Стрижак Олександр Євгенійович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Олександр Євгенійович Стрижак (народився 19 квітня 1953(19530419)) — український науковець у галузі інформаційних технологій. Заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України», доктор технічних наук.

Життєпис[ред. | ред. код]

В 1977 закінчив Київський державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет (сьогодення Національний педагогічний університет ім.М.П. Драгоманова).

Працював в наукових установах Кібернетичного центру НАН України та безпосередньо в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова, Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Національному центрі «Мала академія наук України» НАН і МОН України.

З 2010 року по теперішній час — заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України» і за сумісництвом на посаді головного наукового співробітника у Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Науковець[ред. | ред. код]

Коло наукових інтересів О.Є. Стрижака охоплює широкий спектр досліджень у сфері державного управління, освіти, національної безпеки, виробництва, охорони здоров’я, інформаційної політики, моніторингу складних екосистем тощо. Він автор багатьох фундаментальних теоретичних та експериментальних робіт щодо виявлення структурних зв'язків між змінними або елементами складних систем, що досліджуються; визначення онтологічних, таксономічних, рекурсивних та рефлексивних закономірностей і властивостей контекстної взаємозалежності інформаційних процесів та ресурсів. Ці результати ґрунтуються на створених їм сучасних методах та засобах трансдисциплінарних досліджень, перетворень та представлень інформаційних процесів та ресурсів великих обсягів у системи когнітивного управління знаннями за різними предметними профілями, забезпечення процесів оцінювання ефективності складних систем та підтримки прийняття рішень на основі обробки розподіленої неструктурованої інформації.

Він є ініціатором та науковим керівником робіт з формування Єдиного інформаційно-освітнього простору навчальних закладів України та його подальшого інтегрування у європейський; Загальнодержавної мережевої інформаційно-аналітичної системи оцінювання досягнень учнів, що забезпечує процеси вивчення і підтримки інтелектуального розвитку учнівства в Україні; Кластеру трансферу знань в освіту, національну безпеку та інші важливі соціально-економічні та господарські галузі.

Стрижаком О.Є. запропоновані базові положення теорії трансдисциплінарного дослідження, представлення та перетворення неструктурованих інформаційних ресурсів великих обсягів. На основі цих положень, зокрема, створено науково-освітній портал «Тарас Шевченко», що забезпечує різноманітні за профілями системні дослідження життєдіяльності Кобзаря. Виконаний проект має важливе культурно-освітнє й соціально-політичне значення для України і світової культури.

Стрижаком О.Є. створено нову методологію трансдисциплінарного дослідження та інтеграції інформаційних ресурсів з різних галузей знань для вирішення складних прикладних задач зі значною кількістю міждисциплінарних відношень та створених на основі використання різних інформаційних технологій і стандартів. Запропонована О.Є. Стрижаком трансдисциплінарна онтологія задачі вибору дозволяє визначати структуру довільної складної політематичної прикладної задачі, що має міждисциплінарний характер. Під науковим керівництвом О.Є. Стрижака розроблено засоби предикативного представлення рекурсивної редукції, що дозволяє здійснювати структуризацію природномовних текстів та формування на їх основі онтологічних інтерактивних документів, які забезпечують процеси вирішення складних задач системного аналізу та підтримки прийняття рішень.

О.Є. Стрижак бере активну участь в організації міжнародних конференцій та виконанні багатьох міжнародних проектів, зокрема, разом з європейськими університетами Польщі, Німеччини, Франції, Нідерландів, Італії тощо в низці проектів за програмою ТЕМПУС щодо забезпечення ефективності управління навчальним процесом. Готуються і розпочато реалізацію проектів з інтегрованого використання та системного дослідження наявних геологічних у нафтогазовому видобуванні (Норвезька асоціація нафти і газу), створення мережецентричного інформаційно-аналітичного середовища спільно з аналітиками компаній США (Stifel Financial Corp., RAND Corporation).

