PRINCE2

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Проекти в контрольованому середовищі (англ. PRojects IN Controlled Environments — PRINCE) — це метод управління проектами. Метод включає в себе управління, контроль і організацію проекту. «PRINCE2» — це другий реліз зазначеного методу, що є зареєстрованим торговим знаком, державної торгово-промислової палати (англ. Office of Government Commerce — OGC), незалежного підрозділу державного казначейства Сполученого Королівства.

Історія[ред. | ред. код]

PRINCE2 походить від більш раннього методу PROMPT та методу проектного управління PRINCE, який був розроблений у 1989 р. Центральним телекомунікаційним та комп'ютерним агентством (англ. Central Computer and Telecommunications Agency — CCTA), як державний стандарт Великої Британії з управління проектами у сфері інформаційних технологій (ІТ). Незабаром зазначений стандарт почали використовувати за межами IT сфери. У 1996 р. PRINCE2 був визнаний універсальним методом управління проектами. PRINCE2 став надзвичайно популярним і зараз де-факто є стандартом проектного управління у Великій Британії.

Остання версія була випущена у 2009 р., як результат проекту оновлення Prince2:2009 державної торгово-промислової палати Великої Британії.

PRINCE2:2009 Оновлення: З 2006 р. метод переглядався, а 16 Червня, 2009 р. був опублікований під назвою «Оновлення PRINCE2:2009». Назва «PRINCE2» (замість «PRINCE3» чи схожої) використано задля демонстрації збереження головних принципів методу. Все ж таки, це найбільш суттєвий перегляд методу з 1996 р. з метою його адаптації до мінливого бізнес середовища, спрощення і «полегшення», а також кращої інтеграції з іншими методами державної торгово-промислової палати Великої Британії (ITIL, P3O, P3M3, MSP, etc.). Головна різниця між релізом 2009 р. та більш ранніми релізами полягає в появі двох довідників замість одного. «Управління проектами, використовуючи PRINCE2» (англ. Managing Projects Using PRINCE2) — оновлена методика управління, що призначена для менеджерів проектів, для яких управління проектами є щоденною діяльністю. «Стратегічне управління проектами, використовуючи PRINCE2» (англ. Directing Projects Using PRINCE2) — новий документ для Керівника проектів і Ради управління проектам, тобто спонсорів / замовників проектів.

Екзамен як з Теоретичної так і з Практичної частини буде базуватися на новому довіднику «Управління проектами» та не буде включати матеріали з довідника «Стратегічне управління проектами». Прохідний бал для Теоретичного екзамену залишиться не змінним. Прохідний бал для Практичного екзамену збільшиться з 50 % до 55 %. Тривалість екзамену з Практичної частини буде зменшено з 3 годин до 2,5 годин.

Переваги[ред. | ред. код]

PRINCE2 — це структурований підхід до управління проектами, який спрямований на управління проектами в рамках чітко визначеної організаційної структури. PRINCE2 описує процедури координації людей та завдань в проекті, як створювати / планувати проект та що робити, якщо проект потребує внесення змін через невідповідність фактичного стану виконання проекту плану його виконання. Кожний процес зазначено з ключовими вхідними та вихідними даними, а також з специфічними цілями та завданнями, які необхідно виконати, що загалом дає можливість контролю відхилень від плану.

Поділ методу на частини, що підлягають управлінню, забезпечує ефективний контроль ресурсів, завдяки чому можливо здійснювати контрольований та організований моніторинг проекту. PRINCE2 забезпечує єдину термінологію для всіх учасників проекту. Різноманітні ролі управлінців та зони відповідальності повністю описані та можуть бути адаптовані відповідно до складності проекту та компетенцій організації.

Помилки використання[ред. | ред. код]

Іноді PRINCE2 вважають не доцільним для дуже маленьких проектів через обсяг роботи, необхідної для створення та оновлення документів, протоколів та реєстрів. Досить часто це трапляється через нерозуміння, які частини PRINCE2 використовувати, адже PRINCE2 можливо повністю масштабувати.

Звичайно все це чудово, але…

Звичайно все це чудово, але сприйняття PRINCE2 погіршене тим, що для кожного ефективного проекту, який використовує методологію PRINCE2 існує певна кількість не ефективних проектів, які використовують, так звану, методологію PINO (англ. PRINCE In Name Only — дослівно, PRINCE лише в назві). Загальними проблемами є:

  • Стадія початку проекту опускається / проштовхується і організація переходить відразу до створення Документу ініціювання проекту (англ. Project initiation document — PID).
  • Рада проекту не є ефективною — ескалації уходять в «чорну діру» тощо.
  • Відсутній Опис продукту (англ. Product description — PD), без якого управління якістю в PRINCE2 не працює.
  • Припустимі відхилення не встановлюються, або встановлюються лише для часу виконання та вартості — чітко не визначено, в якій мірі повноваження передані виконавцям або коли необхідно використовувати ескалацію (піднімати рівень прийняття рішень).
  • Проект фактично складається з однієї стадії (або «фази» використовуються, щоб уникнути Огляду виконання стадії завершення (англ. End Stage Review)).
  • Документи ініціювання проекту фактично копі-паст (англ. copy-paste — копіювати — вставити) Документу ініціювання проекту з останнього проекту — їм не слідують і вони створюються тому що «потрібно».
  • Низький рівень залучення «бізнесу», адже PRINCE2 вважається «технічним» методом — виходи (продукти) проекту можуть не призвести до бажаних результатів.
  • Успіхи та невдачі використання PRINCE2 були однією з причин створення Моделі зрілості PRINCE2 (англ. PRINCE2 Maturity Model — P2MM).

