Гринів Лідія Святославівна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото (2).jpg

Гринів Лідія Святославівна (нар. 12 квітня 1956 р., м. Теребовля, Тернопільської області) — український економіст, науковець, завідувач кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук, професор, директор Інституту сталого розвитку при Західному науковому центрі НАН України і МОН України.

 • Галузі наукових інтересів: теоретична та прикладна економіка; новітня фізична економія, національна економіка, екологічна економіка та міждисциплінарні дослідження економіки сталого розвитку
 • Заклад: Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Вчене звання: професор
 • Науковий ступінь: доктор економічних наук

Освіта, наукові ступені та вчені звання:

 • Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка (тепер — Львівський національний університет імені Івана Франка), здобувши кваліфікацію — «економіст».
 • У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію (PhD) на тему: «Територіальний госпрозрахунковий механізм управління курортами».
 • У 2002 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади формування екологічно збалансованої економіки».
 • Вчене звання професор — присвоєно у 2003 році по кафедрі економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка.

Трудова діяльність З 1977—1993 рр. — інженер, молодший науковий співробітник та науковий співробітник Львівського відділення інституту економіки АН УРСР (тепер Інститут регіональних досліджень НАН України).

 • 1993—1995 — асистент кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 1995—2003 — доцент Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2003—2006 — професор Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2006 — й до тепер — завідувач кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукова і педагогічна діяльність

 1. 1997 — науково-дослідницька робота у Віденському економічному університеті (Австрія).
 2. 1998 — науково-дослідницька робота в університеті Ватерлу (Канада).
 3. 1998—2015 — науково-дослідницька робота у міжнародних програмах досліджень сталого розвитку світу, а саме: Global Security Program (Велика Британія), Research Support Scheme (США — Чехія), CEESA-FAO of the UN (Німеччина), UNEP (ООН) та COST-Action STSM (Італія).

Основні напрями наукової діяльності. Професор Гринів Л. С. є:

 •  — знаним фахівцем у галузі національної та екологічної економіки;
 •  — засновником нового наукового напряму — просторова макроекономіка сталого розвитку;
 •  — автором фізико-економічних теорій природного капіталу та сталого розвитку екологосоціогосподарських систем;
 •  — автором концепції переходу національної економіки до ноосферної моделі сталого розвитку.

Вперше організувала на теренах України:

 •  — магістерську програму «Прикладна економіка» з узагальненим об'єктом дослідження — цільове програмування в економіці;
 •  — підготовку та випуск фахівців-магістрів за спеціальністю «Прикладна економіка».

Під керівництвом Гринів Л. С. захищено 9 кандидатських дисертацій. Викладає навчальні дисципліни — «Національна економіка», «Екологічна економіка», «Національна економіка сталого розвитку», «Цільові програми в економіці», «Методи наукових досліджень в економіці».

Професор Гринів Л. С. є членом Українського наукового товариства імені С. Подолинського та Європейської наукової асоціації економістів-екологів. Член спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Публікації Гринів Л.С. Автор понад 240 наукових публікацій та 15 монографій, зокрема:

 • Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : Монографія / Гринів Лідія Святославівна, Л., «Ліга-прес», 2016. – 425 с.
 • Екологічна економіка: навч. посібник / Л.С. Гринів. – Львів: Магнолія-2006, 2010. – 360 с.
 • Екологічна конституція Землі та фізико-економічна методологія формування превентивних механізмів екологічної безпеки / Л.С. Гринів // Екологічна конституція Землі. Методологічні засади / за ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. Ю.Ю. Туниці. – Львів :РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 243-252.
 • Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії : монографія / Л.С. Гринів. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 240 с.
 • Наукові проблеми формування стратегії збалансованого розвитку національної економіки в Україні / Л.С. Гринів // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 3(2). – С. 118 – 125.
 • Національна економіка: навч. посібн. / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 464 с.
 • Ноосферна функція в економіці: проблеми теоретичного моделювання та вимірювання / Л.С. Гринів // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торгово-економічного інституту. – Хмельницький, 2011. - №2. – С. 63-74.
 • Розвиток ідей В.І. Вернадського в новітній економічній науці / Л.С. Гринів // Вісник НАН України / Національна академія наук України. – Львів : Академперіодика НАН України, 2013. - №7. – С. 44-52.
 • Розвиток фізико-економічної методології сталого розвитку світу: проблеми та перспективи / Л.С. Гринів // Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку : кол. монографія. – Львів, НЛТУ, 2011. – Т.1. – С. 104-108.
 • Теоретичний вимір фізичної економії: моделі збалансованого розвитку природосоціогосподарських систем / Л.С. Гринів / Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання: кол. монографія / за ред.. Ю.О. Лупенка, В.М. Жука, В.О. Шевчука, О.В. Ходаківської. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – С. 93-154.
 • Hryniv L. Environment situation of agriculture and sustainable development in Ukraine. Central and Eastern European Sustainable Agriculture : Monograph / [K. Hagedorn, L. Hryniv. A. Lutteken. S. Tanic et al.]. – Rome : FAO of the UN, 1999. – P. 270-289.
 • Hryniv L.S. Physical Economics and Aсcounting of Sustainable Development Indicators / L.S. Hryniv // Environmental accounting and Sustainable Development Indicators. – Prague, EASDI, 2007. – P. 38-45.
 • Hryniv L.S. Target-based environmental programming for the Carpathian region : the potential contribution of the Visegrad Group / L.S. Hryniv, D.I. Khodyko // European Offroads of Social Science. – 2013. – N 1. – P. 14-32.
 • Hryniv L.S. Transdisciplinary approach to sustainability: new models and possibilities / L.S. Hryniv // Ecological Economics and sustainable forest management / ed. I.P. Soloviy and W.S. Keeton. – UNFUP. – L., 2009. – P. 85-97.