Список вбудованих команд bash

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Список вбудованих команд bash[ред.ред. код]

Назва
Параметри
Значення
source filename [arguments] Читає та виконує команди з файлу filename в поточній конфігурації інтерпретатора та повертає код завершення останньої команди в файлі
alias [-p] [name[=value]...] Alias без параметрів або з опцією -p друкує список посилань (alias) у форматі name=value на стандартний вихід. Якщо вказані аргументи командної строки, тоді alias створює посилання на кожне ім'я для якого вказано значення.
bg [jobspec] Переводить процес [jobspec] у фоновий режим, наче він би був запущений з опцією &. Якщо команда запущена без аргумента, у фоновий режим переводиться поточна програма
bind [-m keymap] keyseq:function-name | [-m keymap] -x keyseq:shell-command | [-m keymap] -f filename |[-m keymap] [-q function] [-u function] [-r keyseq] | [-m keymap] [-lpsvPSV] Прив'язує комбінацію клавіш до readline функції або макросу. Налаштування виконуються в файлі .inputrc
break [n] Вихід з циклів for, while, until або select. Якщо зазначено [n], вихід з n рівнів.
builtin shell-builtin [arguments] Виконує вбудовану в bash функцію замість системної
cd -P] [dir] Зміна поточного каталога на dir. Якщо dir не вказано, значення цієї змінної береться з $HOME змінної.
command [-pVv] command [arg ...] Запуск команди shell з придушенням нормального механізму пошуку.
compgen [option] word Генерування можливих завершень команди відповідно до вказаних опцій.
complete -pr [name ...] Вказує можливі закінчення аргументів для введеної команди.
continue [n] Пропуск ітерації циклу for, while, until або select. Якщо зазначено [n], пропуск n разів.
declare [-afFirtx] [-p] [name[=value]] Визначення змінної та присвоїння їй атрибутів.
typeset [-afFirtx] [-p] [name[=value]] Визначення змінної та присвоїння їй атрибутів.
dirs [-clpv] [+n] [-n] Показує список збережених директорій.
disown [-ar] [-h] [jobspec ...] Видаляє кожний jobspec з таблиці активних завдань (jobs)
echo [-neE] [arg ...] Виводить аргументи, розділені пробілами, за якими іде символ нового рядка
enable [-adnps] [-f filename] [name ...] Активування та блокування вбудованих команд оболонки
eval [arg ...] Читання аргументів та їх об'єднання в єдину команду. Дана команда потім зчитується та виконується оболонкою. Статус виходу команди повертається як значення eval.
exec [-cl] [-a name] [command [arguments]]
exit [n] Вихід з оболонки зі статусом n
export -p Експорт змінних в оточення запускаємих команд
fc -s [pat=rep] [cmd] виконує маніпуляції з історією команд
fg [jobspec] Переводить процес в фоновий режим. Якщо процес не заданий, використовує поточний.
getops optstring name [args] Використовується для розбору параметрів запуску скрипта
hash [-lr] [-p filename] [-dt] [name] Запам'ятовує повний шлях до команди [name], тоб то її не потрібно більше шукати в $PATH при подальших викликах.
help [-s] [pattern] Виводить довідкову інформацію по вбудованим функціям.
history -c | -d offset | -anrw [filename] | -p arg [arg...] | -s arg [arg...] Виконує маніпуляції з історією команд
jobs [-lnprs] [ jobspec ... ] Виводить список завдань
kill -n signum | -sigspec] [pid | jobspec] ... | -l [sigspec | exit_status] Застосовується для завершення процесу.
let arg [arg ...]
local [option] [name[=value] ...]
logout Вихід з оболонки
popd [-n] [+n] [-n] Видалення директорії зі стеку директорій. Див. команду dirs
printf format [arguments] Запис форматованих аргументів на стандартний вихід.
pushd [-n] [dir] Додавання директорії в стек директорій. Див. команду dirs
pwd [-LP] Друкує на стандартний канал виводу абсолютний шлях поточної робочої директорії
read [-ers] [-u fd] [-t timeout] [-a aname] [-p prompt] [-n nchars] [-d delim] [name ...] Зі стандартного входу, або дескриптора файла fd зчитується один рядок. Кожному імені [name ...] по порядку присвоюються зчитані слова.
readonly [-apf] [name ...] Помічає змінну як доступну тільки на зчитування.
return [n] Повертає значення функції [n]
set [--abefhkmnptuvxBCHP] [-o option] [arg ...] Встановлює та змінює внутрішні змінні оболонки
shift [n]
shopt [-pqsu] [-o] [optname ...] Використовується для встановлення та зняття опцій додаткової поведінки оболонки.
suspend [-f] Призупинити виконання поточної оболонки до отримання сигналу SIGCONT
test [ expr ] Перевіряє тип файлу і порівнює значення
times Друкує сукупний час користувача та системи для даної оболонки та процесів, запущених під цією оболонкої.
trap [-lp] [arg] [sigspec ...] Виконує команду arg при отриманні процесом сигналу sigspec
type [-aftpP] name [name ...] Вказує на тип змінної (alias, keyword, function, builtin or file)
ulimit [-SHacdflmnpstuv [limit]] Забезпечує контроль над ресурсами для оболонки та процесами, запущеними під нею, на системах, що дозволяють такий контроль.
umask [-p][-S][mode] Встановлення режиму(mode) для створеного користувачем файлу.
unalias [-a] [name] Видаляє кожне ім'я зі списку посилань
unset [-fv] [name...] Для кожного імені видалити відповідну їй змінну або функцію. Якщо не задано жодної опції або тільки -v, тоді кожне ім'я відноситься до змінної оболонки
wait [n] Чекає специфічний процес та повертає його код завершення. n може бути ідентифікатором процесу або завдання.

Джерела[ред.ред. код]