Історія культури

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Історія культури — розділ історичної науки та культурології, присвячений вивченню розвитку і взаємодії аспектів людської діяльності, так чи інакше пов'язаних з культурою. Крім того, історія культури є окремою соціально-гуманітарною академічною дисципліною.

Предмет історії культури — ціннісний світ історичних епох, народів, індивідів та інших носіїв історичного процесу.

Вивчення історії культури існує стільки ж, скільки і історична наука, однак саме поняття історії культури трактується, найчастіше, по-різному. У зв'язку з традицією вивчення культури переважно мистецтвознавцями, що склалася на пострадянському просторі, у рамках історії культури часто викладається історія мистецтв[1].

Примітки[ред.ред. код]

 1. Культурология : История мировой культуры : [рос.] : учеб. пособие / Г. С. Кнабе, И. В. Кондаков, Т. Ф. Кузнецова и др. ; под ред. Т. Ф. Кузнецовой. — Издательский центр «Академия», 203. — С. 21. — ISBN 5-7695-0766-7.

Література[ред.ред. код]

 • Історія і теорія світової і вітчизняної культури : навч. посіб. / Л. М. Дьоміна, О. М. Повзло ; Ін-т змісту і методів навчання, Запоріз. держ. техн. ін-т. - К., 1996 .
Ч. 1 / Запорізький державний технічний інститут, Інститут змісту і методів навчання. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 168 с. - ISBN 5-7763-2499-8
 • Історія культури в термінах і назвах : словник-довідник / Ж. О. Безвершук. - К. : Вища школа, 2003. - 400 с. - ISBN 966-642-195-X
 • Історія культури : в 3-х нарисах / Ю. Ліпперт ; пер. П. Дятлова, Х. Мойси. - Нью Йорк [та ін.] : Робітниче товариство "Злука" та ін., 1922. - 400 с.: з образками.
 • Історія культури Слобідської України : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. держ. акад. культури. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Х. : ХДАК, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 191-199 (98 назв). – ISBN 978-966-8308-33-8
 • Історія світової культури : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. М. Алексієвець [и др.]. - Т. : Підручники і посібники, 2008 .
Ч. 2 : Від бароко до сучасності. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 653 с. - ISBN 978-966-07-1359-8
 • Історія світової культури. Культурні регіони : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вузів / Л. Т. Левчук [та ін.] ; голов. ред. С. В. Головко. - 3-тє вид., перероб .і доп. - К. : Либідь, 2000. - 520 с. - ISBN 966-06-0171-9
 • Історія світової культури : навч.посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. Т. Левчук [и др.]. - К. : Либідь, 1994. - 318 с. - ISBN 5-325-00525-1
 • Історія української культури. - Вінніпег : Тиктор, 1964 .
Т. 1 : 1/ Мітологія, 2/ Побут, 3/ Письменство / доп. зложив М. Подворняк. - 1964. - 480 c.: іл.
 • Історія української культури / І. Крипякевич [та ін.] ; заг. ред. І. Крипякевич. - Львів : Видання Івана Тиктора, 1937. - 718 с.: іл.
 • Історія української культури : навч. посіб. / [В. П. Мельник та ін.] ; за ред. проф. В. П. Мельника, М. В. Кашуби і А. В. Яртися ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. - 480 с. - Бібліогр.: с. 475-480 та в кінці розд. - 1000 пр. - ISBN 978-966-613-966-8
 • Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. І. Кулагін та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. - 627 с. : іл. - Бібліогр.: с. 622-627. - 500 пр. - ISBN 978-966-629-595-1
 • Історія української культури : навч. посіб. / [Андрушко Л. М. та ін. ; за ред. М. П. Гетьманчука] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2011. - 347 с. - Бібліогр. в кінці глав. - 100 пр. - ISBN 978-617-511-101-7
