Портал:Математика/Червоні посилання

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нижче наведені посилання на необхідні статті із статей в категорії Категорія:Математика та її підкатегоріях. Список побудований 27 травня 2019 за допомогою інструменту MissingTopics на сервері Wikimedia Tool Labs. Список відсортований за кількістю посилань на статті. Можливо, що частина статей з цього списку вже існує під іншими іменами, в цьому випадку потрібно зробити перенаправлення або виправити посилання в статтях.

Отримати поточний стан за допомогою інструмента PetScan (потребує встановлення параметру глибини сканування категорії в першій вкладці).

Created Mon, 27 May 2019 07:48:11 +0000 by the MissingTopics tool (run again with these settings)[ред. код]

Wanted Title
141 Mathematical Reviews
129 Еліптичний розподіл
129 Сімейство розподілів з параметрами зсуву та масштабу
122 Генеральна сукупність вимірів
118 Розмах значень вимірів
117 Національне рахівництво
117 Узагальнена лінійна модель
116 Ідентифікація систем
115 Аналіз виживаності
115 Параметр форми
115 Критерій Шапіро — Вілка
115 Напівпараметрична регресія
115 Ступені вільності (статистика)
115 Звичайний метод найменших квадратів
115 Медична статистика
115 Статистична відстань
115 Нелінійна регресія
115 Моделювання структурними рівняннями
115 Ізотонічна регресія
115 Критерій знаків
115 Непараметрична регресія
115 Критерій Андерсона — Дарлінга
115 Робастна регресія
114 Інженерна статистика
114 Соціальна статистика
114 Функція виживаності
114 Випадкове призначення
114 Одно- та двобічний критерій
114 Офіційна статистика
114 Оцінка Каплана — Меєра
114 Інтервал передбачення
114 Інтервальна оцінка
114 Квазі-експеримент
114 Оцінка спектральної густини
114 Інженерія методів
114 Оцінка Нельсона-Аалена
114 Система одночасних рівнянь
114 Центральна величина
114 Науковий контроль
114 U-статистика
114 Розмір ефекту
114 Мінімально-дисперсійна незміщена оцінка
114 Коінтеграція
114 Монотонне відношення правдоподібностей
114 Розклад часових рядів
114 Розбіжність (статистика)
114 Непараметрична статистика
114 Каппа Коена
114 Реплікація (статистика)
114 Сезонне пристосування
114 V-статистика
114 Z-критерій
114 Оцінка тенденцій
114 Сплайни багатовимірної адаптивної регресії
114 Біноміальна регресія
114 Список статей із статистики
114 Ефективність (статистика)
114 Поділ сум квадратів
114 Теорема Леманна — Шеффе
114 Експоненційне сімейство
114 Природний експеримент
114 Спостережне дослідження
114 Структурний розрив
114 Багатовимірний дисперсійний аналіз
114 Пропущені дані
114 Причинність за Грейнджером
114 Асимптотична теорія (статистика)
114 Повнота (статистика)
114 План клінічного дослідження
114 Тест Вальда
114 Взаємна кореляція
114 Толерантний інтервал
114 Ймовірністне проектування
114 Оцінні рівняння
114 Вибіркова медіана
114 Змішування (статистика)
114 Валідація регресійної моделі
114 Замінний принцип
114 Перевибірка (статистика)
114 Рівномірно найпотужніший критерій
114 Параметрична статистика
114 Список прикладних галузей статистики
114 Статистика охорони довкілля
114 Оцінка Ходжеса — Лемана
114 Модель моменту першого влучання
114 Критерій рандомізації
114 Частинна автокореляційна функція
114 Множинні порівняння
114 Критерій перестановок
114 Критерій Бройша — Годфрі
114 Логарифмічний ранговий критерій
114 Модель прискореного часу до відмови
114 M-оцінювач
114 Моделі пропорційних інтенсивностей відмов
114 Критерій тенденції Джонкгіра
114 Критерій Уілкоксона
114 Критерій множників Лагранжа
114 Критерій Йохансена
114 Метод мінімальної відстані
114 Критерій Краскела — Уоліса
114 Метод Бокса — Дженкінса
114 Критерій МакНімара
114 Критерій Дікі — Фулера
97 Мир (видавництво)
90 Теорія множин фон Неймана — Бернайса — Геделя
90 Теорія множин Морзе — Келлі
90 Теорія множин Тарського — Гротендіка
90 Розв'язна множина
90 Теорія множин Кріпке — Платека
72 Синтаксис (логіка)
58 Структура (математична логіка)
58 Природна дедукція
58 Правильно побудована формула
57 Числення одномісних предикатів
57 Теорія скінченних моделей
57 Нестандартна модель
57 Правило побудови
57 Об'ємність
57 Теорія (математична логіка)
57 Рекурсивно зліченна множина
56 Член Лондонського Королівського Товариства
54 Манджул Бгаргава
52 Фомин Сергій Васильович
50 Аксіома зліченного вибору
49 Томаш Жех
49 Гіпотеза Сусліна
49 Аксіома Мартіна
49 Аксіомна схема перетворення
49 Аксіома залежного вибору
49 Альтернативна теорія множин
