Параметризований постньютонівський формалізм

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Параметризо́ваний постнью́тонівський формалі́зм (ППН формалі́зм) — версія постньютонівського формалізму, застосовна не тільки до загальної теорії відносності, але й до інших метричних теорій гравітації, коли рухи тіл задовольняють принцип еквівалентності Ейнштейна. У такому підході явно виписуються всі можливі залежності гравітаційного поля від розподілу матерії аж до відповідного порядку оберненого квадрата швидкості світла (точніше, швидкості гравітації, при цьому зазвичай обмежуються першим порядком) і складається найзагальніший вираз для розв'язання рівнянь гравітаційного поля і руху матерії. Різні теорії гравітації при цьому пророкують різні значення коефіцієнтів — так званих ППН параметрів — у загальних виразах. Це приводить до потенційно спостережуваних ефектів, експериментальні обмеження на величину яких призводять до обмежень на ППН параметри, і відповідно — до обмежень на теорії гравітації, що їх передбачають. Можна сказати, що ППН параметри описують відмінності між ньютонівською та описуваною теоріями гравітації. ППН формалізм застосовний, коли гравітаційні поля слабкі, а швидкості руху тіл, що формують їх, малі, порівняно зі швидкістю світла (точніше, швидкістю гравітації) — канонічними прикладами застосування є рух Сонячної системи і систем пульсарів у подвійних системах[1][2].

Історія

[ред. | ред. код]

Перша параметризація постньютонівського наближення належить перу Еддінгтона (Eddington, 1922[3]). У ній розглядалося, втім, лише гравітаційне поле у вакуумі навколо сферично-симетричного статичного тіла[4]. Нордтведт[en] (Nordtvedt, 1968[5], 1969[6]) розширив формалізм до 7 параметрів, а Вілл[en] (Will, 1971[7]) ввів у нього опис небесних тіл як протяжних розподілів тензора енергії-імпульсу[4].

Застосовувані найчастіше і описані нижче версії формалізму ґрунтуються на працях Ні[en] (Ni, 1972[8]), Вілла і Нордтведта (Will & Nordtvedt, 1972[9]), Мізнера, Торна і Вілера Гравітація[10] та Вілла[1][2], і мають 10 параметрів.

Бета-дельта варіант (Beta-delta notation)

[ред. | ред. код]

Десять постньютонівських параметрів (ППН параметрів) повністю характеризують поведінку переважної більшості метричних теорій гравітації в границі слабкого поля[11]. ППН формалізм виявився цінним засобом для перевірки загальної теорії відносності[12]. В позначеннях Вілла (Will, 1971[7]), Ні (Ni, 1972[8]) і Мізнера, Торна і Вілера (Misner et al., 1973[10]) ППН параметри мають умовно таке значення[13]:

Наскільки сильну просторову кривину в генерує одиниця маси спокою?
Наскільки велика нелінійність у при додаванні гравітаційних полів?
Скільки тяжіння в створює одиниця кінетичної енергії ?
Скільки тяжіння в створює одиниця гравітаційної потенціальної енергії ?
Скільки тяжіння в створює одиниця внутрішньої енергії тіла ?
Скільки тяжіння в створює одиниця тиску ?
Різниця між проявом радіальної та трансверсальної кінетичної енергії в тяжінні в
Різниця між проявом радіальних і трансверсальних напруг у тяжінні в
Скільки захоплення інерційних систем відліку в створює одиниця імпульсу ?
Різниця між степенем захоплення інерційних систем відліку в радіальному і трансверсальному напрямках

 — симетричний метричний тензор 4 на 4, а просторові індекси і пробігають значення від 1 до 3.

У теорії Ейнштейна ці параметри відповідають тому, що (1) для малих швидкостей руху тіл та їхніх мас відновлюється ньютонівське тяжіння, (2) виконуються закони збереження енергії, маси, імпульсу та моменту імпульсу, і (3) рівняння теорії не залежать від системи відліку. У таких позначеннях загальна теорія відносності має ППН параметри

і [13].

