Кредит (освіта)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Кредит (Креди́т ECTS, Заліко́вий креди́т) — одиниця вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння кредитних модулів, або блоку модулів. Складає тридцять академічних годин навчальних занять та самостійної роботи у навчальному тижні протягом навчального семестру. Час, відведений для проведення підсумкового контролю, не входить у кредит.

Термін «кредит» (Credit) використовується в сучасних європейських системах освіти. (див. Болонський процес, ECTS). Кожна навчальна дисципліна оцінюється певною кількістю залікових одиниць — кредитів, що дозволяє співвіднести і уніфікувати рівень освоєння навчальних дисциплін у різних університетах. ECTS-кредити відображають навантаження студента за відповідним курсом. Один семестр денного навчання відповідає 30, один рік — 60 кредитам ECTS, що присуджуються по завершенні періоду навчання і складання іспитів.

Кредит включає усі види робіт студента, що передбачені в затвердженому індивідуальному плані: аудиторну (лекції, практичні, лабораторні, семінарські заняття), самостійну роботу, виконання курсових робіт, консультації; на випускних курсах — підготовка до державної атестації, на клінічних і гігієнічних кафедрах — професійна клінічна практична підготовка відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ); складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» і «Крок 2», практично орієнтованого державного іспиту; виробничу практику тощо. Один навчальний рік включає 60 кредитів; 1 кредит ECTS — 30 навчальних годин.

Джерела[ред. | ред. код]

  • Міністерство освіти і науки України. Наказ Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Програму проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації, розд.1) 23.01.2004 № 48
  • Міністерство охорони здоров'я України. Наказ Про затвердження Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін (Рекомендації, Додаток 1, Глосарій) 24.03.2004 № 152 (Введено згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 492 від 12.10.2004)

Посилання[ред. | ред. код]