Грошовий потік

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Грошовий потік (англ. Cash Flow) — одне з найважливіших понять сучасного фінансового аналізу, фінансового планування та управління фінансами.

Грошовий потік — сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їх еквівалентів, генерованих підприємством у процесі господарської діяльності[1].

  • Грошові надходження підприємства мінус його грошові виплати за певний період.
  • У ширшому фінансовому сенсі — аналіз всіх факторів, що впливають на надходження грошей протягом звітного періоду.

Зміст поняття[ред.ред. код]

Для оцінки зміни, динаміки фінансового становища підприємства під кеш-флоу розуміється план руху грошових коштів підприємства, що враховує всі надходження грошових коштів і платежі. Використовується для бюджетування діяльності підприємства, при складанні бізнес-плану, розробці бюджету руху грошових коштів.

Під кеш-флоу розуміють також звіт про рух грошових коштів (англ. Cash Flow Statement), в якому відображаються всі надходження (притоки) грошових коштів та їх витрачання (відтік грошових коштів), що мали місце в минулому.

Чисельне значення грошового потоку характеризує величину припливу грошей, якщо воно більше нуля, або відтоку грошей, якщо воно менше нуля.

  • Позитивний грошовий потік формують кошти, що надійшли в економічний суб'єкт за підсумками за відповідний період, наприклад, надходження від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг.
  • Негативний грошовий потік формують грошові кошти, що витрачаються економічним суб'єктом у відповідний період, наприклад, інвестиції, повернення кредиту, витрати на сировину, енергію, матеріали та інше.

Використання в інвестиційному аналізі[ред.ред. код]

В інвестиційному аналізі поняття кеш-флоу використовується для розрахунку показників економічної ефективності інвестицій: показників NPV і IRR. Для вирішення завдань інвестиційного аналізу грошовий потік являє собою чисельний ряд, що складається з послідовності розподілених у часі значень, розподілених як різниця між надходженнями коштів та платежами за відповідний період часу.

Загальноприйняте позначення потоку платежів -— CF. Позначення чисельного ряду — . Окремий елемент такого ряду може мати як позитивне, так і негативне значення.

Виходячи з теорії часової вартості грошей, для отримання суми потоку платежів, наведеної в теперішній момент часу, використовується метод дисконтування. Таким чином, всі суми грошового потоку наводяться до справжньої вартості.

Примітки[ред.ред. код]