Альфа-дзета варіант (Alpha-zeta notation)

[ред. | ред. код]

У сучаснішій версії (Will & Nordtvedt, 1972[9]), що використовується також у роботах Вілла (1981[2], 2014[1]), застосовується інший еквівалентний набір із 10 ППН параметрів:

,
,
,
,
,
,
,
,
,
виходить з .

Сенс параметрів , і при цьому — ступінь прояву ефектів переважної системи відліку (ефіру)[14]. , , , і вимірюють ступінь порушення законів збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу[15].

У цих позначеннях ППН параметри ЗТВ є

і [16].

Вигляд метрики альфа-дзета варіанту:

,

де за індексами, що повторюються, передбачається підсумовування, визначається як найбільше в системі значення ньютонівського потенціалу , квадрата швидкості матерії або подібних величин (вони всі мають один порядок величини),  — швидкість ППН координатної системи відносно виділеної системи спокою,  — квадрат цієї швидкості, а якщо і у протилежному випадку — символ Кронекера[17].

Є лише десять простих метричних потенціалів: , , , , , , , , і [18], стільки ж, як і ППН параметрів, що гарантує єдиність ППН розв'язку для кожної теорії гравітації[17]. Форма цих потенціалів нагадує гравітаційний потенціал ньютонівської теорії — вони дорівнюють визначеним інтегралам за розподілом матерії, наприклад[18],

Повний список визначень метричних потенціалів див. у роботах Мізнера, Торна, Вілера (Misner et al., 1973[19]), Вілла (1981[18], 2014[20]) та ін.

Процедура отримання ППН параметрів з теорії гравітації

[ред. | ред. код]

Приклади аналізу можна знайти у книзі Вілла, 1981[2]. Процес складається з дев'яти стадій[21]:

 • Крок 1: Визначення змінних: (a) динамічні гравітаційні змінні, такі як метрика , гравітаційне скалярне , векторне та/або тензорне поле тощо; (b) змінні переважної геометрії, такі як плоска фонова метрика , космологічний час тощо; (c) змінні матеріальних (негравітаційних) полів.
 • Крок 2: Встановлення космологічних граничних умов: припускаючи всесвіт Фрідмана (однорідний та ізотропний), вводимо ізотропні координати в системі спокою Всесвіту (повне космологічне рішення для цього потрібно не завжди). Отримані фонові космологічні поля називаємо , , , .
 • Крок 3: Вводимо нові змінні , а якщо необхідно, то й , , .
 • Крок 4: Підставляємо отримані вирази та тензор енергії-імпульсу матерії (зазвичай ідеальної рідини) у рівняння гравітаційного поля та відкидаємо члени надто високого порядку для та інших динамічних гравітаційних змінних.
 • Крок 5: Розв'язуємо рівняння для із точністю до . Припускаючи, що ця величина далеко від системи прямує до нуля, отримуємо форму , де  — гравітаційний потенціал Ньютона, а може бути складною функцією, що включає гравітаційну «сталу» . Ньютонова метрика має форму , , . Переходимо до одиниць, у яких гравітаційна «стала», виміряна зараз далеко від гравітувальної матерії, дорівнює одиниці .
 • Крок 6: З лінеаризованої версії польових рівнянь отримуємо із точністю до і із точністю до .
 • Крок 7: Знаходимо із точністю до . Це найскладніший етап, оскільки рівняння тут стають нелінійними. Тензор енергії-імпульсу також необхідно розкласти до потрібного порядку.
 • Крок 8: Переходимо до стандартного ППН калібрування.
 • Крок 9: Порівнюючи отриману метрику з відомим ППН виразом, визначаємо ППН параметри теорії.

Порівняння теорій гравітації

[ред. | ред. код]

Таблицю, що представляє ППН параметри 23 теорій гравітації, наведено в статті «Альтернативні теорії гравітації».

