Податок на прибуток підприємств

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Податок на прибуток підприємств (загальнодержавний податок в Україні) — прямий податок, що стягується з прибутку організації (підприємства, банку, страхової компанії, тощо).

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу України, далі - ПКУ (п.п. 134.1.1 ПКУ).

Протягом 2011 – 2015 років частка податку на прибуток підприємств у ВВП України суттєво знизилася з 4,1 % до 2,0 %, або більше ніж у 2 рази, що було наслідком поступового зменшення ставки оподаткування, яке мало місце у 2011-2014 роках, так і кризових явищ, які відбувалися в економіці України у 2014 – 2015 роках. Відновлення економічного зростання у 2016-2017 роках відразу позитивно відобразилося на надходженнях податку, частка якого у ВВП зросла на 0,5 відсоткових пунктів до 2,5 % ВВП. У рамках децентралізації фінансових відносин та проведення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації з 2015 року 10 % податку на прибуток підприємств недержавної форми власності зараховується до місцевих бюджетів (обласних бюджетів). Зазначені надходження використовуються для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів. З 2013 року було змінено порядок сплати податку на прибуток підприємствами з річним доходом більшим 20,0 млн грн, а саме запроваджено щомісячну авансову сплату податку на прибуток. У складі річної податкової декларації платник податку подавав розрахунок щомісячних авансових внесків, які мали сплачуватися у наступні 12 місяців. Саме запровадження авансової сплати та несприятливий розвиток економіки протягом 2013-2015 років призвели до того, що платники сплачували авансові платежі виходячи з фінансових результатів попереднього року, а поточний рік, за фінрезультатами, виявлявся ще гіршим за попередній, що і стало причиною стрімкого щорічного накопичення переплат. Як наслідок, сума переплати з податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету зросла майже у 2 рази, або на 14,2 млрд грн, з 15,1 млрд грн станом на 01.01.2013 до 29,3 млрд грн станом на 01.04.2016 (у березні 2016 року платники подали річні декларації за 2015 рік, протягом якого вони сплачували щомісячні авансові платежі).

Станом на 01.07.2018 сума переплати з податку на прибуток підприємств становить 16,3 млрд грн, тобто зменшилася порівняно з 01.04.2016 на 13,0 млрд гривень. З початку року переплата зменшилась на 1,3 млрд гривень. Зазначене стало можливим завдяки скасуванню з 01 січня 2016 року щомісячних авансових платежів та поверненню до подання податкової звітності і сплати квартального податку на прибуток підприємствами з доходом більше 20,0 млн грн За підсумками січня-червня 2018 року, до зведеного бюджету надійшло 57,1 млрд грн, що на 64 % більше від фактичних надходжень за відповідний період 2017 року. Ріст обумовлений наступними причинами:

- занижена база порівняння, оскільки у грудні 2016 року існував додатковий термін сплати авансового внеску податку за результатами 11 місяців 2016 року, відповідно у лютому 2017 року підприємства з доходом більше 20,0 млн грн сплачували податок лише за грудень 2016 року;

- сплатою НАК «Нафтогаз України» у січні-червні 2018 року сум податку на прибуток підприємств в обсязі 7,6 млрд грн, оскільки в податкових деклараціях за 2017 рік та І квартал 2018 року була врахована сума доходу за результатами вирішення спірних питань з ПАТ «Газпром» (РФ) за рішенням Міжнародного арбітражного суду Стокгольма.

Згідно Закону України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII "Про державний бюджет України на 2017 рік", доходи від податку на прибуток підприємств заплановані у розмірі 82 327,37 млн грн, що становить 10,83 % від податкових надходжень України та 8,97 % загальних надходжень Державного бюджету України.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачено доходи від податку на прибуток підприємств у розмірі 95 520,0 млн грн.

Кількість платників що подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями - 211 великих підприємств, 6019 середніх, 435 малих та 129 мікропідприємств, всього 6793 підприємств.

