Маска підмережі

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Маска підмережідвійкове число, яке містить одиниці в тих розрядах, які відносяться до розширеного мережевого префікса. Маска підмережі дозволяє поділити ІР-адресу на дві частини: номер підмережі та номер пристрою у цій підмережі.

Якщо маршрутизатори у мережі Internet використовують тільки мережний префікс адреси отримувача для передачі трафіку у організацію, то маршрутизатори всередині приватної мережі організації використовують розширений мережний префікс для передачі трафіку індивідуальним підмережам. Розширеним мережним префіксом називають префікс мережі і номер підмережі.

Поняття розширеного мережного префікса, по суті, еквівалентно поняттю маска підмережі (subnet mask). Старші біти ІР-адреси використовуються робочими станціями і маршрутизаторами для визначення класу адреси. Після того, як клас визначений, пристрій може легко визначити межу між бітами, які використовувалися для ідентифікації номера мережі, і бітами номера пристрою у цій мережі. Однак для визначення межі бітів, які ідентифікують номер підмережі, така схема не підходить. Для цього саме і використовується 32-бітна маска підмережі, яка допомагає однозначно визначити необхідну межу.

Біти у масці підмережі повинні бути усталені в одиницю, якщо система, яка перевіряє адресу, повинна розглядати відповідний біт у ІР-адресі як частину мережного префікса. Після визначення класу ІР-адреси, будь-який біт у номері пристрою, який має відповідний усталений біт у масці підмережі, використовується для ідентифікації номера підмережі. Частина номера пристрою, що залишилася, і якій відповідають нульові біти у масці підмережі, використовуються для задання номера пристрою.

Документ RFC 1219 визначає основне правило, якому слід дотримуватися при привласнюванні номерів підмережам і пристроям. Номери підмереж призначаються таким чином, щоб старші біти у номері підмережі встановлювалися першими (тобто починаючи з крайньої лівої позиції). В той же час одиничні біти номерів пристроїв рекомендується встановлювати, починаючи з крайньої правої позиції. Отже, якщо дотримуватися цього правила, то на межі між номером підмережі і номером пристрою будуть існувати нульові невикористані біти. Це дозволяє змінити маску підмережі без зміни ІР-адреси, привласненої пристрою.

У мережі із підмережами можна використовувати два види широкомовлення: направлене і обмежене. Направлене широкомовлення використовується для передавання дейтаграми всім пристроям визначеної підмережі. Для відправки дейтаграми всім пристроям у всіх підмережах необхідно використати обмежене широкомовлення із адресою 255.255.255.255. Необхідно, однак, врахувати, що маршрутизатори не пропускають дейтаграми з такою адресою (тому таке широкомовлення називається обмеженим).

Номери мереж призначаються централізовано, якщо мережа є частиною Internet, або довільно, якщо мережа працює автономно. Номери вузлів і в тому і в іншому випадку адміністратор може призначати самостійно, не виходячи з дозволеного для цього класу мережі діапазону.

Координуючу роль у централізованому розподілі ІР-адрес спочатку відігравала організація InterNIC, однак із зростанням мережі задача розподілу адрес стала дуже складною, і InterNIC делегувала частину своїх функцій іншим організаціям і крупним постачальниками послуг Internet.

Якщо деяка ІР-мережа створена для роботи у "автономному режимі", без зв'язку з Internet, в стандартах Internet визначено декілька діапазонів адрес, рекомендованих для локального використання. Ці адреси не обробляються маршрутизаторами Internet ні за яких умов. Адреси, зарезервовані для локальних цілей, вибрані з різних класів: у класі А — це мережа 10.0.0.0, у класі В — це діапазон з 16 номерів мереж 172.16.0.0. — 172.31.0.0, у класі С — це діапазон з 255 мереж — 192.168.0.0. — 192.168.255.0.

IPv4 CIDR

CIDR Остання IP-адреса в підмережі Маска підмережі Кількість адрес в підмережі Кількість хостів в підмережі Клас підмережі
a.b.c.d/32 0.0.0.0 255.255.255.255 1 1* 1/256 C
a.b.c.d/31 0.0.0.1 255.255.255.254 2 2* 1/128 C
a.b.c.d/30 0.0.0.3 255.255.255.252 4 2 1/64 C
a.b.c.d/29 0.0.0.7 255.255.255.248 8 6 1/32 C
a.b.c.d/28 0.0.0.15 255.255.255.240 16 14 1/16 C
a.b.c.d/27 0.0.0.31 255.255.255.224 32 30 1/8 C
a.b.c.d/26 0.0.0.63 255.255.255.192 64 62 1/4 C
a.b.c.d/25 0.0.0.127 255.255.255.128 128 126 1/2 C
a.b.c.0/24 0.0.0.255 255.255.255.000 256 254 1 C
a.b.c.0/23 0.0.1.255 255.255.254.000 512 510 2 C
a.b.c.0/22 0.0.3.255 255.255.252.000 1024 1022 4 C
a.b.c.0/21 0.0.7.255 255.255.248.000 2048 2046 8 C
a.b.c.0/20 0.0.15.255 255.255.240.000 4096 4094 16 C
a.b.c.0/19 0.0.31.255 255.255.224.000 8192 8190 32 C
a.b.c.0/18 0.0.63.255 255.255.192.000 16 384 16 382 64 C
a.b.c.0/17 0.0.127.255 255.255.128.000 32 768 32 766 128 C
a.b.0.0/16 0.0.255.255 255.255.000.000 65 536 65 534 256 C = 1 B
a.b.0.0/15 0.1.255.255 255.254.000.000 131 072 131 070 2 B
a.b.0.0/14 0.3.255.255 255.252.000.000 262 144 262 142 4 B
a.b.0.0/13 0.7.255.255 255.248.000.000 524 288 524 286 8 B
a.b.0.0/12 0.15.255.255 255.240.000.000 1 048 576 1 048 574 16 B
a.b.0.0/11 0.31.255.255 255.224.000.000 2 097 152 2 097 150 32 B
a.b.0.0/10 0.63.255.255 255.192.000.000 4 194 304 4 194 302 64 B
a.b.0.0/9 0.127.255.255 255.128.000.000 8 388 608 8 388 606 128 B
a.0.0.0/8 0.255.255.255 255.000.000.000 16 777 216 16 777 214 256 B = 1 A
a.0.0.0/7 1.255.255.255 254.000.000.000 33 554 432 33 554 430 2 A
a.0.0.0/6 3.255.255.255 252.000.000.000 67 108 864 67 108 862 4 A
a.0.0.0/5 7.255.255.255 248.000.000.000 134 217 728 134 217 726 8 A
a.0.0.0/4 15.255.255.255 240.000.000.000 268 435 456 268 435 454 16 A
a.0.0.0/3 31.255.255.255 224.000.000.000 536 870 912 536 870 910 32 A
a.0.0.0/2 63.255.255.255 192.000.000.000 1 073 741 824 1 073 741 822 64 A
a.0.0.0/1 127.255.255.255 128.000.000.000 2 147 483 648 2 147 483 646 128 A
0.0.0.0/0 255.255.255.255 000.000.000.000 4 294 967 296 4 294 967 294 256 A