49 Спадково скінченна множина
49 Поль Бернайс
49 Конструктивний універсум
49 Форсинг
49 Нові основи
46 Fellow of the American Mathematical Society
46 Швайка Олесь Павлович
46 Огляд математики
44 Академія наук Турина
39 Двадцяткова система числення
39 Пітер Лакс
38 Правило суми при диференціюванні
38 Правило степеня при диференціюванні
38 Арифметично-геометричний ряд
38 Підстановка змінних
38 Біноміальний ряд
38 Інтегрування дисками
38 Диференціювання зворотньої функції
38 Числення матриць
38 Третя похідна
37 Encyclopedia of Mathematics
35 Жан Лере
35 Триморфне число
34 Факторіон
34 Шестикутне число
33 Число Перріна
33 Практичне число
33 Автоморфне число
33 Послідовність Падована
33 Андрій Мостовський
33 Восьмикутне число
33 П'ятикутне число
33 Центроване шестикутне число
33 Центроване восьмикутне число
32 Стробограматичне число
32 Скромне число
32 Число Стермера
32 Вище дуже складене число
32 Число Якобсталі
32 Число Цайзеля
32 Число Фасс-Каталана
32 Число Уляма
32 Число Табіта
32 Число Фортуни
32 Центроване дев'ятикутне число
32 Foreign Member of the Royal Society
32 Число Шредера
32 Ввічливе число
32 Число Шредера-Гіппарха
32 Гемідосконале число
32 Самоописне число
32 Грубе число
32 Центроване квадратне число
32 Число суми-добутку
32 Рідко тотієнтне число
32 Центроване кубічне число
32 Шоста степінь
32 Шкідливе число
32 Рівноцифрове число
32 Шестикутне пірамідне число
32 Семикутне пірамідне число
32 Число негіпотенузи
32 Гармонічне число подільника
32 Число вампіра
32 Відсутньо-цифрова сума
32 Впорядковане число Белла
32 Строго не паліндромне число
32 Число зіркового октаедра
32 Семикутне число
32 Сильне псевдопросте число
32 Центроване десятикутне число
32 Центроване п'ятикомірне число
32 Восьмигранне Число
32 Число Нараяна
32 Число Дудні
32 Центроване чотиригранне число
32 Число Джуга
32 Теорія сита
32 Ідонільське число
32 Число Евкліда
32 Число Ердеша-Вудса
32 Число Керола
32 Хвилеподібне число
32 Ідеальна степінь
32 Число Капрекара
32 Число Делануа
32 Ціле число Блума
32 Число Дедекінда
32 Число Гільберта
32 Число Вудалла
32 Число Волстенхолма
32 Удачливе число
32 Транспозиційне ціле число
32 Четверта степінь
32 Число Декарта
32 Товариське число
32 Гіпердосконале число
32 Центроване багатогранне число
32 Центроване трикутне число
32 Суперчисло Пуле
32 Супернадлишкове число
32 Число Ахіллеса
32 Число Моцкіна
32 Число Меертенса
32 Супердосконале число
32 Число Осіріс
32 Число Смарандаке-Віла
32 Багатоподільне число
32 Багатокутне число
32 Число Прота
32 Число Люка-Кармайкла
32 Центроване двадцятигранне число
32 Центроване семикутне число
32 Число Кін'ї
32 Число Кноделя
32 Центроване багатокутне число
32 Центроване восьмигранне число
32 Число Кіса
32 Сьома степінь
32 Число Лобба
32 Арифметичне число
32 Число Лейленда
32 Центроване дванадцятигранне число
32 Бан число
32 Подвійне число Мерсенна
32 Псевдопросте число
32 Послідовність Аронсона
32 Еліптичне псевдопросте число
32 Прямокутне число
32 Псевдопросте число Ейлера
32 Псевдопросте число Ейлера-Якобі
32 Псевдопросте число Люка
32 Псевдопросте число Сомера-Люка
32 Псевдопросте число Каталона
32 Первісне число
32 Повнократне число
32 Просте число Вілсона
32 Екстравагантне число
32 Проста степінь
32 Дружнє число
32 Досконале тотієнтне число
32 Просте число Волстенхолма
32 Просте псевдодосконале число
32 Дуже кототієнтне число
32 Просте число Віверіха
32 Примітивне надлишкове число
32 Дуже тотієнтне число
32 Дуже складене число
32 Дуже надлишкове число
32 Просте число Волла-Сана-Сана
32 Псевдопросте число Ферма
32 Репдіджит
32 Рефакторне число
32 Колосально надлишкове число
32 Національна академія наук Італії
32 Некототієнтне число
32 Колумбійське число
32 Мультидосконале число
32 Двадцятигранне число
32 Майже просте число
32 Млинцеве сортування
32 Дванадцятигранне число
32 Дванадцятикутне число
32 Пірамідне число
32 Нетотієнтне число
32 Піднесене число
32 Десятикутне число
32 Паліндромне число
32 Звичайне число
32 Паразитичне число
32 Псевдопросте число Фробеніуса
32 П'ятикутне пірамідне число
32 Квадратне пірамідне число
32 Зіркове число
32 П'ята степінь
32 П'ятикомірне число
31 Жак Тітс
30 Теорія обчислювального навчання
30 700 (число)
29 263 (число)
29 Ансамблеве навчання
29 259 (число)
29 Метод незалежних компонент
29 800 (число)
29 900 (число)
28 262 (число)
28 Умовне випадкове поле
28 Член Американської академії мистецтв і наук
27 Виведення граматик
