Список населених пунктів повіту Сучава

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нижче наведено список населених пунктів повіту Сучава, Румунія.

Назва Румунська назва Тип Належить до
(комуна, місто)
Адинката Adâncata село Адинката
Анточень Antoceni село Форешть
Арборе Arbore село Арборе
Аргіра Arghira село Преутешть
Арджел Argel село Молдовіца
Арджестру Argestru село Ватра-Дорней
Арцарі Arțari село Хенцешть
Бадраджі Badragi село Замостя
Байнец Baineț село Мушеніца
Басарабі Basarabi село Преутешть
Бахна-Арін Bahna Arin село Преутешть
Бая Baia село Бая
Бедеуць Bădeuți село Мілішеуць
Бейшешть Băișești село Корну-Лунчій
Белечана Bălăceana село Белечана
Белінешть Bălinești село Гремешть
Белкеуць Bălcăuți село Белкеуць
Бенешть Bănești село Финтинеле
Бенія Benia село Молдова-Суліца
Бенчешть Băncești село Мушеніца
Берешть Bărăști село Бороая
Берешть Berești село Хенцешть
Беркішешть Berchișești село Беркішешть
Біволеріє Bivolărie село Вікову-де-Сус
Білка Bilca село Білка
Бобейка Bobeica село Ізвоареле-Сучевей
Богата Bogata село Бая
Богденешть Bogdănești село Богденешть
Боднерень Bodnăreni село Арборе
Бороая Boroaia село Бороая
Босанч Bosanci село Босанч
Ботешть Botești село Хороднічень
Ботошана Botoșana село Ботошана
Ботошаніца-Маре Botoșanița Mare село Калафіндешть
Ботошаніца-Міке Botoșanița Mică село Гремешть
Ботош Botoș село Чокенешть
Ботушел Botușel село Фунду-Молдовей
Ботуш Botuș село Фунду-Молдовей
Боура Boura село Форешть
Браніштя Braniștea село Фунду-Молдовей
Брашка Brașca село Ілішешть
Бредецел Brădățel село Хороднічень
Бреєшть Brăiești село Корну-Лунчій
Бродіна-де-Жос Brodina de Jos село Бродіна
Бродіна Brodina село Ізвоареле-Сучевей
Бродіна Brodina село Бродіна
Броштень Broșteni село Дрегушень
Броштень Broșteni місто
Бряза-де-Сус Breaza de Sus село Бряза
Бряза Breaza село Бряза
Буда Buda село Зворіштя
Буда Buda село Ришка
Будень Budeni село Долхаска
Букшоая Bucșoaia село Фрасін
Булай Bulai село Моара
Бунешть Bunești село Бунешть
Бурла Burla село Бурла
Бурсучень Bursuceni село Верешть
Ваду-Молдовей Vadu Moldovei село Ваду-Молдовей
Ваду-Негрілесей Vadu Negrilesei село Стулпікань
Валя-Банкулуй Valea Bancului село Кошна
Валя-Боурей Valea Bourei село Долхешть
Валя-Глодулуй Valea Glodului село Вултурешть
Валя-Молдовей Valea Moldovei село Валя-Молдовей
Валя-Поєней Valea Poienei село Долхаска
Валя-Путней Valea Putnei село Пожорита
Валя-Стиней Valea Stânei село Кирлібаба
Вама Vama село Вама
Варвата Varvata село Пиртештій-де-Жос
Ватра-Дорней Vatra Dornei муніципій
Ватра-Молдовіцей Vatra Moldoviței село Ватра-Молдовіцей
Велень-Стинішоара Văleni-Stânișoara село Мелінь
Вератек Văratec село Салча
Вербія Verbia село Гремешть
Верешть Verești село Верешть
Верчикань Vercicani село Літень
Вешкеуць Vășcăuți село Мушеніца
Вилчелеле Vâlcelele село Строєшть
