Підприємство

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Підприє́мство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою одержання прибутку.


Загальна характеристика[ред.ред. код]

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Будь-яке підприємство як юридична особа визначається за такими ознаками:

 1. Організаційна єдність. Підприємство — це відповідним чином організована господарська діяльність із певною структурою управління і визначеними принципами внутрішньої побудови.
 2. Відокремлення майна. Будь-яке підприємство має власні верстати, устаткування, машини, технологічні пристрої, матеріали, паливо тощо, якими володіє, розпоряджається і користується у виробничому процесі.
 3. Майнова відповідальність. Підприємство несе юридичну та економічну відповідальність за своїми обов'язками перед постачальниками, споживачами і державою.
 4. До того ж підприємство має право від свого імені й у власних інтересах звертатися до суду із позовами, вимагати відшкодування своїх збитків, якщо вони заподіяні іншим підприємством, або скасування рішень державних органів влади у разі їх незаконного характеру.

Принципи підприємства[ред.ред. код]

 1. самоокупність
 2. самофінансування
 3. самозабезпечення
 4. матеріальна зацікавленість
 5. економічна відповідальність
 6. господарська самостійність

Задачі підприємства[ред.ред. код]

 1. Одержання прибутків, його власникам.
 2. Створення робочих місць для населення.
 3. Охорона навколишнього середовища.
 4. Забезпечення підприємства заробітною платою.
 5. Забезпечення персоналу нормальними, прийнятними умовами праці, а споживачів — продукцією

Класифікація підприємств[ред.ред. код]

За формою власності[ред.ред. код]

 1. Державна
 2. Колективна
 3. Суспільна
 4. Приватна
 5. Комунальна
 6. З іноземними інвестиціями
 7. Іноземні
 8. Змішана

За розміром[ред.ред. код]

 1. мале підприємство (кількість працівників не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу - менше 500 тис. євро)
 2. велике підприємство (кількість працівників більше 1000 осіб, а обсяг валового доходу - більше 5 млн. євро)
 3. середнє підприємство

Залежно від способу утворення та формування статутного капіталу[ред.ред. код]

 1. унітарне
 2. корпоративне

Залежно від організаційно-правової форми[ред.ред. код]

 1. господарське товариство
  1. акціонерне товариство
  2. товариство з обмеженою відповідальністю
  3. товариство з додатковою відповідальністю
  4. командитне товариство
 2. об'єднання підприємств
  1. асоціація
  2. концерн
  3. консорціум
  4. корпорація
  5. холдинг
  6. промислово-фінансова група

За видом діяльності[ред.ред. код]

 1. сільсько-господарська
 2. добувна
 3. переробна
 4. виробнича
 5. фінансова
 6. посередницька
 7. страхова

Організуюча схема[ред.ред. код]

Для ефективної діяльності будь якої компанії важливим є правильна організація роботи усіх її підрозділів, визначення правильної підпорядкованості між відділами, підрозділами, працівниками різних посад. Саме тому дуже важливим є Оргсхема (Організуюча схема компанії) В залежності від виду діяльності, форми власності Оргсхеми можуть мати різну структуру. Підпорядкованість є вертикальною та горизонтальною. Вертикальна підпорядкованість - це підпорядкованість в окремому підрозділі.В цьому випадку задачі можуть ставитись саме в такому порядку( керівник - заступник - рядовий працівник) Горизонтальна підпорядкованість - це коли на підприємстві є певна кількість підрозділів і завдання можуть ставитись один-одному на якомусь одному рівні ( керівники підрозділів ставлять завдання один-одному, менеджери різних підрозділів співпрацюють між собою). Для будь якої з форм власності, виду діяльності підприємства структура Оргсхеми майже однакова:

 1. Підрозділ персоналу та комунікації ( відповідає за підбір персоналу, за звязки між підрозділами, внутрішню комунікацію в компанії, а також відносини із зовнішніми контрагентами)
 2. Підрозділ маркетингу (відповідає за просування продукту, рекламні компанії)
 3. Фінансовий підрозділ ( відповідає за потоки грошових кошті, які здійснює підприємство - доходи, витрати)
 4. Технічний підрозділ ( підрозділ ефективної підтримки роботи компанії - розробка проектів)
 5. Підрозділ якості та кваліфікації ( відповідає за якість персоналу, його ріст, підвищення кваліфікації, розробка програм розвитку для окремих працівників, окремого підрозділу, усунення проблем в загальному по компанії на основі інспекцій)
 6. Підрозділ розвитку ( робота з партнерами, покупцями товарів та послуг - покращення взаємодії)
 7. Адміністративний підрозділ ( підрозділ вирішення офіційних питань, офіс Виконавчого директора, засновника)

Окрім Підрозділів на Оргсхемі мають бути присутні відділи, секції для більш детального підпорядкування та чіткості в організації роботи компанії.

Див. також[ред.ред. код]

Джерела[ред.ред. код]


Економіка Це незавершена стаття з економіки.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.
Бізнес Це незавершена стаття про бізнес.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.