27 Machine Learning (журнал)
27 Метод часових різниць
27 Ймовірно майже правильне навчання
27 Коефіцієнт локального відхилення
27 Зсув середнього
27 ICML
27 261 (число)
27 Стан-дія-винагорода-стан-дія
27 Гіпердійсні числа
27 BIRCH
27 Бутстрепова агрегація
27 NIPS
27 Оккамове навчання
27 Інтерактивне машинне навчання
26 Майкл Артін
26 Денніс Салліван
26 Обчислювані числа
26 Інтегро-диференціальне рівняння
26 293 (число)
26 Композиційна алгебра
26 Кільце періодів
26 Мікіо Сато
26 Майкл Ашбахер
26 277 (число)
26 267 (число)
26 268 (число)
26 269 (число)
26 266 (число)
26 265 (число)
26 998 (число)
26 Юрген Мозер
26 264 (число)
26 270 (число)
26 271 (число)
26 279 (число)
26 280 (число)
26 284 (число)
26 278 (число)
26 276 (число)
26 272 (число)
26 273 (число)
26 275 (число)
26 291 (число)
26 274 (число)
26 Послідовності натуральних чисел
26 Біоктіони
26 Спліт-октіони
26 Бікватерніони
26 Супердійсні числа
25 Енніо де Джорджі
25 556 (число)
25 440 (число)
25 863 (число)
25 899 (число)
25 901 (число)
25 446 (число)
25 739 (число)
25 Схема Чуа
25 Атрактор Рьослера
25 563 (число)
25 736 (число)
25 561 (число)
25 Джон Торренс Тейт
25 292 (число)
25 709 (число)
25 290 (число)
25 608 (число)
25 294 (число)
25 296 (число)
25 295 (число)
25 289 (число)
25 288 (число)
25 283 (число)
25 281 (число)
25 478 (число)
25 716 (число)
25 285 (число)
25 287 (число)
25 286 (число)
25 565 (число)
25 566 (число)
25 790 (число)
25 931 (число)
25 793 (число)
25 964 (число)
25 784 (число)
25 970 (число)
25 833 (число)
25 932 (число)
25 937 (число)
25 806 (число)
25 940 (число)
25 946 (число)
25 818 (число)
25 802 (число)
25 464 (число)
25 820 (число)
25 836 (число)
25 923 (число)
25 997 (число)
25 904 (число)
25 907 (число)
25 860 (число)
25 999 (число)
25 469 (число)
25 748 (число)
25 989 (число)
25 761 (число)
25 847 (число)
25 921 (число)
25 973 (число)
25 913 (число)
25 912 (число)
25 910 (число)
25 763 (число)
25 297 (число)
25 282 (число)
25 362 (число)
25 Рауль Ботт
25 496 (число)
25 365 (число)
25 367 (число)
25 656 (число)
25 298 (число)
25 356 (число)
25 622 (число)
25 671 (число)
25 888 (число)
25 673 (число)
25 406 (число)
25 490 (число)
25 665 (число)
25 403 (число)
25 637 (число)
25 655 (число)
25 623 (число)
25 Фрідріх Гірцебрух
25 379 (число)
25 376 (число)
25 881 (число)
25 644 (число)
25 Однорідне диференціальне рівняння
25 402 (число)
25 649 (число)
25 368 (число)
25 638 (число)
25 653 (число)
25 386 (число)
25 371 (число)
25 383 (число)
25 338 (число)
25 405 (число)
25 311 (число)
25 310 (число)
25 616 (число)
25 391 (число)
25 617 (число)
25 313 (число)
25 331 (число)
25 409 (число)
25 694 (число)
25 299 (число)
25 487 (число)
25 512 (число)
25 536 (число)
25 302 (число)
25 392 (число)
25 632 (число)
25 Карл Людвіг Зігель
25 319 (число)
25 680 (число)
25 397 (число)
25 407 (число)
25 320 (число)
25 Гасслер Вітні
25 683 (число)
25 329 (число)
25 874 (число)
25 635 (число)
25 326 (число)
24 927 (число)
24 926 (число)
24 925 (число)
24 943 (число)
24 924 (число)
24 942 (число)
24 938 (число)
24 939 (число)
24 935 (число)
24 933 (число)
24 936 (число)
24 930 (число)
24 929 (число)
24 934 (число)
24 941 (число)
24 928 (число)
24 906 (число)
24 898 (число)
24 890 (число)
24 889 (число)
24 Диференціальне рівняння з запізненням
24 886 (число)
24 887 (число)
24 897 (число)
24 944 (число)
24 894 (число)
24 893 (число)
24 892 (число)
24 891 (число)
24 896 (число)
24 895 (число)
24 902 (число)
24 903 (число)
24 916 (число)
24 915 (число)
24 917 (число)
24 918 (число)
24 920 (число)
24 919 (число)
24 914 (число)
24 884 (число)
24 908 (число)
24 905 (число)
24 909 (число)
24 885 (число)
24 911 (число)
24 922 (число)
24 993 (число)
24 Диференціально-алгебраїчне рівняння
24 996 (число)
24 995 (число)
24 Еліас Штейн
24 Сінай Яків Григорійович
24 883 (число)
24 Альберто Кальдерон
24 994 (число)
24 Гарі Фюрстенберг
24 987 (число)
24 986 (число)
24 985 (число)
24 988 (число)
24 990 (число)
24 992 (число)
24 991 (число)
24 Джордж Мостоу
24 Джозеф Келлер
24 Ричард Шейн
24 Самюель Ейленберг
24 Модель Курамото
24 Національна інженерна академія США
24 Система Хенона-Гейлса
24 Одновимірний простір
24 Філіпп Гриффітс
24 Леннарт Аксель Едвард Карлесон
24 Саарон Шела
24 Алгебраїчне диференціальне рівняння
24 Джеймс Артур (математик)
24 Парадокс коней
24 Пятецкий-Шапіро Ілья Йосифович
24 Луіс Каффареллі
24 Ганс Леві
24 984 (число)
24 983 (число)
24 958 (число)