Вирфу-Дялулуй Vârfu Dealului село Пиртештій-де-Жос
Вікову-де-Жос Vicovu de Jos село Вікову-де-Жос
Вікову-де-Сус Vicovu de Sus місто
Вікшань Vicșani село Мушеніца
Воєводяса Voievodeasa село Сучевіца
Войтінел Voitinel село Войтінел
Воловец Volovăț село Воловец
Ворніченій-Марі Vornicenii Mari село Моара
Ворніченій-Міч Vornicenii Mici село Моара
Воронец Voroneț село Ґурагумора
Вултурешть Vulturești село Вултурешть
Гара-Леу Gara Leu село Дрегушень
Гара Gara село Мілішеуць
Гейнешть Găinești село Слатіна
Геленешть Gălănești село Геленешть
Георгіцень Gheorghițeni село Дорна-Арінь
Глоду Glodu село Панач
Гремешть Grămești село Гремешть
Гренічешть Grănicești село Гренічешть
Грігорешть Grigorești село Сімініча
Гроапа-Вледікій Groapa Vlădichii село Моара
Гропень Gropeni село Белкеуць
Гулія Gulia село Долхаска
Гура-Путней Gura Putnei село Путна
Гура-Солчій Gura Solcii село Гренічешть
Гура-Хайтій Gura Haitii село Шару-Дорней
Ґурагумора Gura Humorului місто
Делень Deleni село Пиртештій-де-Жос
Делніца Delnița село Фунду-Молдовей
Делуц Deluț село Фунду-Молдовей
Демекуша Demăcușa село Молдовіца
Деніла Dănila село Дерменешть
Дерменешть Dărmănești село Дерменешть
Дея Deia село Фрумосу
Джеменя Gemenea село Стулпікань
Джулешть Giulești село Бороая
Джурджешть Giurgești село Вултурешть
Дирмокса Dârmoxa село Броштень
Долхаска Dolhasca місто
Долхештій-Марі Dolheștii Mari село Долхешть
Долхештій-Міч Dolheștii Mici село Долхешть
Дорна-Арінь Dorna-Arini село Дорна-Арінь
Дорна-Кандренілор Dorna Candrenilor село Дорна-Кандренілор
Дорнешть Dornești село Дорнешть
Дорнішоара Dornișoara село Пояна-Стампей
Доротея Doroteia село Фрасін
Драгомірна Dragomirna село Мітоку-Драгомірней
Драгоша Dragoșa село Фрумосу
Дрегоєшть Drăgoiești село Дрегоєшть
Дрегояса Drăgoiasa село Панач
Дрегушень Drăgușeni село Дрегушень
Дубіушка Dubiușca село Бродіна
Думбрава Dumbrava село Гренічешть
Думбрава Dumbrava село Корну-Лунчій
Думбревень Dumbrăveni село Ришка
Думбревень Dumbrăveni село Думбревень
Думбревіца Dumbrăvița село Ваду-Молдовей
Дялу Dealu село Зворіштя
Дялу-Флорень Dealu Floreni село Дорна-Кандренілор
Ехреште Ehrește село Бродіна
Єду Iedu село Кирлібаба
Єсле Iesle село Мелінь
Жакота Jacota село Вултурешть
Жахалія Jahalia село Ришка
Заломестра Zalomestra село Бродіна
Замостя Zamostea село Замостя
Захарешть Zaharești село Строєшть
Зворіштя Zvoriștea село Зворіштя
Ізвори Izvoarele Sucevei село Ізвоареле-Сучевей
Ілішешть Ilișești село Ілішешть
Іоняса Ioneasa село Ваду-Молдовей
Іпотешть Ipotești село Іпотешть
Кажвана Cajvana місто
Калафіндешть Calafindești село Калафіндешть
Капу-Кимпулуй Capu Câmpului село Капу-Кимпулуй
Капу-Кодрулуй Capu Codrului село Пелтіноаса
Катрінарі Catrinari село Панач
Качика Cacica село Качика
Келінешть-Васілаке Călinești-Vasilache село Дерменешть
Келінешть Călinești село Дерменешть
