Техне

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Jump to navigation Jump to search

Техне (грец. τέχνη - мистецтво, майстерність, уміння) в грецькій культурі.

Під техне грецька традиція розуміла майстерне виробництво будь-чого у майже всіх сферах людської діяльності. Мистецтвом для греків була не тільки творча праця (архітектура, скульптура та інше), але й праця для задоволення повсякденних потреб (ткацтво, теслярство та інше). Поняття «техне» відносилося до будь-якої людської праці (на противагу витворам природи), що носила творчий характер (на противагу пізнавальній) і була заснована на вмінні згідно з правилами й канонами. Усе, що сворювалося за натхненням, не вважалося за техне. На думку греків мистецтво неможливе без вміння, тому вони відносили мистецтво (в тому числі мистецтва теслі, ткача) до розумової діяльності.

Таке розуміння мистецтва у широкому значенні сприймалося до кінця античної епохи і тривалий час використовувалося в європейських мовах. У сучасному розумінні це можна вважати як «майстерність». Греки вважали, що будь-яке мистецтво може бути прекрасним. Ремісник (деміург) може досягти досконалості в будь-якому мистецтві і стати майстром.

У філософських творах Арістотель чимало приділяв поняттю «техне», техніці. Так у «Нікомаховій етиці» Арістотель доводив, що техніка - розумна, творча поведінка, що має в основі правильне знання. Техніка виробляється людиною згідно з потребами суспільстване і залежить від правильного знання. Метою втілення техніки є людина, яка визначає вигляд і вид техніки.

Згодом давньогрецьке поняття «техне» поступово звузилося до визначення сукупності засобів людської діяльності, що створюються для здійснення процесів виробництва різних благ. Основне призначення техніки - часткова або повна заміна виробничих функцій людини з метою полегшення праці.

Техніка й культура мають певну подібність, але водночас суттєво різняться. Техніка у руках людини сприяє вияву того, що колись було приховано в природі, адже техніка є складовою самої культури. Культура та техніка - одночасно і надбудова, і фундамент. Культура має дві сторони - матеріальну й духовну; техніка також, крім суто матеріальних, має й духовні параметри. На думку П. Козловскі, сутність техніки належить сфері духовного, сфері репрезентації й вияву дійсного в людському розумі. У техніку втілений певний дух, техніка - це сфера реалізації духу.

Джерела[ред.ред. код]

  1. Шейко В.М., Богуцький Ю.П., Германова де Діас Е.В., Культурологія: навчальний посібник - Харків: ХДАК, 2011. - 473с.
  2. Козловски П. Культура постмодерна / П. Козловски. - М.: Республика, 1997. - 240 с.