Історія культури

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Історія культури — розділ історичної науки та культурології, присвячений вивченню розвитку і взаємодії аспектів людської діяльності, так чи інакше пов’язаних з культурою. Крім того, історія культури є окремою соціально-гуманітарною академічною дисципліною.

Предмет історії культури — ціннісний світ історичних епох, народів, індивідів та інших носіїв історичного процесу.

Вивчення історії культури існує стільки ж, скільки і історична наука, однак саме поняття історії культури трактується, найчастіше, по-різному. У зв’язку з традицією вивчення культури переважно мистецтвознавцями, що склалася на пострадянському просторі, у рамках історії культури часто викладається історія мистецтв[1].

Примітки[ред. | ред. код]

 1. (ru) Культурология : История мировой культуры : [рос.] : учеб. пособие / Г. С. Кнабе, И. В. Кондаков, Т. Ф. Кузнецова и др. ; под ред. Т. Ф. Кузнецовой. — Издательский центр «Академия», 203. — С. 21. — ISBN 5-7695-0766-7.

Література[ред. | ред. код]

 • Історія і теорія світової і вітчизняної культури : навч. посіб. / Л. М. Дьоміна, О. М. Повзло ; Ін-т змісту і методів навчання, Запоріз. держ. техн. ін-т. — К., 1996.
Ч. 1 / Запорізький державний технічний інститут, Інститут змісту і методів навчання. — [Б. м.] : [б.в.], 1996. — 168 с. — ISBN 5-7763-2499-8
 • Історія культури в термінах і назвах : словник-довідник / Ж. О. Безвершук. — К. : Вища школа, 2003. — 400 с. — ISBN 966-642-195-X
 • Історія культури : у 3 нарисах / Ю. Ліпперт ; пер. П. Дятлова, Х. Мойси. — Нью Йорк [та ін.] : Робітниче товариство «Злука» та ін., 1922. — 400 с.: з образками. Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/istoriya/923-lippert-yu-istoriya-kulturi-v-troh-narisah/
 • Історія культури Слобідської України : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. держ. акад. культури. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — Х. : ХДАК, 2012. — 224 с. — Бібліогр.: с. 191—199 (98 назв). — ISBN 978-966-8308-33-8
 • Історія світової культури : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. М. Алексієвець [и др.]. — Т. : Підручники і посібники, 2008 .
Ч. 2 : Від бароко до сучасності. — [Б. м.] : [б.в.], 2008. — 653 с. — ISBN 978-966-07-1359-8
 • Історія світової культури. Культурні регіони : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вузів / Л. Т. Левчук [та ін.] ; голов. ред. С. В. Головко. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Либідь, 2000. — 520 с. — ISBN 966-06-0171-9
 • Історія світової культури : навч.посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. Т. Левчук [и др.]. — К. : Либідь, 1994. — 318 с. — ISBN 5-325-00525-1
 • Історія української культури. — Вінніпег : Тиктор, 1964 .
Т. 1 : 1/ Мітологія, 2/ Побут, 3/ Письменство / доп. зложив М. Подворняк. — 1964. — 480 c.: іл.
 • Історія української культури / І. Крипякевич [та ін.] ; заг. ред. І. Крипякевич. — Львів : Видання Івана Тиктора, 1937. — 718 с.: іл.
 • Історія української культури : навч. посіб. / [В. П. Мельник та ін.] ; за ред. проф. В. П. Мельника, М. В. Кашуби і А. В. Яртися ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. — Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. — 480 с. — Бібліогр.: с. 475—480 та в кінці розд. — 1000 пр. — ISBN 978-966-613-966-8
 • Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. І. Кулагін та ін.] ; — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. — 627 с. : іл. — Бібліогр.: с. 622-627. — 500 пр. — ISBN 978-966-629-595-1