Останнє з наукових досліджень (дисертація) податку на прибуток підприємств в Україні - 2006 року, автореферат міститься на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Основні нормативні акти, які регулюють сплату податку на прибуток підприємств (відповідальність, звітність)[ред. | ред. код]

Податковий кодекс України містить окремий Розділ III "Податок на прибуток підприємств" (статті 133 - 142):

 • стаття 133. Платники податку
 • стаття 134. Об’єкт оподаткування
 • стаття 135. База оподаткування
 • стаття 136. Ставки податку
 • стаття 137. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств та сплати
 • стаття 138. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
 • стаття 139. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
 • стаття 140. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
 • стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій
 • стаття 142. Звільнення від оподаткування

Пункт 44 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ (щодо "пільгової" ставки оподаткування).

Крім того, питання трансфертного ціноутворення регулюється, зокрема, статтею 39 ПКУ та іншими нормативними актами КМУ, МФУ ДФС та ін.

Перелік країн, з якими Україною укладено угоди про уникнення подвійного оподаткування наведено у листі ДФС України від 02.01.2018 року № 78/7/99-99-01-02-02-17 (загальні норми щодо усунення подвійного оподаткування передбачено ст. 13 ПКУ. Одночасно у ст. 103 ПКУ міститься порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, а у підпунктах 141.4.9 та 170.11.2 ПКУ уточнено право зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, для юридичних та фізичних осіб - резидентів, відповідно);

- рекомендації щодо застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування надано листом ДПС України від 27.12.2012 № 12744/0/71-12/12-1017;

- роз'яснення щодо застосування міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами Договірних Сторін, надано листом ДФС від 11.05.2010 № 26-26/291.

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 23 лютого 2011 року № 138 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями»;
 • від 27 грудня 2010 року № 1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг»;
 • від 09 серпня 2017 року № 592 «Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України»;
 • від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»;
 • від 26 жовтня 2016 року № 758 «Про затвердження переліку товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування»;
 • від 28 лютого 2018 року № 139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»;
 • від 06 вересня 2017 року № 675 «Про затвердження переліку іноземних фондових бірж, на яких розміщено іноземні боргові цінні папери нерезидентом, оподаткування доходу якого здійснюється відповідно до підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу України».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 143-р «Про віднесення держав до переліку офшорних зон».

Накази Міністерства фінансів України:

 • від 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467);
 • від 13.06.2016 № 544 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво»;
 • від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію»;
 • від 17.06.2016 № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації».

Наказ Державної податкової адміністрації України від 16.05.2011 №285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями».

Станом на 01.10.2018 з податку на прибуток підприємств діє 46 пільг:

- у Довіднику податкових пільг, що є втратами доходів бюджету містяться 18 пільг з податку на прибуток;

- у Довіднику інших податкових пільг містяться 22 пільги від сплати податку учасникам Угод, 6 інших пільг, всього 28. .

Відповідальність, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X:

 • стаття 163 прим. 1 (порушення порядку ведення податкового обліку);
 • стаття 163 прим. 2 (неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)).

При врегулюванні питань із податку на прибуток (в т.ч. міжнародного оподаткування, трансфертного ціноутворення тощо) можливо керуватись:

- узагальнюючими податковими консультаціями (видаються Міністерством фінансів України);

- запитаннями-відповідями із Бази знань Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу, зокрема з категорій "102. Податок на прибуток", "137 Трансфертне ціноутворення" та інших[недоступне посилання з липня 2019];

- чинними індивідуальними податковими консультаціями (видаються обласними та центральними контролюючими органами);

- листами контролюючих органів (ДФС України, Офісу великих платників податків, обласних контролюючих органах тощо);

- статтями журналу "Вісник. Офіційно про податки[1]";

- судовою практикою Верховного Суду України/Верховного Суду та інших судових органів [2].