24 957 (число)
24 956 (число)
24 959 (число)
24 960 (число)
24 962 (число)
24 961 (число)
24 955 (число)
24 954 (число)
24 949 (число)
24 948 (число)
24 947 (число)
24 950 (число)
24 951 (число)
24 953 (число)
24 952 (число)
24 963 (число)
24 965 (число)
24 978 (число)
24 977 (число)
24 976 (число)
24 979 (число)
24 980 (число)
24 982 (число)
24 981 (число)
24 975 (число)
24 974 (число)
24 967 (число)
24 966 (число)
24 968 (число)
24 969 (число)
24 972 (число)
24 971 (число)
24 945 (число)
24 853 (число)
24 510 (число)
24 509 (число)
24 511 (число)
24 513 (число)
24 515 (число)
24 514 (число)
24 508 (число)
24 507 (число)
24 502 (число)
24 501 (число)
24 503 (число)
24 504 (число)
24 506 (число)
24 505 (число)
24 516 (число)
24 517 (число)
24 527 (число)
24 526 (число)
24 528 (число)
24 529 (число)
24 531 (число)
24 530 (число)
24 525 (число)
24 524 (число)
24 519 (число)
24 518 (число)
24 520 (число)
24 521 (число)
24 523 (число)
24 522 (число)
24 499 (число)
24 498 (число)
24 473 (число)
24 472 (число)
24 474 (число)
24 475 (число)
24 477 (число)
24 476 (число)
24 471 (число)
24 470 (число)
24 463 (число)
24 462 (число)
24 465 (число)
24 466 (число)
24 468 (число)
24 467 (число)
24 479 (число)
24 480 (число)
24 492 (число)
24 491 (число)
24 493 (число)
24 494 (число)
24 497 (число)
24 495 (число)
24 489 (число)
24 488 (число)
24 482 (число)
24 481 (число)
24 483 (число)
24 484 (число)
24 486 (число)
24 485 (число)
24 532 (число)
24 533 (число)
24 580 (число)
24 579 (число)
24 581 (число)
24 882 (число)
24 584 (число)
24 583 (число)
24 578 (число)
24 577 (число)
24 572 (число)
24 571 (число)
24 573 (число)
24 574 (число)
24 576 (число)
24 575 (число)
24 585 (число)
24 586 (число)
24 596 (число)
24 595 (число)
24 597 (число)
24 598 (число)
24 602 (число)
24 599 (число)
24 594 (число)
24 593 (число)
24 588 (число)
24 587 (число)
24 589 (число)
24 590 (число)
24 592 (число)
24 591 (число)
24 570 (число)
24 569 (число)
24 544 (число)
24 543 (число)
24 545 (число)
24 546 (число)
24 548 (число)
24 547 (число)
24 542 (число)
24 541 (число)
24 535 (число)
24 534 (число)
24 537 (число)
24 538 (число)
24 540 (число)
24 539 (число)
24 549 (число)
24 550 (число)
24 560 (число)
24 559 (число)
24 562 (число)
24 564 (число)
24 568 (число)
24 567 (число)
24 558 (число)
24 557 (число)
24 552 (число)
24 551 (число)
24 553 (число)
24 554 (число)
24 555 (число)
24 461 (число)
24 460 (число)
24 352 (число)
24 351 (число)
24 353 (число)
24 354 (число)
24 357 (число)
24 355 (число)
24 350 (число)
24 349 (число)
24 344 (число)
24 343 (число)
24 345 (число)
24 346 (число)
24 348 (число)
24 347 (число)
24 358 (число)
24 359 (число)
24 374 (число)
24 373 (число)
24 375 (число)
24 377 (число)
24 380 (число)
24 378 (число)
24 372 (число)
24 370 (число)
24 361 (число)
24 360 (число)
24 363 (число)
24 364 (число)
24 369 (число)
24 366 (число)
24 342 (число)
24 341 (число)
24 315 (число)
24 314 (число)
24 316 (число)
24 317 (число)
24 321 (число)
24 318 (число)
24 312 (число)
24 309 (число)
24 304 (число)
24 303 (число)
24 305 (число)
24 306 (число)
24 308 (число)
24 307 (число)
24 322 (число)
24 323 (число)
24 335 (число)
24 334 (число)
24 336 (число)
24 337 (число)
24 340 (число)
24 339 (число)
24 333 (число)
24 332 (число)
24 325 (число)
24 324 (число)
24 327 (число)
24 328 (число)
24 330 (число)
24 381 (число)
24 382 (число)
24 437 (число)
24 436 (число)
24 438 (число)
24 439 (число)
24 442 (число)
24 441 (число)
24 435 (число)
24 434 (число)
24 429 (число)
24 428 (число)
24 430 (число)
24 431 (число)
24 433 (число)
24 432 (число)
24 443 (число)
24 444 (число)
24 455 (число)
24 454 (число)
24 456 (число)
24 457 (число)
24 459 (число)
24 458 (число)
24 453 (число)
24 452 (число)
24 447 (число)
24 445 (число)
24 448 (число)
24 449 (число)
24 451 (число)
24 450 (число)
24 427 (число)
24 426 (число)
24 396 (число)
24 395 (число)
24 398 (число)
24 399 (число)
24 410 (число)
24 408 (число)
24 394 (число)
24 393 (число)
24 385 (число)
24 384 (число)
24 387 (число)
24 388 (число)
24 390 (число)
24 389 (число)
24 411 (число)
24 412 (число)
24 421 (число)
24 420 (число)
24 422 (число)
24 423 (число)
24 425 (число)
24 424 (число)
24 419 (число)
24 418 (число)
24 414 (число)
24 413 (число)
24 415 (число)
24 416 (число)
24 417 (число)
24 603 (число)
24 582 (число)
24 776 (число)
24 775 (число)
24 774 (число)
24 777 (число)
24 778 (число)
24 780 (число)