 • Історія української культури : навч. посіб. / [Андрушко Л. М. та ін. ; за ред. М. П. Гетьманчука] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л. : ЛьвДУВС, 2011. — 347 с. — Бібліогр. в кінці глав. — 100 пр. — ISBN 978-617-511-101-7
 • Історія української культури : навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 353 с. — Бібліогр.: с. 340—351. — 300 пр. — ISBN 978-617-607-235-5
 • Історія української культури / ред. І. Крип’якевич. — 3-тє вид., стер. — К. : Либідь, 2000. — 656 с. — ISBN 966-06-0161-1
 • Історія української культури : у 5 т. / голов. ред. Б. Є. Патон ; НАН України. — К. : Наукова думка, 2001 . — ISBN 966-00-0541-5.
Т. 1 : Історія культури давнього населення України / Ю. С. Асєєв [та ін.] ; ред. П. П. Толочко. — 2001. — 1134 с.: іл. — ISBN 966-00-0542-3
Т. 2 : Українська культура XIII — першої половини XVII століть / В. С. Александрович [та ін.] ; голов. ред. Я. Д. Ісаєвич. — 2001. — 848 с.: іл. — ISBN 966-00-0570-9 (т. 2)
Т. 3 : Українська культура другої половини XVII—XVIII століть / В. С. Александрович [та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій. — 2003. — 1246 с.: іл. — Бібліогр.: с. 1202-1225. — ISBN 966-00-0057-X (т. 3)
Т. 4, кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття / Л. Ф. Артюх [та ін.] ; голов. ред. Г. А. Скрипник [та ін.]. — 2008. — 1008 с. — ISBN 978-966-00-0806-9 (т. 4, кн. 1)
Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини ХІХ століття / М. П. Бондар [та ін.] ; голов. ред. т. Г. А. Скрипник. — 2005. — 1295 с.: іл. — Бібліогр.: с. 1242-1264. — ISBN 966-00-0188-6 (т. 4, кн. 2)
Т. 5, кн. 1 : Українська культура XX — початку XXI століть / [Ажнюк Б. М. та ін.] ; редкол. тому, кн. 1: Жулинський М. Г. — голов. ред. [та ін.]. — К., 2011. — 862 с. : іл. — Бібліогр.: с. 813-830. — 520 пр. — ISBN 978-966-00-0874-0 (т. 5, кн. 1)
Т. 5, кн. 2 : Українська культура XX — початку XXI століть / [Агеєва В. П. та ін.] ; редкол. тому, кн. 2 : Жулинський М. Г. — голов. ред. [та ін.]. — К, 2011. — 1031 с. : фотогр. — Бібліогр.: с. 960-990. — 520 экз. — ISBN 978-966-00-1043-7 (т. 5, кн. 2)
Т. 5 : Українська культура ХХ — початку ХХІ століть, кн. 3. Культура та розвиток науки і технологій в Україні / Александрова І. Є. та ін. ; ред. кол.: Жулинський М. Г. (голов. ред.) та ін. — Київ : Наукова думка, 2012. — 949 с. — Бібліогр.: с. 907-941. — ISBN 978-966-00-1184-7
Т. 5 : Українська культура ХХ — початку ХХІ століть, кн. 4. Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / [Артюх Л. Ф. та ін. ] ; редкол.: Жулинський М. Г. (голов. ред.) [та ін.]. — 2013. — 941 с. : іл. — Бібліогр.: с. 837-876. — 520 пр. — ISBN 978-966-00-1295-0 (т. 5, кн. 4)
 • Історія української та зарубіжної культури : підручник для студ. вищих навч. закл. / Л. Є. Дещинський [и др.]. — Л. : Бескід Біт, 2008. — 252 с.: рис. — Бібліогр.: в кінці тем. — ISBN 966-8450-31-0
 • Культурологія. Історія і теорія культури ХХ століття : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. — Вид. 2-ге, перероб. і доповн. — К. : Кондор, 2007. — 304с., 8 л. іл. — Бібліогр.: у кінці розділів. — ISBN 966-7982-49-1
 • Бёрк, Питер. Что такое культуральная история? : [рос.]. — М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. — 240 с. — ISBN 978-5-7598-1207-4.
 • Маловичко, С. И. Культурная история // Теория и методология исторической науки : Терминологический словарь : [рос.] / отв. ред. А. О. Чубарьян. — М. : Аквилон, 2014. — С. 240—242. — ISBN 978-5-906578-03-7.
 • Arcangeli, Alessandro. Cultural History : A Concise Introduction : [англ.]. — N. Y. : Routledge, 2012. — ISBN 978-0-203-78924-7.