Більшість метричних теорій можна поділити за кількома категоріями. Скалярні теорії гравітації[en] включають конформно-плоскі теорії та стратифіковані теорії з просторовими перерізами, строго ортогональними часовому напрямку.

У конформно-плоских теоріях, наприклад, теорія Нордстрема[en], метрика дорівнює і тому що абсолютно несумісне зі спостереженнями. У стратифікованих теоріях, наприклад, теорії Їлмаза[en], метрика дорівнює і, отже, , що знову-таки суперечить спостереженням.

Інший клас теорій — квазілінійні теорії типу теорії Вайтгеда. Для них . Оскільки відносні амплітуди гармонік земних припливів залежать від і , то їх виміри дозволяють відхилити всі подібні теорії, виключаючи таке велике значення .

Ще один клас теорій — біметричні теорії. Для них не дорівнює 0. З даних щодо прецесії осі обертання мілісекундних пульсарів ми знаємо, що , і це ефективно відхиляє біметричні теорії.

Далі йдуть скалярно-тензорні теорії, наприклад, теорія Бранса — Діке. Для таких теорій у першому наближенні . Межа дає дуже мале , що характеризує ступінь «скалярності» гравітаційної взаємодії, а в міру уточнення експериментальних даних межа на все продовжує збільшуватися, отже такі теорії стають менш імовірними.

Останній клас теорій — векторно-тензорні теорії. Для них гравітаційна «стала» змінюється з часом і не дорівнює 0. Лазерна локація Місяця сильно обмежує варіацію гравітаційної «сталої» та так що ці теорії також не виглядають надійними.

Деякі метричні теорії не потрапляють до виділених категорій, але мають подібні проблеми.

Експериментальні обмеження на ППН параметри

[ред. | ред. код]

Значення взято з огляду Вілла, 2014[22].

Параметр Межі Ефекти Експеримент
Ефект Шапіро, гравітаційне відхилення світла Траєкторія «Кассіні — Гюйгенса»
Ефект Нордтведта, зсув перигелію Лазерна локація Місяця, рухи планет у Сонячній системі
Прецесія осі обертання Мілісекундні пульсари
Зсув площини орбіти Лазерна локація Місяця, пульсар J1738+0333
Прецесія осі обертання Мілісекундні пульсари
Самоприскорення Статистика сповільнення пульсарів
- Комбінована межа різних експериментів
Прискорення подвійних пульсарів PSR 1913+16
Третій закон Ньютона Прискорення Місяця
- Не є незалежним

‡ За з робіт Вілла (1976[23], 2014[1]). Теоретично в деяких теоріях гравітації можливий обхід цього обмеження, тоді застосовною є слабша межа зі статті Ні (1972[8]).

Примітки

[ред. | ред. код]
 1. а б в г Will, 2014.
 2. а б в г Уилл, 1985.
 3. Эддингтон, 1934.
 4. а б МТУ, 1977, Том 3, с. 315.
 5. Nordtvedt, 1968.
 6. Nordtvedt, 1969.
 7. а б Will, 1971.
 8. а б в Ni, 1972.
 9. а б Will & Nordtvedt, 1972.
 10. а б МТУ, 1977.
 11. МТУ, 1977, Том 3, с. 313.
 12. МТУ, 1977, Том 3, с. 314.
 13. а б МТУ, 1977, Том 3, с. 317—318.
 14. Уилл, 1985, с. 90—91.
 15. Уилл, 1985, с. 99—100.
 16. Уилл, 1985, 5.2. Общая теория относительности.
 17. а б Уилл, 1985, с. 87.
 18. а б в Уилл, 1985, 4.1. Постньютоновсий предел. г. Постньютоновские потенциалы..
 19. МТУ, 1977, Том 3. § 39.8. ППН-метрические коэффициенты.
 20. Will, 2014, с. 32—33, Box 2.
 21. Уилл, 1985, 5.1. Метод расчёта..
 22. Will, 2014, с. 46.
 23. Will, 1976.

Література

[ред. | ред. код]
Основна
Додаткова