 • Історія української культури : навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 353 с. - Бібліогр.: с. 340-351. - 300 пр. - ISBN 978-617-607-235-5
 • Історія української культури / ред. І. Крип'якевич. - 3- тє вид., стер. - К. : Либідь, 2000. - 656 с. - ISBN 966-06-0161-1
 • Історія української культури : у 5 т. / голов. ред. Б. Є. Патон ; НАН України. - К. : Наукова думка, 2001 . - ISBN 966-00-0541-5.
Т. 1 : Історія культури давнього населення України / Ю. С. Асєєв [та ін.] ; ред. П. П. Толочко. - 2001. - 1134 с.: іл. - ISBN 966-00-0542-3
Т. 2 : Українська культура XIII-першої половини XVII століть / В. С. Александрович [та ін.] ; голов. ред. Я. Д. Ісаєвич. - 2001. - 848 с.: іл. - ISBN 966-00-0570-9 (т. 2)
Т. 3 : Українська культура другої половини XVII-XVIII століть / В. С. Александрович [та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій. - 2003. - 1246 с.: іл. - Бібліогр.: с. 1202-1225. - ISBN 966-00-0057-X (т. 3)
Т. 4, кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття / Л. Ф. Артюх [та ін.] ; голов. ред. Г. А. Скрипник [та ін.]. - 2008. - 1008 с. - ISBN 978-966-00-0806-9 (т. 4, кн. 1)
Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини ХІХ століття / М. П. Бондар [та ін.] ; голов. ред. т. Г. А. Скрипник. - 2005. - 1295 с.: іл. - Бібліогр.: с. 1242-1264. - ISBN 966-00-0188-6 (т. 4, кн. 2)
Т. 5, кн. 1 : Українська культура XX - початку XXI століть / [Ажнюк Б. М. та ін.] ; редкол. тому, кн. 1: Жулинський М. Г. - голов. ред. [та ін.]. - К., 2011. - 862 с. : іл. - Бібліогр.: с. 813-830. - 520 пр. - ISBN 978-966-00-0874-0 (т. 5, кн. 1)
Т. 5, кн. 2 : Українська культура XX - початку XXI століть / [Агеєва В. П. та ін.] ; редкол. тому, кн. 2 : Жулинський М. Г. - голов. ред. [та ін.]. - К, 2011. - 1031 с. : фотогр. - Бібліогр.: с. 960-990. - 520 экз. - ISBN 978-966-00-1043-7 (т. 5, кн. 2)
Т. 5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть, кн. 3. Культура та розвиток науки і технологій в Україні / Александрова І. Є. та ін. ; ред. кол.: Жулинський М. Г. (голов. ред.) та ін. - Київ : Наукова думка, 2012. - 949 с. - Бібліогр.: с. 907-941. - ISBN 978-966-00-1184-7
Т. 5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть, кн. 4. Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / [Артюх Л. Ф. та ін. ] ; редкол.: Жулинський М. Г. (голов. ред.) [та ін.]. - 2013. - 941 с. : іл. - Бібліогр.: с. 837-876. - 520 пр. - ISBN 978-966-00-1295-0 (т. 5, кн. 4)
 • Історія української та зарубіжної культури : підручник для студ. вищих навч. закл. / Л. Є. Дещинський [и др.]. - Л. : Бескід Біт, 2008. - 252 с.: рис. - Бібліогр.: в кінці тем. - ISBN 966-8450-31-0
 • Культурологія. Історія і теорія культури ХХ століття : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - Вид. 2-ге, перероб. і доповн. - К. : Кондор, 2007. - 304с., 8 л. іл. - Бібліогр.: в кінці розділів. - ISBN 966-7982-49-1
 • Бёрк, Питер. Что такое культуральная история? : [рос.]. — М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. — 240 с. — ISBN 978-5-7598-1207-4.
 • Маловичко, С. И. Культурная история // Теория и методология исторической науки : Терминологический словарь : [рос.] / отв. ред. А. О. Чубарьян. — М. : Аквилон, 2014. — С. 240—242. — ISBN 978-5-906578-03-7.
 • Arcangeli, Alessandro. Cultural History : A Concise Introduction : [англ.]. — N. Y. : Routledge, 2012. — ISBN 978-0-203-78924-7.

Див. також[ред.ред. код]


Історія Це незавершена стаття з історії.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.
Вишивка Це незавершена стаття про культуру.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.