Ставки податку[ред. | ред. код]

Стаття 136 Податкового кодексу України визначає, що базова (основна) ставка податку становить 18 % - для будь-якої діяльності, крім (ст. 141 ПКУ):

- страхової діяльності, дохід (не прибуток) від якої оподатковується від за ставкою 0/3 %;

- виплати доходу нерезидентам та прирівняних до них осіб із джерелом походження такого доходу з України - за ставкою 0/4/6/12/15 % за рахунок нерезидента;

- виплати нерезидентам страхових платежів (тобто плати за страхування - внесків, премій) - у розмірі 0/12 %, та страхових виплат (тобто страхового відшкодування, яке виплачується при настанні страхового випадку) оподатковуються за ставкою у розмірі 0/4/12 % (в обох випадках за власний рахунок);

- букмекерської діяльності - дохід оподатковується за ставкою 10/18 %;

- діяльності із випуску та проведення лотерей - дохід оподатковується за ставкою 30 %.

Пункт 44 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ визначає (до 31.12.2021) "пільгову" ставку 0 %, для застосування якої платнику необхідно відповідати ряду критеріїв, зокрема:

- річний дохід підприємства < 3 млн грн;

- розмір заробітної плати кожного працівника > 2 мінімальних заробітних плат (7 446 грн у 2018 році).

Проценти за позиками або фінансовими кредитами (п.п.141.4.11 ПКУ) оподатковуються за рахунок таких доходів за ставкою 5 %.

Сплата податку[ред. | ред. код]

За даними Державної казначейської служби України[недоступне посилання з липня 2019] план Загального фонду ДБУ на січень-жовтень 2018 року становив 62,40 млрд грн, факт 75,59 млрд грн.

Січень-вересень 2018 року:

- Зведений бюджет 81,6 млрд грн що на 28,5 млрд грн (153,7 %) більше аналогічного періоду 2017 року (53,1 млрд грн), у т.ч. Державний бюджет 74,5 млрд грн що на 26,2 млрд грн (154,3 %) більше аналогічного періоду 2017 року (48,3 млрд грн);

- питома вага серед податкових надходжень Зведеного бюджету 9,5 %, Державного бюджету 11 %

Станом на 01.10.2018 переплата з податку на прибуток підприємств склала 14 834,3 млн грн.

Основні платники податку зареєстровані у Офісі великих платників податків, що у 2017 році задекларували 70,2 млрд грн податку на прибуток, забезпечивши 79% від загальних нарахувань по країні. Це на 25,1 млрд грн або на 55,8% більше фактичних нарахувань за 2016 рік. Податкова віддача за результатами декларування податку на прибуток 2017 року складає 1,55%, в той час як за 2016 рік – 1,13%.

Згідно Інформації про щомісячні відомості про втрати бюджету від надання податкових пільг (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)від 21.08.2018 кількість пільговиків складає 156 (?), кількість наданих пільг становить 157 (?), всього втрати бюджету 900 273,90 тис грн.

Одними з найбільших платників даного податку станом на 01.01.2018 за даними ДФС є:

ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» - 6 893 097,65 грн;

ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» - 2 048 479,48 грн;

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» - 3 139 658,48 грн;

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» - 3 327 063,21 грн;

ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» - 1 228 405,16 грн;

ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - 1 493 256,96 грн;

ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» - 1 834 016,26 грн;

ПАТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» - 2 018 145,40 грн.

За січень-червень 2018 року:

- фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України становив 189,8 млрд.грн прибутку (за січень-червень 2017 − 186,3 млрд грн прибутку).

- прибуток становив 289,7 млрд грн, або 107,3% порівняно із січнем-червнем 2017 року

- збитків допущено на суму 99,9 млрд грн (або 119,4% більше за аналогічний період минулого року).

- частка збиткових підприємств становила 28,3% (за такий же період 2017 року – 31,2%).

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]


 1. Податок на прибуток. Вісник. Офіційно про податки. Вісник. Офіційно про податки (uk). Процитовано 2020-09-11. 
 2. Судова влада України. court.gov.ua (uk). Процитовано 2020-09-11.