24 779 (число)
24 773 (число)
24 772 (число)
24 767 (число)
24 766 (число)
24 765 (число)
24 768 (число)
24 769 (число)
24 771 (число)
24 770 (число)
24 781 (число)
24 782 (число)
24 796 (число)
24 795 (число)
24 794 (число)
24 797 (число)
24 798 (число)
24 801 (число)
24 799 (число)
24 792 (число)
24 791 (число)
24 785 (число)
24 783 (число)
24 786 (число)
24 787 (число)
24 789 (число)
24 788 (число)
24 764 (число)
24 762 (число)
24 737 (число)
24 735 (число)
24 734 (число)
24 738 (число)
24 740 (число)
24 742 (число)
24 604 (число)
24 733 (число)
24 732 (число)
24 727 (число)
24 726 (число)
24 728 (число)
24 729 (число)
24 731 (число)
24 730 (число)
24 743 (число)
24 744 (число)
24 756 (число)
24 755 (число)
24 754 (число)
24 757 (число)
24 758 (число)
24 760 (число)
24 759 (число)
24 753 (число)
24 752 (число)
24 746 (число)
24 745 (число)
24 747 (число)
24 749 (число)
24 751 (число)
24 750 (число)
24 803 (число)
24 804 (число)
24 856 (число)
24 855 (число)
24 854 (число)
24 857 (число)
24 858 (число)
24 861 (число)
24 859 (число)
24 852 (число)
24 851 (число)
24 845 (число)
24 844 (число)
24 846 (число)
24 848 (число)
24 850 (число)
24 849 (число)
24 862 (число)
24 864 (число)
24 876 (число)
24 875 (число)
24 873 (число)
24 877 (число)
24 878 (число)
24 880 (число)
24 879 (число)
24 872 (число)
24 871 (число)
24 866 (число)
24 865 (число)
24 867 (число)
24 868 (число)
24 870 (число)
24 869 (число)
24 843 (число)
24 842 (число)
24 816 (число)
24 815 (число)
24 814 (число)
24 817 (число)
24 819 (число)
24 822 (число)
24 821 (число)
24 813 (число)
24 812 (число)
24 807 (число)
24 805 (число)
24 808 (число)
24 809 (число)
24 811 (число)
24 810 (число)
24 823 (число)
24 824 (число)
24 837 (число)
24 835 (число)
24 834 (число)
24 838 (число)
24 839 (число)
24 841 (число)
24 840 (число)
24 832 (число)
24 831 (число)
24 826 (число)
24 825 (число)
24 827 (число)
24 828 (число)
24 830 (число)
24 829 (число)
24 725 (число)
24 741 (число)
24 654 (число)
24 652 (число)
24 657 (число)
24 658 (число)
24 660 (число)
24 659 (число)
24 651 (число)
24 650 (число)
24 645 (число)
24 643 (число)
24 646 (число)
24 647 (число)
24 648 (число)
24 662 (число)
24 663 (число)
24 676 (число)
24 675 (число)
24 677 (число)
24 678 (число)
24 681 (число)
24 679 (число)
24 674 (число)
24 672 (число)
24 667 (число)
24 664 (число)
24 668 (число)
24 669 (число)
24 670 (число)
24 642 (число)
24 641 (число)
24 614 (число)
24 613 (число)
24 615 (число)
24 618 (число)
24 620 (число)
24 619 (число)
24 612 (число)
24 611 (число)
24 606 (число)
24 605 (число)
24 607 (число)
24 609 (число)
24 610 (число)
24 621 (число)
24 624 (число)
24 634 (число)
24 633 (число)
24 636 (число)
24 639 (число)
24 640 (число)
24 631 (число)
24 630 (число)
24 626 (число)
24 625 (число)
24 627 (число)
24 628 (число)
24 629 (число)
24 682 (число)
24 661 (число)
24 705 (число)
24 704 (число)
24 706 (число)
24 707 (число)
24 710 (число)
24 703 (число)
24 702 (число)
24 697 (число)
24 698 (число)
24 699 (число)
24 701 (число)
24 711 (число)
24 712 (число)
24 721 (число)
24 720 (число)
24 722 (число)
24 723 (число)
24 724 (число)
24 719 (число)
24 718 (число)
24 713 (число)
24 714 (число)
24 715 (число)
24 717 (число)
24 696 (число)
24 708 (число)
24 693 (число)
24 687 (число)
24 688 (число)
24 689 (число)
24 691 (число)
24 690 (число)
24 695 (число)
24 692 (число)
24 684 (число)
24 685 (число)
24 686 (число)
23 Фаддєєв Людвіг Дмитрович
23 Європейське товариство нейронних мереж
23 Джозеф Вейценбаум
23 Історія логіки
23 Artificial Intelligence Applications Institute
23 ОНТИ (видавництво)
23 Основа системи числення
23 Інститут Аллена з питань штучного інтелекту
23 Механіко-математичний факультет МДУ
23 Алан Річард Банді
23 Теорія швидкості — спотворення
23 Дональд Мікі
22 American Mathematical Monthly
21 Обчислювальна інженерія
21 Перелік понять машинного навчання
21 Проектування взаємодії
20 Мережевий диспетчер
20 PQ-дерево
20 Мультимедійна база даних
20 K-арне дерево
20 Дерево покриттів
20 Соціальні інформаційні технології
20 Доступність комп'ютерів
20 Розподілений штучний інтелект
20 Соціальне програмне забезпечення
20 Багатозадачне навчання
20 ACM Computing Classification System
20 Програмне забезпечення рівня підприємства
20 Продуктивність мережі
20 Служба безпеки (телекомунікації)
20 Девід Патерсон (вчений)
20 Обчислювальні суспільні науки
20 Динамічне дерево
20 Команда програмістів