Відзнаки[ред. | ред. код]

Наукові публікації[ред. | ред. код]

Має більш 200 опублікованих наукових праць. Серед них такі праці:

 1. Стрижак А.Е. Трансдисциплинарные онтологии – информационная платформа проведения экологических экспертиз [текст] / А.Е. Стрижак, А.Н. Трофимчук, Л.Ю. Цурика // Екологічна безпека та природокористування : 3б.наук. пр. Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури, НАН України Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – с.128-137
 2. O. Stryzhak Increasingweb services discovery relevancy in the multi-ontological environment / L. Globa, M. Kovalskyi, O. Stryzhak // The series "Advances in Intelligent and Soft Computing" (AISC), Springer, 2015. – рр. 335-344
 3. Стрижак А.Е. Построение таксономии документов для формирования иерархических слоев в геоинформационных системах [Текст] / Виталий Величко, Виталий Приходнюк, Александр Стрижак,  Крассимир Марков, Крассимира Иванова, Стефан Карастанев // International Journal "Information Content and Processing", 2015. – Volume 2. – Number 2. – p.181-199.
 4. Стрижак О. Є. Ресурсно-онтологічний підхід до оцінки рівня національного розвитку [Текст]: / Полумієнко С.К., Стрижак О.Є., Трофимчук О.М. // Математичне моделювання в економіці. №3-4, 2016. – с.7–26.
 5. Онтологічний кабінет дослідження життя та творчості Тараса Шевченка в середовищі науково-освітнього порталу KOBZAR.UA : Монографія / С. О. Довгий, О. Є. Стрижак, Т. І. Андрущенко, С. А. Гальченко, Л. С. Глоба, А. В. Гончар, О. В. Копійка, В. М. Кудляк, К. В. Ляшук, М. А. Попова, В. В. Приходнюк, Г. Ф. Семенюк, О. М. Трофимчук, Н. І. Поліхун, К. Г. Постова. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2016 – 175 с.
 6. Стрижак О.Є. Онтологічний підручник – парадигма формування інтерактивної системи знань у навчальному процесі / О.Є.  Стрижак // Науково-методичний журнал Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 7 (135). – с. 7-16.
 7. Стрижак О.Є.  Застосування онтології задачі раціонального вибору при виявленні акцентуацій характеру підлітків  / В. Ю. Величко, А. Є. Володченко,  О. Є. Стрижак // Освіта та розвиток обдарованої особистості : Щомісячний науково-методичний журнал № 5(48). – К. : Інститут обдарованої дитини, 2016.- с. 41–50.
 8. Стрижак О. Трансдисциплінарний характер операціональності розвитку обдарованості учнівської молоді / А.Володченко, О. Стрижак, Г. Храпач // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць. Випуск 16. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2016. – с. 100-110.
 9. Стрижак О.Є. Онтологічні інтерактивні системи знань – парадигма розвитку мобільної медицини [Текст]:/ О. Є. Стрижак, О. П. Мінцер, Л. Ю. Бабінцева // Медична інформатика та інженерія (науково-практичний журнал). – 2016, №3 (35) – с.28–43.
 10. О.Є. Стрижак ТОДОС – IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ / В.Ю. Величко, М.А. Попова, В.В. Приходнюк, О.Є. Стрижак. – Системи озброєння і військова техніка, 2017. — № 1(49). — с. 10-19.
 11. О.Є. Стрижак Множинні характеристики онтологічних систем / В. В. Приходнюк, О. Є. Стрижак // Математичне моделювання в економіці: 3бірник наукових праць / редкол. : С. О. Довгий (голов. ред.) [та ін.]. – К. : НАН України Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору, Інститут економіки та прогнозування, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова, 2017. – Вип. 8. – с. 47-61.
 12. А.Е. Стрижак Применение локально-адаптивной мириадной фильтрации для комплексной модели одномерного сигнала / Н. О. Тулякова, Р. Ю. Лопаткин, А. Н. Трофимчук, А. Е. Стрижак // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, – 2017. – № 3 (83) – с. 14–25.
 13. Реєстр архівних документів, пов’язаних з життям, творчістю та вшануванням пам’яті Тараса Григоровича Шевченка : Монографія / С. О. Довгий, М. А. Попова, В. В. Приходнюк, О. Є. Стрижак, В. А. Яцухно. – К. : Центр розвитку особистості «УНІКУМ», 2017 – 250 с.

Посилання[ред. | ред. код]