Келінешть Călinești село Шербеуць
Келугерень Călugăreni село Адинката
Кемирзань Cămârzani село Ваду-Молдовей
Кесой Căsoi село Пояна-Стампей
Кимпулунг-Молдовенеск Câmpulung Moldovenesc муніципій
Кирлібаба-Ноуе Cârlibaba Nouă село Кирлібаба
Кирлібаба Cârlibaba село Кирлібаба
Кілішень Chilișeni село Удешть
Кіріл Chiril село Круча
Клімеуць Climăuți село Мушеніца
Кліт Clit село Арборе
Коверка Coverca село Панач
Кодру Codru село Кажвана
Кожокерень Cojocăreni село Замостя
Кожоч Cojoci село Круча
Козенешть Cozănești село Дорна-Арінь
Колаку Colacu село Фунду-Молдовей
Коменешть Comănești село Коменешть
Корлата Corlata село Беркішешть
Корну-Лунчій Cornu Luncii село Корну-Лунчій
Корнь Corni село Літень
Корокеєшть Corocăiești село Верешть
Корпач Corpaci село Замостя
Костина Costâna село Тодірешть
Костілева Costileva село Улма
Костіша Costișa село Фретеуцій-Ной
Котиргаші Cotârgași село Броштень
Коту-Беїй Cotu Băii село Финтина-Маре
Коту-Добей Cotu Dobei село Финтинеле
Кошна Coșna село Кошна
Круча Crucea село Круча
Кумперетура Cumpărătura село Босанч
Кунунскі Cununschi село Бродіна
Лемешень Lămășeni село Редешень
Леукушешть Leucușești село Преутешть
Ліповень Lipoveni село Мітоку-Драгомірней
Лісаура Lisaura село Іпотешть
Літень Liteni місто
Літень Liteni село Моара
Лукечешть Lucăcești село Дрегоєшть
Лунджень Lungeni село Броштень
Лунка Lunca село Замостя
Лунка Lunca село Мілішеуць
Лункушоара Luncușoara село Удешть
Лупчина Lupcina село Улма
Майдан Maidan село Качика
Маноля Manolea село Форешть
Марджиня Marginea село Марджиня
Мегура Măgura село Улма
Мезенеєшть Măzănăești село Дрегоєшть
Мелінь Mălini село Мелінь
Менестіоара Mănăstioara село Серет
Менестіоара Mănăstioara село Удешть
Менестіря-Хуморулуй Mănăstirea Humorului село Менестіря-Хуморулуй
Менеуць Măneuți село Фретеуцій-Векі
Мерень Mereni село Салча
Мерешть Merești село Вултурешть
Меріцей Măriței село Дерменешть
Меріцея-Міке Mărițeia Mică село Дерменешть
Местекеніш Mestecăniș село Якобень
Местечень Mesteceni село Ваду-Молдовей
Мілішеуць Milișăuți місто
Мірону Mironu село Валя-Молдовей
Мітокаші Mitocași село Мітоку-Драгомірней
Мітоку-Драгомірней Mitocu Dragomirnei село Мітоку-Драгомірней
Міхеєшть Mihăiești село Хороднічень
Міховень Mihoveni село Шкея
Моара-Карп Moara Carp село Моара
Моара-Ніка Moara Nica село Моара
Мовілень Movileni село Ваду-Молдовей
Мойша Moișa село Бороая
Молдова-Суліца Moldova-Sulița село Молдова-Суліца
Молдовіца Moldovița село Молдовіца
Молід Molid село Вама
Мушеніца Mușenița село Мушеніца
Негостіна Negostina село Белкеуць
Негріляса Negrileasa село Стулпікань
Ніготешть Nigotești село Ваду-Молдовей
Нікань Nicani село Замостя
Нісіпіту Nisipitu село Улма
Нороку Norocu село Бродіна
Нягра Neagra село Броштень
Нягра-Шарулуй Neagra Șarului село Шару-Дорней
Обчина-Урсулуй Obcina Ursului село Фунду-Молдовей