20 Побудова програмного забезпечення
20 Математичне програмне забезпечення
20 Інструмент програмування
19 Хеш-календар
19 Сінхальська система числення
19 Хеш-дерево (статична структура даних)
19 Танцювальне дерево
19 Скошена купа
19 Яванська система числення
19 Японська система числення
19 Пріоритетизоване R-дерево
19 Тамільска система числення
19 Оптимальне двійкове дерево пошуку
19 Метричне дерево
19 Тайська система числення
19 Т-дерево
19 ХДерево
19 Над-дерево
19 Система числення Брахмі
19 Система числення Аріабхата
19 Система числення дзонгкха
19 Система числення Хоккієн
19 Шостирична система числення
19 Не стандартні позиційні системи числення
19 Система числення Гуджараті
19 Четвертинна система числення
19 Система числення із комплексним базисом
19 Монгольська система числення
19 П’ятирична система числення
19 М-дерево
19 Східно арабські цифри
19 Спарена купа
19 Неявне k-вимірне дерево
19 Рандомізоване двійкове дерево пошуку
19 Список систем числення
19 Факторіальна система числення
19 Нецілочисельне уявлення
19 Пальцеве дерево
19 Ікс-дерево
19 Бієктивна нумерація
19 Дерево порядкової статистики
19 Кхмерська система числення
19 Бірманська система числення
19 Збалансована трійкова система числення
19 Доісторичні системи числення
19 Абджадська система числення
19 Егейська система числення
19 Діапазонне дерево
19 АА-дерево
19 Дерево злиття
19 Збалансоване за вагою дерево
19 Б*-дерево
19 Базис золотого перетину
19 Базис четвертинно-уявної
19 Балійська система числення
19 Бенгальска система числення
19 Дерево цапа-відбувайла
19 Дерево тернарного пошуку
19 Бx-дерево
19 Корейська система числення
19 БК-дерево
19 Біологічна кібернетика
19 Дерево вигідних положень
19 Експоненційне дерево
19 Гільбертове R-дерево
19 Лівацька купа
19 LSM-дерево
19 Грузинська система числення
19 Дерево R+
19 IDistance
19 Complex-base system
19 2–3-дерево
19 2–3–4-дерево
19 Двозв'язкове дерево
19 Лівобічне червоно-чорне дерево
19 SPQR-дерево
19 UB-дерево
19 Етруська система числення
19 Інуїтьська система числення
19 В’єтнамська система числення
19 Коди суб'єктів Російської Федерації
19 Інтервальне дерево
19 Гебрайська система числення
19 X-швидке дерево
19 Y-швидке дерево
19 Дерево багатьох вигідних положень
19 (a,b)-дерево
19 Змішаний базис
18 Сімейство експоненційних розподілів
18 Діалетеїзм
18 Розподіл Ландау
18 Розподіл Пірсона
18 Розподіл Кантора
18 Сумішевий розподіл
17 Розподіл Ерланга
17 Розподіл Делапорта
17 Розподіл SU Джонсона
17 Розподіл Бенктандера II типу
17 Розподіл Бенктандера I типу
17 Розподіл Ірвіна — Гола
17 Розподіл Дагума
17 Розподіл ARGUS
17 Розподіл Бореля
17 Розподіл Берра
17 Розподіл Бінгема
17 Розподіл Вішарта
17 Розподіл Беніні
17 Розподіл Готелінґа
17 Розподіл Гольцмарка
17 Розподіл Девіса
17 Прямокутний бета-розподіл
17 Загорнений асиметричний розподіл Лапласа
17 Експоненційно-логарифмічний розподіл
17 Експоненційний ступеневий розподіл
17 Загорнений експоненційний розподіл
17 Загорнений нормальний розподіл
17 Загорнений розподіл
17 Полівейбулів розподіл
17 Поліноміальний розподіл Діріхле
17 Присічений нормальний розподіл
17 Дисперсійний гамма-розподіл
17 Релятивістський розподіл Брейта — Вігнера
17 Двовимірний розподіл фон Мізаса
17 Гіпоекспоненційний розподіл
17 Піднятий косинусний розподіл
17 Розподіл Кента
17 Дискретна фазова модель
17 Дзета-розподіл
17 Гіперерлангів розподіл
17 Розподіл Ґумбеля
17 Сімейство природних експоненційних розподілів
17 Асиметричний нормальний розподіл
17 Арксинусний розподіл
17 Теоретична кібернетика
17 Трикутний розподіл
17 Асиметричний розподіл Лапласа
17 Багатовимірний ''t''-розподіл
17 Бета-простий розподіл
17 Біноміальний розподіл Пуассона
17 Спрямлений ґаусів розподіл
17 Бета-біноміальний розподіл
17 Багатовимірний стійкий розподіл
17 У-квадратичний розподіл
17 Узагальнений гіперболічний розподіл
17 Q-експоненційний розподіл
17 Z-розподіл Фішера
17 Q-вейбулів розподіл
17 John Wiley & Sons
17 Число подвійної точності
17 Формула вибірки Еванса
17 Фазова модель
17 Узагальнений нормальний розподіл
17 Узагальнений обернений нормальний розподіл
17 Узагальнений розподіл Діріхле
17 Узагальнений розподіл екстремальних значень
17 Складений розподіл Пуассона
17 Від'ємний бета-біноміальний розподіл
17 Розподіл гамма/Ґомперца
17 Розподіл Юла — Саймона
17 Розподіл ймовірності максимальної ентропії
17 Розподіл квантилі
17 Розподіл косої
17 Розподіл Флорі — Шульца
17 Розподіл Твіді