Модель зрілості PRINCE2[ред. | ред. код]

Модель зрілості PRINCE2 описує набір Сфер Ключових Процесів (англ. Key Process Areas — KPAs), які необхідні для ефективного впровадження та використання PRINCE2 в організації. Довідник PRINCE2 описує управління проектом і не включає опис процесів впровадження PRINCE2 в організації, в той час як P2MM описує саме процеси впровадження PRINCE2.

P2MM описує ключові практики, які додаються до процесів та складових PRINCE2 з метою забезпечення повторюваного використання методу (Рівень 2 KPAs), а також ключові практики необхідні для впровадження методу (Рівень 3 KPAs), як стандартного бізнес-процесу управління проектами, що включає: призначення власника (3.1), адаптацію методу (3.2), навчання (3.3), інтеграцію з іншими системами управління (3.4), механізм забезпечення якості (3.5).

Огляд методу[ред. | ред. код]

Блок-схема процесів PRINCE2. Стрілки означають потоки інформації. PRINCE2 — це процесуальний метод управління проектами на відміну від адаптивних методів, таких як Scrum. PRINCE2 2009 визначає 40 окремих активностей (завдань) і об'єднує їх у сім процесів.

Початок проекту[ред. | ред. код]

На цьому етапі визначаються учасники проектної команди та готується короткий опис проекту (опис цілей проекту та комерційне обґрунтування проекту). Відповідно до загальних засад методу на цьому ж етапі планується наступний етап проекту. Після завершення зазначених робіт Рада проекту має погодити наступний етап проекту — ініціювання проекту.

Головні завдання включають: призначення керівника проекту та менеджера проекту, визначення та призначення команди управління проектом, створення короткого опису проекту, визначення методу управління проектом, планування наступного етапу проекту (ініціювання).

Ініціювання проекту[ред. | ред. код]

Цей етап базується на результатах виконання завдань етапу початку проекту. Короткий опис проекту розширюється до бізнес плану (англ. Business case). Точки контролю якості проекту узгоджуються з точками контролю стану виконання проекту. Створюється план виконання наступного етапу проекту. Результати етапу виносяться на погодження Ради проекту з метою погодження продовження роботи над проектом.

Головні завдання включають: планування показників якості, створення плану проекту, деталізація бізнес плану та ризиків, визначення точок контролю проекту, створення Документу ініціювання проекту (англ. Project Initiation Document).

Стратегічне управління проектом[ред. | ред. код]

Цей процес визначає яким чином Рада проекту (що уособлює роль спонсору проекту) буде загалом контролювати проект. Рада проекту дозволяє / санкціонує етап ініціювання проекту, а також сам проект. Стратегічне управління також визначає яким чином Рада проекту має погоджувати план етапів, включаючи погодження будь-якого плану етапу, що може змінити існуючий план проекту у зв'язку з будь-якими змінами строків або ключових показників проекту.

Також визначається, яким чином Рада проекту може змінити план проекту, способи закриття проекту.

Головні завдання включають: засоби погодження ініціювання проекту, погодження проекту, погодження етапу або вилучення етапу проекту, підтвердження завершення проекту.

Контроль[ред. | ред. код]

PRINCE2 передбачає поділ проекту на етапи, які підлягають контролю. Загалом визначено яким чином пакети завдань призначаються та погоджуються. Також визначається яким чином відслідковується статус виконання завдань і яким чином такий статус доповідається Раді проекту. Засоби для відслідковування та оцінювання виконання проекту пропонуються разом з способами застосування коригуючих дій. Також закріплюються методи ескалації визначеного кола проблем Раді проекту.

Головні завдання включають: призначення та погодження пакетів завдань, оцінювання статусу виконання завдань, звітування статусу виконання завдань, застосування коригуючи дій, ескалація проблем проекту, підтвердження завершення пакету завдань.

Управління межами етапів[ред. | ред. код]

Контроль виконання етапів проекту — це визначення переліку завдань, які мають бути виконані в межах етапу. Управління межами етапу визначає, що має бути виконано при завершені етапу. При завершені етапу необхідно створити план виконання наступного етапу. Загальний план проекту, перелік ризиків проекту та бізнес план за необхідності переглядається та оновлюється. Також визначається перелік дій на випадок, якщо етап не відповідає показникам виконання. Загалом визначається, яким чином звітується про завершення етапу.

Головні завдання включають: планування етапу, оновлення плану проекту, оновлення бізнес плану проекту, оновлення ризиків проекту, звітування про завершення етапу, створення плану дій на випадок не виконання певних завдань проекту.

Завершення проекту[ред. | ред. код]

Визначаються завдання, які повинні бути виконані при завершені проекту. Проект має бути формально завершений (ресурси мають бути вивільнені для виконання інших завдань), результат виконання завдань має бути визначений, а сам проект має отримати формальну оцінку.

Головні завдання включають: завершення проекту, визначення результату виконання завдань, оцінку виконання проекту.

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]