Онічень Oniceni село Форешть
Ортоая Ortoaia село Дорна-Арінь
Осой Osoi село Вултурешть
Остра Ostra село Остра
Палтін Paltin село Бродіна
Палтіну Paltinu село Ватра-Молдовіцей
Панач Panaci село Панач
Педурень Pădureni село Серет
Пейсень Păiseni село Корну-Лунчій
Пелтініш Păltiniș село Панач
Пелтіноаса Păltinoasa село Пелтіноаса
Перхеуць Părhăuți село Тодірешть
Петія Petia село Бунешть
Петреуць Pătrăuți село Петреуць
П'єтроаса Pietroasa село Броштень
Пирає Pâraie село Мелінь
Пириу-Негрей Pârâu Negrei село Бряза
Пиртештій-де-Жос Pârteștii de Jos село Пиртештій-де-Жос
Пиртештій-де-Сус Pârteștii de Sus село Качика
Пілугань Pilugani село Пояна-Стампей
Плай Plai село Фунду-Молдовей
Плаю-Шарулуй Plaiu Șarului село Шару-Дорней
Плевеларі Plăvălari село Удешть
Плеша Pleșa село Менестіря-Хуморулуй
Плешешть Pleșești село Вултурешть
Плопень Plopeni село Салча
Плутоніца Plutonița село Фрасін
Подень Podeni село Бунешть
Поду-Кошней Podu Coșnei село Кошна
Поєнарі Poienari село Долхаска
Поєнь-Солка Poieni-Solca село Поєнь-Солка
Поєнь-Сучава Poieni-Suceava село Удешть
Пожорита Pojorâta село Пожорита
Поколень Pocoleni село Редешень
Пояна Poiana село Долхаска
Пояна Poiana село Зворіштя
Пояна-Мерулуй Poiana Mărului село Мелінь
Пояна-Мікулуй Poiana Micului село Менестіря-Хуморулуй
Пояна-Негрій Poiana Negrii село Дорна-Кандренілор
Пояна-Стампей Poiana Stampei село Пояна-Стампей
Праксія Praxia село Финтина-Маре
Прелень Prăleni село Пояна-Стампей
Преліпка Prelipca село Салча
Преутешть Preutești село Преутешть
Прісака-Дорней Prisaca Dornei село Вама
Пробота Probota село Долхаска
Путна Putna село Путна
Радівці Rădăuți муніципій
Ракова Racova село Удешть
Рашка Rașca село Молдовіца
Редешень Rădășeni село Редешень
Реусень Reuseni село Удешть
Реуцень Răuțeni село Замостя
Ришка Râșca село Ришка
Роминешть Românești село Гренічешть
Роминешть Românești село Кошна
Ротопенешть Rotopănești село Хороднічень
Ротунда Rotunda село Літень
Рошіорі Roșiori село Форешть
Рошкань Roșcani село Літень
Рошу Roșu село Ватра-Дорней
Рудешть Rudești село Гремешть
Рунку Runcu село Качика
Руска Rusca село Дорна-Арінь
Рушій-Менестіоара Rușii-Mănăstioara село Удешть
Руші Ruși село Форешть
Садеу Sadău село Бродіна
Садова Sadova село Садова
Салча Salcea місто
Саска-Маре Sasca Mare село Корну-Лунчій
Саска-Міке Sasca Mică село Корну-Лунчій
Саска-Ноуе Sasca Nouă село Корну-Лунчій
Сату-Маре Satu Mare село Круча
Сату-Маре Satu Mare село Сату-Маре
Секурічень Securiceni село Удешть
Секуца Săcuța село Бороая
Селеджень Sălăgeni село Думбревень
Серет Siret місто
Серішор Sărișor село Шару-Дорней
Серішору-Маре Sărișoru Mare село Шару-Дорней
Сиргієшть Sârghiești село Тодірешть
Сіліштя-Ноуе Siliștea Nouă село Долхаска
Сіліштя Siliștea село Літень
Сімініча Siminicea село Сімініча
Слатіна Slatina село Слатіна
