Відкрита економіка

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Відкри́та еконо́мікаекономіка країни, що пов'язана з іншими країнами інтенсивним рухом товарів і капіталів, тобто економіка, яка експортує та імпортує товари та послуги. Для закритої економіки характерна відсутність зовнішньоекономічних зв'язків. Відкрита економіка у своєму розвитку спирається не тільки на національні можливості, а й активно використовує переваги міжнародного поділу праці та переваги інших факторів виробництва.

Відкрита економіка, як особливий стан національної економічної системи, має ряд ознак і властивостей.
На макрорівні:

 • Стійка зовнішньоекономічна спеціалізація країн, при якій обмін зі світовим господарством відбувається не в силу дефіцитів або надлишків продукції всередині країни, а на основі порівняльних витрат виробництва та якості товарів;
 • Порівнянність пропорцій національних і світових цін на основні товари;
 • Участь у міжнародних ринках праці, капіталу, фінансових ринках, а також інших формах макроекономічної діяльності;
 • Міжнародна оборотність національної валюти.

На мікрорівні:

 • Вихід підприємств усіх форм власності на зовнішні ринків товарів, послуг і капіталу; (
 • Свобода вибору всіма економічними суб'єктами вітчизняних і закордонних партнерів і ринків при здійсненні господарських операцій;
 • Перетворення зовнішньоекономічної діяльності в органічну складову частину господарської діяльності підприємств.


У діяльності держави:

 • Відкриття внутрішнього ринку для іноземної конкуренції у поєднанні із гнучким захистом вітчизняних виробників;
 • Забезпечення правових і економічних гарантій господарського функціонування іноземного капіталу;
 • Зближення національного законодавства у галузі економіки, пріоритет міжнародних договірних зобов'язань над нормами вітчизняного права;
 • Застосування загальноприйнятого у світовій практиці арсеналу засобів і методів регулювання зовнішньоекономічних зв'язків;
 • Забезпечення участі держави у всіх найважливіших міжнародних економічних організаціях;
 • Підтримка вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках.