. — 2007. — № 4. — С. 21-23.
 • Gazdar G. A cross-categorial semantics for coordination // Linguistics and philosophy. — 1980. — vol. 3, № 3. — P. 407–409. (англ.)
 • Zwanenburg W. La coordination en français moderne // Lingua. — 1971. — Vol. 27. — P. 20-31. (фр.)
 • Günther U. Elliptische Koordination. Strukturen und Prozesse lokaler Textkohärenz // Linguistische Berichte. — 1993. — Bd. 146. — S. 312–342. (нім.)

Словники:

 • Новий тлумачний словник української мови: в 4 т. / Укл. В. Яременко, О. Сліпунко. — К. : АКОНІТ, 1998.
 • Українсько-німецький тематичний словник / Укл. Н. Яцко та ін. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

Ресурси інтернету[ред.ред. код]

 1. Якщо джерело з бібліографічного опису доступне в інтернеті, а сайт, на якому воно розташоване, не порушує Вікіпедія:Авторські права, його слід подавати у розділі «Джерела та література» за формою:
  • Опис книги:
  Прізвище І. П. [http://www.example.com Назва книги]. — Місце: Видавництво, Рік. — 100 с. — ISBN. URL.
  • Опис статті (журналу, збірника, газети):
  Прізвище І. П. [http://www.example.com Назва статті] // Назва видання (журналу, газети). — Рік. — Т. 1. — № 1. — С. 1-10. — ISBN. URL.
  Наприклад:
  Степанков В. С. Виговський Іван Остапович // Енциклопедія історії України. — К. : Наукова думка, 2003. — Т. 1. — С. 502–503.
 2. Інші сайти (персональні, організаційні, тематичні), що не є бібліографічними джерелами, ставляться до розділу «Посилання».
 3. Сайти оформлюються подібно до книг, але із вказанням дати перегляду. Наприклад:
  — Переглянуто: 5 серпня 2003.
 4. Якщо сайт має версії декількома мовами, про це потрібно вказати:
  [URL Назва посилання] (англ.) (нім.) (укр.) — Переглянуто: 5 серпня 2003.
 5. Сайти можуть стати неактивними. Не вилучайте такі посилання, бо вони вказують, які джерела були використані. Додайте дату, коли було помічено неактивність сайту (див. Шаблон:Недоступне посилання). Якщо відома копія сторінки у Internet Archive, додайте посилання на неї.
 6. Для пошуку веб-адреси використовуйте звичайні інтернет-каталоги чи пошуковики (див. Вікіпедія:Зовнішні посилання). Для оформлення зовнішнього посилання на сайт використовуйте шаблон {{cite web}} або зовнішнє посилання з інформативним текстом [http://www.example.org Видимий текст]. Для спрощення отримання тексту посилань у потрібному форматі можна використовувати розширення для браузерів, які створюють відформатований текст посилання у буфері обміну:
  • Firefox — розширення Copy Link Text (CoLT)
   Розширення CoLT має готовий макрос для формування простого зовнішнього послання у форматі
   [http://www.example.org Видимий текст].
   Можна також додати власний макрос, що створює у буфері обміну текст для включення шаблону {{cite web}}:
   {{cite web |title=%?[S|T] |author= |date= |url=%U |publisher= |accessdate=%L }}
   Аргументові title цей макрос дасть значення виділеного на сторінці тексту або, при відсутності виділення, заголовка сторінки. Аргументові accessdate буде створено значення у вигляді нд, 22-гру-2013 23:26:11 +0200 і його необхідно буде відредагувати. Інші аргументи треба буде заповнити вручну.
  • Chrome — розширення Create Link

Переклади з інших вікіпедій[ред.ред. код]

 • Статті української Вікіпедії, перекладені з інших вікіпедій, повинні мати на початку сторінки обговорення Шаблон:Перекладена стаття. Він проставляється так:
{{Перекладена стаття |мова оригіналу |назва оригінальної статті |коментар |версія=id}}

Див. також[ред.ред. код]