17 Розподіл Максвелла — Ютнера
17 Розподіл Кумарасвамі
17 Розподіл Міттага-Лефлера
17 Розподіл Радемахера
17 Розподіл Скелама
17 Розподіл фон Мізаса
17 Розподіл фон Мізаса — Фішера
17 Гіперболічний секансний розподіл
17 Розширений від'ємний біноміальний розподіл
17 Геометричний стійкий розподіл
17 Сингулярний розподіл
17 Від'ємний поліноміальний розподіл
17 Гіперекспоненційний розподіл
17 Розподіл Ґумбеля I типу
17 Розподіл хі
17 Розподіл Ґомперца
17 Загорнений розподіл Коші
17 Розподіл Ґумбеля II типу
17 Розподіл Конвея — Максвелла — Пуассона
17 Розподіл Трейсі — Відома
17 Обернений розподіл хі-квадрат
17 Параболічний фрактальний розподіл
17 Матричний нормальний розподіл
17 Матрично-експоненційний розподіл
17 Лямбда-розподіл Тьюкі
17 Матричний гамма-розподіл
17 Обернений розподіл Вішарта
17 Обернений матричний гамма-розподіл
17 Обернений гамма-розподіл
17 Обернений нормальний розподіл
17 Параметричний поліморфізм
17 Матричний t-розподіл
17 Загорнений розподіл Леві
17 Контур Фойґта
17 Зсунений розподіл Ґомперца
17 Зсунений логарифмічно-логістичний розподіл
17 Логарифмічно-логістичний розподіл
17 Логарифмічно-лапласів розподіл
17 Логарифмічний розподіл Коші
17 Модель Болдінга — Ніколса
17 Логістично-нормальний розподіл
17 Круговий розпділ
17 Логічна форма
17 Згорнений нормальний розподіл
17 Круговий рівномірний розподіл
17 Напрямкова статистика
17 Лямбда-розподіл Уїлкса
17 Нормальний розподіл Вішарта
17 Нормально-обернений гамма розподіл
17 Нормально-обернений розподіл Вішарта
17 Нормальний гамма-розподіл
17 Напівлогістичний розподіл
17 Нецентральний t-розподіл
17 Нецентральний бета-розподіл
17 Нецентральний розподіл хі-квадрат
17 Нормально-обернений ґаусів розподіл
17 Напівнормальний розподіл
17 Математична кібернетика
17 Закон Ципфа — Мандельброта
17 Масштабований обернений розподіл хі-квадрат
17 Закон півкола Вігнера
17 Перелік розподілів імовірності
16 Гіперпрямокутник
16 Список логіків
16 Алгоритм Едмондса
16 Алгоритм Британського музею
16 Тридцятишісткова система числення
16 Гра на пошук
16 Гуманітарна кібернетика
16 Основи програмування
16 Річард Долл
16 Кібернетика в Україні
16 Огляд логіки
16 Строга імплікація
16 Бахромовий пошук
16 Китов
16 Список тем з теорії множин
16 Список тем з математичної логіки
16 Лексикографічний пошук у ширину
16 Список правил виведення
16 Список тем з булевої алгебри
16 Бібліографія у галузі кібернетики
16 Абдукція (логіка)
16 Пошук на стрибкових точках
16 Четвіркова система числення
16 П'ятіркова система числення
16 Annals of Mathematics
16 Шісткова система числення
16 Порядковий числівник
16 Підстановка (логіка)
16 Фізіологічна кібернетика
16 B*
16 Шестаков Віктор Іванович
16 Прикладна кібернетика
16 Історія електронної обчислювальної техніки в УРСР
16 Ітеративне заглиблення A*
16 Умовна незалежність
16 Методи програмування
16 Екологічна кібернетика
16 Лінійна логіка
15 Ван Сяодун
15 Шість ступенів вільності
15 Майкл Беррідж
15 Brotli
15 Шон Кол
15 Шестивимірний простір
15 Вимір алгебраїчного многовиду
15 Кодування Фібоначчі
15 Кодування мовлення
15 Кодування пар байтів
15 Від'ємнорозмірний простір
15 Код Танстелла
15 Код Левенштейна
15 Гамма-код Еліаса
15 Восьмивимірний простір
15 Лінійне передбачення з алгебричним кодовим збудженням
15 EZW (обробка зображень)
15 Видозмінений код Хаффмана
15 A-закон
15 Якість звуку
15 Словникове кодування
15 Смугове кодування
15 Видозмінене дискретне косинусне перетворення
15 LZWL
15 Алгоритм Шеннона — Фано — Еліаса
15 Усереднена бітова швидкість
15 Теорема Кархунена — Лоева
15 Таубес Кліффорд
15 Ланцюговий код
15 Арифметика Гейтінга
15 Алгоритм Лемпеля — Зіва — марковських ланцюгів
15 Алгоритм Лемпеля — Зіва — Сторера — Шиманського
15 Адаптивний код Хаффмана
15 Генрік Іванець
15 Універсальний код
15 Алгоритм Лемпеля — Зіва — Обергумера
15 Алгоритм Лемпеля — Зіва — Стак
15 Інтервальне кодування
15 Індуктивний вимір
15 SPIHT
15 Snappy (compression)
15 LZX (алгоритм)
15 Логарифмічне відношення площ
15 LZJB
15 LZRW
15 Хронологія розвитку теорії інформації
15 Μ-закон
15 Конструктивний аналіз
15 Френк Шу
15 Стівен Балбус
15 Структурне правило
15 Єн Вілмут
15 Макроблок
15 Стенлі Норман Коен
15 Деформоване лінійне упереджувальне кодування
15 Лінійне передбачення з кодовим збудженням
15 Піраміда (обробка зображень)
15 Кейт Кемпбелл (біолог)
15 Джеральд Фішман
15 Джеффрі Фрідман
15 Зважування контекстного дерева
15 Джон Гаулі
15 Джим Піблс
15 П'ятивимірний простір