Слетіоара Slătioara село Ришка
Слетіоара Slătioara село Стулпікань
Слобозія Slobozia село Зворіштя
Слобозія-Сучевей Slobozia Sucevei село Гренічешть
Слобозія Slobozia село Финтинеле
Сміда-Унгуренілор Smida Ungurenilor село Фунду-Молдовей
Солка Solca місто
Солонец Soloneț село Тодірешть
Солонецу-Ноу Solonețu Nou село Качика
Спетерешть Spătărești село Финтина-Маре
Стамате Stamate село Финтинеле
Стинка Stânca село Зворіштя
Стинкуца Stâncuța село Зворіштя
Стража Straja село Стража
Стримтура Strâmtura село Вама
Строєшть Stroiești село Строєшть
Стулпікань Stulpicani село Стулпікань
Сунеторі Sunători село Дорна-Арінь
Сучава Suceava муніципій
Сучевіца Sucevița село Сучевіца
Сфинту-Іліє Sfântu Ilie село Шкея
Тернічоара Tărnicioara село Остра
Тетару Tătaru село Пояна-Стампей
Теутешть Tăutești село Замостя
Тешна Teșna село Кошна
Тешна Teșna село Пояна-Стампей
Тішеуць Tișăuți село Іпотешть
Тодірень Todireni село Ватра-Дорней
Тодірешть Todirești село Тодірешть
Трей-Мовіле Trei Movile село Шкея
Удешть Udești село Удешть
Уйдешть Uidești село Форешть
Улма Ulma село Улма
Унчешть Uncești село Бунешть
Фалкеу Falcău село Бродіна
Фелтічень Fălticeni муніципій
Фетешть Fetești село Адинката
Финтина-Маре Fântâna Mare село Финтина-Маре
Финтинеле Fântânele село Финтинеле
Флорінта Florinta село Шкея
Форешть Forăști село Форешть
Фрасін Frasin місто
Фрасін Frasin село Броштень
Фретеуцій-Векі Frătăuții Vechi село Фретеуцій-Векі
Фретеуцій-Ной Frătăuții Noi село Фретеуцій-Ной
Фрумоаса Frumoasa село Моара
Фрумосу Frumosu село Фрумосу
Фунду-Молдовей Fundu Moldovei село Фунду-Молдовей
Ханча Hancea село Верешть
Хеляса Hăleasa село Броштень
Хенцешть Hănțești село Хенцешть
Херла Herla село Слатіна
Хиртоп Hârtop село Хиртоп
Холда Holda село Броштень
Холдіца Holdița село Броштень
Хороднік-де-Жос Horodnic de Jos село Хороднік-де-Жос
Хороднік-де-Сус Horodnic de Sus село Хороднік-де-Сус
Хороднічень Horodniceni село Хороднічень
Хряцка Hreațca село Вултурешть
Хуморень Humoreni село Коменешть
Хуржуєнь Hurjuieni село Геленешть
Хуші Huși село Преутешть
Царна-Маре Țarna Mare село Фелтічень
Цибень Țibeni село Сату-Маре
Цибеу Țibău село Кирлібаба
Цолешть Țolești село Форешть
Чипріан-Порумбеску Ciprian Porumbescu село Чипріан-Порумбеску
Чокенешть Ciocănești село Чокенешть
Чомиртан Ciomârtan село Замостя
Чумирна Ciumârna село Ватра-Молдовіцей
Чумулешть Ciumulești село Ваду-Молдовей
Шару-Буковіней Șaru Bucovinei село Шару-Дорней
Шару-Дорней Șaru Dornei село Шару-Дорней
Шербенешть Șerbănești село Зворіштя
Шербеуць Șerbăuți село Шербеуць
Шес Șes село Бунешть
Шесурі Șesuri село Кирлібаба
Шинка Șinca село Корну-Лунчій
Шкея Șcheia село Шкея
Шолденешть Șoldănești село Фелтічень
Штірбец Știrbăț село Удешть
Яз Iaz село Дорнешть
Якобень Iacobeni село Якобень
Якобешть Iacobești село Гренічешть
Ясловец Iaslovăț село Ясловец