Гойтосир

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Гойтоси́р (Ойтосир, Ойтосір) (грец. Γοιτόσυρος, Οιτόσυρος) — у скіфській міфології один з головних богів скіфського пантеону, за Геродотом, тотожний грецькому Аполону.

"...підставою для зближення скіфського Гойтосира з грецьким Аполоном дійсно могло бути співзвуччя першої частини імені скіфського бога з назвою одного з найголовніших атрибутів грецького Аполона - стріли. Але є й інші дані, які свідчать, що Гойтосир міг бути солярним богом. Так, в одному з грецьких написів, знайдених в Римі на Есквілінському пагорбі, Аполона Ойтоскіра названо Мітрою...
Зображення цього бога в скіфських пам'ятках невідомі, якщо тільки у ... композиціях з фигурою вершника-бога зображено не його, а дійсно Папая. Сумніви ж на цей рахунок є цілком закономірними хоча б тому, що в низці релігій символом сонця виступає кінь. Зважаючи на це природно було б у скіфському кінному бозі бачити саме солярного бога, тим більш, що бога рослинних сил, вмираючої й постаючої природи, яким без сумніву був й бог сонця, в малоазійських та фракійських культах ... зображали верхи."[1]

Борис Рибаков ототожнював Гойтосира із Дажбогом у слов'янському пантеоні.[2][3] На думку українського народознавця Галини Лозко, Гойтосир має деякі риси інших слов'янських богів Велеса, Симаргла, Ярила. Проте, малодослідженість скіфського пантеону не дає можливості провести точніші аналогії зі слов'янською міфологією.[4]

Щодо функцій Гойтосіра, то «дослідники підкреслюють сонячну природу Гойтосира … Грецький аналог Гойтосира — Аполон також співвідносився з Геліосом … а Мітра в Рігведі й Авесті щільно пов'язаний з небом, сонцем, світлом … Архаїчний зміст культів Митри … й Аполона … дає підстави для реконструювання й інших функцій скіфського бога. Функція пастуха, охоронця худоби … так як худоба була основою добробуту суспільства. З функцією охоронця стад пов'язана функція лучника, стрільця й переможця чудовисьок.»[5]

З культом Гойтосира повязують збраження свастик, які відомі у скіфському мистецтві.[6]

Можливі етимології теоніму:

Примітки[ред.ред. код]

  1. (рос.) М. И. Артамонов. Антропоморфные божества в религии скифов. АСГЭ. Вып. 2. Л.: 1961. С. 57-87.
  2. Борис Рыбаков. Язычество древней Руси.
  3. Борис Рыбаков. Язычество древней Руси. Часть первая. Язычники 'троянских веков'
  4. Галина Лозко. Іменослов
  5. (рос.)Бессонова С. С. Религиозные представления скифов. Киев, Наукова Думка. 1983.
  6. (рос.)Граков Б. Н. Пережитки скифских религий и эпоса у сарматов. ВДИ. 1969. 3. С. 70-72.
  7. (рос.) Трубачев О. Н. Indoarica в Северном Причерноморье. М.: Наука, 1999.
  8. (рос.) Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Институт языкознания РАН. М., Издательская фирма «Восточная литература».
  9. (нім.)M. Vasmer. Die Iranier in Südruβland. Leipzig. 1925

Література[ред.ред. код]