15 Квантування (обробка зображень)
15 Кань Ютвай
15 Даніель Айзенштайн
15 Квантовий алгоритм
15 Канонічний код Хаффмана
15 Одиниця дерева кодування
15 Демігіперкуб
15 Дельта-кодування
15 Деблокувальний фільтр
15 Динамічне марковське стиснення
15 Джеффрі Марсі
15 Енріко Коста (фізик)
15 Диференціальна імпульсно-кодова модуляція
15 Перетворення з перекриттям
15 Семивимірний простір
15 Герберт Бойєр
15 Перехресний політоп
15 Постійна бітова швидкість
15 Перетворення пересуванням наперед
15 Експоненційний код Голомба
15 Гомологічний вимір
15 Дуглас Колеман
15 Запізнювання (звук)
15 Пари спектральних ліній
15 Передбачення частковим співпадінням
14 Тип блоку
14 Тип класу
14 Паранесуперечлива логіка
14 Десятковий тип даних
14 Аксіологічна логіка
14 Алгебраїчний тип даних
14 Порожній тип
14 Квантове перетворення Фур'є
14 Джон Тейт
14 Чотиризначна логіка
14 Епістемічна логіка
14 Метод нечітких скінченних елементів
14 Метаклас
14 Логіка доречності
14 Примітивний тип
14 Операції над нечіткими множинами
14 Раціональне (тип даних)
14 Підструктурна логіка
14 Метаоб'єкт
14 Узагальнений алгебраїчний тип даних
14 Логічні ігри
14 Інтуїціонистська теорія типів
14 Нечітке правило
14 Віртуальний адресний простір
14 Композитний тип даних
14 Нижчий тип
14 Клас складності
14 Міра істинності
14 Об'єднання (структура даних)
14 Конструктивна теорія множин
14 Комплексний тип даних
14 Корекція квантових помилок
14 Рід (теорія типів)
13 NV-центр
13 NP-повні задачі
13 Класична пропускна здатність
13 Зарядовий кубіт
13 Клас складності BQP
13 Франциско Варела
13 Потоковий кубіт
13 Складність квантових обчислень
13 Симплектичний код
13 Надхолодний атом
13 Надщільне кодування
13 Класична пропускна здатність із переплутаністю
13 Фазовий кубіт
13 Кевін Варвік
13 E91
13 Ентоні Вільден
13 Говард Одум
13 Unlambda
13 Список NP-повних задач
13 Джордж Клір
13 Олександр Семенович Холево
13 Джон Прескілл
13 Член Американського фізичного товариства
13 BB92
13 SARG04
13 Системна математика
13 Клас складності PostBQP
13 Надпровідний квантовий комп'ютер
13 Клас складності QMA
13 Інститут автоматики та телемеханіки
13 Квантовий комп'ютер Кейна
13 Квантова електродинаміка в оптичних резонаторах
13 Квантова пропускна здатність
13 Квантове відпалювання
13 Корекція квантових помилок із переплутаністю
13 Задача Саймона
13 Однобічний квантовий комп'ютер
13 Задача пошуку найкоротшого рішення
13 Айзерман Марк
13 Артур Екерт
13 Квантовий ЯМР-комп'ютер
13 Алгоритмічне охолодження
13 Анатолій Борисович Рапопорт
13 Олексій Юрійович Кітаєв
13 Алгоритм Ґровера
13 Алгоритм оцінки фази
13 Оптична ґратка
13 Квантовий канал
13 Квантовий згортальний код
13 Адіабатичні квантові обчислення
13 Квантова схема
13 Задача про точне покриття
13 Лов Ґровер
13 Двомірне пакування
13 Квантовий комп'ютер Лосса — Ді Вінченцо
13 Очищення переплутаності
13 Реймонд Лафламм
13 Какуро
13 Задача про покриття множини
13 Квантовий комп'ютер на йонних пастках
13 Лінійне пакування
13 Топологічний квантовий комп'ютер
12 Modula-2
12 Processing
12 ABAP
12 Mercury (мова програмування)
12 Гіббсівська лекція
12 Виноградов Іван Матвійович
12 MUMPS
12 Dover Publications
12 Ізадор Зінгер
12 Правило 184
11 CPL
11 Clarion (мова програмування)
11 Ґотфрід Унґербоек
11 Illgoll
11 Informix-4GL
11 ASSK
11 Вірасена
11 C--
11 Нерівність Буля
11 LOLCODE
11 Вимірювання (квантова механіка)
11 Icon
11 Сатгамангалам Ранга Срінаваса Варадган
11 Шефтель Зіновій Григорович
11 Action!
11 Клод Берроу
11 BeFunge
11 Asymptote
11 E₇ (математика)
11 Юджин Майерс
11 GNU Assembler
11 GAUSS
11 FALSE
11 Clascal
11 Delphi.NET
11 Société Philomathique de Paris
11 Кеннет Макміллан (науковець)
11 Синхронна мова програмування
11 Ус Георгій Федорович
11 Йоав Фройнд
11 П'єр Вольпе
11 Джек Вулф
11 Yasm
11 Ханан Самет
11 Нарендра Кармаркар
11 Філліп Рогавей
11 Універсальне узагальнення
11 Байт-код Perl
11 Томас Річардсон
11 Монотонність наслідування
11 Алан Ґлавью
11 Амін Шокроллахі
11 Роберт Куршам
11 Мова програмування загального призначення
11 Комутативність кон'юнкції
11 Міхір Беллар
11 Аббас Ель Гамаль
11 Рьюдігер Урбане
11 Wolfram
11 PLEX
11 Pandora
11 Pcode
11 Piet
11 PLAN (інформатика)
11 Oz
11 Legal
11 Lustre (мова програмування)
11 MCPL
11 Malbolge
11 Диференціальна ентропія
11 Racket (мова програмування)
11 Shakespeare
11 TUZ-3
11 Velato
11 WASM
11 Sawik
11 Введення диз'юнкції
11 SAKO
11 SAS (асемблер)
11 SAS 4GL
11 Саксонська академія наук